بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 25 آبان 1394      10:38

ریشه دلاری ذوب تولید

اقتصاد ایرانی: یک پژوهش با بررسی آمارهای سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ نشان می دهد که اقتصاد ایران در این مدت دچار «ناترازی شدید ارزی» بوده و ریشه این عامل، از مداخله مستقیم سیاست گذار ارزی در قالب تزریق ارز برای حفظ ارزش پول ملی نشات گرفته است. این پژوهش که در فصلنامه مجلس و راهبرد منتشر شده با مرجع قرار دادن مطالعات خارجی و داخلی، معتقد است که ناترازی نرخ ارز، عدم تعادل شدیدی در اقتصاد کلان برجای گذاشته که باعث کاهش رقابت پذیری و ذوب بنگاه های اقتصادی در سیاست گذاری ارزی شده و یکی از عوامل بروز رکود اقتصادی بوده است. این بررسی ها نشان می دهد در نتیجه به وجود آمدن ناترازی ارزی از رقابت پذیری بنگاه های کوچک کاسته شده و مکانیزم برند سازی در این بنگاه ها، در نطفه خفه شده است. از سوی دیگر، ناترازی ارزی نیز در مسیر توسعه بنگاه های بزرگ ایجاد اصطکاک کرده و از قدرت رقابت پذیری این بنگاه ها با تولید کنندگان خارجی کاسته شده است. در نتیجه این موضوع باعث شده که دولت برای تجدید حیات بنگاه های بزرگ، از مکانیزم هایی مانند اعطای تسهیلات ارزان قیمت و افزایش تعرفه کالاهای وارداتی بهره گیرد که این سیاست ها نیز نتوانسته راه حل عملی و بهینه برای بهبود تولید در اقتصاد ایران باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، یافته های یک پژوهش حاکی از وجود «ناترازی شدید نرخ ارز» طی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ (دوره یکسان سازی نرخ ارز) در اقتصاد ایران بوده است و توضیح می دهد که این پدیده، عمدتا ناشی از مداخله مستقیم مقامات ارزی کشور در قالب تزریق مقادیر قابل توجهی ارز به بازار طی این مدت بوده است. براساس ادبیات اقتصادی، ناترازی نرخ ارز منجر به اختلالات تجاری و اثر منفی بر تراز تجاری و رشد اقتصادی می شود و یافته های اقتصاد ایران نیز، بیانگر کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی در عرصه بین المللی و اختلال در تجارت خارجی کشور در نتیجه این موضوع بوده است. براساس این یافته ها، پدیده ناترازی اسمی نرخ ارز به صورت «اضافه ارزش پول ملی» در اقتصاد ایران خود را نشان داده است و زیان های تداوم چنین روندی، ضروری بودن «حرکت به سمت نرخ ارز تعادلی» را کاملا نشان می دهد.

ناترازی نرخ ارز

نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان، بر وضعیت تراز پرداخت ها و قدرت رقابت بین المللی یک کشور اثرگذار است. مساله تنظیم نرخ ارز یکی از مسائل اساسی در کشورهای در حال توسعه بوده و تعیین ارزش پول ملی یک کشور براساس پول های خارجی باید به گونه ای باشد که سبب ارتباط هماهنگ اقتصاد داخلی با اقتصاد بین المللی شود. در این میان انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی بلندمدت و قابل دوام آن که در ادبیات اقتصادی از آن به «ناترازی نرخ ارز» یاد می شود، معمولا عدم تعادل های شدیدی در اقتصاد کلان به جای می گذارد. در تحلیل مباحث مربوط به نرخ ارز دیدگاه ها و روش های مختلفی مطرح شده است. با یک تقسیم بندی کلی می توان این دیدگاه ها را به دو گروه سنتی و مدرن تفکیک کرد. روش های سنتی عمدتا تا پیش از دهه ۱۹۷۰ مطرح شده اند و دیدگاه مدرن نیز مربوط به بعد از دهه ۱۹۷۰ است.

دیدگاه سنتی به قیمت گذاری

در توضیح روش برابری قدرت خرید که یکی از گونه های دیدگاه سنتی به نرخ ارز است، می توان گفت این روش با فرض نبود هزینه حمل و نقل و موانع قانونی برای تجارت مانند تعرفه ها، قیمت کالاهای مشابه در کشورهای مختلف (در بازارهای رقابتی) را بر حسب یک پول واحد برابر در نظر می گیرد. در یک رویکرد عمومی، برابری قدرت خرید بر این موضوع تاکید دارد که نرخ اسمی ارز در دو کشور در بلندمدت متناسب با سطح عمومی قیمت ها در دو کشور تعیین خواهد شد.

اما گونه دیگری از دیدگاه سنتی نرخ ارز، دیدگاه « ماندل - فلمینگ» است که در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که نرخ بهره به عنوان عامل اصلی تعیین کننده هزینه پول و همچنین به عنوان عامل انتخاب نگهداری دارایی پولی نقش اساسی ایفا می کند. با توجه به این نکته، آن را تحلیل پولی تراز پرداخت ها یا تحلیل پولی نرخ برابری می نامند. این دیدگاه براساس چارچوب دیدگاه کینزی شکل گرفته، اما تفاوت اصلی این دیدگاه با دیدگاه کینزی آن است که کینز در تحلیل های خود صرفا دو بازار پول و دارایی و ارتباط آن دو را در نظر می گرفت، حال آنکه در این دیدگاه سه بازار پول، دارایی و کالا به صورت مجزا مد نظر قرار گرفته که باید در بلندمدت و با در نظر گرفتن شرایط انعطاف پذیری کامل قیمت در تعادل باشند. همچنین این مدل به بررسی آثار سیاست های پولی و مالی در شرایط ارزی ثابت و شناور بر متغیر های اقتصادی خصوصا درآمد ملی می پردازد.

دیدگاه مدرن سیاست گذاری ارزی

مدل جهش نرخ ارز براساس عدم تعدیل همزمان بازارهای مختلف مبتنی است. به عبارت دیگر از آنجا که در اثر انبساط پولی غیرمنتظره بازار کالاها به کندی تعدیل می شود، باعث جهش نرخ ارز به بالاتر از سطح تعادلی خود می شود. جهش نرخ ارز در کوتاه مدت می تواند فارغ از انبساط پولی به دلایل دیگری نیز رخ دهد و آثار واقعی در پی داشته باشد. این پدیده می تواند نرخ واقعی ارز، رابطه مبادله، فرآیند ورود و صدور کالا و سرمایه، پرتفوی افراد و... را متاثر سازد.

مدل تراز پرتفوی با در نظر گرفتن عدم جانشینی کامل انواع مختلف سرمایه و هزینه های ناشی از ریسک مطرح شده است. به عبارت دیگر از آنجا که عاملان اقتصادی به غیر از پول ملی خود، ترکیبی از دارایی های خارجی از جمله ارز را نگه داری می کنند، نرخ ارز بیش از آنکه در کوتاه مدت از نوسانات تراز تجاری متاثر شود، با توجه به نوسان قیمت نسبی دارایی ها و امکان جانشینی آنها و در چارچوب بحث انتظارات عقلایی تعیین می شود. بنابراین در کوتاه مدت اثر یک سیاست، بسته به ماهیت انتظارات می تواند با اثر بلندمدت آن کاملا متفاوت باشد. نرخ های ارز در کوتاه مدت می توانند همچون قیمت سایر دارایی ها تحت تاثیر رفتارهای سفته بازی قرار گیرند؛ بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که در این مدل تعیین نرخ ارز تعادلی عمدتا با تاکید بر فرآیندهای بازار ارز در کوتاه مدت صورت می گیرد.

اما تاکید عمده مدل پول گرایان بر متغیرهایی است که از طریق بازار پول داخلی کشورها بر نرخ ارز اثر می گذارند. چارچوب این مدل نیز از سه بازار پول، کالا و دارایی تشکیل شده است. در این مدل نرخ ارز به شدت با سطح عرضه پول همبستگی داشته و منعکس کننده تفاوت موجود میان سطوح قیمت های تعادلی دو کشور به وسیله بازارهای پول هر یک از آنها است.

نتایج مطالعات داخلی

در داخل نیز مطالعاتی در زمینه تاثیر نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین به بررسی اثر عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز و ناترازی ایجاد شده، انجام شده است.

ضرورت حرکت به سمت نرخ تعادلی

نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان، بر وضعیت تراز پرداخت ها و قدرت رقابت بین المللی یک کشور اثرگذار است. در این میان انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی بلندمدت و قابل دوام، معمولا عدم تعادل های شدیدی در اقتصاد کلان به جای می گذارد. مساله تنظیم نرخ ارز یکی از مسائل اساسی در کشورهای در حال توسعه است. تعیین ارزش پول ملی یک کشور براساس پول های خارجی باید به گونه ای باشد که سبب ارتباط هماهنگ اقتصاد داخلی با اقتصاد بین المللی شود. در عرصه بین المللی مطالعات مختلفی در زمینه ناترازی نرخ ارز صورت گرفته است. یافته های این پژوهش در اقتصاد ایران حاکی از وجود ناترازی شدید نرخ ارز طی ۱۳۹۰-۱۳۸۱ بوده است که این پدیده عمدتا ناشی از مداخله مستقیم مقامات ارزی کشور در قالب تزریق مقادیر قابل توجهی ارز به بازار طی این مدت است. از بدیهی ترین آثار این پدیده در اقتصاد کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی در عرصه بین المللی و اختلال در تجارت خارجی کشور است و با توجه به اثرات منفی این پدیده، نتایج پژوهش های صورت گرفته در داخل کشور حرکت به طرف نرخ ارز تعادلی را ضروری می داند.

اثرات ناترازی نرخ ارز بر کاهش رقابت پذیری اقتصاد ایران مشهود است؛ در نتیجه در مختصات به وجود آمده بنگاه های کوچک امکان توسعه، رقابت و بزرگ شدن را از دست خواهند داد و بسیاری از این بنگاه ها به دلیل نبود مکانیزم صحیح در رقابت پذیری در همان زمان تشکیل نطفه سقط خواهند شد. همچنین در بنگاه های بزرگ نیز وضعیت، بهتر نیست. ناترازی ارزی باعث می شود که برندهای شرکت های بزرگ نیز تحت تاثیر تصمیمات سیاست گذار قرار گیرند. این روند باعث می شود علاوه بر کاهش رقابت پذیری بنگاه های بزرگ با شرکت های رقیب خارجی، پیش بینی آن را از آینده اقتصاد کاهش دهد.

در این جریان دولت مجبور است با اعطای تسهیلات ارزان قیمت یا افزایش تعرفه، راهکاری برای ادامه حیات بنگاه های اقتصادی اتخاذ کند. این چرخه معیوب باعث می شود که علاوه بر افزایش مداخله سیاست گذار ارزی در بازار ارز، وابستگی بنگاه ها به سیاست های دولت نیز افزایش یابد، در نتیجه نااطمینانی های اقتصادی برای بنگاه های کوچک و بزرگ زیاد شود. برآیند این موضوع اثر خود را در کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری برجا خواهد گذاشت.

منبع: بررسی ناترازی اسمی نرخ ارز در اقتصاد ایران/ مزینی و قربانی/ فصلنامه مجلس و راهبرد/ سال بیست و دوم/ شماره ۸۲/ تابستان ۱۳۹۴


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir