بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1392      10:19
55هزارمیلیاردتومان

هزینه‌سالانه ایاب‌و‌ذهاب

هر خانواده ایرانی سالانه بیش از دو میلیون و 628 هزار تومان برای حمل و نقل شامل هزینه رفت و آمد، خرید وسایل نقلیه شخصی و تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی صرف می کند.

آن طور که بانک مرکزی ایران گزارش داده آخرین بررسی ها که در سال 1390 انجام شده نشان می دهد هر خانواده ایرانی دو میلیون و 30 هزار تومان برای حمل و نقل خود صرف می کند. با توجه به تورم 29.5 درصدی این بخش در سال 1391 این میزان تا پایان سال گذشته به دو میلیون و 628 هزار و 850 تومان برای هر خانواده ایرانی رسیده است.

اگر 21 میلیون خانوار ایرانی بخواهند ماهانه این میزان برای حمل و نقل خود صرف کنند آن وقت در مجموع سالانه 55 هزار میلیارد تومان صرف هزینه رفت و آمد، خرید وسایل نقلیه شخصی و تعمیرات و سوخت آن شده است.

با در نظر گرفتن این رقم و جمعیت بیش از 77 میلیون نفری ایران می توان محاسبه کرد که سالانه هر ایرانی 714 هزار تومان بابت ایاب و ذهاب خود خرج می کند. این رقم به منزله هزینه روزی حدود دو هزار تومان برای جابه جایی ایرانی ها است. البته این رقم برای 365 روز سال است وگرنه شاید هر ایرانی گاهی برخی روزها بیشتر و گاهی هم برخی روزها کمتر از این میزان صرف کند.

افزایش 2 برابری هزینه ایاب و ذهاب

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که هزینه های مربوط به حمل و نقل خانوار از سال 1383 تا 1390 بیش از دو برابر رشد کرده است. با وجود این، میزان سهمی که خانوار از کل هزینه خود برای حمل و نقل صرف می کردند از 15 درصد سال 1383 به حدود 12 درصد کاهش یافته است. در واقع با افزایش میزان هزینه حمل و نقل خانوار، آنها سهم کمتری را برای حمل و نقل در نظر گرفته اند.

در سال 1383 هر خانوار ایرانی بیش از 907 هزار تومان برای حمل و نقل صرف می کردند که این رقم آن زمان 15 درصد از کل هزینه های خانوار سهم داشت اما در سال 1390 با وجود اینکه خانواده های ایرانی بیش از دو میلیون و 30 هزار تومان در سال برای حمل ونقل خود صرف کرده اند اما این میزان تنها 11.7 درصد از کل هزینه آنها بوده است.

موضوع قابل توجه دیگر این است که از سال 1383 تا سال 1388 معمولا سالانه حدود 100 هزار تومان به هزینه حمل ونقل خانوار اضافه می شد اما در سال 1389 این رقم افزایش به بیش از 125 هزار تومان و در سال 1390 به بیش از 400 هزار تومان رسید.

خرید وسیله نقلیه، بیشترین هزینه در حمل ونقل

آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده در میان سه مولفه هزینه خرید وسایل نقلیه شخصی، هزینه تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی  و هزینه رفت و آمد خانوار، بیشترین سهم برای بخش خرید وسایل نقلیه شخصی است.

خانوار ایرانی در سال 1390 به صورت میانگین 6.1 درصد از کل هزینه خانوار خود (معادل یک میلیون و 61 هزار تومان) را صرف خرید وسایل نقلیه شخصی، 3.3 درصد (معادل 569 هزار تومان) را صرف هزینه تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی  و 2.3 درصد (معادل 399 هزار تومان) را صرف هزینه های رفت وآمد کرده اند.

افت قدرت خرید وسیله نقلیه شخصی

در همین حال، در حالی در سال 90 سهم هزینه وسایل نقلیه شخصی از کل هزینه خانوار شش درصد بود که این رقم  در سال 1383 بیش از 10 درصد بود. در واقع اکنون خانوار ایرانی توانایی کمتری دارد که برای خرید وسایل نقلیه شخصی خود از کل هزینه خانوار خود هزینه ای را اختصاص دهد.


تاثیر ناگهانی هدفمندی بر هزینه ایاب وذهاب

خانوار ایرانی در حالی که سهم خرید وسایل نقلیه شخصی از بودجه خود را کاهش داده اما برای تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی خود سهم بیشتری را نسبت به گذشته در نظر گرفته است. خانوار ایرانی در سال 1383 تنها دو درصد از کل هزینه خود را صرف تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی می کرد اما در سال 1390 این رقم به 3.3 درصد رسیده است.

شاید این موضوع بیشتر از هر مساله ای ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه ها باشد. چرا که سهم هزینه تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه خانوار نسبت به کل هزینه هایش از سال 1383 تا 1389 تنها 0.3 درصد رشد داشت اما در سال 1390 این میزان افزایش به یک درصد رسید.


رشد 2.6 برابری هزینه رفت وآمد

در عین حال در مورد هزینه های رفت وآمد نیز از نظر درصدی چندان تغییری رخ نداده است. اما میزان هزینه ای که خانوار برای رفت وآمد های غیر از وسایل نقلیه شخصی خود صرف کرده اند از 153 هزار تومان در سال 1383 به 399 هزار تومان در سال 1390 افزایش یافته است. در واقع طی این مدت میزان هزینه خانوار برای رفت و آمدهای بدون وسایل نقلیه شخصی بیش از 2.6 برابر شده است.

موضوع قابل توجه در این بخش نیز سال 1390 است که با اجرای هدفمندسازی یارانه ها میزان افزایش هزینه رفت وآمدهای بدون وسیله نقلیه شخصی خانوار برای اولین بار به بیش از 100 هزار تومان رسید. این در حالی است که میزان افزایش هزینه رفت وآمد خانوار بدون وسیله نقلیه شخصی در سال 1384 تنها پنج هزار تومان، سال 1385 معادل 22 هزار تومان، سال 1386 معادل 51 هزار تومان، سال 1387 معادل هشت هزار تومان، سال 1388 معادل 27 هزار تومان و سال 1389 معادل 27 هزار تومان افزایش یافته بود.

منبع:  خبر آنلاین


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir