بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 12 آبان 1392      10:54

پاداش‌های 840میلیونی در تأمین اجتماعی

در طول ماه‌های مرداد و شهریور سال‌جاری اعضای هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی مبلغ 377‌میلیون‌تومان و اعضای هیات‌امنا مبلغ 463‌میلیون‌تومان از محل اعتبارات غیرشمول برای خود پاداش در نظر گرفته‌اند.

هزینه های غیرشمول عنوانی است که از مهر 91 برای واریزهای بی حساب و کتاب، پاداش های میلیونی هیات مدیره و هیات امنای تامین اجتماعی به خود و بعضی از تشکل های صنفی و نامه های محرمانه انتخاب شده است؛ آن هم در سازمانی که با کسری بودجه شدید برای پرداخت مستمری بیمه شدگانش مواجه است و از نقطه سربه سری عبور کرده است.

در نامه علی روح بخش، معاون اداری ومالی صندوق تامین اجتماعی به دولت خواه عضو هیات مدیره این سازمان به تاریخ 10 شهریور 92 وی پرده از بخش کوچکی از بریزوبپاش ها در تامین اجتماعی برمی دارد که گویی به روالی مرسوم به ویژه در زمان مدیریت مرتضوی تبدیل شده است. پس از وی و در دوران سرپرستی صمداله فیروزی نیز پی گرفته می شود. در این نامه معاون اداری و مالی اذعان دارد که اگر قرار باشد گزارش کاملی ارایه شود حداقل به 30 روز وقت نیاز دارد.

در آیین نامه ای که در تاریخ 91/7/4 به تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی رسیده و در 91/5/14 از سوی مرتضوی تصویب شده است، مقرر شده که قسمتی از بودجه این سازمان به عنوان غیرشمول در اختیار مدیرعامل قرار گیرد و بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیات مدیره می رسد هزینه شود. برابر این آیین نامه در سال 81 مقرر شده بود تا پنج صدم درصد از محل سرجمع اعتبار مواد آیین نامه در اختیار هیات مدیره صندوق قرار گیرد که موارد مصرف آن مشخص است و حرفی از پاداش به هیات امنا و هیات مدیره در زمان تصویب در سال 81 نیامده است. بعدا با اصلاحیه دیگری در زمان مرتضوی مدیرعامل نیز به عنوان مرجع پرداخت از محل غیرشمول تعیین شد.

در ابتدای سال 92 در زمان ابلاغ سه دوازدهم بودجه سازمان تامین اجتماعی هزینه های غیرشمول نیز افزایش 25 درصدی می یابد. در مردادماه در جلسه ای با حضور علی روح بخش، معاون اداری و مالی، مرتضوی و دولت خواه، رییس هیات مدیره در خصوص هزینه های غیرشمول استعلام کتبی می شود و دولت خواه به عنوان رییس هیات مدیره به صورت شفاهی و کتبی در حضور مرتضوی بر اجرای دستورالعمل هزینه های غیرشمول کمافی السابق تاکید می کند، اکثریت هیات مدیره آن را امضا می کنند و جهت اجرا و ابلاغ در اختیار مرتضوی قرار می گیرد. در ادامه هیات مدیره به صورت مرتب مصوباتی در رابطه با پرداخت هزینه های مورد نظر از محل غیرشمول داشتند که اجرایی می شود.

در ادامه مروری داریم بر برخی از درخواست های اعضای هیات مدیره تامین اجتماعی، نمایندگان کارگران در هیات امنا و اعضای هیات امنا که به موجب آن پاداش های کلان و کمک های بی حساب و کتابی را برای خود منظور کرده اند.

در آذر سال 91 با تقاضای آقای یاراحمدیان به عنوان نماینده کارگران در هیات امنا مبلغ یک هزار میلیون ریال در قالب کمک به تشکل صنفی وی پرداخت می شود.

در راستای بذل و بخشش به تشکل های کارگری مجددا در چارچوب چهل وچهارمین جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی از محل اعتبارات غیرشمول مبلغی بالغ بر 15میلیاردریال به تشکل های عالی رسمی کارگری پرداخت می شود تا به تساوی بین خود تقسیم کنند.

اعتمادزاده، عضو هیات امنا طی نامه ای با مهر محرمانه و خیلی فوری در تاریخ 11مرداد سال جاری مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی را برای پرداخت پاداش از محل منابع غیرشمول صندوق تامین اجتماعی به چهارنفر به نام های ع ی، غ ر، م ی، م پ، اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی هر یک به مبلغ 120 میلیون ریال که مبلغ مذکور در نامه ای به عنوان پاداش توافق شده طبق نظر عباسی، وزیر وقت پرداخت شد.

مجددا به موجب نامه به تاریخ 14مرداد 92 که به امضای پنج نفر از اعضای هیات امنای سازمان رسیده است و عباسی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آن موافقت کرده و دستور داده که به هریک از اعضای هیات امنا مبلغ 500 میلیون ریال پرداخت شود.

به موجب نامه مورخ 15مرداد 92 از طرف دکتر سیدحسن اعتمادزاده، دبیر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با ابلاغ مصوبه جلسه مورخه 14مرداد 92 هیات امنا مقرر کردند از محل اعتبارات غیرشمول مبلغ 150 میلیون ریال برای هزینه های ضروری و جلوگیری از اتلاف وقت در اختیار نماینده وی آقای ص قرار گیرد.

بر اساس نامه مورخ چهارم شهریور 92 در چارچوب مصوبه هیات مدیره در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزایای صمداله فیروزی در مدت ماموریت وی در سال های 88، 89 و 90 در وزارت رفاه وتامین اجتماعی مقرر شد کلیه مزایای متعلقه تا پایان مدت ماموریت در سنوات مذکور از جمله کارانه، بهره وری، هم تراز با معاون مدیرعامل در سنوات مذکور که در وزارت رفاه مامور به خدمت بودند از محل اعتبارات غیرشمول محاسبه و پرداخت شود.

در زمان ابلاغ نامه مذکور فیروزی، سرپرست سازمان و عضو هیات مدیره سازمان مشغول به خدمت بود و مبلغ مورد محاسبه 569میلیون و969هزارو309ریال بوده است و به لحاظ اینکه از محل اعتبارات جاری از محل قانونی قابل پرداخت نبود هیات مدیره مصوب کردند این مبلغ از محل اعتبارات غیرشمول پرداخت شود.

بر اساس مصوبه دیگری در مورخ 14مرداد 92 جلسه هیات مدیره از طرف دولت خواه ابلاغ شده به موجب بندیک این مصوبه مقرر شده بود که «به منظور پرداخت حق الزحمه و تقدیر و تشکر از زحمات کلیه افراد (سازمانی، غیرسازمانی و وزارتی به انحای مختلف از ابتدای سال 92 تا آن تاریخ در امور مرتبط با صندوق اعم از «تهیه و تدوین برنامه و بودجه و تبصره های ذیل آن، بررسی صورت های مالی 86 تا 90، مجامع برگزارشده و ماموریت های محوله داخلی و...» مقرر شد از سوی مدیرعامل صندوق مبلغ 150 میلیون ریال (در قالب کارت هدیه) از محل خارج از شمول در اختیار هر یک از اعضای هیات مدیره قرار گیرد.» این مبلغ در اختیار اعضای هیات مدیره قرار گرفت.

در تاریخ چهارم شهریور 92 به موجب نامه دولت خواه به فیروزی با عنوان سرپرست سازمان بدون ذکر شماره مصوبه و تاریخ مصوبه درخواست پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال به صورت علی الحساب به هریک از هفت نفر اعضای هیات مدیره به عمل آمد که فیروزی در تاریخ چهارم شهریور 92 خطاب به معاون اداری و مالی اعلام کرد دستور پرداخت آن را صادر کند. مبلغ 30 میلیون تومان مذکور موضوع دستور جناب فیروزی در تاریخ چهارم شهریور 92 پرداخت شد و این مبلغ جدای از مبلغ 15 میلیون تومانی است که پیش از آن به اعضای هیات مدیره پرداخت شده بود.

به موجب نامه دیگری به تاریخ ششم خرداد 92 هیات مدیره مقرر می دارد به منظور قدردانی از زحمات رییس هیات مدیره وقت، پنج سکه تمام بهارآزادی از محل اعتبارات غیرشمول خریداری و در مراسم تودیع به نامبرده اهدا شد.

در حالی که در دولت احمدی نژاد و مدیران منصوب وی در سازمان تامین اجتماعی کارهای پژوهشی به فراموشی سپرده شده بود و موسسه عالی پژوهش این سازمان تعطیل شد به یکباره از سوی آقای عسگریان، عضو دیگر هیات مدیره سازمان یک طرح پژوهشی تعریف می شود. با دستور فیروزی که پس از برکناری مرتضوی مدت کوتاهی سرپرستی سازمان تامین اجتماعی را برعهده داشت مبلغ هزارو600 میلیون ریال در اختیار وی جهت انجام این طرح پژوهشی قرار می گیرد.

بررسی ها نشان می دهد تمام پاداش هایی که اعضای هیات مدیره و هیات امنا برای خود منظور کردند تمامی در مدت دوماه، مرداد و شهریور و زمان انتقال دولت و استقرار دولت جدید پرداخت شده است، حال آنکه در مصوبه هزینه های غیرشمول سال 81 مقرر شده بود این هزینه ها برای پرداخت جهت کمک بلاعوض و اعطای وام قرض الحسنه به بیمه شدگان، مستمری بگیران، کارکنان، کانون های بازنشستگان، موسسات و... حسب تشخیص پرداخت شود و نامی از اعضای هیات مدیره و هیات امنا در این میان نیست.

در نامه معاون اداری و مالی به دولت خواه 27 مورد صورت جلسه و درخواست هیات مدیره ذکر شده که عمده آن برای پاداش های خود اعضای هیات امنا و هیات مدیره بوده است و همچنین در این نامه آمده است بررسی مصوبات و حساب و کتاب آنها در ظرف 24ساعت عملی نیست و نیاز به یک ماه فرصت دارد. از مجموع اعضای هیات مدیره و هیات امنای قبلی، تمامی اعضای هیات مدیره از جمله دولت خواه، پرهیزگار، فیروزی، عمادی، صابر و عسگریان در مسند خود باقی مانده اند اما اعضای هیات امنا تغییر کرده اند.

منبع:  روزنامه شرق


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir