بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 13 بهمن 1393      12:6

خیز صادرات در گروه صنعت

اقتصاد ایرانی: بررسی تحولات تجاری کشور در ۹ ماه منتهی به آذر امسال نشان از خیز صادرات در گروه صنعت دارد. گزارش پژوهشی که از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی منتشر شده، نشان می دهد که صادرات صنعتی کشور که ۸۴ درصد ارزش صادرات را به خود اختصاص داده در ۹ ماهه سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۹/۸ درصد رشد داشته است. در میان پنج رشته فعالیت اصلی صنعتی، صادرات «مواد و فرآورده های شیمیایی»، «کک و فرآورده های حاصل از پالایش نفت خام»، «فلزات پایه» و «فرآورده های غذایی» بهبود یافته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، آمارهای اعلام شده در ۹ ماه منتهی به آذر سال ۹۳ بیانگر بهبود قابل توجه در بخش تجارت خارجی کشور است. براساس این آمار، در سه فصل اول سال 93 واردات کشور به ۳۸ میلیارد و ۴۶۲ میلیون دلار رسیده است، این در حالی است که ۸۲ درصد از واردات صورت گرفته به محصولات صنعتی اختصاص داشته است. همچنین متوسط رشد واردات کالاهای واسطه ای در۹ ماه منتهی به آذر سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱/۹ درصد، رشد واردات کالای سرمایه ای، ۴۱ درصد و ۹/۹ درصد رشد واردات کالای مصرفی برآورد شده است. صادرات صنعتی کشور نیز که طبق آمار تجارت گمرکی، در ۹ ماه نخست امسال ۸۴ درصد ارزش صادرات را به خود اختصاص داده، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/۸ درصد رشد داشته است. ارزش دلاری صادرات کالاهای کشاورزی نیز با رشد ۴/۳۱ درصد و کالاهای صنعتی با رشد ۸/۱۳ درصد در آذر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، بیشترین سهم از کل صادرات را دارند.
موسسه عالی آموزش و مدیریت و برنامه ریزی طی گزارش اخیر خود به بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور پرداخته است. براساس این گزارش، در بین ۱۰ زیر گروه اصلی کالاهای وارداتی، ارزش دلاری کالاهای طبقه بندی نشده بیشترین میزان رشد را داشته است که برابر ۷/۷۹ درصد است.

 
سهم کالاهای کشاورزی و صنعتی از صادرات
براساس این گزارش در ۹ ماه منتهی به آذر سال ۱۳۹۳ ارزش صادرات گمرکی با ۶/۱۰ درصد افزایش نسبت به رقم متناظر سال قبل از آن به ۲۵ میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار رسید. در همین مدت وزن کالاهای صادراتی به ۵۶ میلیون و ۷۸۶ هزار تن بالغ شد، که نسبت به رقم مشابه سال قبل،کاهش ۸/۳ درصدی را نشان می دهد و این بیانگر افزایش قیمت دلاری هر واحد از صادرات کشور است.
صادرات صنعتی کشور که طبق آمار تجارت گمرکی، در ۹ ماه نخست امسال ۸۴ درصد ارزش صادرات را به خود اختصاص داده، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/۸ درصد رشد داشته است. همان طور که در این گزارش آمده است، پنج رشته فعالیت اصلی از صادرات صنعتی کشور که ارزش دلاری آنها معادل ۷۳ درصد کل صادرات صنعتی است، عبارتند از: مواد و فرآورده های شیمیایی، کک و فرآورده های حاصل از پالایش نفت خام، فلزات پایه، فرآورده های غذایی و سایر فرآورده های معدنی. به جز گروه فرآورده های معدنی غیرفلزی که در سال ۹۳ کاهش ۹/۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است، در چهار گروه دیگر وضعیت صادرات بهبود یافته است.
در این گزارش با بررسی روند صادرات در ۹ ماه منتهی به آذر ۹۳، نشان داده می شود که ارزش دلاری صادرات کالاهای کشاورزی با رشد ۴/۳۱ درصد و کالاهای صنعتی با رشد ۸/۱۳ درصد در آذر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، بیشترین سهم از کل صادرات را دارند.
همچنین در آذر ماه سال ۹۳ به طور متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی با ۱/۴ درصد افزایش نسبت به آبان ماه به ۵۰۹ دلار رسیده که نسبت به آذر ماه سال۹۲، معادل ۷/۲۹ درصد افزایش داشته است.
گزارش «بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور» نشان می دهد ارزش دلاری صادرات در فصل سوم سال ۹۳ به میزان ۱/۱۳ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل و به میزان ۸/۲ درصد نسبت به فصل پیش افزایش یافته است. ارزش دلاری کالاهای سنتی و کشاورزی در فصل سوم سال ۹۳ با افزایش حدود ۸۳ درصد نسبت به فصل قبل به یک میلیارد و ۸۸۲ میلیون دلار رسیده است، این در حالی است که گروه کلوخه های کانی فلزی به میزان ۹/۱ درصد و کالاهای صنعتی به میزان ۱۰ درصد نسبت به فصل قبل کاهش یافته اند. همچنین در بین چهارگروه اصلی صادراتی در ۹ ماه اول سال های ۹۱، ۹۲ و ۹۳، کالاهای سنتی و کشاورزی با ۷/۲۷ درصد بیشترین میزان رشد را به خود اختصاص داده است.
بنابر این گزارش در سهم کالاهای مختلف صنعتی از ارزش صادرات گمرکی ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ تغییر محسوسی مشاهده نمی شود. فرآورده های حاصل از نفت و گاز، مواد شیمیایی و مواد پلاستیکی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند که در مجموع حدود ۵۹ درصد از ارزش صادرات گروه کالاهای صنعتی را شامل می شوند. همچنین در ۹ ماه اول سال ۹۳، میوه های تازه و خشک با سهم ۴۸ درصد بیشترین سهم از ارزش صادرات گروه کالاهای سنتی و کشاورزی را داشته اند.

 
تولید کالاهای سرمایه ای و واسطه ای عامل رشد واردات
براساس آمار منتشر شده گمرک، در ۹ ماه نخست سال ۹۳، واردات کشور ۵/۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته که بخش قابل توجهی از آن به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای که مستقیما در فرآیند تولید دخیل هستند، اختصاص داشته است. این گزارش با بررسی واردات براساس نوع مصرف نشان می دهد که در مدت مذکور واردات سرمایه ای رشد ۴۱ درصدی، واردات کالای واسطه ای رشد ۱/۹ درصدی و واردات کالای مصرفی رشد ۹/۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده اند.
براساس این گزارش روند منفی شدن نرخ رشد واردات کالای واسطه ای که بیشترین سهم را از کل واردات کشور به خود اختصاص داده است، از فصل سوم سال ۹۰ آغاز شده و تا فصل سوم سال ۹۲ ادامه یافته است. روند بهبود در واردات کالاهای واسطه ای از فصل چهارم سال ۹۲ آغاز شده و در فصل های اول و دوم سال ۹۳ با سرعت قابل توجهی ادامه یافته است. در رابطه با واردات سرمایه ای نیز نکته حائز اهمیت، کاهش چشمگیر رشد آن در آبان ۹۳ است. براساس این گزارش این روند کاهشی در آذر ۹۳ با بهبود نسبی روبه رو بوده به نحوی که رقم آن نسبت به آبان امسال، ۴/۲۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۲ درصد افزایش یافته است. رشد فصلی واردات کالای سرمایه ای در فصل سوم سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/۱۲ درصد گزارش شده است. گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نشان می دهد رشد واردات مصرفی نیز از شهریور ۹۳ با روندی کاهشی روبه رو بوده است، به نحوی که رشد فصلی این گروه در فصل سوم سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۱۲ درصد کاهش یافته که گویای شرایطی متفاوت با دو گروه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است.  بررسی های این گزارش نشان می دهد ارزش دلاری ماشین آلات و لوازم حمل ونقل که بیشترین سهم از کل واردات را دارد، در آذر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزان ۵/۴ درصد افزایش یافته است. ارزش دلاری مواد غذایی و حیوانات زنده نیز به میزان ۸/۳۱ درصد کاهش یافته است. ارزش دلاری ماشین آلات و لوازم حمل ونقل نسبت به آبان ماه سال ۹۳ نرخ رشد مثبت ۹/۱۳ درصد داشته است و ارزش دلاری مواد غذایی و حیوانات زنده ۴/۶ درصد کاهش یافته است. قیمت هر تن کالای وارداتی در آذر ماه سال ۹۳ نسبت به ماه مشابه سال گذشته به میزان ۷/۱۱ درصد کاهش یافته ولی نسبت به ماه قبل رشد مثبت ۱/۴ درصدی را تجربه کرده است. ارزش دلاری واردات نیز در فصل سوم سال ۹۳ به میزان ۸/۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل و به میزان ۸/۸ درصد نسبت به فصل گذشته کاهش یافته است. همان طور که در این گزارش آمده است، در بین ۱۰ زیرگروه اصلی کالاهای وارداتی طبق طبقه بندی بانک مرکزی، ارزش دلاری کالاهای طبقه بندی نشده بیشترین میزان رشد را داشته است که برابر ۷/۷۹ درصد است. پس از آن ارزش دلاری ماشین آلات و لوازم حمل ونقل ۵/۴۰ درصد افزایش یافته است. ارزش دلاری گروه مواد شیمیایی و گروه مواد غذایی و حیوانات زنده به ترتیب ۶/۹ و ۶/۳ درصد رشد داشته اند. بیشترین سهم ارزش دلاری به گروه ماشین آلات و لوازم حمل ونقل اختصاص دارد که برابر ۷/۳۵ درصد است. گروه مواد غذایی و حیوانات زنده از نظر سهم ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد که ۵/۱۹ درصد است. سهم ارزش دلاری گروه مواد شیمیایی نیز ۱۴ درصد است. براساس این گزارش وزن کالاهای وارداتی در ۹ ماه اول سال ۹۲ برابر ۵/۲۲ میلیون تن بوده است که با افزایش ۲/۳۱ درصدی در ۹ ماه منتهی به آذر ۹۳ به مقدار ۵/۲۹ میلیون تن رسیده است. وزن واردات کالاهایی که براساس نوع طبقه بندی نشده اند در ۹ ماه اول سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵/۱۲۶ درصد افزایش یافته است. رشد وزن واردات در گروه مواد خام غیرخوراکی به استثنای مواد نفتی سوختنی برابر ۱/۷۹ درصد، مواد غذایی و حیوانات زنده ۹/۴۱ درصد، کالاهای ساخته شده متفرقه ۵/۴۸ درصد و ماشین آلات و لوازم حمل ونقل ۶/۴۲ درصد گزارش شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir