بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 22 تير 1392      18:37

افزایش 157درصدی قیمت زمین در تهران

مرکز آمار ایران با اعلام نتایج آمارگیری وضعیت قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران، متوسط قیمت هر مترمربع زمین در تهران را بیش از 56 میلیون ریال و رشد یکساله آن را نیز 157 درصد اعلام کرد.

مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری و اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران طی زمستان سال 91 را اعلام کرد. متوسط قیمت فروش هر مترمربع یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 56 میلیون و 597 هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل 43.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 157.1 درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود 92 میلیون و 369 هزار ریال در منطقه 3 و کمترین آن در حدود 15 میلیون و 971 هزار ریال در منطقه 20 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل 10 میلیون ریال در منطقه 20 و حداکثر 197 میلیون و 885 هزار ریال در منطقه 1 بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 8 با 8.1 درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 21 با 0.8 درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران است.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیر بنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 39 میلیون و 43 هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل 19 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 72.6 درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده در حدود 78 میلیون و 614 هزار ریال در منطقه 1 و کمترین آن در حدود 18 میلیون و 529 هزار ریال در منطقه 18 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 6 میلیون و 580 هزار ریال در منطقه 20 و حداکثر 208 میلیون و 333 هزار ریال در منطقه 2 بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهردار تهران، منطقه 5 با 11.7 درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 22 با 0.9 درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران است.

متوسط مبلغ اجازه ماهانه

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 163 هزار و 777 ریال بوده که نسبت به فصل قبل 3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 28.4 درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده 240 هزار و 4 ریال در منطقه 1 و کمترین آن 80 هزار و 410 ریال در منطقه 19 بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع زیر بنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 20 هزار ریال در منطقه 15 و حداکثر 837 هزار و 931 ریال در منطقه 1 بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای مبلغ اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع زیر بنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 13.5 درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 22 با 1 درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران است.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : ریال در منطقه - مسکونی - معاملات - مربع - متر مربع - هزار ریال - معاملات انجام - معاملات انجام شده - هزار ریال در منطقه - هزار ریال در - 22 - قیمت - در شهر - اجاره - در شهر تهران - شهر تهران - قیمت فروش - به فصل - گانه - هر متر مربع - مناطق 22 - 22 گانه - سهم - مناطق - نسبت به فصل - بنای - کمترین - مربع زیر بنای - مناطق 22 گانه - متر مربع زیر - متر مربع زیر بنای - مربع زیر - هر متر - زیر بنای - فصل - درصد دارای - معامله شده - 22 گانه شهرداری تهران - زیر بنای مسکونی - گانه شهرداری تهران - 22 گانه شهرداری - مناطق 22 گانه شهرداری - فروش هر - مربع زیر بنای مسکونی - یک متر - 3 درصد - بنای مسکونی - مبلغ - گانه شهرداری - یک متر مربع - قیمت فروش هر - شده در - 1+5 - شهرداری - شهرداری تهران - در حدود - ساختمان های مسکونی - مسکونی در - های مسکونی کلنگی - فروش هر متر - ودیعه - پرداختی - 3 درصد ودیعه پرداختی - اجاره ماهانه به علاوه - زمین ساختمان های - مسکونی معامله شده - قیمت فروش هر متر - ماهانه به علاوه 3 - به علاوه 3 درصد - مسکونی معامله - ساختمان - کلنگی - ماهانه - یا زمین ساختمان - ریال در منطقه 1 - علاوه 3 درصد ودیعه - ساختمان های مسکونی کلنگی - زمین ساختمان های مسکونی - علاوه 3 - به علاوه - ماهانه به - مبلغ اجاره ماهانه به - اجاره ماهانه - درصد ودیعه - فروش یک - اجاره ماهانه به - مبلغ اجاره ماهانه - ماهانه به علاوه - به علاوه 3 - ودیعه پرداختی - علاوه 3 درصد - مبلغ اجاره - منطقه 1 - در منطقه 1 - درصد ودیعه پرداختی - یا زمین ساختمان های - یا زمین - زمین ساختمان - مسکونی کلنگی - 3 درصد ودیعه - فروش هر متر مربع
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir