بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 20 آذر 1392      15:46

جزئیات واگذاری سهام 8 وزارتخانه‌

سازمان خصوصی سازی جزئیات آخرین آمار واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تا پایان آبانماه امسال و میزان فروش سهام 8 وزارتخانه را اعلام کرد.

آمار واگذاری سهام سازمان خصوصی سازی نشان می دهد که از سال 84 تا پایان آبان ماه امسال 1.495.712 میلیارد ریال سهام دولتی واگذار شده است که از این میزان 444.313 میلیارد ریال بابت سهام عدالت، 668.632 میلیارد ریال بابت واگذاری به بخش غیردولتی و 382.766 میلیارد ریال بابت واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی و رد دیون دولت بوده است.

همچنین 29.7 درصد این سهام واگذار شده طی این سالها به سهام عدالت، 44.7 درصد به واگذاری به بخش غیردولتی و 25.6 درصد به نهادهای عمومی غیردولتی و رد دیون دولت تعلق گرفته است. در سال جاری نیز هیچ سهامی به بخش سهام عدالت تعلق نگرفته است و از 148.230 میلیارد ریال سهامی که واگذار شده است، 70.252 میلیاردریال معادل 4.7 درصد به بخش غیردولتی و 77.978 میلیارد ریال به نهادهای عمومی غیردولتی و رد دیون دولت تعلق گرفت.

آمارها حاکی است که از سال 84 تا پایان آبانماه امسال49.2 درصد واگذاری ها در بورس، 7.7 درصد در فرابورس، 0.2 درصد به روش مذاکره و 43.0 درصد به صورت مزایده فروخته شد و در سال جاری نیز هیچ سهامی به روش مذکره واگذار نشده است.

در عین حال در این سالها 95.8 درصد از سهام عرضه شده به میزان 1.433.484 میلیاردریال به صورت بلوکی، 3.3 درصد به میزان 49.016 میلیاردریال به صورت تدریجی و 0.9 درصد معادل 13.213 میلیارد ریال به صورت ترجیحی فروش رفت.

  آمار واگذاری سهام وزارتخانه ها نیز نشان می دهد که از سال 84 تا پایان آبانماه امسال با احتساب سهام عدالت 698.771 میلیارد ریال سهام به ارزش 46.7 درصد متعلق به وزارت نفت، 336.016 درصد از سهام معادل 22.5 درصد مربوط به بخش های وزارت صنعت، معدن و تجارت و 242.271 میلیاردریال سهام به میزان 16.2 درصد متعلق به وزارت نیرو بوده است واین 3 وزارتخانه به ترتیب بیشترین آمار واگذاری سهام را به خود اختصاص داده اند.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 7.7 درصد، وزارت امور اقتصادی و دارایی 4.7 درصد، وزارت راه و شهرسازی 1.8 درصد، وزارت جهادکشاورزی 0.3 درصد و وزارت آموزش و پرورش 0.01 درصد از واگذاری های انجام شده را به خود اختصاص دادند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir