بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 28 ارديبهشت 1392      15:12

ویزیت پزشک متخصص چند؟

هیئت ‌وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تأیید شورا‌ی ‌عالی بیمه سلامت کشور، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی را در سال ۹۲ تصویب کرد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تأیید شورا ی عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی را در سال 1392 تصویب کرد.

1ـ سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1392 به شرح زیر تعیین می شود:

الف) ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی:

1ـ  ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و phd پروانه دار          (127.000) ریال

2ـ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص                               202 هزار ریال

3ـ ویزیت پزشکان فلوشیپ                                                (228.500) ریال

4ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان                          (253.000) ریال

5 ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک                             (286.000) ریال

6 ـ کارشناس ارشد پروانه دار                                               (109.000) ریال

7ـ کارشناس پروانه دار                                                       (95.000)   ریال

تبصره1ـ پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده کند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد.

تبصره2ـ کارشناسان ارشد و PHD پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد یا PHD استفاده کنند که کارشناسی ارشد و PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره3ـ متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل 15 دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل 20دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص  25 دقیقه و روانپزشکان حداقل 30 دقیقه تعیین می شود.

تبصره4ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از (15) سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل 15 درصد علاوه بر تعرفه مصوب است.

ب ـ سقف ضرایب تعرفه های خدمات درمانی:

1ـ ضریب تعرفه داخلی               (46.100)ریال

2ـ ضریب تعرفه بیهوشی             (216.600) ریال

3ـ ضریب تعرفه جراحی              (380.000) ریال

4ـ ضریب تعرفه دندانپزشکی        (7.800) ریال

5 ـ ضریب تعرفه فیزیوتراپی         (7.400) ریال

ج ـ به سرجمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال 1392، سی وسه درصد (33درصد) به تعرفه های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد.

د ـ به سرجمع تعرفه های خدمات پرتوپزشکی بخـش خصـوصی بـرای سـال 1392، سی و پـنج درصد (35درصد) به تعرفه های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه های سونوگرافی بیست ونه درصد (29درصد) رادیولوژی پنجاه درصد (50درصد)، اسکن ایزوتوپ چهل و پنج درصد (45درصد)، رادیوتراپی چهل وپنج درصد (45درصد)، سی تی اسکن بیست وپنج درصد (25درصد) و MRI پانزده درصد (15درصد) نسبت به سال گذشته باشد.

تبصره ـ تعـرفه سی تی اسـکن اسپـیرال به میـزان (25درصد) افزایش نسبـت به Conventional است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir