بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 26 اسفند 1396      12:18

نگاهی آماری به ابرچالش اقتصادی ایران

در طول سال ۹۶ هر چند شاخص‌های آماری بیکاری حکایت از بهبود نسبی این «ابرچالش اقتصادی» دارد اما این آمار به معنای کاهش محسوس بیکاری در سطح جامعه نیست.

اقتصاد ایرانی: بررسی نتایج نیروی کار در سال ۹۶ به استناد مرکز آمار ایران، حکایت از بهبود نسبی این «ابرچالش اقتصادی» دارد اما این آمار به معنای کاهش محسوس بیکاری در سطح جامعه نیست بلکه صرفا می تواند به سیاستگذاران در جهت تدوین برنامه های سیاستی کمک کنند.

به گزارش مهر، بررسی آماری وضعیت نیروی کار در سال جاری و مقایسه نقطه به نقطه این آمار با سال ۹۵ نشان می دهد، در فصل بهار امسال، نرخ بیکاری «جمعیت در سن کار» در کل کشور۱۲.۶ درصد بود که این شاخص در بهار ۹۵ معادل ۱۲.۲ درصد بود. بنابراین نرخ بیکاری در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته از رشد ۰.۴ درصدی حکایت دارد.

اما در تابستان امسال شاخص نرخ بیکاری در مقایسه با تابستان سال گذشته با کاهش یک درصدی از ۱۱.۷ درصد به ۱۲.۷ درصد رسید.

روند نزولی نرخ بیکاری به استناد آمارهای مرکز آمار ادامه داشت به این ترتیب که نرخ بیکاری از ۱۲.۳ درصد در پاییز سال گذشته با کاهش ۰.۴ درصدی در پاییز امسال به ۱۱.۹ درصد رسید.

بر اساس نتایج به دست آمده در فصل بهار امسال، نرخ بیکاری جمعیت در سن کار در کل کشور ۱۲.۶ درصد بود که این شاخص در بین مردان ۱۰.۶ درصد و در بین زنان نیز ۲۰.۸ درصد محاسبه شده است. در بهار ۹۶ نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی بود به طوریکه این نرخ در نقاط شهری ۱۴.۴ درصد و در نقاط روستایی ۷.۸ درصد است.

همچنین در فصل تابستان امسال نرخ بیکاری کل کشور ۱۱.۷ درصد اعلام شد. این آمار نشان می دهد نرخ بیکاری در فصل تابستان امسال نسبت به بهار امسال ۰.۹ درصد کاهش داشته است.

در فصل تابستان جمعیت بیکار در بین زنان و مردان نیز روند نزولی را نشان می دهد به طوریکه نرخ بیکاری مردان از ۱۰.۶ درصد در فصل بهار با کاهش یک درصدی به ۹.۶ درصد رسید. همچنین در بین جمعیت زنان، نرخ بیکاری از ۲۰.۸ درصد در بهار به ۲۰ درصد در تابستان رسید.

نرخ بیکاری به تفکیک جغرافیا نیز حکایت از آن دارد که این نرخ در نقاط شهری با کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به فصل بهار به ۱۳.۳ درصد کاهش یافت و در نقاط روستایی نیز با کاهش ۰.۴ درصدی به ۷.۴ درصد رسید.

جمعیت بیکار و شاغل در سال ۹۶

در بهار امسال، کل جمعیت فعال کشور ۲۶ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۳۲۸ نفر بود که از این میزان جمعیت بیکار کشور ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۹۷۳ و جمعیت شاغل کشور نیز ۲۳ میلیون و ۳۰۸ هزا و ۳۵۵ نفر بود.

بهار ۹۶

جمعیت فعال

۲۶.۶۷۵.۳۲۸

جمعیت بیکار

۳.۳۶۶.۹۷۳

جمعیت شاغل

۲۳.۳۰۸.۳۵۵

 

در تابستان نیز جمعیت فعال کشور به ۲۶ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۲۵۰ نفر رسید که از این میزان جمعیت بیکار ۳ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۸۲ نفر و جمعیت شاغل کشور ۲۳ مییلیون و ۸۲۷ هزار و ۱۶۸ نفر اعلام شد.

تابستان ۹۶

جمعیت فعال

۲۶.۹۸۳.۲۵۰

جمعیت بیکار

۳.۱۵۶.۰۸۲

جمعیت شاغل

۲۳.۸۲۷.۱۶۸

 

اما در فصل پاییز جمعیت فعال کشور ۵۱۹ هزار و ۴۱۵ نفر کاهش یافت. از مجموع جمعیت فعال کشور در این فصل ۳ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۶۶۷ نفر را بیکاران و ۲۳ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۱۶۷ نفر را شاغل تشکیل می دهند.

پاییز ۹۶

جمعیت فعال

۲۶.۴۷۲.۸۳۵

جمعیت بیکار

۳.۱۴۱.۶۶۷

جمعیت شاغل

۲۳.۳۳۱.۱۶۷

 

بنابراین گزارش، مقایسه جمعیت بیکار و شاغل در نخستین فصل سال نسبت به پاییز نشان می دهد از بهار تا پاییز ۹۶ در عین حال که از جمعیت بیکار ۲۲۵ هزار و ۳۰۶ نفر کاسته شده، اما به جمعیت شاغل کشور ۲۲ هزار و ۸۱۲ نفر از اضافه شده است؛ البته این آمار صرفا بررسی نتایج نیروی کار در طول سال ۹۶ را نشان می دهد و برای بررسی روند صحیح اشتغالزایی و بیکاری باید وضعیت نیروی کار در هر بازه زمانی نسبت به بازه زمانی یکسال گذشته مقایسه شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir