بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 17 فروردين 1393      12:58

تصویر آماری از روند رشد اقتصادی

 

بانک مرکزی تازه ترین آمار از تحولات تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را منتشر کرد.

 بر اساس این آمار که دو فصل نخست سال 1392 را در بر می گیرد، در نیمه نخست سال قبل، رشد اقتصادی کشور معادل منفی 3.1 درصد بوده است. این آمار نشان می دهد که رکود شدید اقتصادی که در سال 1391 بر اقتصاد ایران سیطره یافته بود، در نیمه نخست سال قبل نیز (با شدتی کمتر) ادامه داشته است.این گزارش در کنار ارائه تصویر بخش واقعی از نیمه نخست سال 92 به تجدیدنظر در آمار رشد نیمه نخست سال 91 پرداخته است.

این بازنگری به دلیل تجدیدنظری بوده که در آمار پایه بخش کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است نرخ رشد اقتصادی نیمه نخست سال 1391 نیز بازبینی شده و مجددا برآورد شده است. بر اساس برآورد رشد اقتصادی نیمه نخست به پایین تر از منفی 6 درصد رسیده است. پیش از این، رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 1391 به میزان منفی 5.4 درصد اعلام شده بود. این در حالی است که بر اساس ارقام مندرج در گزارش تازه، نرخ رشد اقتصادی نیمه نخست سال 1391، به میزان منفی 6.3 درصد اعلام شده است.
 گزارش بانک مرکزی همچنین حاکی از این است که در نیمه نخست سال گذشته، اجزای تقاضای کل در اقتصاد ایران، عمدتا با رشد منفی مواجه بوده اند. در بین این اجزا، تنها مواردی که رشد مثبت داشته، «مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی» با رشد
 3.7 درصدی و «صادرات کالاها و خدمات» با رشد 3.5درصدی بوده است.آمارهای بانک مرکزی همچنین بیانگر این است که رشد منفی واردات به کشور، در نیمه نخست سال 1392 تشدید شده است؛ به طوری که رشد منفی 20.2 درصدی واردات در نیمه نخست سال 1391، به رشد منفی 30.3درصدی در نیمه نخست سال 1392 تبدیل شده است. آمارهای جدید بیانگر این است که در بین بخش های چهارگانه اقتصادی کشور، در نیمه نخست سال گذشته در مقایسه با نیمه نخست سال 1391، وضعیت رشد در بخش های خدمات و کشاورزی به سمت منفی حرکت کرده است؛ درحالی که در این مدت، تا حدودی از رقم رشد منفی بخش های نفت و صنایع و معادن کاسته شده و رشد شدیدا منفی این بخش ها، تا حدودی تعدیل شده است.
رشد منفی 3.1 درصدی سال 1392
بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی که در ساعات پایانی کاری دیروز در سایت رسمی بانک مرکزی قرار گرفت، «نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی منفی 3.1 درصدی برای نیمه نخست سال 1392 است.» به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، بر اساس داده های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده درخصوص تولید ناخالص داخلی کشور، نتایج اولیه نشان دهنده آن است که در نیمه نخست سال 1392 تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال 1376 به حدود 24 هزار و 991 میلیارد تومان کاهش یافته است.گزارش های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در دوره های زمانی پیشین حاکی از این بود که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و با قیمت های ثابت سال 1376، در نیمه نخست سال 1391 به میزان 27 هزار و 657 میلیارد تومان بوده است. مقایسه این دو رقم با هم (تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت در نیمه نخست سال 1392 با این آمار در نیمه نخست سال 1391) بیانگر رشد اقتصادی منفی 3.1 درصدی در نیمه نخست سال گذشته است. پیش از این بانک مرکزی در گزارشی رشد اقتصادی ایران در سال 1391 را معادل منفی 8/5 درصد گزارش داده بود. آمار جدید نشان می دهد با وجود اینکه تا حدودی از شدت منفی بودن رشد اقتصادی ایران کاسته شده، اما همچنان تولید در کشور، با کاهش مواجه بوده و حتی مقدار آن از سال 1391 نیز (به عنوان یکسال با رکود شدید) کمتر شده است. پیش از این دولت یکی از برنامه های اصلی خود را در اقتصاد، نزدیک کردن رشد منفی اقتصادی به صفر در سال 1392 و سپس مثبت کردن آن در سال 1393 اعلام کرده بود. به این ترتیب، به نظر می رسد که رشد تقریبا منفی 6 درصدی در سال 1391، در نیمه نخست سال 1392، به تقریبا منفی 3 درصد کاسته شده و به نظر می رسد با تداوم این روند، تا پایان سال 1392، مقدار این متغیر به صفر نزدیک شده باشد.
اصلاح آماری و منفی تر شدن رشد اقتصادی 1391
آمارهای پیشین همچنین بیانگر این بود که مقدار شاخص تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1376 در نیمه نخست سال 1390، معادل با 29 هزار و 227 میلیارد تومان بوده است. مقایسه این عدد با رقم مربوط به تولیدناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1376 در نیمه نخست سال 1391 که پیش از این اعلام شده بود، بیانگر این بود که رشد تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال قبل، به میزان منفی 5.4درصد بوده است. این در حالی است که به نظر می رسد گزارش جدید بانک مرکزی، آمارهای قبلی را اصلاح کرده و رشد منفی 5.4 درصدی را که پیش از این اعلام شده بود تغییر داده و به جای آن، نرخ رشد منفی 6.3 درصدی را برای نیمه نخست سال گذشته اعلام کرده است. بر این اساس، می توان انتظار داشت با بازنگری در آمارهای کلی سال 1391، رشد اقتصادی منفی 5.8 درصدی که پیش از این برای سال 1391 اعلام شده بود، از این رقم منفی تر شده و مقدار آن کاهش بیشتری پیدا کند. این در حالی است که بانک مرکزی در انتهای گزارش جدید خود اضافه کرده که «برآوردهای انجام شده درخصوص نرخ رشد اقتصادی سال 1392 مقدماتی بوده و در معرض تجدیدنظر قرار دارد. همچنین به دلیل تجدیدنظری که در آمار پایه بخش کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است نرخ رشد اقتصادی نیمه نخست سال 1391 نیز بازبینی شده و مجددا برآورد شده است» بنابراین امکان تجدیدنظر در این آمارها وجود دارد.
روندهای ناهمگون در اجزای تقاضای کل
آمار بانک مرکزی از روندهایی ناهمسو در اجزای تقاضای کل در اقتصاد کشور حکایت دارد. بر اساس این آمارها، در نیمه نخست سال گذشته، مخارج مصرف نهایی «خصوصی» در اقتصاد ایران رشد «مثبت» داشته؛ درحالی که مخارج مصارف نهایی در بخش «دولتی» و همچنین «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در این دوره، با رشد «منفی» مواجه بوده است. بر اساس گزارش جدیدی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، «در سمت تقاضای اقتصاد، به رغم رشد مثبت 3.7 درصدی مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی، کاهش مخارج مصرف نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به ترتیب با نرخ رشد منفی 7.3 درصدی و منفی 14.3 درصدی نسبت به دوره مشابه سال 1391) نقش قابل توجهی در کاهش رشد اقتصادی نیمه نخست سال 1392 ایفا کرده اند. این موضوع نشان می دهد که روند منفی سرمایه گذاری در کشور، در نیمه نخست سال گذشته نیز ادامه یافته است. بر اساس آمارهای قبلی میزان سرمایه گذاری در سال 1391، به میزان 21.9درصد کاهش یافته بود. رشد سرمایه گذاری در نیمه نخست سال 1391 نیز به میزان منفی 19.1 درصد گزارش شده بود. بر اساس آمارهای جدید، رشد سرمایه گذاری در نیمه نخست سال 1392، معادل با منفی 14.3 درصد بوده است. موضوعی که نشان می دهد با وجود وضعیت بسیار نامطلوب سرمایه گذاری در سال 1391 و نیمه نخست سال 1392، در ماه های ابتدایی سال قبل، تا حدودی از رشد منفی آن کاسته شده است.
بر اساس برآوردهای اولیه ای که درخصوص سایر اقلام هزینه ای اقتصاد همچون تغییر در موجودی انبار، صادرات و واردات به عمل آمده است. در مجموع، هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در نیمه نخست سال 1392 نسبت به سال قبل منفی 2.7 درصد کاهش یافته است. آمار بانک مرکزی همچنین حاکی از این است که رشد صادرات کالاها و خدمات در نیمه نخست سال قبل نیز مثبت و به میزان 3.5 درصد بوده است. به عبارت دیگر، در بین اجزای «هزینه ناخالص داخلی»، «مخارج مصرف خصوصی» و «صادرات کالاها و خدمات»، با رشد مثبت مواجه بوده اند. از سوی دیگر، در این دوره، واردات به میزان نسبتا قابل توجهی معادل با منفی 30.3درصد، کاهش یافته است. واردات در نیمه نخست سال 1392 نیز به میزان منفی 20.2 درصد کم شده بود.
تشدید رکود در خدمات و کشاورزی
گزارش های قبلی بانک مرکزی نشان می داد که در بین بخش های چهارگانه اقتصادی کشور (نفت، کشاورزی، خدمات و صنایع معادن) در نیمه نخست سال 1391، اوضاع در دو بخش «کشاورزی» و «خدمات»، نسبتا بهتر بوده است؛ به طوری که در نیمه نخست سال 1391، بخش کشاورزی تنها بخش با رشدی مثبت به میزان 6.1 درصد بود و بخش خدمات نیز نسبتا رشد منفی کمی معادل با منفی 1.1 درصد داشت؛ درحالی که در این بازه، رشدهای منفی بخش های نفت و صنایع و معادن، به میزان شدیدتری منفی بوده است. در نیمه نخست سال 1391، رشد بخش نفت به میزان منفی 37.6 درصد بود و رشد بخش صنایع و معادن نیز به میزان منفی 10.9 درصد بود.
آمارهای جدید تا حدودی از تغییر روندهای رشد در بخش های چهارگانه در نیمه نخست سال 1392 حکایت دارد؛ به طوری که وضعیت در بخش های «کشاورزی و خدمات»، نسبتا «منفی تر» شده و رشد شدیدا منفی بخش های «نفت و صنایع و معادن» تا حدودی تعدیل شده است؛ به طوری که رشد 6.1 درصدی بخش کشاورزی در نیمه نخست سال 1391، به رشد 2.1درصدی در نیمه نخست سال 1392 تبدیل شده است. رشد منفی 1.1 درصدی بخش خدمات نیز به رشد منفی 4.2درصدی این بخش در نیمه نخست سال گذشته، فرو کاسته شده است.
این در حالی است که رشد منفی 37.3 درصدی بخش نفت در سال 1391، به رشد منفی 9.4 درصدی این بخش در نیمه نخست سال قبل، تعدیل شده است که بیانگر این است که رشد منفی نفت در سال گذشته، تا حدودی تعدیل شد. مطابق این روند در بخش صنایع و معادن نیز وجود داشته است، به طوری که رشد منفی 10.9درصدی این بخش در سال 1391، به رشد منفی 7.7 درصدی در نیمه نخست سال گذشته، تعدیل شده است.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : نیمه نخست - نخست سال - نیمه - نیمه نخست سال - در نیمه نخست - در نیمه - در نیمه نخست سال - سال 1391 - 1391 - رشد منفی - سال 1392 - درصدی - 1392 - رشد اقتصادی - نخست سال 1392 - بانک مرکزی - نخست سال 1391 - به میزان - نیمه نخست سال 1392 - نیمه نخست سال 1391 - ناخالص - که رشد - بوده است. - کشاورزی - در نیمه - ناخالص داخلی - نخست سال گذشته - در نیمه نخست - قیمت - نیمه نخست سال گذشته - سرمایه - به میزان منفی - به قیمت - حدودی - اقتصاد - میزان منفی - سال قبل - در سال 1391 - تا حدودی - 1391 به - پیش از این - مثبت - بیانگر - سال 1391 به - نرخ - تولید ناخالص - نرخ رشد - پیش از - تولید ناخالص داخلی - صنایع - های ثابت - داخلی به - اقتصادی نیمه - رشد اقتصادی نیمه نخست - که رشد منفی - به طوری که - تعدیل - کاسته - رشد اقتصادی نیمه - و رشد - به رشد - نیمه نخست سال قبل - سال گذشته - طوری که - کاسته شده - صنایع و - نخست سال قبل - تا - ایران - رشد - سرمایه گذاری در - به طوری - اقتصادی نیمه نخست - کشور - واردات - بیانگر این - گذشته - سرمایه گذاری - گذاری در - داخلی به قیمت - قیمت های ثابت - به قیمت های - حاکی از - مواجه بوده - با رشد - 1391 به رشد - های ثابت سال - ثابت سال 1376 - ناخالص داخلی به - های ثابت سال 1376 - سال 1391 نیز - قیمت های ثابت سال - به قیمت های ثابت - ناخالص داخلی به قیمت - بخش کشاورزی - نرخ رشد اقتصادی - اقتصادی کشور - منفی 3.1 - قبل - نشان می دهد - معادل با - به رشد منفی - تا حدودی - تا حدودی از - مخارج - به رشد - است که رشد - نسبتا - به میزان - 1391 نیز - است. بر - صنایع و معادن - در اقتصاد - ثابت سال - سال 1376 - و معادن - معادن - اقتصادی نیمه نخست سال - مصرف نهایی - 3.1 - کاهش یافته - حدودی از - در بین - اجزای - حاکی - برآورد - این بخش - است؛ - 1376 - و صنایع
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir