بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 11 آبان 1392      19:34
مرکز آمار گزارش داد

کاهش دو درصدی نرخ بیکاری طی دو ماه

نرخ بیکاری جوانان به 21 درصد رسید و نرخ مشارکت اقتصادی نسبتبه مدت مشابه سال قبل 1.1 درصد افزایش یافت

بنا بر اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری بهار در سال 92 به 10.6 و در تابستان به 10.4 درصد رسید. نرخ بیکاری در زمستان 91 نیز 12.4 درصد اعلام شده بود. به این ترتیب در سه فصل متوالی، نرخ بیکاری 2 درصد کاهش یافته است.

مرکز آمار اولین نرخ بیکاری سال جاری را اعلام کرد که بنا بر نتایج آمارگیری نیروی کار نرخ بیکاری در بهار به 10.6 و نرخ مشارکت اقتصادی در این فصل 39.3 درصد رسید.

این در حالی است که حدود نرخ بیکاری در تابستان با کاهش نسبت به بهار به 10.4 و نرخ مشارکت اقتصادی نیز به 39.1 درصد رسیده است.

بنا بر این گزارش در تابستان 92 نزدیک به دو میلیون و 563 هزار و 624 نفر از جمعیت 10 ساله و بیشتر در کشور بیکار بوده اند.

همچنین در تابستان که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

در عین حال بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور بیانگر افزایش 1.1 درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل و کاهش 0.2 درصد آن نسبت به فصل گذشته است.

بنا بر اعلام مرکز آمار 10.4 درصد جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر در تابستان بیکار بودند که در این گروه نیز نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

همچنین سهم اشتغال ناقص در بین جمعیت 15 ساله و بیشتر بیانگر آن است که 7.6 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند که این شاخص نیز در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از شهری بوده است. اما در بین جوانان 15 تا 24 ساله 23.9 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند.

از سوی دیگر نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 29 ساله نیز حاکی از آن است که 21.1 درصد از جمعیت فعال این گروه نیز تا تابستان 92 بیکار بوده اند. این نرخ در فصل زمستان 91 حدود 26 درصد اعلام شده بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir