بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : جمعه 29 شهريور 1392      13:48

چرا عده‌ای در تهران می نشینند و برای توسعه بقیه شهرها تصمیم می گیرند؟

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دولت محور بودن شهرسازی و توسعه در ایران بر لزوم تغییر شهرسازی به نحوی که شهروندان محور آن باشند ، تاکید کرد.

عباس آخوندی اظهار داشت: ارزیابی ها نشان می دهد توسعه شهری در ایران تاکنون به شدت دولت محور بوده و این موضوع تمام فرایندهای طراحی ، اجرا و حتی هویت اقتصادی و فرهنگی شهرها را نیز در بر گرفته است.
وی با تأکید برلزوم تغییر شهرسازی دولت محور به شهرسازی شهروند محور اظهار داشت: چنانچه بخواهیم شهرسازی شهروند محور را رواج دهیم باید تمام طرحها و فرایندهای مربوط که دولت در آن مداخله می کند به صورت بنیادی تغییر یابد.
وزیر راه و شهرسازی با طرح این سوال که چرا عده ای در تهران می نشینند و برای توسعه شهری در نقطه دیگر کشور تصمیم می گیرند ، افزود: قطعا باید بررسی کرد که چه مقدار از این تصمیم ها باید محلی و چه مقداری از آنها باید ملی باشد.
وی ادامه داد: از یک سو عده ای معتقد هستند که طرح های توسعه شهری تأثیر ملی زیادی ندارد که دولت مرکزی بخواهد در طرحهای آنها دخالت کند و باید تصمیم گیری درباره این طرح ها را به نهادهای شهری و ساکنان محلی آنها تفویض کرد. به عبارت دیگر باید نوعی تفویض اختیار به حوزه محلی صورت بگیرد که در نهایت به ا فزایش قدرت شهرداری ها و شوراهای شهر در فرایند تصمیم گیری منجر خواهد شد.
آخوندی تصریح کرد : از سوی دیگر نیز عده ای معتقدند از آنجایی که طرح های توسعه شهری تأثیر ملی دارد ، دولت مرکزی نمی تواند به طرح های توسعه بی تفاوت باشد از این رو در حال حاضر با دو مقوله اختیارات حداکثری محلی و اختیارات حداکثری دولت مرکزی مواجه هستیم که هنوز بحث و بررسی دقیقی برای ایجاد تعادل میان آنها صورت نگرفته است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: با وجودی که شوراها در شهرها
وجود دارند و آنها شهردار را انتخاب می کنند وقتی به نتیجه اقدامات نگاه می کنیم متوجه می شویم که دولت مرکزی حاضر نشده است قدرت خود را به نهادهای محلی تفویض کند.
وی با تاکید بر اینکه منظور از تغییر رویه شهرسازی تنها بحث تغییر طراحی ها نیست ، اظهار داشت: هنوز به این موضوع توجه نکرده ایم که مردم در شهرها و در چارچوب هرم منافع ملی می توانند منافع محلی متفاوتی داشته باشند که هیچ تعارضی با منافع ملی ندارد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود تقسیم بندی های متعدد در کلانشهری مانند تهران افزود: از آنجایی که توسعه تاکنون دولت محور بوده است ، شاهد وجود تقسیم بندی های متفاوت از طرف دستگاه هایی مانند شهرداری ، آب و فاضلاب، آموزش و پرورش و وزارت کشور در کلانشهری مانند تهران هستیم که هر یک تهران را به مناطق مورد نظر خود تقسیم کرده اند و منطقه بندی آنها با یکدیگر متفاوت است.
وی با بیان اینکه بدون مشارکت محلی شهروندان نمی توان هیچ فرایند واقعی را برای توسعه شهری تصور کرد ، ادامه داد: کار بسیار سخت و پیچیده ای پیش رو داریم که از یک سو باید شهروندان به حق خود واقف شوند و از سوی دیگر با تشکیلات اداری متفاوت و مختلفی سرو کار داریم اما به هر حال این اقدام را باید آغاز کنیم.
وزیر راه و شهرسازی تعدد تقسیمات از سوی سازمانها و دستگاه های مختلف به عنوان دلایل پایین بودن کیفیت زندگی در شهرها دانست و تصریح کرد: باید این تقسیمات را هم راستا و در جهت افزایش کیفیت زندگی همسو کنیم.
وی با اشاره به اینکه به دلیل توسعه شهری دولت محور ،مشاوران بخش خصوصی نیز خود را با این سیستم وفق داده اند و در همین چارچوب مشاوره می دهند، افزود: در دستیابی به اهداف توسعه شهروند محور به همکاری رسانه ها بویژه رسانه ملی نیاز داریم و باید کار دانشگاهی گسترده ای صورت گیرد که مشارکت فعال دانشجویان حوزه شهرسازی ، جامعه شناسی و ارتباطات را می طلبد.
آخوندی به فاصله دسترسی به فناوری اطلاعات در مرکز و شهرهای مختلف کشور نیز اشاره و تصریح کرد: هر چه این فاصله بیشتر باشد تمایل مهاجرت به مرکز نیز افزایش خواهد یافت و کاهش این فاصله می تواند به تمرکز زدایی کمک کند.

وی از معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی خواست به واگذاری حداکثری فرایندها به نهادهای محلی و شهری توجه جدی داشته باشد. و گفت: امیدوارم شاهد آغاز حکمروایی محلی در سیستم شهرسازی کشورمان باشیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir