بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 4 مرداد 1394      14:50

کاهش ۴ درصدی قیمت مسکن

گزارش فصلی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۴ نشان داد: متوسط بهای یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ به عدد ۹’۳۹ میلیون ریال رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۴ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش یافته است و صدور پروانه‌های ساختمانی تهران در بهار ۹۴ نسبت به بهار ۹۲ کاهش۶۳ درصدی داشته است.

اقتصاد ایرانی: گزارش فصلی بازار مسکن در بهار ۱۳۹۴ نشان داد: متوسط بهای یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ به عدد ۹.۳۹ میلیون ریال رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۴ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش یافته است و صدور پروانه های ساختمانی تهران در بهار ۹۴ نسبت به بهار ۹۲ کاهش ۶۳ درصدی داشته است. 

به گزارش روابط عمومی وزارت راه وشهرسازی، نگاهی به روند فصلی قیمت مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان بهار سال ۱۳۹۴ در شهر تهران حاکی از این است که قیمت مسکن از بهار سال ۱۳۹۲ با ثبات نسبی مواجه شده و در حدود ۴۰ میلیون ریال به ازای هر متر مربع دارای نوسانات اندک تا ۳ میلیون ریال بوده است.
مقایسه نرخ رشد قیمت مسکن با تورم عمومی نیز نشان می¬دهد که از بهار ۱۳۹۲ نرخ رشد قیمت مسکن همواره پایین¬تر از نرخ رشد تورم بوده؛ در نتیجه می¬توان گفت قیمت حقیقی مسکن کاهش یافته است.
بنابر این گزارش بیشترین قیمت به ترتیب متعلق به مناطق ۱، ۳، ۲ و ۶ و کمترین قیمت متعلق به مناطق ۱۸، ۱۷، ۲۰ و ۱۹ می باشد.

شیب ملایم صعودی در اجاره بها

بررسی بازار اجاره مسکن شهر تهران از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا بهار سال ۱۳۹۴ نیز نشان می دهد که اجاره بها دارای شیب ملایم صعودی بوده و در هر فصل به طور متوسط ۱۶ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. همچنین بررسی نوسانات فصلی سه سال اخیر نشان می دهد که عمدتاً در فصل بهار و تابستان (فصول جابه جایی بیشتر مستأجران)، اجاره بها افزایش می یابد و در فصول پاییز و زمستان اجاره بها با کاهش و یا ثبات مواجه می شودد.
در فصل بهار ۱۳۹۴ نیز، اجاره بها نسبت به فصل قبل و فصل مشابه قبل به ترتیب با افزایش ۶.۱۰ و ۵.۱۱ درصدی به حدود ۶.۲۲ هزار تومان به ازاء هر مترمربع رسیده است که بیشترین اجارهبها به ترتیب متعلق به مناطق ۱، ۳، ۲ و ۶ و کمترین قیمت متعلق به مناطق ۱۹، ۱۸، ۲۰ و ۱۷ می باشد.

کاهش ۲۲ در صدی معاملات در فصل بهار

بررسی روند فصلی تعداد معاملات ثبت شده واحدهای مسکونی در شهر تهران حاکی از این است که در فصل زمستان سال گذشته تعداد معاملات واحدهای مسکونی افزایش و در پی آن در فصل بهار (به دلیل تعطیلات فروردین ماه) تعداد معاملات تاحدودی کاهش می یابد. بر این اساس تعداد معاملات ثبت شده در شهر تهران در بهار سال جاری نسبت به فصل زمستان سال قبل حدود ۱.۱۹ درصد کاهش یافته است. همچنین تعداد معاملات در فصل بهار سال جاری نسبت به بهار سال ۱۳۹۳ نیز حدود ۵.۲۲ درصد کاهش و به عدد ۳۴۶۹۶ رسیده است.

بیشترین تعداد معاملات در واحدهای مسکونی نوساز

توزیع واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب سن بنا در دامنه های مختلف نشان می دهد که بیشترین تعداد معاملات در واحدهای مسکونی نوساز با عمر کمتر از ۵ سال (با سهم بیش از ۵۳ درصدی) و کمترین تعداد معاملات نیز در واحدهای مسکونی با عمر بیش از ۲۰ سال (با سهم ۶ درصدی) صورت پذیرفته است. 
همچنین مقایسه تعداد معاملات صورت پذیرفته در فصل بهار ۹۴ نسبت به سال گذشته نشان می دهد که در تمامی دامنه های سنی، تعداد معاملات کاهش یافته است که بیشترین میزان کاهش مربوط به دامنه بنا با عمر کمتر از ۵ سال ( ۲۴ درصد) می باشد.

بیشترین سهم معاملات با ارزان ترین ها

بیشترین سهم تعداد معاملات بر حسب قیمت یک مترمربع در فصل بهار1394 به ترتیب در بازه های 20 تا 30 میلیون ریال (28 درصد)، 30 تا 40 میلیون ریال (25 درصد) و 40 تا 50 میلیون ریال (16 درصد) و کمترین تعداد معاملات به ترتیب در بازه های کمتر از10 میلیون ریال (1 درصد) و 70 تا 80 میلیون ریال (3 درصد) می باشد.
مقایسه تعداد معاملات صورت پذیرفته در فصل بهار 1394 نسبت به بهار سال 1393 نیز نشان دهنده کاهش تعداد معاملات در تمامی بازه ها (به جز 54 درصد افزایش در آپارتمانهای کمتر از متری ده میلیون ریال و 18 درصد افزایش در بازه بیشتر از متری 80 میلیون ریال) است؛ تعداد معاملات در آپارتمانهای با ارزش 40 تا 60 میلیون ریال به ازاء هر مترمربع بیشترین کاهش (31 درصد) را داشته است.

بیشترین تعداد معاملات در واحدهای 50 تا 70 مترمربع

توزیع واحدهای مسکونی بر حسب متراژ نشان می دهد که بیشترین تعداد معاملات در واحدهای مسکونی با مساحت 50 تا 70 مترمربع (34 درصد) ثبت شده و در اکثر موارد با افزایش متراژ واحدها، تعداد معاملات نیز کاهش یافته است.
در بهار 1394 نسبت به بهار 1393 در همه سطوح، تعداد معاملات کاهش یافته و بیشترین کاهش مربوط به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از 50 مترمربع (با کاهش حدود 26 درصدی) و کمترین کاهش مربوط به واحدهای مسکونی با مساحت بالای 170 مترمربع (17 درصد) بوده است.
همچنین بیشترین تعداد معاملات واحدهای مسکونی در بازه های قیمتی 130 تا 220 و کمتر از 130 میلیون تومان (به ترتیب با سهم 20 و 29 درصدی) انجام شده و هر چه بازه های قیمتی بالاتر رفته است، تعداد معاملات کاهش یافته است.

کاهش63 درصدی صدور پروانه های ساختمانی تهران نسبت به بهار 92

بررسی تعداد پروانه های ساختمانی شهر تهران حاکی از این است که پس از طی یک روند کاهشی از بهار سال 1392، تعداد واحدهای مسکونی در پروانه های ساختمانی در فصل بهار 1394 و دو فصل قبل از آن در حدود 20 هزار واحد مسکونی ثابت و درکمترین میزان خود بوده اند؛ به طوری که در فصل بهار 1394، نسبت به بهار 1393 و 1392 به ترتیب حدود 24 و63 درصد کاهش یافته است.
در طی سال های گذشته بیش بر40 درصد از واحدهای مسکونی در پروانه های ساختمانی صادره در شهر تهران جایگزین واحدهای تخریبی شده اند و در واقع به واحدهای موجود اضافه نمی شوند.
آمار صدور پروانه های ساختمانی در کلیه مناطق شهری بر اساس آخرین اطلاعات نیز حاکی از این است که هر چند پس از طی یک روند نزولی در آمار واحدهای مسکونی در پروانه های ساختمانی، در فصل پائیز و زمستان 1393 تا حدودی این آمار افزایش یافته است ولی واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی در فصل زمستان 1393 نسبت به زمستان 1392 و 1391 به ترتیب حدود 30 و 44 درصد کاهش یافته است.

شاخص سرمایه گذاری منفی در ساختمان های جدید

برای سنجش میزان سرمایه¬گذاری در بخش مسکن از شاخص سرمایه¬گذاری در ساختمان¬های جدید توسط بخش خصوصی در مناطق شهری بهره گرفته می¬شود. 
بررسی نرخ رشد سرمایه¬گذاری صورت گرفته در بخش مسکن توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور به قیمت ثابت بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده نشان می¬دهد که سرمایه¬گذاری کل در بخش مسکن در مناطق شهری در همه فصول سال 1392 و 1393 نسبت به فصول مشابه سال قبل عموماً دارای نرخ رشد منفی بوده است؛ به طوری که این سرمایه¬گذاری در 9 ماهه اول سال 1393 نسبت به 9 ماهه اول سال 1392 و 1391 به ترتیب حدود 4 و 8 درصد کاهش یافته است.

ارزش افزوده منفی بخش مسکن

برای سنجش ارزش افزوده بخش مسکن، از دو متغیر ارزش افزوده ساختمان های اجرا شده توسط بخش خصوصی و ارزش افزوده خدمات مستغلات، خدمات حرفه ای و تخصصی استفاده شده است. 
بررسی میزان رشد اجزاء تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که با وجود بهبود نرخ رشد اقتصادی از 6.8- درصد در سال 1391 به 1.9- درصد در سال 1392 و حدود 3 درصد در سال 1393، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان توسط بخش خصوصی در سال های 1392 و 1393 به ترتیب 7.5- و 2.1- و نرخ رشد ارزش افزوده خدمات مستغلات، خدمات حرفه ای و تخصصی نیز در دو سال مذکور به ترتیب 3/0- و 4/0- بوده است.

سیر نزولی نرخ رشد دستمزد در بخش ساختمان

بررسی سه بازار عمده مصالح و نهاده های ساختمانی نشان می دهد که قیمت سیمان در 12 ماه اخیر به اردیبهشت ماه 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 21 درصد افزایش یافته و در خرداد ماه 1394 قیمت سیمان برابر با خرداد سال قبل بوده و قیمت آن توسط دولت افزایشی نداشته است. 
بررسی شاخص بهای خدمات ساختمانی حاکی از سیر نزولی نرخ رشد دستمزد در بخش ساختمان می باشد به طوریکه در اردیبهشت 1394 نرخ رشد آن در حدود 16 درصد بوده است. ولی قیمت آهن آلات در کشور به دلیل کاهش قیمت جهانی فولاد، طی حدوداً دو سال گذشته همواره کاهش یافته به طوری که متوسط قیمت یک کیلوگرم آهن آلات از 23 هزار ریال در خرداد ماه 1392 به حدود 16.4 هزار ریال در خرداد ماه 1394 کاهش یافته است.

شاخص قیمت مسکن در پائین ترین جایگاه

بررسی بازارهای رقیب بخش مسکن در کنار نرخ تورم عمومی نشان می دهد که این بازارها از نوسان کمی برخوردار بوده و حتی با کاهش شاخص و قیمت مواجه شده اند به طوری که در بهار سال 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل، نرخ رشد شاخص کل بورس، سکه و ارز به ترتیب برابر با 13- ، 4- و 3 درصد بوده است؛ این در حالی است که در همین دوره نرخ تورم عمومی نقطه به نقطه حدود 16.2 درصد و نرخ سود سپرده های بانکی یکساله و بالاتر، 20 درصد بوده است.
همچنین بررسی روند شاخص های بازار مسکن در کنار بازار دارائی های رقیب و شاخص قیمت کالاها و خدمات عمومی (با 100 در نظر گرفتن شاخص و قیمت دارائی ها در فروردین ماه سال 1390) نشان می دهد که در فصل بهار سال 1394 نسبت به بهار سال 1390، شاخص نرخ ارز در بالاترین و شاخص قیمت مسکن در پائین ترین جایگاه قرار گرفته و شاخص های بورس و سکه نیز تقریباً با نرخ تورم عمومی برابرشده اند.
گزارش فصلی بازار مسکن در تهران توسط دفتر برنامه ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن ارائه شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir