بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 اسفند 1396      12:44

مشوق‌های جذب پول در ۶ کشور

اقتصاد ایرانی: اتکای برنامه ششم توسعه به جذب ۲۲ درصد منابع مالی خارجی برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، نیاز جدی به پیش بینی تمهیدات جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور را نمایان کرده است. این درحالی است که بررسی ظرفیت های پیش بینی شده در احکام برنامه ششم توسعه کشور نشان می دهد مواد پیشنهادی برای جذب سرمایه خارجی، محدود به سرمایه گذاری مشترک و برخی از اجزای سرمایه گذاری استراتژیک است و سایر ابعاد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر سرمایه گذاری برای ارتقای زنجیره ارزش نیز به سال اول برنامه و تدوین آن از سوی همه دستگاه ها واگذار شده که تحقق آن در معرض تردید قرار دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، از طرفی مشوق های جذب سرمایه گذاری خارجی تنها به مشوق های سرمایه گذاری در مناطق محروم محدود شده که پیش از تدوین برنامه ششم نیز، تعمیم آن به خارجیان حسب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی الزامی بوده است. در این میان تنها زمینه تشویقی و تسهیل گری کشور مربوط به حوزه حمل ونقل ریلی است که اجازه داده شده در حکم سرمایه گذاری در مناطق محروم تلقی شود تا سرمایه گذاران از برخی مزایای سرمایه گذاری بهره مند شوند. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارشی تجربه کشورهای موفق در زمینه سیاست ها و قوانین و مقررات حمایتی در راستای توسعه سرمایه گذاری خارجی را مورد بررسی قرار داده است. بررسی تجربه کشورهایی همچون چین، برزیل، مصر، هند، ترکیه و قطر در زمینه جذب پول خارجی حاکی از آن است که در این کشورها سرمایه گذاری های خارجی عمدتا حول چهار محور «سرمایه گذاری های خارجی استراتژیک»، «سرمایه گذاری ارتقا دهنده زنجیره ارزش»، «سرمایه گذاری مشترک» و «سرمایه گذاری های تجاری (تبدیل تجارت به سرمایه گذاری» قرار دارد. در این کشورها ابزارهای حمایتی به صورت ابزارهای مشوق تامین مالی، گمرکی و سرمایه گذاری مجدد به کار گرفته می شود. در استراتژی های توسعه برون نگر، سرمایه گذاری خارجی نقش تامین سرمایه، انتقال فناوری، دسترسی به بازارهای خارجی و همچنین افزایش ضریب امنیت اقتصادی را بر عهده دارد. این مزایا موجب شده که از برنامه سوم توسعه در راستای جهت گیری برون نگر، توسعه سرمایه گذاری خارجی به یکی از اولویت های مهم توسعه بدل شود. با این حال سرمایه گذاری های خارجی محقق شده طی سال های اخیر بسیار محدود بوده و عمدتا از هماهنگی لازم با زنجیره ارزش برخوردار نبوده است. این در حالی است که جذب سرمایه گذاری خارجی در جهان طی سال های اخیر با رشد چشمگیری مواجه بوده است و به عنوان ابزاری برای اتصال واحدهای اقتصادی داخلی به زنجیره ارزش جهانی، تبدیل مزیت های نسبی به مزیت های رقابتی، ارتقای قابلیت های فناوری و... قرار داشته است.

مشوق های سیاستی و مقرراتی

سیاست ها و مقررات حمایتی رایج در دنیا در راستای توسعه سرمایه گذاری خارجی و نیز تجارب کشورهای موفق در استفاده از سرمایه گذاری خارجی برای اهداف توسعه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا به منظور دستیابی به اصول راهنما و ترازهایی برای افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران، به تجربه کشورهای منتخب شامل چین، برزیل، ترکیه، هند، مصر و قطر در حوزه قوانین و مشوق های سرمایه گذاری خارجی پرداخته شده است.

چین: عمده ترین شیوه های جذب سرمایه گذاری خارجی در چین به ۳ صورت یعنی شرکت های مشارکتی سهامی، شرکت های مشارکتی قراردادی و شرکت های با مالکیت کامل خارجی است. به این نحو که در سرمایه گذاری خارجی به صورت مشارکت براساس آورده سهمی، سرمایه گذاران خارجی و چینی توامان در ریسک، منافع و زیان شریک هستند و سود برحسب میزان سهام توزیع می شود. اما مهم ترین قوانین و مقررات حمایتی در جهت تشویق سرمایه گذاری خارجی در چین چیست؟ اتخاذ سیاست جدید و تغییر از رویکرد کمی به رویکرد کیفی در جذب FDI و لحاظ آن در یازدهمین برنامه پنج ساله و همچنان ادامه یافتن پروژه های ممنوع و تشویق برخی از صنایع و کسب وکارهای خاص، پروژه های ممنوع (شامل پروژه های وابسته به مواد و انرژی ارزان، پروژه های آلاینده با اتلاف انرژی یا مواد اولیه، تکنولوژی های از رده خارج مندرج در کاتالوگ بازسازی صنعتی چین مورخ ۲۰۰۵، پروژه های منحصر در جهت رشد صادرات، پروژه های مرتبط با تکنولوژی سطح پایین، ارزش افزوده پایین، اشتغال زایی مانند اسباب بازی، پوشاک، مبلمان، لوازم خانگی و کفش)، ممنوعیت سرمایه گذاری در بخش مسکن به شکل عام و به خصوص پروژه های سرمایه گذاری لوکس در مسکن، پروژه های مشمول تشویق (شامل طرح های صرفه جویی انرژی، حفاظت محیط زیست، توسعه زیرساخت های حمل ونقل، ایجاد تکنولوژی های پیشرفته، لجستیک، بهبود تکنولوژی کشاورزی، فعالیت در مناطق مرکزی و غربی) از جمله مهم ترین سیاست های تشویقی چینی ها به شمار می روند.

ترکیه: مشوق های سرمایه گذاری در ترکیه نیز شامل معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و معافیت از مالیات ارزش افزوده است و در برخی از موارد نیز امکان دریافت اعتبار وجود دارد. اقدامات تشویقی سرمایه گذاری خارجی در این کشور از طریق عوامل و معیارهای متفاوتی نظیر توسعه منطقه ای و بخشی، اشتغال زایی، توسعه صنایع کوچک و متوسط، اعطای مشوق برای مناطق ویژه اقتصادی، مناطق توسعه فناوری یا تکنو پارک، مناطق صنعتی سازماندهی شده، مناطق صنعتی و مناطق آزاد انجام می گیرد.

هند: سیاست سرمایه گذاری خارجی دولت هند در افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمدتا مبتنی بر مقررات زدایی و برنامه هایی برای تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور بود. اما بعضا با توجه به توسعه بخشی، توسعه صنایع با تکنولوژی پیشرفته، انتقال تکنولوژی، تشویق صادرات کالاها و خدمات و همچنین توسعه امکانات زیربنایی مدرن مشوق هایی به صورت مالیاتی و غیرمالیاتی اعطا می شود. مشوق های بخشی عمدتا به صورت معافیت مالیاتی برای دوره های معین است که واحدها و فعالیت های اقتصادی بنابر نوع فعالیت و سال تاسیس واجد شرایط دریافت آن باشند. مشوق های منطقه ای نیز عمدتا تخفیف و معافیت مالیاتی را مدنظر قرار می دهند.

برزیل: به طورکلی بررسی تاریخ تحولات سیاست های تشویقی کشور برزیل برای افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان به دو دوره یعنی قبل و بعد از سال ۱۹۹۴ تقسیم کرد. دولت برزیل در دوره قبل از سال ۱۹۹۴، با هدف دستیابی به توسعه منطقه ای به خصوص در مناطق شمالی و شمال شرقی تلاش به جذب سرمایه گذاری های خارجی از طریق به کارگیری مشوق های مالی و مالیاتی کرد. در دوره بعد از سال ۱۹۹۴ که همراه با برنامه های اصلاحاتی و عملکرد موفق برنامه دولت در راستای کاهش تورم و بازگرداندن ثبات محیط اقتصاد کلان بود، شرایط مطلوبی برای سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی در تولید مبتنی بر استفاده از پتانسیل بالای مصرف بازار داخلی فراهم شد.

مصر: بررسی تحولات مشوق های سرمایه گذاری خارجی در مصر نشان می دهد که این کشور از مشوق هایی همچون معافیت ها و مشوق های مالیاتی، مشوق های حقوقی یا قانونی، مشوق های مالی، مشوق های بخشی، مشوق های منطقه ای و مشوق های مالیاتی مناطق خاص استفاده می کند.

قطر: براساس قانون جدید سرمایه گذاری قطر (قانون سال ۲۰۰۰) و همچنین قانون جدید مالیات بر درآمد (سال ۲۰۰۹) مشوق های در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاران خارجی به سه گروه تقسیم می شوند. نخست «مشوق های مالی» که خود به دو بخش مشوق مالیاتی و تعرفه ای مجزا می شوند، دوم «مشوق های پولی تامین مالی» که شامل نرخ های ترجیحی در مصرف انرژی، تامین مالی ترجیحی از محل اعتبارات بانک توسعه ملی و اختصاص زمین برای فعالیت های صنعتی است و سوم «سایر تسهیلات و مزایا» که فقدان محدودیت در تبدیل ارز و انتقال سود به خارج از کشور، قوانین منعطف مهاجرت و اقامت برای کارگران ماهر و ساده، دسترسی آسان به بازارهای جهانی از طریق شبکه حمل و نقل دریایی و هوایی، دسترسی آسان به مجوزهای اقامت برای سرمایه گذاران و خانواده آنها و مالکیت تا ۲۵ درصد شرکت های سهامی قطری که در فهرست بورس قطر آمده اند، جانمایی شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir