بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 آبان 1392      12:51
52 هزار میلیارد تومانی

برآورد مرکز پژوهشهای مجلس از هزینه های حوادث رانندگی

ایران یکی از جمله کشور هایی است که بیشترین موارد مرگ و میر و مصدومیت های ناشی از تصادفات را دارد که این وضعیت در مقایسه با دیگر کشور های جهان بسیار نگران کننده است. مطالعات و بررسی های اخیر بانک جهانی به طور رسمی وضعیت ایمنی ترافیک در ایران را بحرانی دانسته است.

با این حال مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جدید ترین گزارش خود، به بررسی هزینه های اقتصادی و اجتماعی حوادث رانندگی پرداخته است. این مرکز در اخرین گزارش خود تاکید کرده است: نتایج برآورد تحقیقات نشان می دهد، که هزینه های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی حدود 8 درصد تولید ناخالص داخلی است. بر اساس این برآورد و با فرض ثابت بودن این ضرایب، هزینه مذکور برای سال 1390 تقریبا معادل 51 هزار 910 میلیارد تومان است.

رقم بالایی که برای اولین بار از سوی یک مرکز رسمی در کشور اعلام می شود. بر اساس این گزارش روند تعداد تصادفات در کشور از سال 1373 تا 1390 رو به افزایش بوده است. به طوریکه از 32505فقره در سال 1373 به 117256 فقره در سال 1390 رسیده است که طی این دوره ، بیشترین تعداد تصادفات مربوط به سال 1385 بوده است.

همچنین روند تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی طی سال های 1373 تا 1390 رو به افزایش بوده و از 10545 نفر در سال 1373 به 20068 نفر در سال 1390 رسیده است که بیشترین تعداد متوفیان طی این دوره مربوط به سال 1384 بوده است.

از سوی دیگر روند تعداد مصدومان ناشی از حوادث رانندگی طی سال های 1373 تا 1390 رو به افزایش است و از 44216 نفر در سال 1373 به 297257 نفر در سال 1390 رسیده است که بیشترین تعداد مصدومان طی این دوره مربوط به سال 1389 با 312748 نفر بوده است.

همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش های محلس شورای اسلامی بیشترین متوفیان ناشی از حوادث رانندگی در سال 1390 به ترتیب مربوط به استان فارس با سهم 8.1 درصدی نسبت به کل کشور، تهران با سهم 8 درصدی، خراسان رضوی با سهم 8 درصدی نسبت به کل کشور و کمترین آن مربوط به ایلام و کهگیلویه و بویر احمد با 0.8 دهم درصد است.

بر این اساس نتایج برآورد تحقیقات نشان می دهد، که هزینه های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی حدود 8 درصد تولید ناخالص داخلی است. بر اساس این برآورد و با فرض ثابت بودن این ضرایب، هزینه مذکور برای سال 1390 تقریبا معادل 51 هزار و 910 میلیارد تومان است.

آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir