بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
قیمت انواع انرژی
گازوئیل (گالن)
1.60
12:35-1396/5/28
گاز طبیعی
2.89 $
12:34-1396/5/28
نفت سنگین ایران
47.32 $
12:33-1396/5/28
نفت سبک ایران
46.61 $
12:32-1396/5/28
نفت اوپک
$48.07
12:31-1396/5/28
نفت خام برنت
52.72 $
12:31-1396/5/28
نفت خام WTI
48.51 $
12:23-1396/5/28
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir