بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 29 مهر 1397      12:29

دروازه ورود به بازار جهانی

اقتصاد ایرانی: بررسی موازنه تجاری اقتصاد ایران در ۶ ماه نخست سال جاری حاکی از اثر معنادار رشد دلار در تقویت تراز تجاری است؛ اما مهم ترین عامل نحوه حرکت نرخ ارز است. در صورتی که نرخ ارز هماهنگ با متغیرهای اقتصاد کلان و به طور پیوسته رشد یابد، اثر فزاینده روی صادرات و اثر کاهنده روی واردات دارد؛ چراکه رشد پیوسته نرخ ارز، این فرصت را به صادرکنندگان می دهد تا در بازارهای خارجی سهم کالای خود را افزایش دهند. در سوی مقابل، رشد جهشی نرخ ارز علاوه بر اثرات منفی روی باز توزیع ثروت و رفاه مصرف کننده، نقش قابل توجهی در بهبود تراز تجاری ایجاد نمی کند؛ چراکه ممکن است در چنین شرایطی صادرکننده افزایش صادرات خود را از ناحیه کاهش عرضه به مصرف کننده داخلی جبران کند. بررسی ها نشان می دهد در ۶ ماه ابتدایی سال جاری ارزش دلاری صادرات حدود ۱۳ درصد افزایش و ارزش دلاری واردات حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که رشد صادرات در مدت مشابه سال گذشته حدود ۷ درصد و رشد واردات حدود ۲۵ درصد بوده است. بنابراین می توان از مدیریت بازار ارز به عنوان دروازه صدور کالاهای دارای مزیت به بازارهای خارجی استفاده کرد؛ مشروط به اینکه نرخ ارز همسو با متغیرهای مرتبط با اقتصاد کلان و بدون رفتار جهشی تعدیل شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، اگرچه برخی کشورهای خارجی مانند چین، رویکرد افزایش ملایم نرخ ارز را به منظور تقویت تراز تجاری خود در پیش می گیرند، اما درخصوص اثر تقویتی ارز روی تراز تجاری در ایران کارشناسان نظرات مختلفی دارند. برخی عدم برقراری شرط «مارشال لرنر» را مورد توجه قرار داده و عقیده دارند در مقاطع افزایش دلار، واردات بالنسبه افزایش یافته و تراز تجاری با کسری مواجه می شود. بررسی ها نشان می دهد برقراری شرط مارشال لرنر به حد قابل توجهی تابعی از دو عامل «انعطاف پذیری تولید داخلی» و «قدرت جایگزینی کالای صادراتی در بازارهای خارجی» است. کالاهای عمده صادراتی ایران یا فرآورده های نفتی بوده که قابلیت رشد تولید در میان مدت را دارند یا کالاهای غیر ضروری مثل پسته، زعفران و فرش بوده که جزو سبد مصرفی ضروری خانوار نیستند؛ بنابراین می توان گفت در مقاطع افزایش نرخ دلار، اقتصاد این فرصت را دارد تا بدون کاهش زیان رفاهی به مصرف کننده داخلی، حجم صادرات را افزایش دهد. بررسی ها نشان می دهد در ۶ ماه ابتدایی سال جاری نسبت به بازه مشابه سال گذشته رشد صادرات به میزان قابل توجهی افزایش داشته و رشد واردات منفی شده است: رشد ارزش دلاری صادرات در ۶ ماه ابتدایی سال جاری حدود ۱۳ درصد و رشد ارزش دلاری واردات حدود منفی ۱۲ درصد بوده است. از طرفی، بررسی ها نشان می دهد اثر تقویتی رشد ارز در مواقعی که دلار به طور پیوسته افزایش می یابد بیشتر از حالتی است که ارز به طور ناگهانی رشد می کند؛ چرا که در موقع رشد ناگهانی ارز، صادرکنندگان در کوتاه مدت پتانسیل پاسخ به افزایش تقاضای بازارهای خارجی را ندارند.

عقیده دو گروه

اگر چه افزایش ناگهانی نرخ ارز اقتصاد کلان را در معرض شوک های قابل توجه قرار می دهد اما برخی کشورها رویکرد افزایش کنترل شده و پیوسته نرخ ارز را در دستور کار خود قرار می دهند. انگیزه مهم این سیاست گذاران روی مثبت سکه رشد نرخ ارز یعنی تقویت موازنه تجاری است. به عبارت دیگر، این سیاست گذاران استدلال می کنند که افزایش نرخ ارز منجر به تقویت صادرات و تضعیف واردات شده و در نهایت اقتصاد داخلی بهره بیشتری از مزیت تجارت جهانی خواهد برد. در سوی مقابل، عده ای استدلال می کنند که افزایش نرخ ارز لزوما منجر به تقویت تراز تجاری نخواهد شد و حتی ممکن است به افزایش بی رویه واردات منجر شود. در واقع، منبع اختلاف عقیده این دو گروه به کشش قیمت تقاضا برای واردات و صادرات کشور داخلی برمی گردد؛ مساله ای که به کمک «شرط مارشال لرنر» توضیح داده می شود.

شرط مارشال لرنر

شرط مارشال لرنر به دنبال این است که آیا یک واحد افزایش در نرخ ارز به طور خالص کسری تراز تجاری را کاهش می دهد؟ اگر این اتفاق بیفتد وضعیت تجاری با مازاد روبه رو خواهد شد. اما در صورتی که این اتفاق نیفتد اقتصاد شاهد کسری تجاری خواهد بود. به عبارت دیگر، شرط مارشال لرنر راوی این است که «اگر قدرمطلق مجموع کشش قیمت تقاضای واردات و صادرات بیشتر از یک باشد، بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ارز منجر به تقویت تراز تجاری خواهد شد و اگر قدرمطلق مجموع کشش های مذکور کمتر از یک باشد، تراز تجاری در معرض تضعیف قرار می گیرد». زمانی که نرخ ارز به طور تصنعی بالا نگه داشته می شود هر دو واردات و صادرات تغییر می کنند اما اثر نهایی آن روی تراز تجاری را خالص اثر این دو نیرو تعیین می کند. برای فهم موضوع، فرض می شود هر دلار در مقطع کنونی ۱۰ هزار تومان است و ایران ۲ واحد کالا صادر می کند که قیمت هر کالا ۲۰ هزار تومان است. در چنین شرایطی، با توجه به نرخ دلار، بهای تمام شده کالای صادر شده برای کشور مقصد برای هر واحد معادل ۲ دلار خواهد بود. از طرفی، با توجه به اینکه در هر سال ۲ واحد کالا صادر شده، درآمد صادراتی ایران معادل ۴ دلار یا ۴۰ هزار تومان است. درخصوص واردات نیز فرض می شود ایران در هر سال ۲ واحد کالا وارد می کند که قیمت هر کالا نیز ۲ دلار است. بنابراین کل واردات ایران در این دوره معادل ۴ دلار یا ۴۰ هزار تومان است. در چنین شرایطی در مقطع فعلی، با توجه به اینکه ارزش ریالی و دلاری واردات با صادرات برابر بوده، سمت تجارت موازنه خواهد بود. اما تغییر نرخ ارز باعث تغییر در هر دو سطح صادرات و واردات خواهد شد.

به منظور سنجش اثر بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ارز  بر تراز تجاری، فرض می شود نرخ دلار ۱۰۰ درصد افزایش یافته و به ۲۰ هزار تومان می رسد. در چنین شرایطی بهای تمام شده کالای صادراتی ایران که ۲۰ هزار تومان بوده، با افزایش نرخ ارز برای شهروندان خارجی به یک دلار کاهش می یابد. به همین دلیل در تقابل با سایر رقبا، گرایش بازارهای صادراتی به سمت کالای ایرانی تقویت می شود. فرض می شود تقاضای خارجیان برای کالای صادراتی ایران که قبلا ۲ واحد بوده در شرایط کنونی به ۵ واحد افزایش می یابد. در این شرایط دو اتفاق همزمان افتاده است: ابتدا به دلیل کاهش ارزش پول داخلی، ارزش دلاری کالای صادراتی از ۲ دلار به یک دلار کاهش یافته است؛ که این اثر کاهشی در ارزش صادرات دارد. اتفاق دوم این است که حجم فیزیکی صادرات از ۲ واحد به ۵ واحد افزایش یافته است. اثر افزایش دلار روی تراز تجاری را خالص اثر این دو نیروی متقابل تعیین می کند. در این مثال فرضی با توجه به اینکه ارزش دلار دو برابر شده اما حجم فیزیکی صادرات ۵/ ۲ برابر شده، بنابراین در مجموع صادرات افزایش می یابد. در واقع در چنین حالتی ارزش دلاری صادرات معادل ۵ دلار (در حالت قبل ۴ دلار بود) و ارزش ریالی صادرات ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود. در یک حالت دیگر، می توان فرض کرد، تقاضای بازارهای خارجی برای کالای صادراتی ایران به جای ۵ واحد تنها به ۳ واحد افزایش خواهد یافت. در این حالت با توجه به اینکه ارزش پول ملی نصف شده اما حجم فیزیکی صادرات ۵/ ۱ برابر شده، صادرات به طور مطلق کاهش خواهد یافت. در چنین حالتی ارزش دلاری ۳ واحد کالای صادراتی، ۳ دلار خواهد بود که نسبت به ۴ دلار حالت اولیه کاهش یافته است. این کاهش در حالی اتفاق افتاده که حجم فیزیکی فروش افزایش یافته است. بنابراین به طور کلی می توان گفت اگر اثر افزایش فیزیکی صادرات بیشتر از اثر بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ارز باشد، صادرات به صورت مطلق افزایش می یابد، این متغیر در علم اقتصاد به «کشش قیمت تقاضای صادرات» معروف است.

برای اثر افزایش نرخ ارز روی واردات حالت مشابهی نیز می توان برای واردات تصور کرد. زمانی که نرخ ارز به صورت تصنعی بالا نگه داشته می شود، دو اتفاق همزمان رخ می دهد. ابتدا، با توجه به اینکه وارد کننده ارز را با قیمت بیشتری تهیه می کند، قیمت نهایی ریالی واردات برای شهروندان داخلی افزایش می یابد. بنابراین این اثر حجم فیزیکی واردات کالا را افزایش می دهد. اتفاق دوم اثر معکوس دارد؛ به طوری که با افزایش تصنعی دلار، ارزش ریالی واردات افزایش می یابد بنابراین تغییر مطلق واردات بستگی به برآیند این دو اثر متقابل دارد. در نهایت اثر خالص افزایش دلار روی موازنه تجاری را کشش قیمتی در هر دو واردات و صادرات مشخص می کند. در صورتی که مجموع کشش قیمت تقاضای صادرات و واردات بیشتر از یک باشد، بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ارز منجر به تقویت تراز تجاری می شود. در سوی مقابل، اگر این متغیر کمتر از یک بوده، بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ارز  منجر به تضعیف تراز تجاری می شود.

۲ فاکتور کلیدی

بنابراین اثر مطلق کاهش ارزش پول بر موازنه تجاری را برقراری «شرط مارشال لرنر» تحت دو کشش تقاضای صادرات و واردات تعیین می کند. کشش صادرات خود به حد قابل توجهی به دو عامل «انعطاف پذیری تولید داخلی» و «قدرت جایگزینی کالای صادراتی در بازارهای خارجی» بستگی دارد. در صورتی که شرکت های صادراتی پتانسیل افزایش تولید داشته باشند، افزایش نرخ ارز باعث می شود تا این شرکت ها علاوه بر پوشش تقاضای داخلی، افزایش تقاضای بازارهای خارجی را نیز می تواند پوشش دهد. اما در صورتی که شرکت های صادراتی پتانسیل افزایش تولید نداشته باشند، در زمان های افزایش نرخ ارز، این شرکت ها یا به افزایش تقاضای بازارهای خارجی پاسخ نمی دهند یا اگرهم پاسخ دهند این افزایش از جانب کاهش عرضه کالاها به بازار داخلی پاسخ داده می شود. بنابراین در چنین حالتی، ممکن است رفاه مصرف کنندگان داخلی تحت تاثیر قرار گیرد. عامل دوم تعیین کننده در حوزه کشش تقاضای صادرات، «قدرت جایگزینی کالای صادراتی در بازارهای خارجی» است. به عبارت دیگر، قبل از افزایش نرخ ارز در داخل، بخشی از بازار کالاهای صادراتی را در کشورهای خارجی، شرکت های صادر کننده داخلی و بخش دیگر را شرکت های بین المللی دیگر پوشش می دهند. بنابراین، اینکه افزایش نرخ ارز چقدر در افزایش صادرات موثر بوده به این بستگی دارد که بازارهای خارجی تا چه حد کالای ارزان تر داخلی را جایگرین کالای رقبا می کنند. این عامل نیز به قدرت شرکت های صادرکننده در حوزه تبلیغات، ضریب نفوذ در کشور مقصد و محدودیت های تعدیل شرکت های صادرکننده رقیب بستگی دارد.

بنابراین، اثر نهایی این دو عامل را نوع کالای صادراتی و قدرت شرکت های صادراتی تعیین می کنند. با توجه به اینکه عمده کالاهای صادراتی ایران نفت و فرآورده های نفتی است به نظر می رسد در حالت متعارف، شرکت های صادراتی پتانسیل افزایش تولید به نحوی که رفاه مصرف کننده داخلی تحت الشعاع قرار نگیرد، را خواهند داشت. به طوری که افزایش صادرات فرآورده های نفتی و گازی با پوشش تقاضای داخلی پتانسیل پاسخ گویی به بازارهای بالقوه خارجی را نیز دارد. از طرفی به نظر می رسد در یک شرایط طبیعی، بازارهای خارجی نیز انگیزه کافی به منظور جایگزینی کالای دارای مزیت نسبی داخلی را خواهند داشت. بررسی گزارش های گمرک نشان می دهد در ۶ ماه ابتدایی سال جاری در مجموع حدود ۵۷ میلیون تن کالای ایرانی غیر نفتی به کشورهای دیگر صادر شده است که ارزش آنها حدود ۲۳ میلیارد دلار بوده است. صادرات کالاها و خدمات اگر چه از حیث فیزیکی حدود ۳ درصد نسبت به ۶ ماه ابتدایی سال گذشته کاهش یافته اما ارزش دلاری صادرات حدود ۱۳ درصد رشد داشته است. درخصوص بازه مشابه سال قبل، وزن کالاهای صادراتی حدود ۲ درصد رشد کرده و صادرات حدود ۷ درصد رشد داشته است. بنابراین در ۶ ماه ابتدایی سال جاری، رشد ارزش دلاری صادرات نسبت به رشد آن در بازه مشابه سال قبل، حدود دو برابر شده است. اگر چه رشد وزنی صادرات کاهش یافته اما با توجه به اینکه وزن کالا، تعداد واحد کالای صادراتی را نمایندگی نمی کند، نمی توان به عنوان معیار از آن یاد کرد. به عنوان مثال ممکن است در بازه زمانی مشخص، تجارت به سمت کالاهای کم وزن تر متمایل شده با وزن کالاهای در معرض تغییر قرار گیرد. البته در نیمه نخست سال جاری، سیاست گذار صادرات برخی از کالاهایی که عمدتا در لیست کالاهای ضروری سبد خانوار قرار می گرفتند را ممنوع اعلام کرد که این ممکن است روی کاهش وزن کالاهای صادراتی اثر داشته باشد.

بنابراین، در مجموع می توان گفت افزایش نرخ ارز در ۶ ماه نخست ارزش دلاری صادرات را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. به طور کلی می توان گفت، بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ارز در ۶ ماه نخست سال جاری از یک طرف قیمت دلاری کالاها و خدمات صادراتی را کاهش می دهد و از طرف دیگر، کالاهای داخلی را در بازارهای جهانی رقابت پذیرتر کرده و احتمالا تعداد واحد فروش در بازارهای خارجی را افزایش می دهد. نتیجه این دو نیروی متقابل این بوده که ارزش دلاری صادرات ۱۳ درصد افزایش یافته است که در قیاس با ۷ درصد رشد مدت مشابه سال گذشته تفاوت قابل ملاحظه دارد. به عبارتی دیگر افزایش فروش واحدی کالا، منجر به افزایش صادرات شده است. البته در این دو خصوص دو نکته حائز اهمیت است: اول اینکه همراه با افزایش نرخ ارز، در ماه های گذشته، شاخص قیمت نیز رشد مثبت داشته و این خود از درجه رقابت پذیری کالاهای صادراتی کاسته است. دوم اینکه، درجه رشد صادرات به حد قابل توجهی، تابعی از شدت بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ارز  دارد. به طوری که اگر ارزش پول ملی در یک بازه زمانی به طور شوک آوری کاهش یابد، با توجه به اینکه قدرت جانشینی کالاهای صادراتی ایرانی در بازارهای خارجی نمی تواند به سرعت اتفاق بیفتد، انتظار می رود قدرت رقابت پذیری کاهش یابد و مازاد تجاری با شدت کمتری اتفاق بیفتد. اما در صورتی که بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ارز پیوسته و ملایم باشد شرکت های صادراتی این فرصت را داشته تا جایگزینی کالاهای صادراتی در بازارهای بین المللی را با شدت بیشتری انجام دهند.

رشد پیوسته یا ناگهانی؟

در ۶ ماه ابتدایی سال جاری در مجموع حدود ۱۶ میلیون تن کالا از مرزهای کشور وارد شده است که ارزش دلاری آن ها معادل تقریبی ۲۲ میلیارد دلار بوده است. به طوری که از حیث فیزیکی، واردات کالاهای مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹ درصد و از حیث دلاری نیز حدود ۱۲ درصد رشد منفی داشته است. بررسی ها نشان می دهد در ۶ ماه ابتدایی سال گذشته در مجموع وزن واردات حدود ۱۶ درصد اما ارزش دلاری واردات حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. بنابراین افزایش نرخ دلار در ۶ ماه ابتدایی سال جاری منجر به کاهش واردات نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است؛ این در حالی است که قیمت های جهانی در این بازه زمانی رشد منفی داشته است. هنگام افزایش تصنعی دلار، دو اتفاق همزمان در بازار واردات می افتد: اول اینکه تعداد واحد کالاهای وارداتی کاهش می یابد و اثر کاهنده روی ارزش واردات دارد. دوم اینکه به دلیل افزایش دلار، ارزش دلاری واردات افزایش می یابد. بنابراین، کاهش قابل توجه واردات در ۶ ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که برآیند این دو نیروی متقابل روی ارزش واردات اثر منفی داشته است. مقایسه اثر همزمان صادرات و واردات نشان می دهد که تراز تجاری در ۶ ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تقویت شده است؛ بنابراین می توان گفت قدرمطلق مجموع کشش قیمت صادرات و واردات بزرگ تر از یک بوده است. به عبارت دیگر در صورتی که نرخ ارز متناسب با متغیرهای مهم کلان حرکت کند بر تجارت اثر مثبت دارد. اما اگر نرخ ارز رفتار جهشی داشته باشد نه تنها روی نرخ ارز بلکه روی رفاه مصرف کننده هم اثر منفی دارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir