بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 7 بهمن 1392      12:48
گزارش مرکز آمار از پرهزینه ترین و پردرآمدترینها در شهرها و روستاها

بیشترین و کمترین درآمد در کدام استان ها به دست آمده است؟

میانگین هزینه سالانه خانوار شهری در سال 91 برای کل کشور بیش از 160 میلیون ریال (16میلیون تومان) بوده است

مناطق شهری استان تهران با بیش از 220 میلیون ریال( 22 میلیون تومان) درآمد و بیش از 210 میلیون ریال (21 میلیون تومان) هزینه سالانه، پر درآمدترین و پرهزینه ترین در کشور است.

براساس گزارش ˈچکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری سال 1391ˈ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته ، میانگین هزینه سالانه خانوار شهری در سال 91 برای کل کشور بیش از 160 میلیون ریال (16میلیون تومان) بوده است.

همچنین استانهای فارس و خوزستان به ترتیب با 197 میلیون و 523 هزار و 882 ریال و 174میلیون و 892 هزار و 341 ریال در مرتبه های دوم و سوم به لحاظ بالابودن هزینه در سال 91 قرار دارند.

هزینه خانوارهای شهری در سال 1391 نسبت به سال 1390 فقط در دو استان ایلام و بوشهر با رشد منفی مواجه بوده و در سایر استانهای کشور رشد مثبت داشته است.

میانگین هزینه خانوار شهری در کشور در سال 1391 نسبت به سال 90 معادل 23.8درصد رشد داشته است.بیشترین رشد هزینه متعلق به استان زنجان معادل 41.2 درصد و کمترین رشد هزینه خانوار در استان ایلام با منهای 32.7 درصد بوده است.

استانهای فارس و گلستان نیز به ترتیب با بیش از 206 میلیون ریال و بیش از 176میلیون ریال پردرآمدترین استانهای کشور هستند. میانگین درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1391 بیش از 167 میلیون ریال است.

متوسط درآمد کل خانوارهای شهری در سال 1391 نسبت به سال پیش از آن، 28.3درصد رشد داشت که بیشترین این میزان در استان آذربایجان شرقی معادل 45.4 و کمترین آن در استان ایلام معادل 1.9درصد بوده است.

 متوسط هزینه و درآمد خانوار روستایی

متوسط درآمد و هزینه خانوار روستایی در سال 1391 به ترتیب معادل 101 میلیون و 281 هزار و 362 ریال و 108میلیون و 187 هزار و 676 ریال بوده است.

پرهزینه ترین مناطق روستایی کشور در استان زنجان و کم هزینه ترین در استان سیستان و بلوچستان است. متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی در استانهای زنجان و سیستان و بلوچستان به ترتیب بیش از 157 میلیون ریال و 66 میلیون ریال است.

همانطور که آمار نشان می دهد هزینه ماهانه یک خانوار روستایی در استان سیستان و بلوچستان به طور متوسط حدود پنج میلیون ریال (500 هزار تومان) است.

همچنین مناطق روستایی استانهای تهران و اردبیل به ترتیب با بیش از 139 میلیون ریال و بیش از 132 میلیون ریال پردرآمدترین مناطق روستایی استانهای کشور محسوب می شوند.

هزینه خانوارهای روستایی در سال 1391 نسبت به سال 1390 با رشد مثبت مواجه بوده که بیشترین رشد مربوط به استان تهران با 46.1 درصد و کمترین در استان مازندران با 16.3درصد است.

استان تهران از جمله استانهای کشور است که بسیاری از ساکنان مناطق روستایی آن در مناطق شهری فعالیت می کنند و به تبع افزایش درآمد در استان تهران، مناطق روستایی آن نیز با رشد درآمد مواجه بودند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir