بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 14 تير 1393      11:9

هشدار سازمان مالیاتی درباره سوء‌استفاده از کد اقتصادی

اقتصاد ایرانی: معاون سازمان امور مالیاتی درباره سوء استفاده برخی مودیان از شماره های اقتصادی افراد دیگر در پرداخت مالیات هشدار داد.

به گزارش مهر، حسین وکیلی گفت: برخی مودیان با نیت پنهان کردن درآمدها و فرار مالیاتی صورتحساب های خود را دقیق اظهار نمی کنند و صورت حساب های جعلی با کد اقتصادی افراد دیگر ارائه می کنند.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: این صورت حساب ها ماهیت واقعی ندارد، یعنی مودی که صورت حساب به نام اوست ، وجود خارجی ندارد و معمولا قابل شناسایی نیست تا فرد سوء استفاده کننده ، از پرداخت مالیات فرار کند.

وی با بیان اینکه صورت حساب ها دو نقش دارد، اضافه کرد : صورت حساب، سندی برای پذیرش مالیات مستقیم خریدار و همچنین سندی بر درآمد فروشنده است و در صورت حساب هایی که جعلی است، اعتبار فروشنده زیر سئوال می رود و مورد تردید قرار می گیرد.

وکیلی با اشاره به اینکه خود خریدار و فروشنده از جعلی بودن صورتحساب های خود مطلعند چون وقتی معامله ای انجام می شود ، کالایی همرد و بدل می شود ، اما آنجایی که صورت حسابی جعلی است در واقع کالایی وجودخارجی ندارد.

وی گفت: خریدار و فروشنده باید دقت کنند اگر این کار را انجام می دهند رسیدگی های ما به گونه ای است که پس از مدتی که سال مالی تمام می شود و در زمان رسیدگی ، سیستم های سازمان امور مالیاتی آنها را شناسایی می کند.

معاون سازمان امور مالیاتی اظهارداشت: پس از محاسبه ارزش افزوده مودیان بدهی آنها را دریافت می کنیم و اگر در مالیات های مستقیم هم مشکل داشته باشند، ما آن را به عنوان هزینه خریدار نمی پذیریم و به عنوان بدهی آنها ثبت و دریافت می کنیم.

معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 700 مورد تخلف در حوزه بهره برداری از کد اقتصادی افراد دیگر و صدور صورت حساب جعلی شناسایی شده است، گفت : این افراد صورت حساب های جعلی صادر می کردند و کارمزد می گرفتند.

وکیلی افزود: وقتی کالایی رد و بدل نمی شود اما برای آن برگه فروش صادر می شود، جرم است و هم اکنون در دادگاه ها آرایی داریم که در آن اینگونه رفتارها به عنوان یک جرم شناخته شده است ، یعنی مواردی داشته ایم که دستگیر شده اند و در زندان به سر می برند.

وی تصریح کرد: مواردی وجود دارد که یک شخص بیش از 170 نوع برگه فروش صادر می کرده و دستگیر شده است.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: در اینگونه تخلفات نه اعتبار طرفی که پول برای برگه فروش داده است و نه اعتبار طرف مقابل قابل پذیرش نیست.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تخلفات به دو گونه صورت می گیرد، تصریح کرد: یک مورد صدور صورتحساب های جعلی و دیگری استفاده از کد اقتصادی دیگران است که در این دو حالت هر دو طرف سوء استفاده کننده و همکار آن مسئول تضامنی هستند واگر شناسایی شوند از هر دو طرف مالیات دریافت می شود حتی طرف ناآگاه نسبت به مالیات طرف مقابل مسئولیت دارد و آنجاییکه سازمان مالیات به وصول نمی رسد از دو طرف ، دریافت می کند.

وکیلی درباره اینکه مگر افراد کد اقتصادی مشخص ندارند؟ گفت: کد اقتصادی هنوز اجباری نشده و فعلاً صورت حساب و فهرست سه ماهه برای مودیان الزامی است و باید انجام شود.

وی اظهارداشت: سازمان برای شناسایی افراد حقیقی از شماره ملی و برای اشخاص حقوقی از شماره شناسه ملی استفاده می کند.

وکیلی اضافه کرد: برای شماره اقتصادی فعلاً ثبت نام می کنیم و تا صدور شماره اقتصادی، شماره ملی و شناسه ملی فعال است و مودیان می توانند از آن استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه کسانی که در معاملات صوری دست دارند ، شماره خود را ابراز نکرده و از شماره دیگران استفاده می کنند، تصریح کرد: استفاده از برگه های فروش جعلی و کد اقتصادی دیگران هم به ضرر استفاده کننده و هم به ضرر دارنده شماره اقتصادی است و سوء استفاده کننده هم به اعتبار مالی خود ضرر می رساند و هم مالیات بر ارزش افزوده را باید پرداخت کنند.

وکیلی همچنین گفت: افرادی هم هستند که از شماره های افراد فوت شده سوء استفاده کرده اند که اینها هم شناسایی شدند.

معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی تلاش می کند ، فضای مالیاتی شفاف شود تا عدالت مالیاتی در کشور گسترش یابد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir