بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 مرداد 1397      12:48

عرضه پول در اقتصاد ایران درون‌زا است

اقتصاد ایرانی: یک دکترای اقتصاد گفت: عرضه پول در اقتصاد ایران درون زا است.

به گزارش ایسنا، مسعود سعادتمهر اظهار کرد: در همه اقتصادهایی که استقلال نسبی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی پذیرفته شده است، کنترل پایه پولی توسط بانک مرکزی، اهرم اصلی مقامات پولی کشور برای تاثیرگذاری بر اقتصاد، حفظ ارزش پول ملی و حفظ ثبات اقتصادی است.

وی ادامه داد: اما عرضه پول تنها متغیری برونزا نیست که توسط بانک مرکزی تعیین شود، بلکه از سویی دیگر، یک متغیر درونزا است.

سعادتمهر اضافه کرد: درونزایی عرضه پول می تواند عامل بسیار مهمی در کارایی سیاستهای پولی و مالی باشد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه پیامنور افزود: نرخ بهره (نرخ سود علی الحساب تسهیلات اعطایی بانکها) هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت تاثیر مثبت و معنی داری بر عرضه پول در اقتصاد ایران دارد.

وی تصریح کرد: به عبارتی دیگر، عرضه پول در اقتصاد ایران درونزا است و درونزایی آن از طریق نرخ سود علیالحساب تسهیلات اعطایی بانکهای تجاری و تخصصی انجام میگیرد.

سعادتمهر خاطرنشان کرد: فعالیتهای بانکهای تجاری و تخصصی از طریق تغییر در ذخایر آزاد با توجه به شرایط سودآوری بازار، عامل موثری در گسترش حجم پول در اقتصاد ایران است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir