بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 مهر 1397      15:5

تجارت ۱۳ ساله ایران در یک نگاه

اقتصاد ایرانی: نسبت های صادرات و واردات طی سال های ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۶ و پنج ماهه نخست سال جاری اعلام شد که بهترین آمار مربوط به سال ۱۳۹۴ است.

به گزارش ایسنا، نسبت های صادرات و واردات کشور اعم از نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی)، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی)، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۶ و نیز پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام شد.

بر این اساس طی پنج ماهه نخست امسال نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل ۰.۰۹۱ درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل ۱.۰۲ درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل ۱.۱ درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل ۰. ۹۸ درصد بوده است.

در سال ۱۳۹۶ نیز نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل ۰.۷۳ درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل ۰.۸۶ درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل ۱.۳۶ درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل ۱.۱۶ درصد بوده است.

همچنین در سال ۱۳۹۵ نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل ۰.۸۴درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل ۱.۰۱ درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل ۱.۱۹ درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل ۰.۹۹درصد بوده است.

در سال ۱۳۹۴ نیز نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل ۰.۸۶ درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل ۱.۰۲ درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل ۱.۱۶  درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل ۰.۹۸ درصد بود.

همچنین در سال ۱۳۹۳ نیز نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل ۰.۶۸ درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل ۰.۹۵ درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل ۱.۴۶ درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل ۱.۰۵ درصد بود.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۱۳۹۲ نیز نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل ۰.۶۴ درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل ۰.۸۴ درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل ۱.۵۷ درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل ۱.۱۹ درصد بود.

همچنین در سال ۱۳۹۱ نیز نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل ۰.۶۱ درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل ۰.۷۸درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل ۱.۶۴ درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل ۱.۲۹ درصد بود.

در سال ۱۳۹۰ نیز به عنوان حد فاصل سال های مذکور نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل ۰.۵۵ درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل ۰.۷۱ درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل ۱.۸۳ درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل ۱.۴۱ درصد بود.

جدول مربوط به نسبت های صادرات و واردات کشور طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ و پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۷ که در اختیار ایسنا قرار گرفته، بدین شرح است:


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir