بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 2 تير 1392      14:45
انتقاد شدید ایران از سازمان جهانی دریانوردی

آیا ایران در برخورد با دزدان دریایی موفق بوده است؟

چه کسانی به ترویج دزدی دریایی علاقه دارند؟

اقتصاد ایرانی: به گزارش سایت خبری سازمان بنادر، نماینده رسمی ایران در سازمان جهانی دریانوردی متن بسیار تندی را علیه برخی کشورهای عضو این سازمان قرائت کرده است. او در این بیانیه خطاب به رئیس سازمان آیمو نوشته است:»

این دولت ها که همواره در نشست های مختلف آیمو طوری وانمود می نمایند که برای ایمنی و امنیت دریانوردی و حفظ جان اشخاص شاغل بر روی کشتی  ها ارزش بالایی قانل اند و خود را جلودار برداشتن اقدامات لازم در این موارد معرفی می نمایند، خلاف تعهدات بین المللی مندرج در ماده یک کنوانسیون ایجاد آیمو و نیز اهداف کنوانسیون های سولاس و مارپول، با ممانعت مؤسسات رده بندی از ارائه خدمات فنی به کشتی های نه تنها ایرانی بلکه خارجی حاضر در آب ها و بنادر ایران، دچار دو گانگی و تعارض در ادعای خود شدند. این یک رسوایی بزرگ و خجالت آور برای این دسته از کشورها است که برای همیشه در اذهان و افکار عمومی جهان دریانوردی باقی خواهد ماند به نحوی که بسیاری از نمایندگان دولت های حاضر در اجلاس های مختلف به آن اذعان و اعتراف نمودند.

بیانیه جمهوری اسلامی ایران که در معرفی سند شماره MSC 92/25/2 ارائه شده به نشست کمیته  تهیه و توسط علی اکبر مرزبان، نماینده ثابت سازمان بنادر و دریانوردی و معاون نماینده دایم کشورمان نزد آیمو قرائت گردید، با سکوت مطلق این مدعیان ایمنی و امنیت جهانی همراه شد.

متن اظهارات نماینده ایران در سازمان جهانی دریانوردی

" با تشکر از آقای رئیس

در ماه های اخیر یک سری محدودیت های غیر منصفانه فنی و تجاری علیه تجارت کشتی رانی ایران اعمال شده است که می تواند منجر به نتایج ناخوشایند ایمنی دریانوردی، حفظ محیط زیست دریایی و کشتی رانی بین المللی شود. این بسیار جای تأسف است که ببینیم، محدوده این اقدامات محدودیت زا به مؤسسات رده بندی بین المللی نیز کشانده شد، به نحوی که این مؤسسات از ارائه سرویس های فنی به نه تنها کشتی های تحت پرچم ایران بلکه کشتی های خارجی حاضر در آب های ایران منع شدند. مرجع دریایی جمهوری اسلامی ایران از چنین محدودیت هایی  مکتوباً توسط بعضی مؤسسات آگاهی یافت، اگرچه این مؤسسات ناخشنودی خود را از این وضعیت در مواضع مختلف ابراز داشتند.

جمهوری اسلامی ایران همه تلاش های بالقوه، منابع بالفعل و ظرفیت های خود را برای نیل به اهداف آیمو و سایر سازمان بین المللی مرتبط دریایی در حوزه ایمنی و امنیت دریانوردی و جلوگیری از آلودگی دریایی بکار بست. اجرای موفقیت آمیز طرح ممیزی آیمو و مشارکت عالی در تأمین امنیت خطوط کشتی رانی حیاتی از طریق اعزام ناوهای نظامی نمونه هایی از تعهدات حداکثری ما در این موارد می باشد.
اکنون این کشور به عنوان یک دولت عضو فعال آیمو با استانداردهای دوگوانه ای مواجه است.در واقع روزگار قریبی است؛ از یک طرف ما در اینجا نشسته ایم و نگرانی های خودمان را راجع به ایمنی و امنیت دریانوردی و نیز محیط زیست دریایی بیان می کنیم و از سوی دیگر شاهدیم که بخاطر اقدامات مستقیم و یا غیر مستقیم بعضی از دولت های عضو همین سازمان، محدودیت های غیر منصفانه و غیر ضروری علیه صنعت کشتی رانی تجاری دیگر دولت عضو اعمال می شود؛ کشتی رانی که مشغول جابجایی مواد غذایی و دیگر کالاهای بسیار عادی می باشد. ما چگونه می توانیم این دو چیز معارض را با هم جمع کنیم وقتی که به پاراگراف "ب" از ماده یک کنوانسیون آیمو رجوع می کنیم، آنجا که می گوید: " برای تشویق برطرف سازی اقدامات تبعیض آمیز و محدودیت های غیر ضروری توسط دولت ها که بر کشتی رانی فعال در بازرگانی بین المللی اثر گزارند، تا اینکه دسترسی به خدمات کشتی رانی برای تجارت جهانی بدون تبعیض ترویج یابد."

آقای رئیس، دبیرکل و نمایندگان محترم

همه ما می دانیم که نیاز به استفاده از خدمات فنی مؤسسات رده بندی صالح بین المللی و همچنین نقش عملی آن ها برای کشتی ها در تطابق با استانداردهای فنی مربوطه، آن گونه که در کنوانسیون های مختلف آیمو بدان اشاره شده است، غیر قابل انکار برای کشتی رانی ایمن در سطح بین المللی می باشد. با این حال، جمهوری اسلامی ایران از استفاده چنین خدماتی محروم شده است که می تواند منجر به مصالحه ایمنی کشتی رانی تجاری و حفظ محیط زیست گردد و حیات مسافران کشتی ها را در کشتی رانی جهانی به خطر اندازد. اگرچه جمهوری اسلامی ایران سعی نمود، اثرات جانبی چنین محدودیت هایی را از طریق استفاده از خدمات مؤسسات رده بندی ملی مجاز برطرف سازد، اما وجود چنین وضعیتی و ادامه آن وجهه خوبی برای جامعه بین المللی دریایی نخواهد داشت.

لازم است اضافه شود، اقدامات اخیر نه تنها خلاف اهداف آیمو مصرحه در ماده یک کنوانسیون راجع به سازمان بین المللی دریانوردی می باشد، بلکه همچنین با اهداف کنوانسیون سولاس و مارپول و همکاری دولت های عضو در اجرای مقررات این کنوانسیون ها در تعارض می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به چنین محدودیت های غیر منصفانه و اقدامات تبعیض آمیز که به صنعت کشتیرانی در جامعیت آن آسیب می رساند، اعلام می دارد.     

آقای رئیس

در پایان از کمیته درخواست می شود، با توجه پیدا کردن به موضوع مطروحه، به همه دولت های عضو توصیه نماید که همکاری شان را با یکدیگر از جمله جمهوری اسلامی ایران، در تطابق با همه اسناد بین المللی به خصوص کنوانسیون آیمو، ادامه دهند و به همه سازمان های بین المللی غیر دولتی از جمله مؤسسات رده بندی بین المللی توصیه نماید که همکاری شان را با کشتی های ایرانی در ارائه خدمات فنی و با هدف ارتقای ایمنی و امنیت ادامه دهند تا بلکه اطمینان حاصل شود که همه کشتی های جهان از خدمات فنی برابر و منصفانه استفاده می نمایند. "


این دولت ها که همواره در نشست های مختلف آیمو طوری وانمود می نمایند که برای ایمنی و امنیت دریانوردی و حفظ جان اشخاص شاغل بر روی کشتی  ها ارزش بالایی قانل اند و خود را جلودار برداشتن اقدامات لازم در این موارد معرفی می نمایند، خلاف تعهدات بین المللی مندرج در ماده یک کنوانسیون ایجاد آیمو و نیز اهداف کنوانسیون های سولاس و مارپول، با ممانعت مؤسسات رده بندی از ارائه خدمات فنی به کشتی های نه تنها ایرانی بلکه خارجی حاضر در آب ها و بنادر ایران، دچار دو گانگی و تعارض در ادعای خود شدند. این یک رسوایی بزرگ و خجالت آور برای این دسته از کشورها است که برای همیشه در اذهان و افکار عمومی جهان دریانوردی باقی خواهد ماند به نحوی که بسیاری از نمایندگان دولت های حاضر در اجلاس های مختلف به آن اذعان و اعتراف نمودند.

بیانیه جمهوری اسلامی ایران که در معرفی سند شماره MSC 92/25/2 ارائه شده به نشست کمیته  تهیه و توسط علی اکبر مرزبان، نماینده ثابت سازمان بنادر و دریانوردی و معاون نماینده دایم کشورمان نزد آیمو قرائت گردید، با سکوت مطلق این مدعیان ایمنی و امنیت جهانی همراه شد.

متن اظهارات نماینده ایران در سازمان جهانی دریانوردی

" با تشکر از آقای رئیس

در ماه های اخیر یک سری محدودیت های غیر منصفانه فنی و تجاری علیه تجارت کشتی رانی ایران اعمال شده است که می تواند منجر به نتایج ناخوشایند ایمنی دریانوردی، حفظ محیط زیست دریایی و کشتی رانی بین المللی شود. این بسیار جای تأسف است که ببینیم، محدوده این اقدامات محدودیت زا به مؤسسات رده بندی بین المللی نیز کشانده شد، به نحوی که این مؤسسات از ارائه سرویس های فنی به نه تنها کشتی های تحت پرچم ایران بلکه کشتی های خارجی حاضر در آب های ایران منع شدند. مرجع دریایی جمهوری اسلامی ایران از چنین محدودیت هایی  مکتوباً توسط بعضی مؤسسات آگاهی یافت، اگرچه این مؤسسات ناخشنودی خود را از این وضعیت در مواضع مختلف ابراز داشتند.

جمهوری اسلامی ایران همه تلاش های بالقوه، منابع بالفعل و ظرفیت های خود را برای نیل به اهداف آیمو و سایر سازمان بین المللی مرتبط دریایی در حوزه ایمنی و امنیت دریانوردی و جلوگیری از آلودگی دریایی بکار بست. اجرای موفقیت آمیز طرح ممیزی آیمو و مشارکت عالی در تأمین امنیت خطوط کشتی رانی حیاتی از طریق اعزام ناوهای نظامی نمونه هایی از تعهدات حداکثری ما در این موارد می باشد.
اکنون این کشور به عنوان یک دولت عضو فعال آیمو با استانداردهای دوگوانه ای مواجه است.در واقع روزگار قریبی است؛ از یک طرف ما در اینجا نشسته ایم و نگرانی های خودمان را راجع به ایمنی و امنیت دریانوردی و نیز محیط زیست دریایی بیان می کنیم و از سوی دیگر شاهدیم که بخاطر اقدامات مستقیم و یا غیر مستقیم بعضی از دولت های عضو همین سازمان، محدودیت های غیر منصفانه و غیر ضروری علیه صنعت کشتی رانی تجاری دیگر دولت عضو اعمال می شود؛ کشتی رانی که مشغول جابجایی مواد غذایی و دیگر کالاهای بسیار عادی می باشد. ما چگونه می توانیم این دو چیز معارض را با هم جمع کنیم وقتی که به پاراگراف "ب" از ماده یک کنوانسیون آیمو رجوع می کنیم، آنجا که می گوید: " برای تشویق برطرف سازی اقدامات تبعیض آمیز و محدودیت های غیر ضروری توسط دولت ها که بر کشتی رانی فعال در بازرگانی بین المللی اثر گزارند، تا اینکه دسترسی به خدمات کشتی رانی برای تجارت جهانی بدون تبعیض ترویج یابد."

آقای رئیس، دبیرکل و نمایندگان محترم

همه ما می دانیم که نیاز به استفاده از خدمات فنی مؤسسات رده بندی صالح بین المللی و همچنین نقش عملی آن ها برای کشتی ها در تطابق با استانداردهای فنی مربوطه، آن گونه که در کنوانسیون های مختلف آیمو بدان اشاره شده است، غیر قابل انکار برای کشتی رانی ایمن در سطح بین المللی می باشد. با این حال، جمهوری اسلامی ایران از استفاده چنین خدماتی محروم شده است که می تواند منجر به مصالحه ایمنی کشتی رانی تجاری و حفظ محیط زیست گردد و حیات مسافران کشتی ها را در کشتی رانی جهانی به خطر اندازد. اگرچه جمهوری اسلامی ایران سعی نمود، اثرات جانبی چنین محدودیت هایی را از طریق استفاده از خدمات مؤسسات رده بندی ملی مجاز برطرف سازد، اما وجود چنین وضعیتی و ادامه آن وجهه خوبی برای جامعه بین المللی دریایی نخواهد داشت.

لازم است اضافه شود، اقدامات اخیر نه تنها خلاف اهداف آیمو مصرحه در ماده یک کنوانسیون راجع به سازمان بین المللی دریانوردی می باشد، بلکه همچنین با اهداف کنوانسیون سولاس و مارپول و همکاری دولت های عضو در اجرای مقررات این کنوانسیون ها در تعارض می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به چنین محدودیت های غیر منصفانه و اقدامات تبعیض آمیز که به صنعت کشتیرانی در جامعیت آن آسیب می رساند، اعلام می دارد.     

آقای رئیس

در پایان از کمیته درخواست می شود، با توجه پیدا کردن به موضوع مطروحه، به همه دولت های عضو توصیه نماید که همکاری شان را با یکدیگر از جمله جمهوری اسلامی ایران، در تطابق با همه اسناد بین المللی به خصوص کنوانسیون آیمو، ادامه دهند و به همه سازمان های بین المللی غیر دولتی از جمله مؤسسات رده بندی بین المللی توصیه نماید که همکاری شان را با کشتی های ایرانی در ارائه خدمات فنی و با هدف ارتقای ایمنی و امنیت ادامه دهند تا بلکه اطمینان حاصل شود که همه کشتی های جهان از خدمات فنی برابر و منصفانه استفاده می نمایند. "

به نظر می رسد اختلافات در مورد شیوه برخورد با دزدان دریایی افزایش یافته باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : کشتی - ایران - بین المللی - آیمو - رانی - کشتی رانی - مؤسسات - کنوانسیون - دریانوردی - فنی - محدودیت - ایمنی - امنیت - جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - مؤسسات رده - رده بندی - ایمنی و امنیت - مؤسسات رده بندی - ایمنی و - خدمات فنی - دریانوردی و - محدودیت های غیر - منصفانه - آیمو و - امنیت دریانوردی و - از خدمات - که می - محیط زیست - و امنیت دریانوردی - یک کنوانسیون - می باشد. - ماده یک - های غیر منصفانه - محیط - و امنیت دریانوردی و - غیر منصفانه - محدودیت های غیر منصفانه - امنیت دریانوردی - دولت های عضو - چنین محدودیت - تجاری - ماده یک کنوانسیون - تبعیض - حاضر در - ایمنی و امنیت دریانوردی - در این موارد - در ماده یک - اقدامات تبعیض آمیز - این موارد - تواند منجر به - خارجی حاضر در - ضروری - در تطابق با - از خدمات فنی - حفظ محیط زیست - محیط زیست دریایی - استفاده از خدمات - تطابق - شده است که - نگرانی - برطرف - صنعت - استانداردهای - ها که - مختلف آیمو - سولاس و مارپول - که برای - می نمایند - دولت ها - ارائه خدمات فنی - است که می - به نحوی که - راجع - حاضر در آب - که می تواند - می تواند منجر - شان را با - خارجی حاضر در آب - دولت عضو - با استانداردهای - راجع به - مؤسسات رده بندی بین - رده بندی بین المللی - جمهوری اسلامی ایران از - در ماده یک کنوانسیون - این مؤسسات - اهداف آیمو - می کنیم - منصفانه و - شده است که می - است که می تواند - کنوانسیون آیمو - تبعیض آمیز - اقدامات تبعیض - که می تواند منجر - می تواند منجر به - در تطابق - غیر ضروری - تطابق با - ها در - کشتی ها - برای کشتی - رانی تجاری - به همه - بندی بین - های مختلف آیمو - دولت ها که - به نحوی - نحوی که - خارجی حاضر - فنی به - اهداف کنوانسیون - سولاس و - و مارپول - ارائه خدمات - از ارائه - های غیر منصفانه و - توصیه نماید که - شان را - زیست دریایی - همکاری شان - که همکاری - توصیه نماید - نماید که - حفظ محیط - همکاری شان را - که همکاری شان - نماید که همکاری - فنی و - تواند منجر - در ماده - و حفظ - بندی بین المللی - تعارض - تجارت - سازمان بین المللی - تعهدات - خلاف - اگرچه - اسلامی ایران از - خارجی - کشتی رانی تجاری - بنادر - رده بندی بین - که همکاری شان را - همکاری شان را با - نمایندگان - نماید که همکاری شان - نحوی - غیر منصفانه و - سولاس - رئیس در - مارپول - توصیه نماید که همکاری
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir