بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 9 آبان 1397      11:55

درآمدهای مالیاتی دولت از خودرو

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی گزارش عملکرد بودجه ای دولت در ۵ ماه نخست سال جاری را منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد که درآمد های مالیاتی دولت در ۵ ماهه نخست سال جاری با رشدی ۱۶.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴۲.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخشی از این درآمد های مالیاتی مربوط به درآمد های حاصل از مالیات بر واردات خودرو، مالیات بر نقل و انتقال خودرو و مالیات بر شماره گذاری خودرو بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، درآمدهای مرتبط با خودرو در بودجه در بخش مالیات های غیر مستقیم قرار می گیرد. گزارش منتشره شده در بازه ۵ ماه ابتدای سال، بیانگر این است که میزان درآمدهای حاصل از مالیات های غیرمستقیم ۲۳.۹ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰.۲ درصد رشد داشته است؛ بنابراین عمده افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل افزایش در درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی در مجموع درآمد مالیاتی دولت در ۵ ماه ابتدایی سال جاری از سه بخش واردات خودرو، نقل وانتقال و شماره گذاری بالغ بر یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده است. در میان این سه آیتم، واردات خودرو با یک هزار و ۱۰ میلیارد تومان بیشترین سهم را از درآمدهای مالیاتی دولت از این بخش داشته است. درآمد مالیاتی حاصل از شماره گذاری خودرو و درآمد حاصل از نقل و انتقال به ترتیب با ۴۷۰ و ۲۷۰ میلیارد تومان در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. درحالی یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از بخش خودرو حاصل شده است که براساس پیش بینی صورت گرفته در بودجه باید در ۵ ماه ابتدایی سال جاری ۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان از این بخش به حساب خزانه دولت واریز می شد. با توجه به اینکه واردات خودرو بیشترین سهم را در درآمدهای مالیاتی دولت از بخش خودرو داشته است به نظر می رسد ممنوعیت واردات که از اول تیر اعمال شده است، بزرگ ترین مانع در راه تحقق درآمدهای مالیاتی دولت از این بخش در ۵ ماه ابتدایی سال جاری بوده است. البته نمی توان از کاهش تیراژ خودروساز و به تبع آن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت حاصل از شماره گذاری خودرو در این مدت به راحتی گذشت. مقایسه درآمدهای مالیاتی در ۵ ماه ابتدایی سال جاری در بخش خودرو با مدت مشابه سال گذشته گویای آن است که درآمدهای مالیاتی دولتی از سه بخش واردات، شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو، رشد ۵۱.۴ درصدی را تجربه کرده است. یکی از مهم ترین دلایل این مساله را می توان در افزایش تعرفه و عوارض ورود خودرو به کشور جست وجو کرد. این در شرایطی است که در ۵ ماه ابتدایی سال گذشته درآمد مالیاتی حاصل از واردات خودرو، ۱۱۰ میلیارد تومان بوده است. در بخش درآمد مالیاتی حاصل از نقل و انتقال خودرو نیز شاهد افزایش ۴۰ میلیارد تومانی بوده ایم. در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۶، در مجموع ۲۳۰ میلیارد تومان در این بخش درآمد کسب شده است؛ درحالی که همان طور که اشاره شد در همین مدت در سال جاری با افزایش ۴۰ میلیارد تومانی، درآمد مالیاتی دولت از نقل و انتقال خودرو به ۲۷۰ میلیارد تومان رسیده است که این افزایش گویای رشد ۱۴.۸ درصدی این بخش در سال جاری است؛ درحالی که درآمدهای مالیاتی در دو بخش واردات و نقل و انتقال خودرو در بازه ۵ ماه ابتدایی سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته صعودی بوده است، شاهد هستیم که درآمد مالیاتی دولت حاصل از شماره گذاری روند نزولی داشته است. در ۵ ماه ابتدای سال گذشته درآمد مالیاتی حاصل از شماره گذاری خودرو بالغ بر ۵۱۰ میلیارد تومان بوده، در حالی که در مدت مشابه سال جاری دولت تنها ۴۷۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر شماره گذاری خودرو درآمد کسب کرده است. این میزان درآمد نشان دهنده رشد منفی ۷.۸ درصدی در این بخش است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir