بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
قیمت انواع انرژی
گازوئیل (گالن)
1.49
13:39-1395/12/26
گاز طبیعی
2.98 $
13:38-1395/12/26
نفت سبک ایران
52.11 $
13:37-1395/12/26
نفت خام برنت
52.24 $
13:37-1395/12/26
نفت اوپک
$49.17
13:37-1395/12/26
نفت خام WTI
49.31 $
13:36-1395/12/26
نفت سنگین ایران
51.64 $
13:26-1395/12/26
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir