بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 25 بهمن 1393      10:10

فواید اقتصاد مقاومتی برای مردم

اقتصاد ایرانی: یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تمام اقتصاد مقاومتی بر روی ریل فرهنگ حرکت می کند که در این حرکت، مردم ضمن منتفع شدن از اقتصاد مقاومتی، مشارکت فعال دارند.

به گزارش ایسنا، محمد قربانی - عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد - اظهار کرد: سه مولفه در اقتصاد مقاومتی تعیین کننده است؛ اولین مولفه مربوط به مسوولان است که وظیفه اجرای سیاست های پشتیبانی کننده را بر عهده دارند. دومین مولفه بعد مردمی به عنوان محور اصلی تکیه اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد. سومین مولفه نیز ریل فرهنگ به عنوان واسط بین سیاست های اجرایی و مردمی است. تمام اقتصاد مقاومتی بر روی ریل فرهنگ حرکت می کند. در این حرکت، مردم ضمن منتفع شدن از اقتصاد مقاومتی، مشارکت فعال دارند.

وی افزود: نگاه اقتصاد مقاومتی به جای بیرون، معطوف به درون کشور، استفاده از ظرفیت های طبیعی، انسانی و تکنولوژیکی است. لذا اگر ظرفیت های خودمان را در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات بشناسیم می توانیم ضمن عبور از اقتصاد نفت زده، در مسیر توسعه قرار بگیریم.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که بخش های صنعت و کشاورزی با توجه به ارتباط نزدیک به یکدیگر می توانند نقش ویژه ای در تحقق اقتصادی مقاومتی ایفا کنند، گفت: اقتصاد مقاومتی یا توسعه ی درون زا راهکارهای مقابله با تحریم را نشان می دهد. کشور کوبا توانست با به کارگیری چنین سیاست هایی با تحریم های آمریکا مقابله کند.

قربانی، تعریف وزن اصلاحات اقتصادی در جهت مقاوم شدن در تعاملات بین المللی را ضروری دانست و گفت: بر اساس این وزن، اقتصاد مقاومتی شکل می گیرد. اگر این وزن کم باشد یعنی ما هنوز نگاهمان به بیرون است اما اگر زیاد باشد، همه مولفه های اقتصاد را به سمت تکیه بر تولید، نوآوری و استفاده از ظرفیت های مردمی سوق می دهد.

وی با بیان این که طی یک سال گذشته قوای سه گانه در تعیین نحوه حرکت و نقشه راه، قصور داشتند، گفت: برنامه ریزی عملیاتی از سوی مجریان صورت نگرفته و سمت و سوگیری های برنامه مشخص نشده است. در تبیین تا حدودی خوب عمل شد اما در مدیریت دچار ضعف هستیم. اطلاع رسانی شفاف و تبیین نقش مردم در فضای کلان اقتصاد نیز باید جدی گرفته شود.

قربانی تصریح کرد: هنوز مشخص نشده که کدام یک از بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات در اقتصاد مقاومتی نقش پیشتاز را ایفا خواهند کرد. هم چنین دیدگاه های سیاسی باید از حوزه ی اقتصاد حذف شوند. اصل ۴۴ از جمله بخش هایی است که می تواند اقتصاد را به دوش مردم بگذارد اما با توجه به مقاومت مدیران دولتی در واگذاری ها، این امر صورت نگرفت.

این کارشناس اقتصادی، به حداقل رساندن اصطکاک و هزینه برای رسیدن به وضع مطلوب در اقتصاد را از راهکارهای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی مشارکت آحاد جامعه در مبارزه با عناصر بیمار، بیکار، نازا (یک بار مصرف) و نامانا (بی ثبات).


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : اقتصاد مقاومتی
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir