بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 18 آذر 1394      10:22

گزینه‌های روی میز نفت کدامند؟!

اقتصاد ایرانی: 52 میدان هیدروکربنی و 18 بلوک اکتشافی، همه گزینه های روی میز شرکت ملی نفت برای ورود شرکت های نفتی خارجی به حوزه سرمایه گذاری است.

به گزارش ایسنا، کنفرانس تهران مجالی بود که پیش از برداشته شدن سد تحریم ها برای ورود کامل سرمایه گذاران به کشور، ایران از مدل قراردادهای جدید نفتی اش برای شرکت های نفتی بین المللی صحبت کند و البته پروژه ها را که نیازمند سرمایه گذاری ها و دانش فنی خارجی است، به آن ها معرفی کند.

این پروژه ها، 52 میدان هیدروکربنی و 18 بلوک اکتشافی را شامل می شود.

این بلوک های اکتشافی از حوضه ها و زیرحوضه های مرکزی تا دریا خزر را در بر می گیردند. در حوضه مرکزی ایران بلوک اکتشافی کویر، در حوضه مقان بلوک اکتشافی مغان، در حوضه خلیج فارس، بلوک های بامداد، ماهان و پارسا و در حوضه کپه داغ، بلوک های سرخس، دوستی و راز برای سرمایه گذاری معرفی شده اند.

همچنین در حوضه شرقی ایران، بلوک سیستان و در حوضه تایباد، بلوک تایباد نیازمند ورود شرکت های بین المللی نفتی هستند.

در حوضه زاگرس و در سه زیر حوضه دزفول، لرستان و فارس، چهار بلوک آبادان، تیماب، زهاب و تودج و همچنین در حوضه دریای خزر بلوک های 24، 26، 29 و سردار جنگل نیز از دیگر بلوک های اکتشافی هستند که آماده ورود شرکت های نفتی بین المللی پس از انعقاد IPC خواهند بود.

در عین حال در کنار این 18 بلوک اکتشافی، شرکت ملی نفت، 52 میدان هیدروکربنی را نیز به سرمایه گذاران نفتی معرفی کرده است، که در دو دسته 29 میدان نفتی و 23 میدان گازی طبقه بندی می شوند.

میدان های نفتی معرفی شده شامل 21 میدان ساحلی و 8 میدان فراساحلی می شود که در این بین میادین ساحلی 12 میدان توسعه یافته و 9 میدان توسعه نیافته اند و در بین میادین نفت فراساحلی نیز 5 میدان توسعه یافته و سه میدان توسعه نیافته قرار دارد.

میادین نفتی توسعه نیافته ایران شامل، آزداگان جنوبی، لایه نفتی پارس جنوبی، چنگوله، فاز سوم دارخوین، فردوسی و گلستان، جفیر، سپهر، سوسنگرد، سهراب، بند کرخه و اروند می شود.

اما میادین نفتی توسعه یافته ایران آب تیمور، اهواز - بنگستان، منصوری - بنگستان، فروزان، سروش، نوروز، درود، سلمان، آبان، پایدار، پایدار غربی، دانان، چشمه خوش، دلپری، نفت شهر، سومار و دلهران هستند.

اما در مورد پروژهای گازی ایران که شرکت ملی گاز برای تولیدات آن ها برنامه های متنوعی از صادرات و مصر داخلی گرفته تا تبدیل به LNG دارد، 18 میدان گازی ساحلی و 8 میدان گازی فراساحلی به شرکت های بین المللی در قالب قراردادهای جدید ایران معرفی شده است.

به نظر می رسد که ایران در زمینه بهره برداری از ظرفیت های گازی به نسبت بخش نفت در جایگاه عقب تری قرارد دارد به طوریکه از میادین معرفی شده، تنها دو میدان گازی توسعه یافته یعنی تنگ بیجار و تصفیه خانه ایلام هستند که در بین میادین گازی ساحلی قرار می گیرند.

به این ترتیب ایران 13 میدان گازی ساحلی و 8 میدان گازی فراساحلی توسعه نیافته آماده ورود سرمایه گذاران خارجی دارد که شامل فاز 11 پارس جنوبی، فرزاد A، میدان گازی بلال، کیش، پارس شمالی، گلستان و فردوسی، میادین خامی، آغار، هالگان، سفید باغون، سفید زاخور، دی، کارون - بنگستان و NGL-1700 می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir