بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
قیمت انواع انرژی
گازوئیل (گالن)
2.08 $
8:46-1397/2/3
گاز طبیعی
2.74 $
8:45-1397/2/3
نفت سنگین ایران
64.80 $
8:45-1397/2/3
نفت سبک ایران
65.86 $
8:45-1397/2/3
نفت اوپک
$63.36
8:44-1397/2/3
نفت خام برنت
74.02 $
8:44-1397/2/3
نفت خام WTI
68.58 $
8:41-1397/2/3
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir