بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 12 آبان 1392      10:49

جزئیات عملکرد واگذاری سهام 8 وزارتخانه

جزئیات عملکرد واگذاری سهام 8 وزارتخانه اعلام شد که بر اساس آن، وزارت نفت با 46.6 درصد بالاترین میزان واگذاری طی 9 سال اخیر را به خود اختصاص داده است.

سازمان خصوصی سازی جزئیات عملکرد 8 وزارتخانه که زیرمجموعه های آنها در لیست واگذاری سهام قرار دارند را اعلام کرد که بر اساس آن وزارت نفت بالاترین میزان فروش سهام و وزارت آموزش و پرورش کمترین میزان را طی9 سال گذشته به خود اختصاص داده است.

بر این اساس از 1.493.542 میلیارد ریال سهامی که طی سالهای 84 تا نیمه اول مهرماه سال جاری به بخش های مختلف با روش های مختلف واگذار شده است، 694 هزار و 259 میلیاردریال از زیرمجموعه های وزارت نفت و 339 هزار و 940 میلیاردریال از زیرمجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد.

همچنین 115 هزار و 783 میلیارد ریال از سهام فروش رفته متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، 69 هزار و 199 میلیاردریال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی، 240 هزار و 696 میلیارد ریال متعلق به وزارت نیرو، 4 هزار و 436 میلیارد ریال متعلق به وزارت جهاد کشاورزی بود.

در عین حال در این 9 سال وزارت آموزش و پرورش 90 میلیارد ریال و وزارت راه و شهرسازی 29 هزار و 139 میلیارد ریال سهام زیرمجموعه های خود را اگذار کرده اند.

آمار واگذاری سهام نشان دهنده این است که وزارت نفت با 46.6 درصد و وزارت صنعت، معدن و تجارت با 22.8 درصد به ترتیب رتبه های اول و دوم واگذاری وزارتخانه ها را به خود اختصاص داده اند. پس از آنها وزارت نیرو 16.1 درصد واگذاری ها را از آن خود کرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات7.8 درصد، وزارت امور اقتصادی و درایی 4.6 درصد، وزارت جهادکشاورزی 0.3 درصد، وزارت آموزش و پرورش 0.01 درصد و وزارت راه و شهرسازی 2.0 درصد از واگذاری ها را به خود اختصاص دادند.

در سال جاری نیز وزارت نفت 93 هزار و 743 میلیاردریال، وزارت صنعت، معدن و تجارت 46 هزار و 739 میلیاردریال، وزارت نیرو 3 هزار و 902 میلیارد ریال، جهاد کشاورزی یکهزار و 917 میلیارد ریال و وزارت امور اقتصادی و دارایی 107میلیارد ریال از سهام خود را بفروش رساندند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بدون احتساب آمار مربوط به واگذاری سهام عدالت طی 9 سال اخیر نیز وزارت نفت 40.5 درصد از واگذاری ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت 27.9 درصد، وزارت نیرو 14.5 درصد،  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 9.7 درصد، وزارت امور اقتصادی و دارایی 5.0 درصد، وزارت راه و شهرسازی 2.1 درصد، وزارت جهادکشاورزی 0.4 درصد و وزارت آموزش و پرورش 0.01 درصد از واگذاری ها را انجام دادند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir