بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 31 فروردين 1393      15:5

چرا آمار انصرافی‌ها از دریافت یارانه نقدی به حدود ۱۰ درصد رسید؟

 

در حالی که دیروز آخرین روز نام نویسی افراد برای دریافت یارانه نقدی یا انصراف از آن بود و پرونده آن تا امروز و فردا و در نهایت ثبت نام های تکمیلی بسته خواهد شد، آمار غیر رسمی حاکی از آن است که تنها کمتر از 10 درصد از ایرانیان از دریافت یارانه نقدی انصراف داده اند.

در حالی که دیروز آخرین روز نام نویسی افراد برای دریافت یارانه نقدی یا انصراف از آن بود و پرونده آن تا امروز و فردا و در نهایت ثبت نام های تکمیلی بسته خواهد شد، آمار غیر رسمی حاکی از آن است که تنها کمتر از 10 درصد از ایرانیان از دریافت یارانه نقدی انصراف داده اند.

به گزارش «تابناک» هنوز مقامات دولتی و مسئولین ستاد هدفمندی یارانه ها، هیچ اظهار نظری در این باره نداشته اند و آمار رسمی از میزان انصرافی ها از دریافت یارانه نقدی منتشر نشده است. 
امروز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی در همین باره بدون اشاره به عدد و رقمی خاص اذعان کرد : هنگامی که آمار انصرافی ها از دریافت یارانه نقدی را اعلام کنیم، همگان درمی یابند که مردم با بزرگواری با انصراف خود، فرصت را برای دولت در ارائه خدمات فراهم کرده اند. 
از سوی دیگر، برخی خبرگزاری ها اعلام کرده اند که بیش از ۷۰ میلیون ایرانی برای دریافت یارانه نام نویسی کرده اند و تنها کمتر از 10 درصد از دریافت یارانه نقدی انصراف داده اند. 10 درصدی که گفته می شود، بخش اعظمی از آن ها ایرانیان مقیم خارج کشور هستند که اساسا دسترسی برای نام نویسی دریافت یارانه به پایگاه اینترنتی رفاهی نداشته اند. 
اما حتی اگر نخواهیم رقم ۷۰ میلیون متقاضی در یافت یارانه نقدی را ملاک قرار دهیم، برخی اشارات جهانگیری در سخنان امروزش در همایش توانمندی های بانوان، کلیدی است برای حدس تقریبی در خصوص میزان انصرافی ها از دریافت یارانه نقدی. 
جهانگیری امروز به صراحت اعلام کرد: منتظر نیستیم ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم انصراف دهند بلکه به هر میزان که باشد، فرصتی برای دولت فراهم می شود تا بتواند در درمان و سلامت کشور از آن استفاده کند. وی همچنین اشاره کرد که راه انصراف را در خصوص دریافت یارانه نقدی تا پایان سال ۹۳ باز خواهیم گذاشت.
این سخنان جهانگیری بیانگر امری روشن است و آن اینکه رقم انصراف دهندگان از یارانه نقدی چندان بزرگ نیست و شاید در حد همان 10 درصدی است که در اخبار غیر رسمی به آن اشاره شده است. بیان صریح جهانگیری در این باره که امکان انصراف از یارانه تا پایان سال ۹۳ ادامه دارد، نشانی از آن است که دولت هنوز هم امیدوار به انصراف متقاضیان از دریافت یارانه نقدی است. گویا ارقام انصرافی ها کمتر از میزان پیش بینی دولت بوده است. 
البته جو حاکم بر فضای افکار عمومی در ده روز گذشته نیز حاکی از همین امر بوده که تمایل چندانی برای انصراف از یارانه در میان قشر عظیمی از یارانه بگیران وجود نداشت که دلایل اصلی آن را در دو نکته می توان خلاصه کرد: 
نکته نخست به این امر باز می گردد که فضای جامعه در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به لحاظ اقتصادی در ابهام کامل قرار داشته و دارد؛ به این معنا که هم اکنون هیچ گونه شفافیت و دورنمای قابل پیش بینی در خصوص چگونگی اجرای فاز دوم و به ویژه پیامدهای آن در جامعه وجود ندارد. 
بخش اعظمی از این امر ناشی از رفتار و گفتار مسئولان دولتی است که متاسفانه هم با کلی گویی و هم تناقض گویی در خصوص نحوه اجرای قانون در فاز دوم، منجر به ایجاد نوعی بی اعتمادی نسبت به آینده هدفمندی در کشور شد. 
این امر به ویژه با توجه به تجربه ای که فاز اول هدفمندی یارانه ها رقم زد و در پی آن تورم و رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم شد، منجر به آن شد که گفته ها و سخنان بعدی مسئولان در خصوص پیامدهای مثبت انصراف از یارانه و قول و وعده های ایشان برای هزینه منابع در بخش های مربوط به تأمین اجتماعی از همان آغاز بحث انصراف اختیاری از دریافت یارانه نقدی، چندان مورد اقبال واقع نشود. 
نکته دوم و مهم تر از این و آنچه غیر رسمی می شد از فضای افکار عمومی برداشت کرد، موضوعاتی بود که ریشه های آن ها البته در دولت گذشته رقم خورده بود؛ اما دولت روحانی آن ها را به ارث برد و از دید افکار عمومی آنچنان که باید در خصوص آن ها اقدام نکرد. 
مهم ترین این موضوعات بحث مفاسد اقتصادی و برخورد با رانت خواران و ویژه خواران بود. این ها همان گونه که گفته شد، ریشه در دولت و دولت های پیشین داشت؛ اما آنچه از دولت روحانی توقع می رفت، این بود که به شکلی جدی تر با این مسائل برخورد کرده و شمشیر خود را عریان تر در قبال این موضوعات بکشد؛ توقعی که البته با توجه به عمر دولت روحانی کمی سطح بالا ولی ناشی از انتظارات افکار عمومی و تجربیات گذشته بود. 
اگر دولت روحانی برخوردی قوی تر و ضربتی با موضوع فساد و رانت خواری داشت، امروز می شد انتظار داشت که قشری نه عظیم، اما چشمگیر از افراد با اعتماد به دولت از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند؛ موضوعی که شاید چندان توجهی به آن نداشت، ولی نکته ای اساسی بود و هست. 
اما پیامدهای انصراف اندک از دریافت یارانه نقدی چیست؟ 
نخستین پیامد انصراف کمتر از 10 درصدی از دریافت یارانه نقدی را می توان در تیز تر شدن شیب افزایش قیمت دو حامل مهم مصرفی سوخت در کشور یعنی بنزین و گازوییل دید. مسئولان دولتی از جمله محمد باقر نوبخت چندین بار در هفته گذشته به صراحت اعلام کردند که میزان افزایش قیمت بنزین و شیب آن بستگی به میزان انصراف از دریافت یارانه نقدی دارد. 
اساسا دولت به این دلیل نرخ این دو حامل سوخت را اعلام نکرده است که بهای بنزین و گازوییل با توجه به حجم مصرف آن ها در کشور تأثیری بسیاری بر تراز هدفمندی یارانه ها و تعادل در ورودی و خروجی آن دارد. در نتیجه به خوبی می توان حدس زد که اکنون باید منتظر شیب تند تری از افزایش قیمت بنزین و گازوییل باشیم که البته آن را باید حق مسلم دولت دانست و هیچ شکایت و گله ای از آن طبعا پذیرفته نیست. 
دومین پیامد انصراف اندک افراد از دریافت یارانه نقدی را باید دوباره در کسر بودجه دولت ناشی از منفی بودن تراز هدفمندی یارانه ها دانست که عملا دست و پای دولت را برای توجه بیشتر به بخش های عمرانی و به ویژه سر و سامان دادن به تولید و بیرون آوردن اقتصاد کشور از حالت رکودی تنگ می کند. 
اگر قرار بر روال سابق باشد که دولت برای تأمین هزینه های پرداخت یارانه نقدی به هر وسیله ای از جمله دست بردن در ردیف های بودجه ای عمرانی و شاید خزانه و بانک مرکزی متوسل شود، نمی توان انتظار چندانی برای سر و سامان دادن به پروژه های عمرانی کشور و از سویی رسیدگی به بیمار بزرگ اقتصاد یعنی تولید داشت. 
سومین پیامد این موضوع، بر هم خوردن پیش بینی های دولت برای بهبود وضعیت خدمات اجتماعی یعنی فلسفه وجودی هدفمندی یارانه هاست. 
مسئولان دولتی بار ها در هفته های گذشته اشاره کردند که انصراف از دریافت یارانه نقدی منجر به بهبود وضعیت خدمات رسانی دولت در بخش سلامت و تأمین اجتماعی خواهد بود؛ اما اینکه چرا افکار عمومی این موضوع را جدی تلقی نکردند، باید پاسخ آن را در دو نکته پیش گفته جستجو کرد. 
جهانگیری نیز امروز جمله ای قابل توجه بر زبان رانده و گفته است: دولت منابع حاصل از انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی را به سه تا چهار زمینه مهم از جمله بهداشت و درمان اختصاص خواهد داد. چنانچه افرادی می خواهند متقاضی دریافت یارانه نقدی باشند، سری به بیمارستان ها بزنند و وضعیت نامطلوب بهداشت و درمان را ببینند . قطعا از دریافت یارانه نقدی انصراف داده و دست دولت را در ارائه خدمات هر چه بهتر به بخش درمان باز خواهند گذاشت. 
این گفته جهانگیری بیان دیگری از این نکته است که بهبود خدمات اجتماعی به شکل مناسب و ۱۰۰ درصدی تا زمانی که منابع درآمدی هدفمندی و حتی بیش از آن خرج پرداخت یارانه نقدی می شود اساسا امکان پذیر نیست. 
با همه این تفاسیر، اکنون مهلت نام نویسی برای دریافت یارانه نقدی رو به پایان است و آنگونه که جهانگیری بیان کرده است، هنوز تا پایان سال ۹۳ فرصت برای انصراف از دریافت یارانه نقدی باقی است. آنچه به نظر می رسد اما این است که اگر جو و اوضاع کنونی در جامعه و افکار عمومی تداوم داشته باشد، نمی توان انتظاری برای تغییر در رقم انصرافی ها از یارانه نقدی داشت و دولت برای ایجاد تحولی در این موضوع شدیدا نیازمند تغییر نگرش افکار عمومی و جلب حداکثری اعتماد اقتصادی آن، به ویژه با کنترل پیامدهای اجرای فاز دوم هدفمندی است.

 

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir