بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 31 تير 1396      11:16

زنگ خطر مفاسد اقتصادی در فضای کسب و کار

فعالان اقتصادی کشور محیط کسب و کار زمستان سال ۹۵ را نسبت به پاییز ۹۵ درحال افول ارزیابی کرده‌اند درحالی که نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی زمستان ۹۴ بدون تغییر بوده است.

اقتصاد ایرانی: فعالان اقتصادی کشور محیط کسب و کار زمستان سال ۹۵ را نسبت به پاییز ۹۵ درحال افول ارزیابی کرده اند درحالی که نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی زمستان ۹۴ بدون تغییر بوده است.

به گزارش تعادل، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود اعلام کرد که میانگین ارزیابی ۲۳۲ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۳ مولفه ملی محیط کسب وکار ایران در زمستان ۹۵ نمره ۶.۰۴ از ۱۰ شده است که اندکی نامناسب تر از ارزیابی پاییز ۱۳۹۵ با میانگین ۵.۸۳ است. براساس این شاخص بندی هر چه عدد بزرگ تر یا به ۱۰ نزدیک تر باشد، نشان دهنده ارزیابی بدتر و نامساعدتر فعالان اقتصادی است.

از نظر تشکل های مشارکت کننده در این مطالعه، محیط کسب وکار ایران در زمستان ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۳۹۴ با میانگین ۶ از ۱۰) تغییر چندانی نداشته است.

«مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها و ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» ۲ مولفه یی هستند که از نظر مشارکت کننده ها مهم ترین موانع کسب وکار در این فصل بوده اند. این شاخص در رتبه بندی های بانک جهانی برای سال 2017 نیز مشهود بود. براساس گزارش این نهاد بین المللی در سال ۲۰۱۷ رتبه ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن در میان کشورها ۱۰۱ شده که نشان از نزول ۴ پله یی نسبت به رتبه سال گذشته و بدتر شدن وضعیت دارد. مانع اول بیش از هر چیزی معلول رانت یا به طور غیرمستقیم فساد اقتصادی است که نویسندگان گزارش هم آن را با گزاره «اعطای وام های بسیار سنگین به بنگاه های رابطه دار و افراد خاص» تایید کرده اند. این موضوع از جایی از نظر کارشناسان گزارش هشدارآمیز می شود که سومین مانع اصلی کسب وکار یعنی «فساد اقتصادی دستگاه های حکومتی» به عنوان عاملی مستقیم در طول یک سال گذشته همواره در جایگاه سوم تثبیت شده است.

چالش شفافیت در فضای کسب و کار

مولفه های محیط کسب وکار، عواملی هستند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه ها در جامعه مورد مطالعه اثر می گذارند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه ها هستند.

مرکز پژوهش های مجلس بیست وششمین گزارش از سلسله گزارش های فصلی بهبود محیط کسب وکار که با ابزار پرسشنامه و براساس ادراک سنجی تشکل های اقتصادی در سراسر کشور از وضعیت ۲۳ مولفه محیط کسب وکار ایران در دوره ۳ ماهه زمستان ۱۳۹۵ تهیه شده را منتشر کرد. براساس قانون این مهم به عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سپرده شد و پس از تهیه و انتشار نخستین گزارش اتاق ایران درباره سنجش مولفه های ملی محیط کسب وکار در بهار ۱۳۹۶ مرکز پژوهش های مجلس ادامه مطالعات میدانی و انتشار گزارش های حاضر را متوقف خواهد کرد.

در پرسشنامه های این سلسله مطالعه ها معمولا یک سوال گزینه دار درباره مسائل روز محیط کسب وکار نیز از تشکل های اقتصادی پرسیده می شود. در پرسشنامه زمستان ۱۳۹۵ میزان اجرای محورهای اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرسش شده بود که در مجموع میزان اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در همه محورهای اصلی به استثنای محور ایجاد ثبات اقتصادی کمتر از ۵ است. در مورد محور شفاف سازی و حذف رانت نیز کمترین میزان اجرا را شاهد هستیم.

تبعیض در ارائه تسهیلات

گزارش مذکور نشان می دهد، مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها و بعد از آن ضعف بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها همچنان اصلی ترین مشکل فعالان اقتصادی است. نمره صاحبان کسب وکار به مولفه دریافت تسهیلات از بانک ها طی یک سال (از زمستان ۹۴ تا زمستان ۹۵) از عدد ۷.۵۸ پایین تر نیامده است. این عدد که بهترین رقم طی زمان مورد بررسی محسوب می شد مربوط به تابستان سال ۹۵ می شد که در گرماگرم طرح ۱۶ هزارمیلیاردی اعطای وام به بنگاه های کوچک و متوسط بود. با این وجود باز هم این مولفه در مقایسه با شاخص های دیگر پایش محیط کسب وکار نامساعدترین شناخته شد. در پاییز ۹۵ این مولفه به وضعیت بدتری در ادراک فعالان اقتصادی رسید به طوری که میانگین ارزیابی آنها از آن به عدد ۷.۶۶ رسید. در زمستان سال گذشته هم این عدد ۷.۶۲ گزارش شده که اندکی نسبت به فصل قبلی و فصل مشابه سال گذشته آن بهتر شده است. در فصل زمستان سال ۹۴ این رقم ۷.۷۵ بوده است. بدترین نمره این شاخص طی یک سال مورد بررسی مربوط به بهار ۹۵ است که رقم ۷.۹۰ را به ثبت رسانید.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس در تفسیر این شاخص ۳ نکته را قابل ذکر می داند: نخست تصوری مبنی بر اینکه برای بنگاه های اقتصادی همچون دوره های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد که با کاهش شدید نرخ تورم از میان رفته است (یعنی درحالی که قبلا نرخ بهره واقعی منفی بود، اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است) و اساسا اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی تواند راهگشای مشکلات بنگاه ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است به طوری که هر روز که می گذرد، وضعیت بانک ها وخیم تر شده و توان وام دهی شان کاهش می یابد. جدا از اینها نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاه های اقتصادی با نظام بانکی است که آن تبعیض و برخوردهای سلیقه یی با متقاضیان دریافت تسهیلات همچنین اعطای وام های بسیار سنگین به بنگاه های رابطه دار و افراد خاص است. در کنار مشکل دسترسی به بانک ها، موانع تامین مالی از بازار سرمایه نیز در سال های اخیر به عنوان مانع دوم ذکر می شود. رکود فعالیت های تولیدی و تحقق نیافتن پیش بینی های خوشبینانه بنگاه های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه ها تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی را دریافت منابع مالی بیشتر کرده است تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارند که شاید اوضاع بهتر شود.

زنگ خطر مفاسد اقتصادی

همچنین مولفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی از رقم ۶.۴۳ در زمستان سال ۹۲ به رقم ۷.۳۱ (رتبه ۳) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده که نشان می دهد طی سال های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور نامساعدتر شده است. کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته را به منزله هشدار و زنگ خطری جدی می دانند و اظهار می کنند:«هر چه زمان می گذرد، وجود و گسترش فساد اقتصادی در دستگاه های حکومتی تاثیر منفی و چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش می گذارد.» این گزارش می گوید:«کرم های فساد با بی توجهی مسوولان رده بالا در تاروپود نظام هر چه بیشتر رخنه کرده و پایه های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می کنند.»

مولفه «برگشت چک های مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۵.۳۸ (رتبه ۱۵) در زمستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۶.۶۸ (رتبه ۵) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده که نشان می دهد طی سال های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.

براساس این گزارش ۳ مولفه «اعمال تحریم های بین المللی علیه کشور»، «بی ثباتی در قیمت مواد اولیه» و قیمت گذاری غیرمنطقی محصولات توسط دولت و نهادهای حکومتی» طی سال های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور نسبتا مساعدتر شده اند.

مولفه اعمال تحریم ها از رقم ۵.۳۸ (رتبه ۵) در زمستان سال ۹۲ به رقم ۵.۵۹ (رتبه ۱۵) در زمستان ۱۳۹۵ و مولفه «بی ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رقم ۶.۶۵ (رتبه ۳) در زمستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۵۴ (رتبه ۱۶) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده است. قیمت گذاری دولتی نیز از رتبه ۱۰ (رقم ۵.۹۳) در زمستان سال ۱۳۹۲ به رتبه ۱۳ (رقم ۵.۷۵) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده است.

»نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» یکی دیگر از مولفه های اصلی این پایش است که در میان ۲۳ مانع کسب وکار در جایگاه ششم قرار گرفته است. کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس رشد کم جان اقتصادی و فساد در حوزه تامین اجتماعی را دو عامل این اتفاق ذکر کرده اند.  ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت ها و اجبار طرف های قرارداد به انجام تعهدات، عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی، بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری، تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار، محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه جایی نیروی کار از دیگر مولفه های این پژوهش هستند که به ترتیب در رتبه های بعدی جدول پایش محیط کسب وکار قرار گرفته اند.

 کهگیلویه و خراسان شمالی نامساعدترین محیط کسب و کار

در زمستان ۱۳۹۵ به ترتیب استان های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، زنجان، ایلام و خوزستان به عنوان استان های دارای نامساعدترین محیط کسب وکار ارزیابی شده اند. اما استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، مرکزی، سمنان، هرمزگان و سیستان وبلوچستان به ترتیب به نسبت مساعدترین محیط ارزیابی شده اند.  شایان ذکر است که میانگین ارزیابی مولفه های محیط کسب وکار تشکل های سراسری ۵.۷۷ است که از میانگین ساده ارزیابی اکثر استان ها کمتر است. این امر می تواند نشانگر آن باشد که شرایط محیط کسب وکار برای بنگاه های بزرگ بهتر از بنگاه های کوچک است.

همچنین ارزیابی تشکل های اقتصادی از ۲۱ مولفه محیط کسب وکار در طول دوره های بهار ۱۳۹۲ تا زمستان ۱۳۹۵(میانگین کل دوره) نشان می دهد که وضعیت استان های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، البرز و خراسان شمالی در مقایسه با دیگر استان ها نامناسب تر و وضعیت استان های گیلان، اردبیل، یزد و مرکزی مناسب تر ارزیابی شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir