بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 30 دى 1392      11:21
تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان داد

مردان ایرانی بیکار اند

در حالی که در شش ماهه پایانی دولت سابق 1.1 میلیون نفر به چندشغله‌ها اضافه شده بودند، در پاییز امسال بیش از 1.8 میلیون نفر از تعداد این افراد کاسته شد

در آمارهای رسمی مرکز آمار ایران می توان تعداد چندشغله ها را با توجه به درصدی که مرکز آمار «برای آنها که بیش از 49 ساعت در هفته کار می کنند» در نظر می گیرد، محاسبه کرد. بررسی این آمارها نشان می دهد که در روزهای پایانی دولت سابق به صورت ناگهانی بیش از یک میلیون و 100 هزار نفر به تعداد چند شغله ها اضافه شده بود. اما گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نشان می دهد که یک میلیون و 800 هزار نفر در پاییز امسال از تعداد چندشغله ها کاسته شده است.

این افزایش و کاهش ناگهانی در حالی است که طی سال های اخیر تغییر در تعداد چندشغله ها همیشه کمتر از یک میلیون نفر بود. حداکثر دامنه نوسان تعداد چند شغله ها از سال 1384 تا 1391 در سال 1387 بود که تعداد چند شغله ها 600 هزار نفر کاهش یافت و به 9 میلیون نفر رسید. اما در سال 1392 وضعیت کاملا متفاوت بوده است. 

طبق آمارهای مرکز آمار ایران در حالی که تعداد چند شغله های اقتصاد ایران در پایان سال 1391 بیش از هشت میلیون و 500 هزار نفر بود در پایان تابستان امسال که در واقع آخرین کارنامه اشتغالی مربوط به دولت قبل محسوب می شود این تعداد به 9 میلیون و 600 هزار نفر افزایش یافت. در واقع طی این چند ماه پایانی دولت دهم بیش از یک میلیون و 100 هزار نفر به تعداد چند شغله های اقتصاد ایران افزود شد.

اما این نوسان به شکل عجیب تری ادامه یافت. طی سه ماهه پاییز امسال بیش از یک میلیون و 800 هزار نفر از تعداد چند شغله ها کاسته شد. بر این اساس در حالی که تعداد چند شغله ها در تابستان امسال 9 میلیون و 600 هزار نفر بود، این تعداد سه ماه بعد به هفت میلیون و 800 هزار نفر کاهش یافته است.

مراجعه به جزییات این آمار نیز نشان می دهد که بیش از یک میلیون و 700 هزار نفر از این چندشغله هایی که دیگر چند شغله نیستند مرد بودند و تنها 100 هزار نفر آنها زن بودند.

موضوع قابل توجه دیگر این است که در دولت سابق یک میلیون و 100 هزار نفری که به تعداد چند شغله ها اضافه شده بودند، همه مرد بودند.

 

سال

درصد چند شغله ها

تعداد چند شغله ها - میلیون نفر

1384

46.9

9.6

1385

45.4

9.4

1386

45.8

9.6

1387

44

9

1388

41.6

8.7

1389

40.4

8.3

1390

40.2

8.2

1391

40.6

8.5

1392(تابستان)

43.5

9.6

1392(پاییز)

37.6

7.8

 

نیم میلیون زن چند شغله

هرچند در نوسان تعداد چند شغله ها در شش ماهه نخست و پاییز امسال زنان چندشغله چندان نقشی نداشتند اما در مجموع تعداد زنان چند شغله نیز قابل توجه است. بر اساس آخرین آمار مرکز آمار تعداد زنانی که در هفته بیش از 49 ساعت در هفته کار می کنند حدود نیم میلیون نفر است. در همین حال، سهم زنان چند شغله از کل زنان شاغل کشور 14 درصد گزارش شده است. مقایسه این رقم با ارقام سال های قبل حاکی از کاهش این رقم است.

طی سال های 1384 تا پاییز امسال هرگز تعداد زنان چند شغله به میلیون نفر هم نرسیده اما بیشترین تعداد در سال 1384 معادل 697 هزار نفر بود. این رقم از سال 1384 به بعد روند نزولی به خود گرفت و تا سال 1390 نیز این روند نزولی ادامه یافت و به 483 هزار نفر رسید. اما در سال 1391 این روند صعودی شد و تعداد زنان چندشغله به 571 هزار نفر افزایش یافت. با وجود این، در 9 ماهه امسال نیز روند تعداد زنان چند شغله مجددا نزولی شد و در نهایت به 404 هزار نفر رسید.

 

سال

درصد زنان چندشغله

تعداد زنان چندشغله

1384

17.6

697000

1385

16.5

654000

1386

17.1

660000

1387

16.1

544000

1388

15.5

568000

1389

15.3

528000

1390

15.4

483000

1391

16.2

571000

1392(تابستان)

15.9

540000

1392(پاییز)

14.1

404000

 نیمی از مردان چند شغله اند

در حالی که زنان شاغل سهم چندانی در مجموع تعداد شاغلان چندشغله اقتصاد ایران ندارند اما مردان سهم قابل توجهی دارند. طی سال های 1384 تا پاییز امسال معمولا حدود نیمی از مردان شاغل کشور چند شغله بوده اند و بیش از 49 ساعت در هفته کار کرده اند.

طی این سال ها، بیشترین درصد مردان چند شغله در سال 1384 بود که بیش از 53 درصد مردان بیش از 49 ساعت در هفته کار می کردند. اما این روند در سال 1385 نزولی شد. یک سال بعد یعنی سال 1386 اما دوباره روند صعودی شد. با وجود این، دیگر از سال 1387 تا پایان سال گذشته این روند نزولی شد. طی این سال ها نیز تعداد مردان چند شغله از هشت میلیون و 900 هزار نفر در سال 1384 به هشت میلیون نفر در پایان سال 1391 رسید. اما در سال جاری آمارها شکل جدیدی به خود گرفتند.

در پایان دولت یازدهم اعلام شد که تعداد چند شغله های مرد به حدود 9 میلیون و 100 هزار نفر رسیده است. این در حالی بود که در پایان سال گذشته این رقم هشت میلیون نفر بود. در واقع در شش ماهه نخست امسال حدود یک میلیون و 100 هزار نفر به تعداد مردان چند شغله اضافه شده بود. با وجود این، سه ماهه سوم امسال نه تنها آن یک میلیون و 100 هزار نفر از جمع چند شغله ها کم شدند بلکه 600 هزار نفر دیگر نیز از این تعداد کاسته شد. در واقع طی پاییز امسال در مجموع از تعداد مردان چند شغله اقتصاد ایران یک میلیون و 700 هزار نفر کم شد.

 

سال

درصد مردان چندشغله

تعداد مردان چند شغله - میلیون نفر

1384

53.8

8.9

1385

52.1

8.7

1386

52.2

8.9

1387

49.5

8.4

1388

47

8.1

1389

45.4

7.8

1390

44.6

7.7

1391

45.5

8

1392(تابستان)

48.4

9.09

1392(پاییز)

41.3

7.4

 

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir