بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 25 آذر 1391      17:21
وزیر علوم دولت اصلاحات:

دانشگاه یک نهاد امنیتی نیست

گفت و گوی هفته نامه آسمان با مصطفی معین در مورد ناگفته های انقلاب فرهنگی

                                                                                                                                          

    معین 10 سال وزیر علوم بود. چهار سال در دولت اول هاشمی رفسنجانی و شش سال در دولت خاتمی و پیش از آن نیز سالیان زیادی به عنوان عضو حقیقی در شورای عالی انقلاب فرهنگی فعال بوده و مسوولیت های مهمی در کمیسیون ها و کمیته های تخصصی شورا داشته است. گفت وگوی پیش رو به بخش هایی از همین تجربیاتِ او در این شورا می پردازد. معین به عنوان یکی از چند شخصیت حقیقی عضو ستاد انقلاب فرهنگی که بعدها نیز به عنوان وزیر علوم در این شورا حضور داشت، نگاهش به این شورا انتقادی و درون سازمانی است. او به عنوان یک عضو پیشگام این شورا که سال ها نیز در حوزه ستادی مسوولیت وزارت علوم را برعهده داشت، معتقد است در دهه چهارم پس از انقلاب اسلامی، ضرورت های اولیه تاسیس این شورا کمرنگ شده و ساختار اداری آموزش عالی ـ دست کم تا زمانی که او و همفکرانش در وزارت بودند ـ توانایی مدیریت آموزش عالی کشور را داشته است. گفت و گوی هفته نامه آسمان با او را می خوانید

برای شروع لطفاً یک مرور بر روند تبدیل ستاد انقلاب فرهنگی به شورای انقلاب فرهنگی داشته باشید؟

فرمان تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی در تاریخ 23/3/59 از طرف امام صادر شد. در محورهای این فرمان، برنامه ریزی رشته های مرتبط دانشگاهی، تامین و آماده سازی اساتید در امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی، تعیین خط مشی فرهنگی آینده دانشگاه براساس فرهنگ اسلامی و رسیدگی دقیق به وضعیت دبیرستان ها و دیگر مراکز آموزشی تصریح شده بود که این موارد به 7 نفر اعضای اولیه اعلام شد. فعالیت های ستاد انقلاب فرهنگی از مقبولیت لازم و کافی در بین دانشجوها و نیز کادرهای کارشناسی وزارتخانه و خود دانشگاه ها برخوردار نبود. اعتراض دانشجوها به این بود که ستاد انقلاب فرهنگی آن تحرک موردنیاز را ندارد و در برابر بافت سنتی دانشگاه و مدیریت دانشگاهی و نیز در ارتباط با وزارتخانه از قاطعیت و برش برخوردار نیست، به همین دلیل بود که طرح شورای مدیریت جهاد دانشگاهی را پیشنهاد دادند که به تصویب ستاد انقلاب فرهنگی رسید. دانشگاه حدود دو سال به صورت شورایی و با نام شورای مدیریت جهاد دانشگاهی اداره شد. همین طور دانشجویان اصرار داشتند تا وقتی تحول موردنظر آنها در دانشگاه رخ نداده است، دانشگاه بازگشایی نشود. از طرف دیگر مسوولان وزارت فرهنگ و آموزش عالی هم ادعا داشتند که ستاد انقلاب فرهنگی مرتب در کارهای مربوط به آنها دخالت نابجا می کند. این وضعیت تا تیر ماه سال 62 ادامه پیدا کرد. در این زمان آقای نجفی، وزیر وقت آموزش عالی، لایحه شورای عالی فرهنگ را به مجلس برد. در آن لایحه پیش بینی شده بود که شورایی با نام شورای عالی فرهنگ تشکیل و عملاً جایگزین ستاد انقلاب فرهنگی شود. این لایحه مورد اعتراض شدید دانشگاه ها و دانشجویان و هم نمایندگان مجلس واقع شد، به طوری که لایحه مسکوت ماند و دیگر نه از طرف مجلس و نه از طرف دولت مطرح نشد. این شرایط به امام منعکس می شد. ترمیم هایی پیشتر در ستاد انجام گرفته بود و افرادی اضافه و کم شده بودند، اما اولین ترمیم مهم ستاد انقلاب فرهنگی در 8/6/62 اتفاق افتاد که در پاسخ به نامه رئیس جمهور وقت، آقای خامنه ای، شخصیت های حقوقی نخست وزیر و وزرای آموزش عالی و ارشاد به ستاد اضافه شدند و نام ستاد انقلاب فرهنگی به شورای عالی ستاد انقلاب فرهنگی تغییر کرد و آقای خاتمی و آقای دکتر فاضل به عنوان وزیر اضافه شدند. پیش از این ترمیم، آقای نجفی استیضاح و برکنار شده و آقای دکتر فاضل جانشین ایشان شده بود. به پیشنهاد جهاد دانشگاهی نیز دو دانشجو با عنوان شخصیت حقوقی و نماینده دانشجوها به شورای عالی اضافه شدند و من هم، به عنوان تنها شخصیت حقیقی جدید به اعضای قبلی یعنی آقای دکتر سروش و دکتر شریعتمداری و دکتر احمدی اضافه شدم. شورای عالی ستاد انقلاب فرهنگی یک سال و چندماه بیشتر دوام نیاورد چون اختلاف های قبلی کماکان وجود داشت و با وجودی که نخست وزیر هم رئیس شورای عالی بود، اصطکاک ها برطرف نشد. در این دوره برای اولین بار قسمتی از وقت شورای عالی ستاد انقلاب فرهنگی به مسائل فرهنگ عمومی و نیز ضوابط نشر کتاب اختصاص یافت و ابعاد و آفت های جامعه دینی موردبحث قرار گرفت و ضوابطی هم به تصویب رسید.

در این وضعیت که کارها داشت با بن بست روبه رو می شد ما 4 نفر اعضای حقیقی شورای عالی ستاد انقلاب فرهنگی پیش امام رفتیم. در آن جلسه امام بیشتر شنیدند و آخر هم گفتند که این مساله را با سران قوا مطرح کنید. از اینجا معلوم می شود که خود امام هم قصدی برای ترمیم داشت. دومین ترمیم مهم ستاد انقلاب فرهنگی در 19/9/63 با پیام امام انجام شد و روسای سه قوه و وزیر آموزش و پرورش به اعضای حقوقی قبلی اضافه شدند، از این تاریخ است که شورای عالی انقلاب فرهنگی متولد می شود. اعضای حقیقی جدید هم آقای مهدوی کنی، دکتر رضا داوری، دکتر نصرالله پور جوادی و دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی بودند که با اعضای قبلی ادامه کار دادند. در این پیام، امام از فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی تقدیر کرده بودند و بازگشایی گسترده دانشگاه ها را تایید کردند و جایگزینی فرهنگ آموزنده اسلامی- ملی و انقلابی و فرهنگی را نه فقط در سطح دانشگاه که در سطح کشور مورد تاکید قرار دادند. امام در آن پیام بار دیگر به خطر دانشگاه غرب زده و متخصصان غیر متعهد و به ضرورت هوشیاری اساتید متعهد و معلمان وطن خواه اسلامی و دانشجویان انقلابی اشاره داشتند و مطرح کردند که اگر استادی به جای درس مطالبی را مطرح کرد به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش کنند و نیز حرمت اساتید و مربیان دانشگاه ها هم حفظ شود. امام تاکید داشتند هم مسائل مدارس و هم مسائل دانشگاه ها در این شورا  مورد بررسی قرار گیرد. ترمیم سوم شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سال 1375 با پیام رهبری جدید انجام شده. از موارد این پیام که در 14/9/75 داده شد، تاکید بر اهمیت فرهنگ عمومی و هوشیاری نسبت به تهاجم فرهنگی بود، همچنین شرایط معنوی دانشجویان، کیفیت مراکز آموزشی و دانشگاهی نیز موردتاکید قرار گرفت. در این ترمیم تعداد زیادی از شخصیت های حقیقی و حقوقی به شورای عالی اضافه شدند. از جمله روسای کمیسیون های ذی ربط مجلس، رئیس صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی؛ تا یک ترکیب سی و چند نفره ایجاد شود. ستاد انقلاب فرهنگی در طول دوران فعالیت خود به تصویب ده ها اساسنامه و آیین های مختلف، ایجاد مراکز وابسته به شورای انقلاب فرهنگی مثل مرکز نشر، سمت، جهاد دانشگاهی و دانشگاه های غیر دولتی اقدام کرد.

نقش خودتان را در فعالیت های شورای انقلاب فرهنگی چگونه ارزیابی می کنید؟

حضورم در آن فعالیت ها را، موثر می دانم، این که می گویم مربوط به دوران پیش از وزارت است، هم به لحاظ وقت گذاری و هم مسوولیت در شورای مشترک کمیسیون های شورای عالی انقلاب فرهنگی که 7 سال طول کشید و بازوی اصلی آن شورا بود.

درباره دوران مسوولیت در هیات مرکزی گزینش دانشجو و رویکردهای موجود در آن توضیح می دهید؟

در واقع یک نقش تعدیل کننده نسبت به شرایط انقلابی و حاد آن زمان، هم در اجرا و هم در ضوابط گزینش داشتم. با دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی آن زمان هم اصطکاک داشتیم، چون فکر می کردم که دانشگاه، دانشگاه است، نه یک دستگاه امنیتی؛ دانشگاه را یک محیط تربیتی و آزاد فرهنگی و علمی می دانستم که باید در آنجا افراد را تربیت کنیم نه اینکه از اول فیلتری بگذاریم و به خاطر برخی، فقط «معصومین» را وارد دانشگاه کنیم. این رویکرد را با فلسفه و رسالت دانشگاه درتعارض می دانستم که البته اتخاذ چنین رویه ای با آن شرایط انقلابی مشکل بود. البته در همان ابتدای شروع به کار شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماه های اول گزینش، در حدود سال های 63 یا 64 ، نامه ای را خدمت امام فرستاده بودند و از وضعیت دانشگاه ها و عملکرد ستاد انقلاب فرهنگی و گزینش ها شکایت کرده بودند. امام هم یک حاشیه نوشتند که به مساله توجه جدی بشود. این موضوع در شورای عالی مطرح شد و در آنجا بیشتر افراد می گفتند که این نامه خالی از واقعیت است و این طور نیست. به هر حال چنین جوسازی هایی می شد و به امام هم انعکاس می دادند. امام هم به شورا ابلاغ می کرد و شورا هم باید پاسخگو می بود.

معیار امام برای تغییرات در ستاد شورای عالی انقلاب فرهنگی و اضافه و کم کردن شخصیت های حقیقی و حقوقی چه بود؟

بدون شک اطلاعات و دیدگاه های سران سه قوه و نخست وزیر و فضای عمومی دانشگاه ها به امام منتقل می شد. مثلاً در یکی از جلساتی که در سال 1363 ـ ما چهار عضو حقیقی شورا خدمت امام بودیم فهمیدیم که روز قبلش، وزیر آموزش عالی وقت هم خدمت امام بوده و امام از ایشان هم اطلاعاتی گرفته و در نهایت ایشان به این نتیجه رسیده اند که با ترکیب فعلی بین اعضای حقیقی و حقوقی شورا هماهنگی ایجاد نمی شود و باید از یک موضع قوی تر با مسائل برخورد شود و برای تقویت ستاد انقلاب فرهنگی مسوولان سه قوه به عضویت شورا درآمدند که تضمینی برای اجرای مصوبات آن به وجود آید.

در نخستین جلسات شورا روی چه موضوعاتی بحث شد؟

در جلسات اول بحث روی وظایف خود شورا و جایگاهش و همچنین لازم الاجرا بودن مصوباتش و نسبتش با اجرا بود. شورا در هر صورت در آن بحث های اولیه در آیین نامه داخلی خودش که چند جلسه  طول کشید تا به تصویب برسد، وظایف خودش را در حد سیاست گذاری و تعیین اهداف و خط مشی های علمی و آموزشی و پژوهشی، فرهنگی و فرهنگ عمومی کشور تعیین کرد. و بعد در چارچوب آن ضوابط و سیاست ها مراجعی برای برنامه ریزی (برنامه ریزی آموزشی پژوهشی و فرهنگی و نیز تحول در نظام آموزش و پرورش) تعیین شد. در این زمینه مثلاً شورای عالی برنامه ریزی را تشکیل داد تا برای وزارت بهداشت و همچنین وزارت علوم، (گروه پزشکی و سایر گروه های علمی) برنامه ریزی بکند. این برنامه ریزی در شش گروه مختلف آموزشی، علوم پزشکی، علوم مهندسی، علوم پایه، علوم کشاورزی و دامپزشکی و علوم انسانی و اجتماعی و گروه هنر انجام می شد. برای امور فرهنگی نیز شورای فرهنگ عمومی و همچنین کمیسیون خاصی برای بررسی وضعیت آموزش و پرورش تحت عنوان آموزش پیش دانشگاهی تعیین شد. به این ترتیب در جلسات اولیه به این صورت بحث ها شروع شد. بعداً بحث آیین نامه داخلی شورا پیش آمد که جلسات به چه صورت رسمی بشود و چه طور تصمیم گیری کند. همه این موارد بحث شد. بحث جدی در گرفت، بعضی ها معتقد بودند که مسوولین سه قوه یا مثلاً نخست وزیر باید حق وتو داشته باشند و این مورد بحث بود و در نهایت با توجه به اینکه همه اعضای شورا از طریق امام به عنوان نماینده تعیین شده بودند، مورد مخالفت قرار گرفت. استدلال می شد که وقت سران قوا نسبت به بقیه کمتر است، چون مسوولیت های بیشتری دارند، ممکن است چیزی تصویب بشود که به مصلحت نباشد. آنجا چون این بحث به بن بست رسید پیشنهادی دادم که مساله را حل می کرد. گفتم که حق برابر افراد را از نظر رای دادن به رسمیت بشناسید و آن چیزی که اکثریت اعضا به آن رای دادند، مصوب هست. منتها یک هفته فرصت داده شود برای قطعی شدنش. در آن یک هفته مسوولان سه قوه و آقای نخست وزیر مطالعه می کنند و اگر مخالف بودند حق دارند که در جلسه بعدی مخالفت شان را مطرح کنند و باز بحث بشود و هرچه رای گیری شد، آن لازم الاجراست. رئیس شورا با لبخندی گفتند: «ولو بلغ ما بلغ»؟ و پاسخ دادم آری!

در آن جلسات اول، یکی، دو کمیسیون به تصویب رسید. در شورا یک کمیسیون «الف» بود و یک کمیسیون «ب»، که یک کمیسیون به مسائل شکلی می پرداخت یعنی حدود وظایف شورا با اجرا، آیین نامه ها و اساسنامه ها و این طور مسائل را بررسی می کرد. یک شورا هم برای مسائل محتوایی بود که بیشتر بحث های نظری می کرد، مانند مسائل فرهنگی و مبانی اش، یا کیفیت آموزش و پژوهش، و نتیجه را می بردند به شورای عالی که به ترتیب در دستور کار شورای عالی قرار می گرفت. در هر کمیسیون 10، 12نفر حضور داشتند و. بین کمیسیون الف و ب (به جز سران سه قوه)، تقسیم شدند. جلسات شورای عالی هم تا مدت ها به صورت هفتگی تشکیل می شد. به علت زیادی کارها و سرعت کم، پیشنهاد دادم که این دو کمیسیون با هم جلسات مشترک داشته باشند. یک آیین نامه هم تحت عنوان آیین نامه شورای مشترک کمیسیون های شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد دادم که بتواند قسمتی از وظایف شورا را به عهده بگیرد و در واقع به موازات شورا به کار بپردازد، حتی به کار برنامه ریزی یا سیاست گذاری. منتها با این شرط که مصوباتش در یک جلسه شورای عالی مطرح شود و اگر مخالفی نبود، مصوب تلقی شود. به طوری که نخواهند از نو بحث بکنند. مگر مواقعی که کسی دست بلند می کرد. یا از قبل می دانستیم که از قبل مصوبات را مطالعه کرده و نقطه نظری دارد. به طور معمول، تقریباً می شود گفت که اکثریت قاطعی از آنها به تصویب می رسید. این کار یک صرفه جویی جدی در ارتباط با وظایف شورا به وجود آورد. مسوولیت این شورا به مدت هفت سال بر عهده من بود.

با چه مقدماتی مسوولیت هسته مرکزی گزینش را پذیرفتید؟

در ارتباط با مسوولیت گزینش هم بحث های زیادی مطرح شد. من را پیشنهاد کردند، که نمی پذیرفتم و تقریبا دو ماه طول کشید، شورا رای داده بود و نپذیرفته بودم. دلیلش هم این بود که معتقد بودم کار بسیار مشکلی است. تشخیص و احراز صلاحیت افرادی که  شهرت به فساد نداشته باشند، عناد با نظام  و ضدیتی نداشته باشند. عضو یا وابسته به گروهک های ضد انقلابی نبوده باشند، اگر سابقه شان به قبل از انقلاب می رسد جزو وابستگان به رژیم گذشته نباشند. چنین دلایلی بود که می گفتم این کار احرازش سخت است. علاوه بر این هماهنگی با دستگاه های اطلاعاتی هم سخت تر از آن است و اینکه آنها در کار دخالت نکنند و فقط اطلاعات بدهند و اعمال نظر نکنند. بعد از دو ماه چون اعضا روی رأی شان مانده بودند و رأی شان را تغییر نمی دادند، پذیرفتم. اعضای اولیه هیات مرکزی گزینش دانشجو سه نفر بودند. آقایان محفوظی و مهندس واعظ زاده (دکتر واعظ زاده فعلی) و من بودیم. من به عنوان دبیر هیات مسوولیت داشتم. این حکم توسط رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شد. حکم همه نهادهای وابسته و نهادهایی که بینابینی بودند، توسط رئیس شورا صادر می شد. نهادهایی مثل گزینش دانشجو، گزینش استاد، جهاد دانشگاهی، شورای عالی برنامه ریزی، مرکز نشر.در زمینه گزینش استاد، اولین دبیر را به خاطر ندارم ولی در مراحل بعد به عنوان دبیر هیات مرکزی گزینش استاد نیز انتخاب شدم.

رویه شما در دوران مسوولیت در هسته های گزینش استاد و دانشجو چگونه بود؟

در زمینه گزینش دانشجو طبیعی بود که هسته های اولیه و ثانویه وجود داشته باشد. افرادی که در هسته های اولیه رد می شدند، در هسته های ثانویه یک بار دیگر کنترل می شدند و دلایل در هیات مرکزی گزینش دانشجو بررسی می شد. منتها اعتقاد داشتم که هیچ چیزی را به صورت کلی نباید پذیرفت، چون فرد دو مرحله را گذرانده بگوییم این دیگر مردود است. باید تک تک پرونده های مردودین را بخوانیم و اگر اعضا مجاب شدند، رای بدهند. و اگر مجاب نشدیم باید باز برگردانیم به آن سیکل یا اگر لازم باشد با خود آن فرد صحبت کنیم، ببینیم چی بوده و چرا؟ یا از دستگاه هایی که ذی ربط هستند اطلاعات بگیریم. یادم هست برای اینکه ما آن نتایج را اعلام کنیم چندین شب از اول شب تا صبح مشغول بودیم تا هیچ پرونده ای از زیر دست ما رد نشود. باز هم نمی توان قسم خورد که هیچ حقی تضییع نشده به هر حال گزینش باید انجام می شد. منتها آن چه که حداقل ما می توانستیم احراز بکنیم، احراز کردیم و فقط به دست های واسط بسنده و اطمینان نکردیم. به کرات مواردی بود که جلوی تضییع حقی را گرفتیم. و در هر صورت نتیجه ای که در این مرحله گرفتیم این بود که اولاً با آن دقتی که به خرج می دادیم، تعداد معدودی رد نهایی می شدند، یعنی تعداد زیادی با آن ضوابط اولیه رد می شدند و طی مراحل مختلف تجدیدنظر شده و رای نهایی صادر می شد و تعداد زیادی از آنها به دانشگاه برمی گشتند. این بود که در مراحل بعدی پیشنهاد تعدیل ضوابط گزینش و حذف تحقیق محلی را به شورا پیشنهاد دادیم که به تصویب رسید.

انتخاب رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به چه صورت بود؟

تعیین رئیس شورا از مصوبات اولیه شورا بود. با توجه به اهمیت مساله، قرار شد، خود شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس شورا را انتخاب و تصویب بکند که همچنان این شیوه ادامه دارد. رئیس، نایب رئیس و دبیر را اعضای شورا با رای مخفی انتخاب می کنند. منتها به طور متعارف اگر رئیس شورا، رئیس جمهور باشد چون هماهنگ کننده بین سه قوه است، بهتر خواهد بود. اما این انتخاب هم با رای اعضای شورا محقق می شود. از نظر اصولی ممکن است رئیس جمهور برای ریاست شورا رأی نیاورد.

رویه انتخاب روسای دانشگاه ها در شورا چگونه بود؟ چه تغییراتی کرد؟

به دلیل اهمیت مسوولیت رئیس دانشگاه، تصمیم گرفته شد که رئیس پیشنهادی وزیر در شورا مورد بررسی و بحث قرار گیرد و در صورت تایید  شورا، حکم او توسط وزیر صادر شود. البته در حال حاضر هم چنین است. قبل از انقلاب حکم روسای دانشگاه ها توسط شاه ابلاغ می شد. البته در برنامه تمرکززدایی، (در دوره اصلاحات در سال های 2-1381) پیش بینی کرده بودیم که با تفویض اختیار وزیر، با آیین نامه ای که به دانشگاه ها ابلاغ شد افراد از گروه های آموزشی به شورای دانشکده ها و از دانشکده ها در سطح شورای دانشگاه در یک چرخه ای پیشنهاد شوند و در نهایت چهار نفر از بین استادان برجسته و شاخص با رای مخفی اعضای شورای دانشگاه با حضور نماینده وزارت انتخاب و به وزیر معرفی می شدند، وزیر از بین آنها یک نفر را به عنوان رئیس دانشگاه انتخاب و به شورای عالی جهت تایید نهایی پیشنهاد می کرد. شورا هم دیگر چون این چرخه در دانشگاه طی شده بود و اعضای هیات علمی دانشگاه انتخاب کرده بودند، قاعدتاً دیگر رد نمی کرد. من مخالف این بودم که رئیس دانشگاه به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد ولی به یاد هم ندارم که حتی یک رئیس دانشگاه پیشنهادی من در دوره وزارت با بحث هایی که در شورا می کردیم رای نیاورده باشد. می گفتم این حق خود دانشگاه است که به عنوان یک نهاد علمی و نهادی که می خواهد مسوولان و کارگزاران یک کشور را تربیت کند، از این حداقل استقلال داخلی برخوردار باشد.

معضلات و چالش های میان شورای عالی و وزارت علوم چگونه بود؟

از ابتدا قدری اصطکاک های داخلی در شورا، میان اعضای شورای عالی ستاد انقلاب فرهنگی و مسوولان وزارتخانه وجود داشت. تصور می شد که هنوز دستگاه اجرایی توان کافی برای سر و سامان دادن به امور دانشگاه ها را ندارد ، هم در مسائل علمی و اجرایی و هم مسائل فرهنگی. به خاطر دارم با وجود اینکه اصل گزینش به اتفاق آرا به تصویب رسیده بود، اما وزارت همکاری نمی کرد. و این موضوع منجر به قفل شدن کارها می شد. همکاری وزارتخانه با هیات مرکزی گزینش دانشجو در زمینه ارائه لیست افراد از سازمان سنجش یا اعمال نمودن نظرات گزینش تقریباً متوقف شده بود. می دیدم که یک طرف مسوول است و با حساسیت و دقتی که دارد، کار را انجام می دهد و از طرف دیگر این اصطکاک های داخلی باعث توقف کار و حتی پاسخگونبودن خود من می شود. بعد از مدتی تصور می کردم که حضورم در شورای عالی خیلی مؤثر نیست و خود شورای عالی هم منشاء اثری در ارتباط با مسوولیتی که بر عهده گرفته نخواهد بود. در آن زمان نامه ای خدمت امام نوشتم و موضوع را مطرح و درخواست کردم که به موضوع رسیدگی و در غیر این صورت مسوولیت من تمام شده تلقی بشود. این نامه را می خواستم بدهم به آقای هاشمی رفسنجانی که خدمت امام بدهند. وقتی رفتم نزد آقای هاشمی، (قرار گذاشتیم رفتم منزلشان) آقای هاشمی نامه را خواندند و بحث هم کردیم. گفتند من چیزی به امام نمی گویم برای اینکه امام یک قاعده ای دارد که اگر کسی استعفا بدهد، و مُصر باشد می پذیرند. و این کار به صلاح نیست. آقای هاشمی گفتند که موضوع را در دوره بعدی حل می کنند (زمان زیادی به پایان دوره نمانده بود). آن زمان ایشان رئیس مجلس بودند و در تعیین اعضای دولت نفوذ داشتند. همچنین گفتند نامه را قدری تعدیل کنید و من نیز نامه را تعدیل کردم و صراحتش را درموضوع استعفا حذف کردم و به آقای هاشمی دادم، ایشان رساندند به خدمت امام. امام هم روی نامه به حاشیه نوشتند که موضوع در شورا مطرح بشود. جلسه بعد مرحوم آقای سید احمد خمینی (خدا رحمت کند) آمدند و برای اولین بار در جلسه شورای عالی شرکت کردند. فقط حضور داشتند و صحبت چندانی هم نکردند. بعد از جلسه شورا سر سفره شام، کنارم نشستند و گفتند «جلسه بدی نبود که!» ایشان فکر می کردند که فضا، فضای خشنی است و من احساس محدودیت می کنم. گفتم که هرگز نگفته ام اینجا  فضای خشنی است. به ایشان گفتم، تصور می کنم که حضورم در این شورا، دیگر در ارتباط با آموزش عالی و دانشگاه منشاء اثری نیست و خود شورا هم منشاء آثار مفید و موثری در عرصه های علم و فرهنگ کشور نیست و بیشتر به مسائل جزیی و اجرایی می پردازد و دچار روزمرگی است. ولی پس از آن دیگر موضوع را پیگیری نکردم که در دستورکار شورا قرار بگیرد و مطرح بشود و عملاً نیز مطرح نشد.

 در اواخر دوره شورای عالی ستاد انقلاب فرهنگی به ریاست نخست وزیر، ما تعدادی از اعضای اولیه ستاد، دیداری هم با امام داشتیم. با وجود اینکه دیدگاه ما با دیدگاه مهندس موسوی متفاوت نبود، اما تضاد و اختلاف نظر بین وزارت و ستاد آن زمان ادامه یافت و به دانشگاه ها منعکس می شد. ابهاماتی در ارتباط با آینده شورا وجود داشت (چون اواخر دوره ریاست آقای میرحسین موسوی بود، این ابهام وجود داشت که تکلیف شورا چه خواهد شد) گاهی مشاهده می شد بین وزیر با خود نخست وزیر اصطکاک وجود دارد. چهار نفر از اعضای اولیه و حقیقی ستاد که دکتر شریعتمداری، دکتر سروش، دکتر احمدی و من بودیم به خدمت امام رفتیم. قبل از رسیدن، در مسیر تصمیم گرفتیم  که آقای دکتر سروش از طرف جمع صحبت بکنند و ایشان نیز گزارشی ارائه و دیدگاه ها را بیان کردند. در مورد وضعیت وزارتخانه که مقابل ستاد بود، صحبت کردند. امام(ره) هم فقط گوش کردند، و اصلاً وارد بحث نشدند، گفتند موضوع را با آقایان (مسوولان قوا) پیگیری کنید. بعد از این ملاقات بود که مدتی بعد ترمیم شورای عالی ستاد انقلاب فرهنگی و افزوده شدن روسای سه قوه و چند نفر شخصیت حقیقی دیگر به شورای عالی اتفاق افتاد.

پس این تغییر با هدف کاستن از تقابل های موجود روی داد؟

اگر نگوییم تقابل، این حالت تداخل گاهی اوقات کشمکش به وجود می آورد، اصطکاکی که دو طرفه بود. از یک طرف وزیر مدافع دستگاه سنتی خودش بود. به عنوان وزیر مسوولیت قانونی داشت و باید پاسخگوی مجلس هم می بود. البته مشکل مجلس توسط شورا حل شد. من و آقای دکتر شریعتمداری به عنوان دو نماینده شورا در کمیسیون آموزش عالی حضور می یافتیم و هماهنگی لازم را به وجود آوردیم و نگذاشتیم که کار به اصطکاک مجلس و شورا بکشد. ولی وزیر بیشتر دیدگاه دستگاهی اش را داشت و از دیدگاه کارشناسی همکارانش دفاع می کرد و بدبینی نسبت به ستاد، مبنی بر دخالت در کارشان نیز وجود داشت. از طرف دیگر در میان اعضای ستاد و به ویژه اعضای جوان تر نسبت به وزارتخانه حساسیت وجود داشت، ما نیز عملکرد وزارتخانه را قبول نداشتیم. معتقد بودیم دستگاه دولتی سنتی است، و بعد از انقلاب پاسخگوی نیازهای جدید نیست. به عبارتی آن بافت و مقررات و سلسله مراتب و عدم تحرک به علت بوروکراسی اداری و تمرکز را قبول نداشتیم.

می توان گفت که رویکرد وزیر در برابر شورا نیز بر گسترش یا محدودشدن دامنه اختلاف ها مؤثر بود؟

در موقعیت ها و مراحل مختلف موضع وزرا نیز متفاوت بود. مواقعی بود که خود وزیر با ستاد خیلی نسبت خوبی نداشت ولی زمانی که با مجلس به مشکلی برخورد می کرد ترجیح می داد برای پرهیز از بوروکراسی و برخی اصطکاک ها که با دولت یا خصوصا با مجلس پیش می آمد، موضوع را سریع در خود ستاد با گرفتن مصوبه ای حل کند. من منتقد این رویه بودم، زیرا دولت باید از طریق مجلس اقدام کند. در زمان دوره دوم وزارت من در دوره اصلاحات هم از این نوع برخوردها با من هم می شد و آن بیشتر به این دلیل بود که دخالت در امور اجرایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت یک عادت درآمده بود، عادتی که ترکش مشکل است.

خوب این رویه از ابتدای انقلاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است.

اول انقلاب معتقد بودیم، چون مضمون انقلاب، فرهنگی، است دستگاه های اداری هنوز آمادگی پاسخگویی به نیازهای جدید انقلاب را ندارند. منتها بعد از 20 سال این استدلال دیگر پذیرفتنی نبود. به خصوص در مورد دستگاهی که تحول ساختاری و وظایف و اختیارات قانونی اش را به تصویب ارکان کشور یعنی دولت و مجلس رسانده است. به عبارت دیگر ضرورت های تاسیس شورای عالی اکنون کمرنگ شده است. وزارت علوم و دانشگاه ها از نظر تامین استاد و کارشناس، هیات امنایی شدن و استقلال داخلی دانشگاه به طور جدی تقویت شده اند. (هر چند که در این دولت -دولت احمدی نژاد- شرایط،خیلی تغییر کرده است!)، ولی عده ای باز با همان طرزتلقی و تفکر گذشته (اول انقلاب) می خواستند در امور وزارت دخالت کنند و ما در این شرایط قبول نمی کردیم. تلاش بر این بود که دانشگا ه ها روی روال منطقی و علمی خود حرکت کنند. اگر به یادتان باشد، به ذهنتان، و به حافظه تاریخی و آرشیوها مراجعه کنید، به خصوص در اواخر جنگ در سال های 66 و67 مسوولین به کرات می گفتند: بلافاصله بعد ازجنگ مبرم ترین نیاز کشور برای توسعه، ضرورت تحول در نظام اداری ایران است.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir