بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : جمعه 6 ارديبهشت 1392      12:38
کاهش 41 درصدی صدور پروانه‌ ساختمانی تهران در تابستان ۹۱

کاهش تولید مسکن، موجب گرانی در نیمه اول امسال می شود؟

ساخت یک پروژه مسکن در تهران 9 ماه تا یک سال طول می کشد. کاهش پروانه های ساخت در تابستان گذشته می تواند موجب کاهش عرضه در ماه های آینده باشد

 

نیمه دوم سال گذشته، قیمت مسکن افزایش قابل توجه قیمت را تجربه کرد به گونه ای که در برخی مناطق این افزایش قیمت به 80 درصد رسید تا نشانه هایی از سونامی مسکن بروز پیدا کند و برخی از فعالان بازار ادامه این روند را برای سال جاری پیش بینی کنند. هرچند که در یک ماه ابتدایی امسال این روند متوقف شد تا سطح قیمت ها تقریبا از سال 91 بالاتر نرود. گزارش مرکز آمار هم از افزایش قیمت 51 درصدی قیمت ها در پاییز 91 حکایت داشت. مرکز آمار در گزارشی دیگر، تعداد پروانه هایا ساخت صادر شده در تابستان 91 را اعلام کرده است که کاهش 41 درصدی نسبت به فصل قبل از آن نشان می دهد. این موضوع نشان می دهد در نیمه اول سال گذشته ساخت و ساز مسکن رونق چندانی نداشته است به خصوص در تابستان با کاهش پروانه ساخت مواجه بوده است. این کاهش تولید مسکن می تواند یکی از دلایل گرانی در نیمه دوم سال باشد هرچند که کارشناسان دلایل اصلی این رشد قیمت را به وجود نقدینگی سرگردان در جامعه و هدایت آن به سمت مسکن نسبت می دهند، آن ها معتقدند در نیمه دوم سال گذشته بازار طلا و ارز جذابیت خود را تا حدودی برای سرمایه گذاران از دست داد به همین دلیل بخشی از سرمایه سرگردان به بازار مسکن آمد و معاملات را در این بازار افزایش داد.

آمار پروانه های ساخت هم نشانه ای از کاهش تولید در فصل تابستان است که خود عاملی بر رشد قیمت بوده است. ضمن اینکه این کاهش تولید به دلیل اینکه معمولا ساخت مسکن از 9 ماه تا یک سال طول می کشد می تواند، نیمه اول امسال را هم با خطر مواجه سازد چراکه پروانه های ساخت در تابستان 91 در ماه های آینده به ثمر خواهد نشست و این کاهش پروانه نشانه ای از کاهش عرضه مسکن در نیمه اول سال است. کاهش عرضه ای که می تواند با افزایش تقاضا، راه گرانی مسکن را هموار سازند.

نتایج طرح مرکز آمار نشان می دهد در تابستان ۹۱ صدورپروانه ساختمانی در تهران حدود 41.1 درصد کاهش داشته و متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان بیش از 289 مترمربع بوده است.

 طبق گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال 1391، تعداد 5599 پروانه ساختمانی در شهر تهران، توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 41.1 درصد کاهش داشته است.

از کل پروانه های صادر شده، 11 پروانه (0.2 درصد) مربوط به افزایش بنا و 5588 پروانه (99.8 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 41.0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 35.0 درصد کاهش داشته است و این تعداد پروانه در حدود 10.4 درصد کل پروانه های ساختمانی صادرشده در تابستان سال 1391 از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در تابستان سال 1391 بالغ بر 6649.7 هزار متر مربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 43.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 32.0 درصد کاهش داشته است.

همچنین حدود 24 درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد و متوسط مساحت زیربنای هر پروانه احداث ساختمان حدود 1190 مترمربع محاسبه شده است.

مجموع مساحت زمین پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در حدود 1612.6 هزار مترمربع بوده است و متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان بیش از 289 مترمربع بوده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در تابستان سال 1391 بالغ بر 39969 واحد بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 42.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 34.9 درصد کاهش داشته است.

این تعداد واحد مسکونی، 23.5 درصد از واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد و با توجه به تعداد پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسکونی در این دسته از پروانه ها 7.2 واحد بوده است.

از مجموع پروانه های صادره برای احداث ساختمان های مسکونی حدود 0.1 درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه، 0.1 درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، 1.3 درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، 4.7 درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و 93.9 درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیشتر است.

پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها نشان می دهد که 47.7 درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، 52.2 درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه، 0.1 درصد برای احداث ساختمان های با آجر و آهن داشته و پروانه ای برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح وجود نداشته است.

در تابستان سال 1391 تعداد 48128 پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور (به جز شهر تهران) صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 3.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 2.2 درصد کاهش داشته است.

از کل پروانه های صادر شده 4787 پروانه (9.9 درصد) مربوط به افزایش بنا و 43341 پروانه (90.1 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 4.5 و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 2.6 درصد کاهش داشته است.

 

مجموع زیربنای پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 21034.7 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 0.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 5.2 درصد افزایش داشته است. متوسط زیربنای هر پروانه احداث ساختمان بیش از 485 مترمربع بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 14612.2 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 0.03 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 21.1 درصد کاهش داشته است و متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان بیش از 337 مترمربع بوده است.

تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در تابستان سال 1391 بالغ بر 130409 واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 3.0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 9.5 درصد کاهش داشته است. با توجه به تعداد پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان، متوسط تعداد واحد مسکونی در این دسته از پروانه ها 3.0 واحد محاسبه شده است.

از مجموع پروانه های صادره برای احداث ساختمان های مسکونی، در حدود 27.1 درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه، 24.2 درصد برای احداث ساختمان های دوطبقه، 18.1 درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، 13.2 درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و 17.4 درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیشتر می باشد.

پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها نشان می دهد که 29.7 درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، 50.3 درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه، 19.1 درصد برای احداث ساختمان های با آجر و آهن و 0.9 درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : احداث ساختمان - احداث - ساختمان - پروانه - برای احداث ساختمان - برای احداث - احداث ساختمان های - برای احداث ساختمان های - فصل - پروانه های - نسبت به فصل - به فصل - گذشته حدود - درصد برای احداث - درصد برای احداث ساختمان - درصد برای - صادرشده - تابستان - مسکونی - صادر - فصل گذشته - صادرشده برای احداث - های صادرشده برای - فصل گذشته حدود - نسبت به فصل گذشته - به فصل گذشته حدود - صادرشده برای احداث ساختمان - های صادرشده برای احداث - درصد کاهش داشته - صادرشده برای - در تابستان - درصد کاهش - های صادرشده - طبقه - به فصل گذشته - مسکن - به فصل مشابه - و نسبت به - به فصل مشابه سال - مترمربع - و نسبت به فصل - فصل مشابه سال - مشابه سال گذشته - مشابه سال گذشته حدود - قیمت - فصل مشابه - و نسبت - سال گذشته حدود - فصل مشابه سال گذشته - نسبت به فصل مشابه - که نسبت - درصد و نسبت - که نسبت به فصل - پروانه های صادرشده برای - درصد و - مساحت - که نسبت به - شهرداری - پروانه های صادرشده - مترمربع بوده - درصد و نسبت به - تابستان سال - های صادر شده - پروانه های صادر - پروانه های صادر شده - شده در - های صادر - تابستان سال 1391 - 1391 - سال 1391 - در پروانه - بوده است که - است که نسبت - زیربنای - برای احداث ساختمان در - است که نسبت به - در پروانه های - شده در پروانه های - شده در پروانه - هر پروانه احداث ساختمان - در تابستان سال 1391 - احداث ساختمان در - ساختمان در - در تابستان سال - هر پروانه احداث - پروانه احداث ساختمان - نیمه - مساحت زمین - هر پروانه - پروانه احداث - از سوی شهرداری - در حدود - سوی شهرداری - درصد) - های صادر شده برای - است. از - ساختمان بیش - صادر شده برای احداث - نشان می دهد - شده برای احداث ساختمان - و متوسط مساحت - ساختمان بیش از - متوسط مساحت - درصد) مربوط به - واحد مسکونی - و متوسط - احداث ساختمان های مسکونی - در نیمه - طبقه و - صادر شده برای - ساختمانی - احداث ساختمان بیش از - احداث ساختمان بیش - پروانه ها - تعداد پروانه - اسکلت - پروانه احداث ساختمان بیش - مرکز آمار - درصد) مربوط - ساختمان های مسکونی - شهرداری های کشور - شده برای احداث - 91 - مصالح
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir