بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 2 دى 1392      17:59
39 هزار میلیارد تومان

از بودجه عملیاتی نمی شود

رئیس جمهور 17 آذرماه لایحه بودجه 787 هزار میلیاردی سال 93 را تقدیم مجلس کرد؛ در لایحه پیشنهادی دولت سقف بودجه عمومی 190 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
همزمان با تحویل بودجه 93 به مجلس مرکز پژوهش های مجلس به قیاس لایحه بودجه 93 با قانون بودجه 92 پرداخت که بندی از آن مربوط به بودجه عمومی دولت است؛ در این گزارش آمده: منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1393 متشکل از درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی معادل 1945 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1392 از کاهشی بالغ بر 7.3 درصد برخوردار است.
همانطور که در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 93 آمده منابع عمومی دولت که شامل درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی است حدود 195 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده اما آنطور که مرکز پژوهش های مجلس ارزیابی کرده از این رقم تنها 156 هزار میلیارد تومان در سال آینده محقق می شود.
همچنین طبق برآورد این مرکز از 92 هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال 93 برای درآمدهای دولت پیش بینی شده تنها 79 هزار میلیارد تومان محقق می شود.
البته در این گزارش قید شده که در مجموع از 79 هزار میلیارد تومان که برای واگذاری دارایی های سرمایه ای در نظر گرفته شده حدود 60 هزار میلیارد تومان و از 22 هزار میلیارد تومانی که برای واگذاری دارایی های مالی در نظر گرفته شده تنها 16 هزار میلیارد تومان محقق شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir