بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
قیمت انواع انرژی
نفت سنگین ایران
51.11 $
7:11-1396/8/1
گازوئیل (گالن)
1.87
7:11-1396/8/1
گاز طبیعی
2.91 $
7:11-1396/8/1
نفت سبک ایران
50.47 $
7:10-1396/8/1
نفت اوپک
$55.52
7:10-1396/8/1
نفت خام برنت
57.77 $
7:10-1396/8/1
نفت خام WTI
52.03 $
7:9-1396/8/1
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir