بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 22 تير 1392      13:2

فروش تراکم در 9سال کرباسچی= فروش تراکم در 1سال قالیباف

پل بهتر از تونل در تهران به کار می آید

غلامحسین کرباسچی یکی از پرسابقه ترین و معروف ترین شهرداران قبل و بعد از انقلاب است و تهرانی ها هنوز هم نام او را فراموش نمی کنند، گویی نام او با تهران گره خورده است. گذشته موفق اما پر حرف و حدیثی دارد ولی از آنها با افتخار صحبت می کند. از 15 شهردار پس از انقلاب، نام سه شهردار بیش از دیگران و به دلایل و شرایط متفاوت معروف شده اند و مردم کرباسچی، قالیباف و احمدی نژاد را به خاطر اقدامات و فعالیت های متنوع و ماندگار آنها در تهران و البته گذر آنها در عرصه سیاست می شناسند.

کرباسچی و بسیاری از مدیران هم دوره اش در سال 1378 با اتهام از شهرداری بیرون آمدند و خودش و مدیران هم راهش دیگر به هیچ مسئولیتی برنگشتند. اتهاماتی جنجالی و تبلیغاتی گسترده این شهردار و شهرداری آن دوران را با همه نقاط ضعف و قوت احاطه کرد و به استناد مدارک قانونی و منتشر شده از مراجع قضایی عموم همکاران او از آن اتهامات تبرئه و تنها در مورد شخص وی یکی از اتهامات تایید شد. اتهامی که از نظر خودش قانونی نبوده و همه اسناد و مدارک برای مجاز بودن اقدامش موجود بود. به هر حال آنچه در افکارعمومی از دوره شهرداری کرباسچی در خاطره ها مانده این است که اگر تخلفاتی هم کرد برای عمران تهران خدمت هم کرد و البته در برآیند این دو نظر تاریخ به قضاوت نشسته است. گفت وگوی «ایسنا» را با شهردار سابق تهران در ادامه بخوانید:

در زمان شما که شورای شهر وجود نداشت، دست شهردار بازتربود؟
درآن زمان اگرچه قانون شوراها اجرایی نشده بود، اما قانون انجمن شهر سابق وجود داشت و قائم مقام شورای شهر که همان وزیرکشوربود، تحت تشکیلاتی باعنوان دفترامورشوراها وشهرداری ها روی کارشهرداری های کل کشورازجمله پایتخت نظارت می کرد. درواقع پارلمان به شکل فعلی وجود نداشت، اما کل اختیارات شهردارزیر نظر وزیرکشوربود و اوهم ازطریق آن دفترارتباط کاملی با شهرداری داشت.
به عبارتی از دید شهرداری حضورشوراها یا عدم حضورآنها فرقی نداشت ومثل حالا که همه چیزبه شورای شهراعلام می شود،همه چیزازجمله بودجه وکلیه پروژه ها به وزیرکشور اعلام شده و از نظر آنها می گذشت. همچنین حسابرسی ازکلیه اقدامات، بودجه و برنامه ها درسازوکاری مشخص صورت می گرفت و درهمان زمان هم چالش اصلی ما با وزارت کشور درمورد همین نظارت بود.
درکل آن دوره فقط آقای عبدالله نوری نبود که بگویند با مدیران وقت ارتباط خوبی داشت، درچند سال آخر با آقای علی محمد بشارتی و آقای موسوی لاری نیزبه عنوان وزیرکشور درارتباط بودیم که اختلافات زیادی نیز باهم داشتیم، اما آنها خیلی دقیق بودند و مطابق قانون واختیارات شهردار پیش می رفتند وهیچ بودجه یا پروژه ای خارج ازمصوبا شورا هزینه نمی شد وحتی از محل اختیارات شهردارو از ردیف 16 و 17 نیز این اجازه را برای دخل وتصرف نمی دادند وعلی رغم همه جنجال های سیاسی مطرح شده،همه اقدامات ما به لحاظ قانونی بدون اشکال بود وهیچکدام بدون مصوبه اجرا یا پیش نمی رفتند.
درواقع سازوکار اجرایی شهرداری درآن دوران واین دوران فرقی نداشته است، اما شوراهای محلی به عنوان پارلمان محلی نداشتیم و حالا با حضورشوراها، توقع این است که همه چیزشفاف مطرح شود ومسائل با قانونمندی بیشتری پیش برود. درشرایط حضورقائم مقام شوراها، نظرها ازسوی یکنفر به عنوان قائم مقام مطرح می شد، اما حالا تعدادی ازاعضا با رای گیری تصمیم می گیرند واکثریت واقلیتی وموافقت ها ومخالفت ها، معایب کار را بیرون می آورد.
درنهایت شهرداری و شهردار در هر دو شرایط آنچه را که خودش می خواهد، انجام می دهد؟
بله،اما قانون ومصوبات قانونی وجود داشته و دارد. این شرایط نه تنها برای شهردار و شورای شهر که برای دولت و مجلس هم وجود دارد و در دولت هم آنچه را که می خواهند با لایحه یا طرح و یاحتی اگراصراری بر کاری باشد، به شکلی قانونی اما ازمسیری دیگرراهی را پیدا کرده وحتما آنرا انجام می دهند. دراین شرایط برای انجام برخی از امورخاص، دولت وشهردار فرقی باهم ندارند،هردو اجرایی هستند هرچند سازوکار آنها برای تصویب قوانین فرق دارد.
برخی در ذهنشان این است که شهردار وشهرداری درآن زمان هرکاری دلش می خواسته،می کرد ه اند اما درواقع این روند بین مجلس ودولت هم به همین شکل وجود داشته ودردوره فعلی دولت نیزاین تداخل بین دولت ومجلس شبیه روند ارتباط بین شهردار وشورای شهربوده است.
شما با یک نفر طرف بودید و یک سلیقه روی کار شما اعمال می شد، اما حالا شهردار با جمعی از سلایق و دیدگاه ها کار می کند، کدام بهتر است؟
سازوکار شهردار و شهرداری به لحاظ اینکه باید مصوبه شورای شهر را اجرا کند، فرقی نکرده اما وزیرکشور یک نفراست ولی درشورا جمعی هستند وموضوع پخته ترمی شود و اشکالات آن گرفته می شود واین همان تفاوت کار ماست. ممکن است وزیرکشور جناحی یا غیرجناحی برخورد کند و یا با کار کارشناسی نظربدهد وبه عکس ممکن است شورای شهر،شورایی باشدکه بدون نظرکارشناسی وحتی جناحی رفتارکند. هردوی این موارد می توانند اتفاق بیفتند، ولی اگردرشورا حرف ها گفته شود وبسیاری ازمسائل مطرح شوند، شرایط به این شکل به وجود نمی آید.
این روند به این معنی نیست که درآن زمان اگرشورای شهرنبوده، قائم مقام شوراها نیزجوانب را نسنجیده ودرست اعمال نظرنکرده است. در واقع اگر وزیرکشور آدم عاقلی باشد وبه دنبال کاردرست بوده باشد وبودجه ها، ایده ها وپروژه ها را با جنبه مثبت ببیند، تصمیم گیری ها هم درست می شود.
ازنظر من شهرداری درآن زمان هم نظارت و دقت کافی برکارهایش وجود داشت وآن زمان هم هر گزارشی از ما می خواستند، علاوه برتفریغ بودجه و حسابرسی های همیشگی، به آنها ارائه می کردیم. حتی دراین سالها که شورای شهر حضور داشته مواردی بوده است که شورای شهرکارخود را کامل انجام داده ومواردی نظیر 300 میلیارد تومان هزینه های فاقد سند هم بوده که درشورای شهرتعیین تکلیف نشده است. هرچند که گفته می شود دردوره آقای قالیباف هم همین هزینه های فاقد سند چندین برابروجود دارد، اما این شورا هم تمام می شود و کسی درمورد آنها صحبتی نمی کند. اما درزمان قائم مقامی شوراها هیچ هزینه فاقدی وجود نداشت وهر گونه انحراف از بودجه هم درآخرسال به شکل متمم وهم به اشکال دیگرتعیین وتکلیف و توضیح داده می شد.
درآن سالها که قائم مقامی امور شوراها ناظر کاربود، همه چیز به شکل مشخص وبا سوابق روشن ازسوی شهرداری درمجموعه اسناد شهرداری و وزارت کشور وجود داشت وباید تا امروزهم وجود داشته باشد.
اگرشما درسال 78 شهردار می ماندید این امکان فراهم بود تا آنچه به عنوان اتهامات شما اعلام شد، به عنوان هزینه های فاقد سند محاسبه شده و شورای اول آن را قانونی کند؟
همه مواردی که به عنوان اتهامات مطرح شد، قانونی و با سندهای مشخص بودند. درواقع کسی از اشخاص یا دستگاه شهرداری شاکی نبود است. جریانی راه افتاد برای جرم یابی برای شهرداری. در ادامه این اتفاق، به شکل فله ای و در کامیون مدارک را از شهرداری بردند و عده ای ازمدیران را هم دستگیر کردند. حرف هایی هم که بعدها در دادنامه و دادگاه ها مطرح شد، براساس اسناد ارائه شده کاملا رد شدند.
به عنوان مثال مطرح شد که اعتباراتی بیش ازاندازه مصوب به شرکت واحد پرداخت شده است، درحالی که شرکت واحد چندین سال برای پرداخت حقوق پایان سال خود دچارمشکل بود و اگرحقوق پرسنل خود را پرداخت نمی کرد، اعتصاب به راه می افتاد و شهرداری چندین سال برای جلوگیری از مشکل مالی شرکت واحد بیشتر از بودجه مصوب به این شرکت کمک کرده و بعدها مجوز پرداخت این اعتبارات فاقد سند ازقائم مقام امور شوراها در وزارت کشور اخذ شده بود، اما در همان ابتدای کار برای به راه انداختن یک جو سیاسی اعلام کردند که فلان مدیر یا معاون شهرداری اختلاس کرده است ومتخلف است درحالی که تنها اشکال جابه جایی پول بوده که درزمان وقوع تنها مجوز نداشته و بعد مجوز گرفته شده و هیچ اختلاسی رخ نداده بود.
اختلاس زمانی رخ می دهد که پولی را درجایی مشخص برای هزینه شخصی یا مبالغی خاص هزینه کنند، امااین پول در واقع از بودجه شهرداری به شرکت واحد منتقل شده بود و بعد هم درتفریغ بودجه سال بعد آنرا آورده و تایید کردند و درنهایت نیز در دادگاه اصلی و تجدیدنظر این موضوع کاملا رد و مدیر مربوطه تبرئه شد.
تنها موردی که ازآن همه پرونده ها مطرح ودرنهایت برای شخص من ونه هیچ یک ازمدیران دیگرحکم صادرشد، مربوط به یک پرونده بود وحدود 60 نفرمدیری که دراین روند محکوم شده بودند، همگی تبرئه شدند.
پرونده من هم مربوط به ارائه 20 درصد تخفیف به پنج زمین شهرداری که به پنج نفرازمدیران شهرداری اختصاص یافته بود، می شد. دراین پرونده اعلام شد که شهرداری برای هرکدام ازاین مدیران 20 درصد روی هرملک تخفیف داده که رقمی حدود 12 میلیون محاسبه شد ودر مجموع حدود 60 میلیون تومان خسارت را اعلام کردند که پرداخت کردم. زمین های مورد نظر درتوافق با بنیاد مستضعفان برای شهرداری دریافت شده بود وباید آنها را به بالاترین نرخ کارشناسی می فروختیم، اما بنا برملاحظاتی که برای تعدادی ازمدیران درنظرگرفته شده بود ومصوبه ای که از وزارت کشور دریافت کردیم، این زمین ها را با 20 درصد تخفیف به این مدیران واگذارکردیم، اما بعد ازآن حوادث و بگیروببندها گفتند که مصوبه وزیرکشور برای این مسئله قابل پذیرش نیست و خود ما هم متوجه نشدیم دلیل این عدم پذیرش چه بود.
اگرشورایی نظیر شورای دوم وسوم با شما همراه بودند، آیا بازهم این اتهامات مطرح می شد؟
نه، اما شما بدانید که اگرکسی بخواهد ایرادی را ازجایی بگیرد، می تواند این کار را به هرشکلی انجام دهد. همین حالا هم اگر کسی بخواهد از امور مربوط به شهردار، مسئله واشکالی را پیداکند، می تواند. دستگاه قضایی اگر بخواهد سندی را از جایی قبول نکند، به راحتی می تواند همه مستندات را نادیده بگیرد. برای مسئله ای که درنهایت من را متهم کردند، مجوز لازم و سند های محکمی به امضای آقای بشارتی که هم نظر من هم نبود، وجود داشت و امضای قائم مقام امور شوراها پای آن تخفیف ها بود، اما درنهایت اعلام شد که این اقدامات غیرقانونی بوده است.
یعنی شما این مسئله را سیاسی می دانید؟
- 100 درصد. بارها هم دراین مورد گفته ام. چرا که از همان ابتدای انقلاب هزاران هزار پلاک به اشخاص،عناوین مختلف،ارگان ها ونهادها واگذار می شد و واگذاری زمین یکی از وظایف ارگان ها ونهادهای دلتی بود وحتی هیات حاکم شرع این اقدام را درمورد بسیاری ازافراد انجام می داد و واگذار می کرد و شهرداری تهران هم با مصوبه وزیرکشور درمورد تعدادی از این زمین ها، 20 درصد تخفیف داده بود که طبق قانون اشکالی نداشت.
کنترل شورا دراین چند سال بر شهردارش را چطور ارزیابی می کنید و آیا اصل وجود "شورای شهر" شکل گرفته است یا نه؟
شورای شهرداری دو معنا دارد. یکی شورایی که تابع شهردار است وهرچه شهردار می گوید را انجام می دهد که متاسفانه بعضا احساس می شود که روابط بین شورا و شهرداری دراین سالها گاها اینگونه بوده است و حداقل برخی از اعضای شوراها چنین روابطی را داشته اند. ما نمی خواهیم درمورد این نوع روابط قضاوتی کنیم.
معنای دیگر شورای شهرداری را باید در اختیاراتی که درقانون شوراها وقانون اساسی به شوراها داده شده، دید. هنوز بسیاری از وظایف شوراها توسط دولت واگذار نشده است. ازآنجایی که در قانون شوراها فقط وظیفه شورا، نظارت بر شهرداری نیست و وظایف دیگری برای شورا به عنوان حکومت های محلی درنظرگرفته شده است، این مجموعه نه تنها باید برخدمت رسانی شهرداری نظارت کند، بلکه باید بر سایر وظایف شهرداری و مسائل شهر نیز دخالت و ورود داشته باشد. ازهمین منظر چون شورای شهر در این سال ها فقط به امورشهرداری پرداخته، تبدیل به شورای شهرداری شده است، نه شورای شهرتهران.
پس تاکنون شورای شهر شکل نگرفته است؟
نه. به این دلیل که نه دولت علاقه مند به واگذاری وظایفش است ونه شوراها خودشان را درست شناخته اند و به جایگاهشان اهمیت می دهند. به همین دلیل افرادی که وارد شورا شده اند، خودشانرا یا درمقام اینکار نمی دانند و یا نقطه ضعف های دیگری در شخصیت یا عملکرد خود دارند که نتوانسته اند دراین روند موفق عمل کنند.
تابحال عضوی از شورا بوده است که موفق و قوی عمل کرده باشد؟
کمابیش آدم های قوی بوده اند، ولی فرصت و مجال اقدام مناسب را پیدا نکرده اند و گاهی هم دچار گرفتاری های دیگر شده اند. البته باید پس ازچند دوره حضور، تعدادی از اعضایی که تکرارشده اند، به این بینش و جایگاه برسند.
ارتباط کدام شورا را با شهردارش بهتر می دانید؟
چندان دراین مورد پیگیری نکرده ام. دردوره های قبلی هم معجزه ای ازشوراها برای بهترکردن شهر ندیده ایم و اگر اقدام مهمی هم صورت گرفته، همواره منتسب به شهردار تهران بوده است. ازسوی دیگرهم تا به حال ندیده ایم شورا بتواند جلوی روندی را به خوبی بگیرد و حتی چالشی بین شورا و شهرداری به صورت جدی درمورد نقطه ضعفی صورت گیرد ویا مثلا اگر پروژه ای اولویت داشته، آنرا جلو بیندازد. مثلا درمورد پروژه های مترو که جزو اولویت های شهر تهران است، چنین مواردی را ازشورای شهر شاهد نبوده ایم و درعوض شورای شهر با برخی اقدامات نمایشی شهرداری همراهی کرده است که همه این اقدامات باید درجای خود مورد بررسی قرارگیرد.
البته اگر شورای شهر، شورای شهرداری هم بوده باشد، می توانست با دقت نظر و حریت بیشتر عمل کند و مسئله مهم مهندسی ارزش که دربسیاری ازپروژه ها مورد بررسی قرارمی گیرد، را رعایت کند وببیند اگرمی شود پروژه ای را با 10 درصد هزینه و احداث یک پل اجراکنیم، بازهم نیازبه هزینه بسیار زیاد وساخت یک تونل است؟ و اینکه مشکل حمل و نقل عمومی با این تونل که 10 برابرهزینه را دارد، حل می شود؟ و لازم است بسیاری از درآمدهای شهر برای پروژه ای که جایی برای مانور دادن شده است، هزینه شود؟
به نظرمی رسد جای این نوع مباحث و چالش ها بین شورا و شهرداری خالی بوده و شورا نتوانسته شهرداری خود را وادار به تمکین کند. البته بخشی ازاین مسئله مربوط به ضعف داخلی شوراست و بخشی هم مربوط به تعریف نشدن روابط و تسلط شورا برسازمان شهرداری می شود.
آیا این روند به دلیل نزدیک بودن دیدگاه شورا و شهردارش نبوده؟
اساسا درمورد چنین مسائلی دیدگاه مطرح نیست واین مباحث مسائلی سیاسی نیستند و باید با دیدگاه اجرایی و فنی درمورد آنها صحبت کرد. این همان ضعف شوراست که بخواهد چنین مسائل فنی وتخصصی را از دیدگاه سیاسی مورد نظر قرار دهد. البته دراین اواخر شاهد بودیم که تعدادی از اعضای شورای شهرنسبت به تعدادی از پروژه های شهرداری اعتراض داشته اند، اما باید پرسید که چرا این افراد در نیمه کار و جایی که پروژه آغاز شده است، شروع به این اظهارات کرده اند و اقدامی خیلی دیر بود؟ شورای شهر باید بداند درجایگاهی نشسته که می تواند به شهردار خود دستور دهد، نه این که جایی بنشیند و شهردار بیاید و لطفی به آنها بکند و موضوعی را به آنها بگوید یا نگوید !
باید شخصیت هایی کارکرده وبا تجربه درشورای شهرحاضرباشند که علاوه برآشنایی با جایگاه خود، بفهمند چه چیزی را تصویب کرده اند و مصوبه باید چطور اجراشود و اگر چیزی را تصویب نکرده اند، حواسشان باشد که شهردار به هرشکلی به خود حق اجرا کردن آن را ندهد.
درعین حال شهردار هم باید مصوب وانتخاب شورا باشد وبه شورا تحمیل نشود، درغیراین صورت شورا تسلطی روی او ندارد و از سوی دیگر شهردار خود را منبعث از رای شورا نمی داند. درواقع شهردار دستوری، عملا حرف شورا را گوش نمی کند، درست مثل وزرایی که به مجلس باید پاسخگو باشند و اگر اشکالی پیش بیاید، استیضاح می شوند. در شورا هم چنین روندی باید حاکم باشد و اگر شورای شهر شهرداری را انتخاب کند که مصوب شورای شهر باشد و نه مناسبات و ملاحظات دیگر، تسلط شورا بر آن بیشترخواهد بود و شهردار از کار شخصی و سفارشی جدا خواهد شد.
به نظرشما جایگاه و موقعیت شهردار، زمینه مناسبی برای حضور وی درجایگاه یک رییس جمهور است؟
همه پست های اجرایی می تواند زمینه ای برای جهش افراد باشد تا به پست های بالاتر انتسابی یا انتخابی برسند، اما موضوع این است که سازوکاری سالم بر این روند حاکم باشد. در دو دوره ای که این روند تجربه شد و یکی ازآنها موفق و یکی ازآنها ناموفق بود، حرف وحدیث در مورد آن بسیار زیاد است.
به هر صورت باید دانست که این مسائل در ذهن مردم می ماند و اگر کسی بخواهد برای رسیدن به پستی، چنین تلاش هایی را داشته باشد، باید کاری کند که شبهه ای شکل نگیرد. برخلاف آنچه تصور می شود که مردم را می توان به راحتی گول زد، من چنین نظری ندارم و اگر به آرای مردم تهران دقت کنید، متوجه می شوید.
قصد انتقاد از فرد یا گروه خاصی را ندارم، اما باید حساب وکتاب درست تری روی افکار عمومی و وجدان جمعی داشته باشیم واحساس کنیم مردم بسیاری از رفتارهای ما را می فهمند و حتی بهتر از ما، آنها را ارزیابی می کنند.
آیا تایید نهایی شهردار را غیر از شورا و وزارت کشور مرجع دیگری می دهد؟
درگذشته شهردار تهران را شخص شاه به انجمن شهر معرفی می کرد ویا درمورد انتخاب فردی دستورداده می شد. به عنوان مثال مرحوم نیک پی باحکم شخص شاه منصوب شد و در بسیاری ازموارد که کارش در شهر گیر می کرد، از فشار دربار و زور آن استفاده می کرد. پس از انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی که شورا و انجمن شهر شکل نگرفته بود، وزیرکشور مسوول بود و طبیعی است که وزیرکشور و نخست وزیر اقدام به انتخاب شهردار که پست مهمی بود، می کردند. در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی که ادامه همین سازوکار وجود داشت، من با تاکید آقای هاشمی از اصفهان به تهران آمدم. اگرچه مایل به این کارنبودم، اما با توجه به فشارهای موجود قبول کردم. درحال حاضر نیز پس ازتشکیل شورای شهر، توقع این است که شهردار را شورای شهر منصوب کند.
اگر اعضای شورا بدانند که تایید نهایی شهردار را مرجع بالاتری ازخودشان صادرکرده، آیا درهنگام استیضاح، سوال و یا هرچالش دیگری ممکن است این مسئله را مدنظر قرار دهند؟
- تردید دارم که مرجع بالاتری بخواهد در مورد برخی از افراد به شکل مستقیم نظر بدهد و من چنین سازوکاری را که بخواهند درمورد مسائل اجرایی و انتصابات ورود پیدا کنند، بعید می دانم. البته ممکن است رهنمودهایی در مورد عملکردهای مختلف داشته باشند، اما نظر راجع به یک شخص خاصی باید درموضوع خیلی خاص، حساس و مهم باشد و اگر درجایی چنین ضرورتی پیش بیاید و مقامات بالاتر درموضوعی ورود پیدا کند، حتما موضوع بسیار مهمی خواهد بود و دیگر به صورت فوق العاده مطرح شده و درسطح تشخیص ما نیست. اما درحالت معمول، شورای شهر شهردار را انتخاب می کند و از طریق منابع قانونی این رای گیری صورت می گیرد و دراین صورت است که شورا می تواند روی شهردار خود تسلط داشته باشد.
البته باید درنظر داشت که برخی مواقع برخی اظهارات درمورد چنین تاییدهایی درحد شایعات وبرای کسب امتیاز درنظرمردم است.
نظرتان درمورد شهردار جدید و ویژگی هایش چیست؟
- شهردارحتما باید مصوب شورای شهرباشد و اعضا باید کاری کنند که جایگاه شورا دراین انتخاب تثبیت شود. باید توجه داشت که این انتخاب به همراه نظارت مهم تر از این است که یک نفر شهردار بشود یا نشود. شورای شهر هنوز هم دربسیاری از شهرها و کلانشهرها جزو بخش های متروکه محسوب می شود و می ارزد که شوراهای شهر حتی باسلیقه های متفاوت دست به دست هم بدهند و جایگاه شورا را حفظ کنند و نگذارند که با اختلافات دیدگاهی وسیاسی، شورا مقهور نهادها و ارگان های دیگر شود و شهرداری برآنها ناظر شود.
شورای شهر باید کارکارشناسی درانتخاب شهردارداشته باشد، نه کارسیاسی. درست است که چهره شهردار، چهره سیاسی است ولی درهمین تهران هم منهای بحث سیاسی باید فردی انتخاب شود که چهره سیاسی اش غلبه نداشته باشد ودرعوض فردی توانمند درحوزه اجرایی وباسابقه کار درشهرداری می تواند موثرتر باشد. ضمن اینکه باید برنامه ودانش مناسب را برای این کار ارائه کند. نباید فردی که مثلا ازآموزش وپرورش آمده وخاک وگل کارگاه را نخورده و یا حتی افراد نظامی انتخاب شوند. یکبار زمینه حضورافراد نظامی دراین حوزه فراهم شده، اما نباید این روند تبدیل به یک روال شود، چراکه روحیه کارشهرداری،عمرانی و فرهنگی است. درعین حال اگرشهردارتهران ویژگی های فوق را نداشته باشد، سایر ارگان ها وسازمان ها نیزنمی توانند با اوهمکاری کنند و شهردار نیز نمی تواند درآنها اعمال نفوذ کرده وحرفی برای گفتن داشته باشد. به همین دلیل شورا باید کسی را انتخاب کند که جای هیچ تشکیکی درآنها وجود نداشته باشد و از هرحرف و حاشیه ای دوری کند.
اصلاح طلبان چنین گزینه ای را برای انتخاب شهرداردارند؟
هنوزحرفی با کسی دراین رابطه نزده ام وصحبت خودم را دارم، ولی فکرمی کنم چنین گزینه ای ازسوی اصلاح طلبان وجود داشته باشد.
خود آقای قالیباف می تواند گزینه مناسبی باشد؟
من موافق نیستم. بااینکه کسی درشهری برای سمتی رای نیاورده باشد و بخواهد دوباره درپست خود بماند، مخالفم وبه نظرم خودشان نیزچنین علاقه ای ندارند و قبلا هم گفته اند که پس ازاین دوره، درشهرداری باقی نمی ماند. البته اگرضرورتی ایجاب کند وشورا تشخیص بدهد، می تواند یکی ازگزینه ها باشد.
حضور شهردار درهیات دولت ضرورت دارد؟ و آیا جایگاه شهردار از دوره شما تا به حال ارتقاء یافته؟ و آیا حضور شهردار درهیات دولت را به آقای روحانی توصیه می کنید؟
من توصیه ای به آقای روحانی نمی کنم؛ وقتی کسی به وسیله اعتماد ما رای آورده است، بهتراست بگذاریم خودش تصمیم بگیرد، اما اگر از من مشورت بخواهد، دراین مورد نظر می دهم.
حضور شهردار درهیات دولت قطعا بستگی به خود شهردار دارد واگر قدرت وتوانایی داشته باشد، می تواند هیات دولت را راغب به اینکار کند. شهروندان شورای شهر را به عنوان امنای خود برای زندگی محلی انتخاب می کنند و چون بین سیاست های ملی و نیازهای مردم اصطکاک هایی همواره وجود دارد، لازم است که شورا به عنوان امنای مردم ازحقوق آنها به عنوان ساکنان شهردفاع وحمایت کند تا اگر تحت تاثیرتصمیماتی قرارگرفتند و خسارت دیدند، این موضوع ازسوی شورا و شهردار پیگیری شود. به عبارتی شهردار ازسوی شورا حافظ منافع محلی مردم است و باید به گونه ای قوی عمل کند که دولت درمقابل این مسئله قرارگیرد و نتواند شهردار را کنار بگذارد.
به عنوان مثال یکی از درگیری های ما با دولت وقت، انتقال صنایع مزاحم به خارج از شهر بود. چرا که بخش عظیمی ازجنوب شهرتهران تحت تاثیرمجموعه ای صنایع و آسیب های ناشی از آن قرار داشت. البته درعین حال اشتغال و صنعت قابل توجهی نیز دراین محدوده درحال شکل گیری بود که توقف یا جابجایی آن می توانست خسارت زا باشد. درواقع از نظرجغرافیایی برای یک سوم مردم شهرتهران زندگی سالمی وجود نداشت و با تاکیدو اصرار شهردارتهران و براساس قانون از ایجاد کارگا ه های جدید درمناطق جنوبی جلوگیری شد و برخی از مشاغل مزاحم نیز جابجا شدند، چراکه این کار یکی از وظایف شهرداری بود و توجیه آن را نیز برای مسوولان مربوطه ارائه کرده بودیم و درآن زمان لازم بود با برخی از ارگان ها نظیرصنایع سنگین و سبک دراین رابطه رایزنی ها و هماهنگی هایی داشته باشیم.
نمونه دیگر دراین رابطه جابجایی و حذف کشتارگاه تهران بود. در آن زمان همه کشتار تهران درشهرتهران انجام می شد و سال ها بود که غیر از بوی خون و آلودگی محیطی وآسیب های مختلف اجتماعی دراین محله یعنی کشتارگاه تهران ومیدان بهمن چیزی وجود نداشت وجوانان وکودکان تمام محله ها یا طراف آن به چاقوفروشی وانواع آسیب های اجتماعی آلوده شده بودند. موضوع حذف وانتقال این کشتارگاه را با وزارت کشور و برخی ارگان های دیگر مطرح کردیم و بالاخره با تفاهم این تصمیم اتخاذ شد.
رییس جمهور وقت برای هماهنگی بیشتر تصمیم گرفت مسائل تهران که مسائلی کلان است را درهیات دولت مطرح کند. به همین دلیل از شهردار تهران خواست تا حرف ها و پیشنهادهایش را درهیات دولت مطرح کند و درهمانجا به بحث و تصمیم گیری بگذارند. این موضوع فارغ ازهرنوع مسئله سیاسی و کاملا کاری بود.
درمورد دیگر بیشتر وزارتخانه ها می خواستند درتهران ساختمان سازی داشته باشند که این مسئله مشکلات زیادی را برای مردم فراهم می کرد وحتی بسیاری از ارگان ها می خواستند انواع عوارض خود را پرداخت نکنند، بنا براین چون شهردار تهران با اقتدارعمل می کرد، دولت لازم می دید و مجبورشد که شهردار را به دولت بیاورد، تا حرف هایش را بشنود. درشرایطی که دولت هم نمی خواهد تهران فلج شود و مردم آن درعذاب باشند، فارغ از هرنوع بحث سیاسی، این حضور اتفاق افتاد.
اینکه بعدها تحت تاثیر برخی رفتارهای سیاسی و مسائلی دیگرحضور شهردار درهیات دولت ادامه نیافت، موضوع دیگری است. شهردار در شهرها باید قدرتی داشته باشد که سازمان های محلی آن را به رسمیت بشناسند و مثلا اگر قرار است شورای اداری استان تشکیل جلسه بدهد، شهردار باید درآن جلسه حضور داشته باشد تا بتواند از حقوق مردم دفاع کند. در واقع دولت ها و شهرداری ها باید حرف های سیاسی را خارج از مسائل کاری مردم دنبال کنند.
شهرداران مناطق در سال های گذشته خود را شهردار کل تهران می دانند و خود مختاری به وجود آمده که نمود آنرا در تنوع و اختلاف سلیقه ها موجود دربرنامه ها و پروژه ها می توان دید، آیا این روند به نفع شهر تهران است؟
در واقع این روند که شما می گوئید درحال حاضر تبدیل به نوعی خودمختاری شده ازهمان دوره ها شروع شد و آغاز به رسمیت شناختن شهرداری های مناطق همان وقت بود. البته برای آن دلیل هم داشتیم.
در آن زمان هرمنطقه ای یک مدیرشهری داشت که از نظر اختیارات، حقی را برای خود قائل نمی شد و کلیه اختیارات مالی واداری برعهده شهردارتهران بود. در واقع مسوول و بهره بردار مناطق، مدیران شهری بودند، اما درنهایت مسوول همه اتفاقات، شهردارتهران می شد. شهردار تهران آنقدر وقت خود را حول مسائل جزئی مناطق پرمی کرد، که عملا از وظایف اصلی خود بازمی ماند و از سوی دیگر چون مدیر منطقه مسوولیتی درمورد خود قائل نمی شد و همه موارد را به شهردار تهران ارجاع می داد، امکان بررسی همه موضوعات وجود نداشت.
بنا بر این اختیارات مالی و اداری و تصمیم گیری درمورد همه این مسائل را به مدیران شهری که بعدها شهرداران مناطق شدند، تفویض شد و مدیران شهرداری به خودی خود اختیاراتی نداشتند و این اختیارات شهردار بود که به آنها تفویض شده بود. البته استثناهایی در این مورد وجود داشت و شهرداران معمولا کارهایی انجام می دادند که مورد تایید نبود، اما در آن زمان هیچ نوع ناهماهنگی که برخلاف نظر شهرداری مرکز باشد، نداشتیم. البته با برخی مدیران هم عرض شهرداری اختلاف نظرهایی وجود داشت که درنهایت توسط شهردارحل و فصل می شد.
شخصا دنبال این بودم که از تمرکز اختیارات اجرایی در شهرداری مرکز جلوگیری کنم و درکناراین روند قطعا وظیفه شهرداران مناطق نیز بالا می رفت و باید در این روند کیفیت و انتخاب افراد مناسب را به صورت سنجیده مدنظر قرار دهیم و افرادی انتخاب شوند که بتوانند شهرداری مناطق را که درواقع بخشی از پایتخت است، اداره کنند و درعین حال مدیرانی مدبر، سیاسی و فهیم درامورمختلف باشند و نباید به دنبال افرادی صرفا فنی واجرایی باشیم. دردوران خود تلاش کردیم ازمدیران قوی و با همین مشخصات استفاده کنیم وبعدها بسیاری ازمدیران ما به عنوان مدیران شهری، وزرا و یا مسوولان رده های بالاتر انتخاب شدند.
البته این که درحال حاضر هر منطقه ای ازشهرداری رای خود را داشته باشد و یا اشکالی درروند پروژه ها پیش بیاید را اطلاع ندارم و می توانم بگویم که عدم تمرکز را شهرداران بعدی هم نتوانستند متوقف کنند. اما این که این عدم تمرکز منتهی به از هم پاشیدگی شده باشد یا نه، هنر شهرداران وقت تهران بوده است.
قبول دارید که این فضاهای تفکیک شده و تفویض اختیار، احتمال ایجاد حیات خلوت را برای مدیران شهری بیشترمی کند و اعمال نظرات شخصی بیشترمی شود؟
این مسئله معلول عدم تمرکز نیست. چرا که اگر تمرکز هم وجود داشته باشد، درنهایت آنچه که برخی بخواهند درحیات خلوت ها تصمیم گیری کنند، می توانند درجای دیگر آن را انجام دهند. در واقع فقط جای حیات خلوت فرق می کند و به جای شهرداری منطقه آنرا به شهرداری مرکزمی برند. به جای این کارها باید به دنبال سالم سازی باشیم. اگربتوانیم 20 شهردارسالم، توانمند و دلسوز را در 20 منطقه تهران بگذاریم و اختیارات مناسب را به آنها بدهیم، افرادی موفق ترخواهند بود تا اینکه همه امور را به شهرداری مرکز بیاوریم و چند نفر کارشناس که از هیچ چیز سردرنمی آورند، درمورد این موضوعات تصمیم بگیرند.
درسال های گذشته بسیار گفته شده که از ابتدای انقلاب تا سال 84 هیچ حسابرسی رسمی و قانونی در شهرداری وجود نداشته، تفریغ بودجه انجام نمی شده و اسنادی از آن دوران دردسترس نیست واین سوال پیش می آمد که چطور چنین مجموعه ای بدون حسابرسی بوده است؟
همه این مسائل خلاف واقع و 100 درصد دروغ است.
قبل از ما و در زمان ما حسابرسی قانونی و تفریغ بودجه انجام می شد ومصوبات و اسناد قانونی با قائم مقام شوراها در وزارت کشور وجود داشت. درواقع قائم مقام وزارت کشور حسابرس را خودش انتخاب می کرد وحسابرس به آنها پاسخگو بود. درعین حال هرسال تفریغ بودجه انجام می شد و گزارش آن به وزیرکشور می رسید و کلیه درآمدها و هزینه ها و نقاط انحراف و اشکالات به سمع ونظر وزیرکشور می رسیدند. البته ممکن است درجاهایی انحراف وجود داشته است، ولی تمام این موارد پس از بررسی اصلاح می شد واسناد آن در وزارت کشور و شهرداری تهران موجود است. البته نمی دانم که این اسناد امروز درکجای شهرداری یا وزارت کشور نگهداری می شود.
روند مکانیزه شدن حسابرسی ها ازهمان وقت آغاز شد، اما موضوع حسابرسی نقدی و غیرنقدی از دیگر مسائلی بود که بعدها آغاز شده است. همچنین توافقات در پروژه های شهری ازسال 74 و 75 شروع به عملیاتی شدن کرد و ما از اول نمی توانستیم به شکل نقدی و غیرنقدی تفکیکی درمورد هزینه ها داشته باشیم که ازنظر من تفکیک این روند کاربسیارخوبی بود که در سال های بعد انجام شد.
پس شما شفاف سازی مالی در این سال ها را قبول دارید؟
شفاف سازی درشهرداری را خود اعضای شورا هم کاملا قبول ندارند. البته من اشرافی روی کار شهرداری ندارم، اما بارها شنیده ام که اعضای شورا این موضوع را مطرح کرده اند.
شما شهردار روزهای پس ازجنگ پایتخت بوده اید، نیاز آن روزهای تهران چه بود ونیاز این روزهای تهران چیست؟
اولویت تهران به صحبت های من تعیین نمی شود و باید این اولویت را در بررسی همه جانبه پیدا کرد. اینکه براساس برخی بررسی ها برای فلان مسیر پر ترافیک پروژه ای را اجرا کنیم که دو یا سه طبقه باشد، باید به هزینه های میلیاردی آن توجه شود واین که چند نفر از مردم تهران قرار است از آن استفاده کنند و اگر مثلا مترو به جای این اتوبان احداث می شد، موثرتر نبود!؟
یعنی شما با دو طبقه سازی بزرگراه ها مثل بزرگراه صدر مخالفید؟
با هیچ پروژه عمرانی مخالف نیستم؛ ولی آنرا اولویت شهرتهران نمی دانم اما معتقدم دوطبقه سازی صدر مشکل ترافیکی را حل نمی کند. به عنوان مثال اگرچه تونل رسالت سال های زیادی طول کشید، اما توجیه فنی داشت و اساسا تونل را باید درجایی ساخت که به مانعی مواجه شود. اما درست نیست که مردم را 60 متر پایین ببریم و دوباره بالا بیاوریم. درآن سال ها پس ازبررسی های فنی متوجه شدیم که تونل رسالت به یک تپه رو به رو شده بود و نمی توانستیم از روی تپه این مسیر را ادامه دهیم. اما در تونل توحید 100 درصد می توانستیم به جای تونل با همین طول،عرض و مساحت، یک پل ایجاد کنیم و مردم را دراین فضا بالا و پایین نکنیم که دچار مشکل شوند و حتی پس از افتتاح نیز انواع محدودیت را برای آن بگذاریم. به عبارتی می توانستیم با 10 درصد هزینه از کل هزینه صورت گرفته درهمان محل پلی را ایجاد کنیم. چرا که محدوده احداث تونل توحید نه بافت ارزشمند و تاریخی داشت که نگران آن باشیم و نه بافتی که نتوان درآن ورود کرد. شهرداری می توانست نواب را به چمران وصل کند و با همین طول و عرض پل احداث شود. البته اولویت را باید گروهی متخصص تشخیص دهند، اما من براساس تجربه و کاری که درتهران کرده ام، مهم ترین مسئله مردم تهران را حمل ونقل عمومی، محیطزیست و سامان یافتن ساخت و سازها می دانم.
خودتان شهردارمی شوید؟
نه و دلیل آن هم مسائل شخصی است که به خودم برمی گردد. 60 سال سن دارم و دیگر بازنشسته شده ام و باید نیروهای جوان، توانمند و پرانگیزه وارد صحنه شوند وما هم اگر چیزی بدانیم، با دادن مشورت کمکشان کنیم. این روند باید درکل دولت هم اینطور باشد. نباید دنبال این باشیم تا مدیرانی که دردوره های قبلی خوب یا بد بوده اند دوباره برگردند، چراکه این روند مملکت داری نمی شود. همه ما علاقه مند به قدرت هستیم، چون شیرینی آنرا یکبار چشیده ایم، ولی واقعیت این است که در دموکراسی همه سطوح باید با انتخاب های جدید تغییرکنند و آدم هایی با انگیزه وجدید روی کار بیایند. ممکن است در سطوحی نشود این تغییر را اعمال کرد، اما در مقاطع دیگرمی شود و باید سن مدیران ارشد دولتی را تقلیل بدهیم، نه افزایش.
معتقدم که شهردارتهران باید حداکثر در دهه 50 عمرخود باشد. این ویژگی کمک می کند تا با مسائل روز شهرتهران و نیاز نسل جوان و جمعیت عمده آن که زیر 35 سال هستند ارتباط بیشتر برقرار کند. مدیران گذشته هرچقدر هم که به تصور عده ای توانمند باشند، به درد مشورت دادن می خورند. البته این دیدگاه را نه فقط برای مسوولیت شهرداری تهران، بلکه برای کل کارهای دراین سطح می گویم و باید افرادی با این دیدگاه انتخاب شوند. همچنین می توان شورای مشاورانی درهرحوزه تشکیل داد و مدیران سابق و جدید در کنارهم به مشورت بپردازند.
نظرتان درمورد پروژهBRT و دوربرگردان ها چه بود؟
BRT کارخوبی بود. مسیرهای ویژه ای که از گذشته روی آن تاکید شده بود، اما به دلیل ناهماهنگی با دستگاه های دیگر اجرایی نمی شد و کارشکنی هایی در مورد آن وجود داشت، اجراشد و گسترش وافزایش مسیرهای اتوبوسرانی کاربسیار خوبی بود اما دوربرگردان ها کارغلطی بود و همه اتوبان ها را دچار مشکل کرد چرا که دیگر اتوبان نبودند. برای این اقدام هزینه های زیادی صرف شد و بعد هزینه های مجددی برای برداشتن آن انجام دادند. در واقع با این کار فقط به شکلی مشکلات تهران را عقب انداختند.
درمورد برج میلاد چه طور؟
احداث برج میلاد درموقع خودش که هنوز گسترش اینچنینی درحوزه مخابرات و الکترونیک وجود نداشت، بسیارمفید بود. این پروژه کاری مشترک بین سازمان مخابرات که آقای غرضی درآن زمان مسوولش بود، صداوسیما و شهرداری تهران بود. صداوسیما نیاز به جایی برای پوشش آنتن های خود داشت و کوه های اطراف تهران نیز جایی که همه نقاط شهر را پوشش دهد، نداشت و به خاطر پیچ وخم دامنه های کوه ها،چنین روندی حاصل نمی شد.
براساس مطالعات توپوگرافی که ازسوی سازمان نقشه برداری کل کشور و سازمان جغرافیایی ارتش صورت گرفت، نقطه ای را پیدا کردند که به همه تهران اشراف داشته باشد. البته ساخت وساز و برآورد هزینه در آن زمان به شکلی بود که هیچ هزینه اضافی برای شهرداری تحمیل نشود وبرج میلاد درآمدزایی داشته باشد وبه عنوان یک مرکز بازرگانی بین المللی که با مرکزهمایش ها، هتل و مراکز تجاری همراه می شود، می تواند جنبه توریستی و تجاری خوبی را داشته باشد. برج میلاد می توانست یادمانی برای شهرتهران باشد و درهمان سال که صدمین سال تولد امام راحل بود، با جناب حاج سید حسن آقا قراری گذاشتیم و عنوان این برج را به نام "برج میلاد" انتخاب کردیم و قرارشد نمایشگاهی برای ارائه سیر تاریخ انقلاب در این مجموعه قرار گیرد تا نظیرکاری که همه دنیا درچنین مراکز گردشگری انجام می دهند، تبلیغی برای انقلاب وجود داشته باشد.
درحال حاضر نمی دانم که چقدر این اهداف محقق شده است. اما تا سال 77 که شهرداری با مشکلات مواجه شد، تقریبا کار بتن ریزی درسازه صلیی برج تا ارتفاع 300 متری انجام شده بود. هنوزهم آنجا را پروژه ای مهم و فنی برای شهر می دانم و با مجموعه خدماتی که درآن دیده شده اگر درست اداره شود، می تواند برای شهر وشهرداری تهران درآمدزا باشد.
همیشه این جمله که «باید تهران را آنقدر گران کنیم که هرکس نمی تواند از آن برود»، ازشما نقل شده، آیا درست است؟
این حرف هایی بود که کیهان و رسالت و برخی ازافراد ازجناح راست درآن زمان مطرح می کردند و هیچگاه اصل موضوع به این ترتیب نبود که ما بگوییم تهران را برای مردم آن گران کنیم.
تهران جمعیت ساکن و مستقری دارد که ازگذشته درآن ساکن بوده اند و شرایط خاص مالکیتی و زندگی و معیشت خود را دارند. حرف ما این بود که نباید برای حل مسئله تهران از بودجه وفروش نفت که حق عمومی همه مردم ایران است، برای رفاه شهروندان تهرانی استفاده کنیم و باید هزینه کار و اقدامات شهروندان تهرانی را ازخودشان بگیریم. ایده دولت و شهرداری آن زمان این بود که هزینه های مردم در تهران را خودشان پرداخت کنند و زندگی درتهران مجانی نباشد، چراکه درهمه جای دنیا زندگی درکلانشهرها و شهرهای بزرگ گران تر ازشهرهای کوچک است.
اگرمی خواهیم از روند مهاجرت به تهران جلوگیری کنیم، باید بسیاری از امکانات شغلی و تجهیزات را علاوه برتهران به نقاط دیگر کشور ببریم و درعین حال ازگسترش برخی امکانات در شهرتهران جلوگیری کنیم. به عنوان مثال درآن زمان اعلام کردیم که مراکز آموزش جدیدی نباید در تهران ایجاد شود، اما هیچ یک از رسانه هایی که این حرف ها را می زدند، بعدها نگفتند که ما گفته ایم دانشگاه ها را درتهران متمرکز نکنیم و به سراسر کشور ببرید تا توسعه متوازن باشد. درجای دیگر صحبت از این بود که جلوی گسترش صنایع درتهران را بگیریم و آنها را به شهرهای دیگر ببریم تا مردم برای کار به تهران مراجعه نکنند.
توجه داشته باشید که دیدگاه " هزینه تهران را از مردم تهران بگیریم" همین حالاهم مطرح و اجرا می شود.
طبیعی است که درمقابل این سوال که زندگی در تهران گران می شود، بگوئیم زندگی درشهرهای بزرگ همیشه گرانتر از زندگی درشهرهای کوچکتر است و این حرفی عقلایی است و بهتر از این است که با حکم های زورکی و اجباری اقدام به جابجایی کارمندان و مردم تهران بکنیم، چرا که به این ترتیب به شکلی طبیعی بسیاری ازمردم تهران نسبت به خروج از تهران تمایل پیدا می کنند.
البته باید توجه داشت که طرح کردن مطلبی و تفسیر آن ونوع استنباط ها ازآن می تواند ماهیت هرنوع حرفی را تغییر دهد.
با تهران فروشی و تراکم فروشی چه می کردید و چطور از این طریق درآمدزایی می شد؟
فروش تراکم درتهران دوبخش معقول ونامعقول داشت.
براساس طرح جامع 1349 که جمعیت تهران را با 700 کیلومترمربع مساحت، پنج میلیون تا پنج میلیون و 600 هزارنفر پیش بینی کرده بود، عمده زمین های تهران با تراکم 120 درصد و دربرخی مناطق تراکم 60 و 180 درصد ارائه می کردند. این مسئله باعث شد دربسیاری از زمین های تهران فقط دوطبقه ساخته شود. این مسئله به علاوه رشد جمعیت تهران و رشد مهاجرت باعث شد شهرک های بسیاری به شکل غیرقانونی در زمین های کشاورزی اطراف تهران ساخته شود. این اتفاق در زمان جنگ که کم ترین کنترلی روی شهرتهران وجود داشت، توسط مردم و برخی ارگان های دولتی صورت گرفت و متاسفانه تا بعد از جنگ ادامه داشت و شهرداری با گسترش افقی شهر و ایجاد شهرک های غیرقانونی که خدمات وامکانات زیرساختی نداشتند به شدت مخالف و با آنها برخورد کرد و درمقطعی ما 4000 نیروی انتظامی را در اطراف تهران مستقر کرده بودیم تا مراقب ساخت وسازهای مردم باشند.
این مسئله در شورای گسترش شهرتهران باحضور اعضای هیات دولت مورد بررسی قرارگرفت و همه به این نتیجه رسیدند که بالاخره درتهران باید جایی برای جمعیت اضافه طبیعی خود داشته باشد. یعنی اگرجمعیت آن سال تهران، شش میلیون است و رشد جمعیت به صورت خوشبینانه 1.5 درصد است، هرسال 90 هزار نفر به جمعیت طبیعی تهران اضافه می شود و همه نیازهای اساسی را باید برای آنها تامین کنیم. با توجه به زمین های اطراف تهران و محدودیت ارتفاعات، نمی شد به مردم تهران بگوییم که ازآن خارج شوند و مثلا به فلان منطقه و حاشیه شهر بروند، بلکه باید فضایی برای آنها درنظر می گرفتیم.
مطالعات مفصلی روی این موضوع انجام و مشخص شد که باید اجازه ساخت وساز را از 120 درصد اضافه کنیم، اما این اجازه برای یک طبقه یعنی زمین هرفرد را از ارزش دو واحد مثلا به سه واحد یعنی معادل یک قیمت زمین در همان مساحت به او هدیه کرده ایم و نباید این مجوز به افراد مجانی داده شود و باید پول خدمات و سایر امکانات را از آنها بگیریم. یعنی به جای اینکه شهر و همه زمین ها و باغ ها و ... را زیرساخت وساز بریم، همین ساخت وسازها را ارتقا دهیم وسایرفضاها را برای خدمات بگذاریم و درواقع این مسئله اصل و ایده اولیه برای فروش تراکم در شهرتهران بوده است.
درکل دوره ای که تا سال 78 تراکم درتهران فروخته شد، به اندازه یک منطقه تهران دریک سال اخیر نبوده است. درآن زمان فروش تراکم به شکل معقول بود وبعد هم دستورالعملی صادرشد که این تراکم تاچهار یا پنج طبقه بیشتر نباشد که این موضوع بعدها درطرح جامع نیز دیده شد. الان هم اگر نقطه یابی درستی درمورد تراکم صورت گیرد، کاراشتباهی نیست. اما مازاد تراکم باید به صورت خدمات به کل تهران اختصاص یابد ونیازهای آنها درکل شهر تامین شود. درآن زمان بررسی شده بود که مثلا شهر دمشق متوسط طبقات و استفاده از زمین پنج طبقه بود و همان زمان درتهران این متوسط 1.5 طبقه بود و درواقع اکثر نقاط تهران ساختمان هایی یک طبقه بودند. اما این که درحال حاضراین مجوزها به چه شکل داده می شود، به نظارت شورای شهر برمی گردد.
آنچه درتهران این چند ساله شاهد بوده ایم تراکم های غیرمعقول بوده است؟
آنچه گفته می شود تراکم پیش فروش این میزان است که دربرنامه های ماچنین حد واندازه ای نداشته ایم.
مگر دردوره شما چقدر پروانه صادرشده بود که پس ازسال ها هنوز هم هر ساخت وساز غیرقانونی را که اعلام می شود، می گویند مربوط به دوران گذشته بوده است؟

همچنین چیزی نیست و پروانه ای از 20 سال پیش وجود ندارد که تا امروز وجود داشته باشد.

تعداد کل پروانه ها ومجوزهایی که درکل دوران 8 یا 9 سال فعالیت ما صادرشد، شاید به اندازه یک سال فعالیت یک منطقه هم نیست وحداکثر تراکم صادرشده دریک سال آن دوران درحد 500 هزارمترمربع بوده است. برنامه این بود که برای 90 هزارافزایش جمعیت جدید شهرتهران درهرسال یعنی برای هرخانوار دو نفره حدود 4.5 میلیون مترتراکم محاسبه شود که البته هیچوقت به این رقم نرسیدیم.


مهم ترین چیزی که در دوران شهرداری شما را اذیت کرد یا مانع کاری بود؟

اذیت نبود اما عدم همکاری نهادها و ارگان هایی که عمدتا غیردولتی بودند وبرای آزادسازی بزرگراه ها و اجرای پروژه ها شهرداری را با مشکل مواجه می کردند، مهم ترین مسئله بود.


این روزها که از کنار پروژه نواب می گذرید، چه احساسی دارید؟

- این پروژه ناتمام تمام شد و اگر تمام می شد و درست اجرایش می کردند قطعا عواقب بسیار خوبی برای مردم آن منطقه وکل تهران داشت. همه بزرگراه های مربوط به آن تکمیل نشد و درپل ها و معابر آن دست بردند. ضمن اینکه در تمام طول بزرگرا


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir