بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 19 شهريور 1397      14:14

دست‌انداز انتقال ثروت از دولت به ملت

اقتصاد ایرانی: افزایش ثروت خانوارهای ایرانی، عنوان برنامه ای بود که بر اساس برنامه چهارم توسعه و پس از تصویب هیات وزیران دولت هشتم، قرار بود اجرایی شود. این برنامه در آن سال ها فرصت اجرا پیدا نکرد و در دولت نهم تحت عنوان سهام عدالت پا بر عرصه وجود نهاد. طرح توزیع سهام عدالت در سال ۸۵ وارد فاز اجرایی شد و قرار بر این شد که ۶۰ شرکت سرمایه پذیر ذیل شرکت های تعاونی سرمایه گذاری استانی، عملیات ایجاد ارزش سهام عدالت را انجام دهند. سپس به ۱۸ گروه مشمول که گروه های شغلی کارمندان دولت، نیروهای مسلح، روستاییان و عشایر و همچنین مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را تحت سرپرستی قرار می داد، این سهام تعلق گرفت.

سهام اجتماعی در عرصه بین الملل

به گزارش تعادل، نگاهی به تجربه عرضه عمومی سهام اجتماعی در سایر کشورها حاکی از انتقال این سهام به ۲ صورت عمده است. روش اول خصوصی سازی های گسترده ای است که این تجربه عمدتا در کشورهای توسعه یافته مشاهده می شود و از طریق بورس اوراق بهادار انجام شده است. اما روش دوم که تحت عنوان طرح های کوپن سهام شهرت یافته، در کشورهای با پایه و اساس اقتصادی کمونیستی مشاهده می شود. ایـن سیاسـت در ابتـدای دهـه ۱۹۹۰ متولد شد ودراواسط این دهه به اوج شکوفایی رسید، اما پس از سـال ۱۹۹۸ بـا بحـران های ایجـاد شـده در کشور چک که پرچمدار این سیاست بـود تقریبـاً هـیچ یـک از کـشورهای در حـال توسـعه یـا پیشرفته از این شیوه برای خصوصی سازی استفاده نکردند.

برنامه کوپن سهام در روسیه با هدف تـسهیل در فراینـد خـصوصی سازی در سـال ۱۹۹۲ شـکل گرفت. براساس دستورالعمل برنامه توزیع کوپن سهام حدود ۵ تا ۶ هزار بنگاه بزرگ دولتی بـه اجبار در این فرایند شرکت کرده و برای همه ۱۵۰ میلیون شـهروند روسـی کـوپن سـهام صـادر شد. هر شهروند درازای دریافت کـوپن سـهام خـودمـی باید مبلغـی حـدود ۵ سـنت امریکا پرداخت می کرد. دارنـدگان کـوپن سـهام در روسـیه می توانـستند بـه روش های موجـود سـهام بنگاه های عرضه شده را خریداری یا کوپن های خود را در بازارهای ثانویـه تبـدیل بـه پـول نقـد کنند. این روش باعث شد مدیران شرکت های روسی بتوانند بخش زیادی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود را از این طریق به دست بیاورند. همچنین قابلیت خرید و فروش کوپن های سهام به افراد کم درآمد اجازه می داد کوپن های سهام خود را بفروشند و بـا کسب درآمد، سطح رفاه خود را افزایش دهند.

دیگر تجربه ای که در این حوزه به چشم می خورد، مربوط به جمهوری چک است که در سال ۱۹۹۰ بـرای افـراد واجـد شـرایط اقـدام بـه صـدور دفترچه های کوپن سهام کرد. دارندگان این کوپن ها می توانستند سهام خود را به قیمتی معادل ۳۵ دلار امریکا خریداری کنند. هر شهروند مقیم دایم در جمهـوری چـک کـه حـداقل ۱۸ سـال تمـام داشت می توانست با مراجعه به مراکز تعیین شده به مبادله کوپن خود با سهام شرکت ها یا سـهام صندوق های سرمایه گذاری اقدام کند. در این کشور از ۱۰ میلیـون نفـر جمعیـت واجـد شـرایط حدود ۵.۸ میلیون نفر (۸۵ درصد) به خرید کوپن مذکور اقدام کردند.

در کشور لهستان نیز از سال ۱۹۹۳ به بعد، ۵۱۲ شرکت دولتی به منظور واگذاری به مردم از طریق کوپن سهام مشخص شدند که سرمایه آنها بین ۱۵ صندوق سرمایه گذاری ملـی تقـسیم شد. در آن مقطع زمانی شهروندان بالای ۱۸ سال لهستانی می توانستند در ازای پرداخت مبلغی حدود ۳۰ دلار یـک دفترچه کوپن سهام دریافت کنند . کوپن های ارایه شده به مردم لهستان در بازار این کشور قابل خریـد و فـروش بـود، امـا افـراد تنهـا می توانستند در قبال کوپن های دریافتی سهام یک یا چند صندوق سرمایه گذاری ملی را دریافت کنند و در واقع نمی توانستند بطور مستقیم به مبادله کوپن های خود با سهام شرکت های دولتی بپردازند. ساختار توزیع کوپن سهام در کشور لهستان به نحوی طراحی شد کـه در آن واسـطه های مـالی نقش اساسی ایفا می کردند. باز خوانی این اتفاق در ایران، در این روزها که صحبت از آزادسازی سهام عدالت تحت عنوان صندوق های قابل معامله (ETF) همخوانی زیادی دارد. زیرا در این فرآیند نیز واسطه هایی تحت عنوان تعاونی های سرمایه گذاری استانی حضور دارند که در صورت آزاد سازی به روش مذکور به صورت عملیاتی حذف می شوند. اما به دلیل پرسنلی که در این سال ها جذب کرده اند، تمایلی به انحلال ندارند و این عدم تمایل را می توانیم در رایزنی این افراد با نمایندگان مجلس به خصوص نمایندگان شهرستان ها برای ازاد سازی از روش های دیگر مشاهده کرد.

در ابتدا قرار بر این بود که ۱۰ سال سهام عدالت در اختیار دولت باشد تا در این سال ها، از اجماع ارزش سود شرکت های سرمایه پذیر، ارزش یک میلیون تومانی سهام عدالت حفظ شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که بسیاری از این شرکت ها به دلیل شرایط ناگوار اقتصادی زیان ده شدند و حدود نیمی از سود پیش بینی شده طی ۱۰ سال ساخته شد. در پایان مدت ۱۰ ساله، سهام عدالت حدود نیمی از ارزش خود را از دست داد.

البته در این مدت ۱۰ ساله قرار بود سود ۶۰ شرکت گرفته و به خزانه واریز شود تا مشخص شود بعد از ۱۰ سال، چه مقدار از یک میلیون تومان تادیه شده است. اما در سال های ۸۷ و ۸۸ به دلیل رفتارهای اشتباهی که توسط دولت وقت انجام شد، به عده ای از مشمولین سود سهام عدالت پرداخت که مخالفت صریح با نص قانون داشت. البته مجلس آن زمان اعتراض کرد و قانونی گذاشت که دولت دیگر حق ندارد قبل از پایان ۱۰ سال، سود تقسیم کند.

فرصت تامین ۱ میلیون تومانی

پس از پایان مهلت ۱۰ ساله سهام عدالت، سازمان خصوصی سازی به مشمولان فرصت ۶ ماهه ای داد که بتوانند ارزش سهام خود را از ۵۳۳۲ هزار تومان به هر اندازه که می خواهند تا سقف ۱ میلیون تومان ارتقا دهند. حال پس از چند مرحله باز کردن سامانه سهام عدالت برای ثبت شماره شبا به منظور توزیع سود سهام به مشمولین، اکنون برای بار آخر و تا پایان مهرماه سامانه باز شده تا ۲ درصد مشمول جا مانده نیز شماره شبای خود را ثبت کنند. طبق تصمیم شورای عالی اصل ۴۴، کسانی که تا پایان این مدت، شماره شبای خود را ثبت نکنند، به منظور حفظ ارزش دارایی، سود آنها بر اساس پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و حسب تایید وزیر اقتصاد در قالب حساب بانکی با صندوق های پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری خواهد شد و سازمان خصوصی سازی موظف است اطلاع رسانی مناسب را در این ارتباط به عموم مشمولین سهام عدالت انجام دهد. همچنین تقسیم و انتقال سهام مشمولین مزبور به وراث قانونی آنان از طریق دفاتر پیشخوان دولت، تعیین می شود که این فرآیند همچنان ادامه دارد.

آزادسازی دقیقه ۹۰ در زمین بهارستان

پس از تصویب هیات وزیران برای آزادسازی از طریق صندوق های قابل معامله، لایحه آن به مجلس برده شد که اکنون بیش از ۱ سال از این موضوع می گذرد. اما مجلس نشینان با آنکه قاطبه موافقت با این لایحه و تصویب آن را دارند، اما به دلیل آنکه هنوز صندوق های قابل معامله برای مدیریت سهام پس از آزادسازی را نتوانستند با تعاونی های سرمایه گذاری استانی همخوان کنند یا با صراحت آن را حذف کنند، لایحه را  به نتیجه رد یا تصویب نرسانده اند. این موضوع باعث شده که با گذشت بیش از ۲ سال از پایان مهلت ۱۰ ساله، آزادسازی انجام نشود. البته شنیده ها حاکی از این است که تا پایان مهرماه سال جاری، تعیین تکلیف این موضوع از طریق مجلس یا حتی جلسه سران قوا انجام خواهد شد.

گفتنی است  ETFها یا همان صندوق های قابل معامله در بورس مانند سهام معامله می شوند و شبیه صندوق سرمایه گذاری مشترک کار می کنند. عملکرد این صندوق ها به صورت پیروی از یک شاخص مبناست که این شاخص می تواند شاخص کل بورس، شاخص کل فرابورس، شاخص های قیمتی یا حتی شاخص جهانی طلا باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir