بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
قیمت انواع فلزات
آلومینیوم
1,812.06
12:13-1395/10/27
پالادیوم(دلار/تن)
752
12:12-1395/10/27
روی (دلار/تن)
2,785.69
12:12-1395/10/27
سرب (دلار/تن)
2,287.70
12:11-1395/10/27
قلع (دلار/تن)
21,150.47
12:11-1395/10/27
مس (دلار/تن)
5,894.57
12:11-1395/10/27
نیکل (دلار/تن)
10,313.13
12:10-1395/10/27
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir