بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 20 خرداد 1392      11:10
بررسی میزان اثرگذاری گروه های شغلی در نتیجه انتخابات ایران

میزان آرای بسیج در انتخابات موثرتر است یا کارگران؟

روستایان نتیجه انتخابات را تعیین می کنند یا شهرنشینان

اقتصاد ایرانی: براساس برآورد مرکز امار ایران، 21 میلیون نفر جمعیت روستاییان کشور است که از این جمعیت بیش از 10 میلیون نفر حق رای دارند. روستاییان یک چهارم جمعیت ایران را تشکیل می دهند. طبقه کارگران ایران از نظر ورزن رای و میزان اثرگذاری از روستاییان سهم بیشتری در سبد نهایی رای دارند. در حال حاضر 14 میلیون کارگر صنعتی و حرفه ای در کشور وجود دارند که همگی سنی بیش از حق قانون رای دارند. بنابراین کارگران 28 درصد از جمعیت رای دهنده کشور را تشکیل می دهند.

 از سوی دیگر جمعیت کارمندان دولت 5 میلیون و 500 هزار نفر اعلام شده است. بنابراین کارمندان دولتی کمتر از روستاییان در نتیجه انتخابات اثرمی گذارند. کارمندان دولت 11 درصد در نتیجه انتخابات موثراند.

براساس برآوردهای رسمی 3 میلیون و 500 هزار صنف درکشور فعالیت می کنند که یک میلیون و 500 هزار مربوط به صوف تولیدی و 2 میلیون واحد، مربوط به صنوف توزیعی است. البته بخشی از این صنوف نیز در روستاهای کشور پراکنده شده اند.

مدیران دولتی ارشد با پست های مدیرکل، معاون وزیر، استاندار، فرماندار، بخشدار، وزیر و مشاغل بالای مدیریتی نزدیک به یک میلیون نفر ارزیابی شده اند. برهمین اساس این گروه از نظر فردی تنها به اندازه یک پنجاهم در نتیجه انتخابات اثر دارند ولی همین گروه توان بسیج عمومی بالایی دارند و حتی قدرت احتمالی مدیریت فکری 5 میلیون و 500 هزار کارگر را نیز در اختیار دارند.

از سوی دیگر جمعیت آرای موسوم به سازمانی به معنای نیروهای مسلح ( سپاه و ارتش) و بسیج و سایرنهادهای اینگونه تنها 32 درصد سبد رای است. برآوردهای اولیه نشان می دهد نیروی زمینی ارتش 350 هزار پرسنل در اختیار دارد. نیروی هوایی ارتش 52 هزار نفر پرسنل و نیروی دریایی ارتش 18 هزار نفر پرسنل در اختیار دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 125 هزار پرسنل رسمی در اختیار دارد. همچنین نیروهای بسیج نیز به طور تقریبی 12 میلیون و 500 هزار نفرعضو ثبت نامی اعلام شده است که البته این عدد شامل تمام کسانی می شود که در بسیج ادارات، بسیج دانش آموزی و بسیج دانشجویی ثبت نام کرده اند. از این جمعیت 3 میلیون نفر زن هستند. برآورد دیگری نشان می دهد تعداد کل نیروهای نظامی ایران به همراه نیروهای ذخیره عددی نزدیک به 2 میلیون و 833 هزار نفر است. بنابراین میزان اثرگذاری تمامی نیروهای مسلح ( از ارتش تا بسیج) در نتیجه نهایی انتخابات 32 درصد و کمی بیشتر از کارگران است.

براساس این محاسبات میزان اثرگذاری تمامی کارکنان ارتش، سپاه و بسیج بیش از کارگران، کارمندان، صنوف و حتی جمعیت روستایی در انتخابات است. البته باید توجه داشت که بخشی از این آمار همپوشانی دارد. به این معنا که فردی می تواند همزمان عضو بسیج،​سپاه، ارتش یا کارمند دولت باشد و در روستا هم زندگی کند.

در صورت عدم توجه به این نکته وزن بندی کلی 32 درصد آرای های سازمان یافته است.

در کشور بیش از 84 سرمایه دار ( کارخانه دار با کارکن بیش از 50 نفر) حضور دارند. میزان اثرگذاری فردی این گروه در نتیجه انتخابات کمتر از یک پنجاهم است. البته این گروه می توانند برروی رفتارهای طبقه کارگر اثرگذار باشند. میزان اثرگذاری این گروه شغلی در نتیجه انتخابات 16صدم درصد است. بنابراین کمترین اثرگذاری را گروه سرمایه داران دارند.

همچنین کشاورزان که جمعیت آنها 4 میلیون و 350 هزار نفر ارزیابی شده است به اندازه 9 درصد در نتیجه انتخابات اثرگذاری دارند که البته این گروه اجتماعی هم با جمعیت روستاییان همپوشانی دارند.

500 هزار مهندس ساختمانی هم به اندازه یک درصد در نتیجه انتخابات اثرگذاری دارند که البته بازهم این جمعیت با گروه های کارفرمایی همپوشانی دارند.

براین اساس به نظر می رسد بیشترین اثرگذاری در میان گروه های شغلی و اجتماعی در اختیار نیروهای مسلح، کارگران، کارمندان، کشاورزان و صنوف باشد. کمترین میزان اثرگذاری را گروه سرمایه داران در نتیجه انتخابات براساس سهم رای فردی دارند.

البته جمعیت رای دهنده با توجه به بعد خانوار 4 نفر و میزان اثرگذاری روانی و اجتماعی افراد متفاوت است. این نمونه گیری تنها تقریبی از سهم افراد در نتیجه انتخابات می دهد.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir