بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
قیمت انواع انرژی
گازوئیل (گالن)
1.61 $
12:53-1395/10/27
گاز طبیعی
3.42 $
12:53-1395/10/27
نفت سنگین ایران
52.84 $
12:53-1395/10/27
نفت سبک ایران
53.22 $
12:52-1395/10/27
نفت اوپک
$52.30
12:52-1395/10/27
نفت خام برنت
55.26 $
12:52-1395/10/27
نفت خام WTI
52.21 $
12:51-1395/10/27
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir