بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 31 مرداد 1396      15:32

تحولات جمعیتی بازار کار در آغاز دولت جدید

تحولات جمعیتی نیروی کار نشان می‌دهد، حدود ۶۶ میلیون و ۴۲۲ نفر معادل ۸۳.۱ درصد جمعیت کشور، در سن کار هستند که از این میزان، حدود ۲۶ میلیون نفر در گروه شاغلان یا بیکاران قرار دارند.

اقتصاد ایرانی: آمار، مهمترین اصل برای سیاستگذاری در همه امور به ویژه تبیین سیاست های کلان اقتصادی است و اکنون، همزمان با آغاز رسمی دولت دوازدهم پس از چینش کابینه جدید، این آمار است که می تواند دولت را در تدوین سیاست های جدید کمک کند؛ اما امروز که مهمترین اولویت رئیس جمهور، ساماندهی بازار کار است، دولت دوازدهم با جمعیت ۶۶ میلیونی در سن کار مواجه است که از این میزان، حدود ۲۶ میلیون نفر در گروه شاغلان یا بیکاران قرار دارند.

به گزارش مهر، بر اساس جدیدترین یافته های بازار کار که توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار منتشر شده است، طبق نتایج به دست آمده از طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۵، جمعیت کشور ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر است که از این تعداد، ۶۶ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۹۸۹ نفر معادل ۸۳.۱ درصد جمعیت کشور، در سن کار قرار دارند و ۱۳ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۲۸۱ نفر نیز خارج از سن کار هستند.

بر اساس این گزارش، از کل جمعیت ۶۶ میلیون و ۴۲۱ هزار نفری در سن کار، ۲۵ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۲۰۳ نفر در زمره جمعیت فعال (گروه شاغلان یا بیکاران) قرار دارند که از این تعداد، ۲۲ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۹۸۸ نفر شاغل و ۳ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۲۱۵ نفر بیکار هستند.

نتیجه این مطالعات نشان می دهد ۳۹ درصد جمعیت در سن کار کشور که جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر را شامل می شود، از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ به عبارت دیگر در گروه شاغلان و بیکاران قرار گرفته اند. همچنین استان بوشهر با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۳.۵ درصدی بیشترین و استان قم با ۳۴.۳ درصد، کمترین نرخ مشارکت را در سال ۹۳ داشته اند؛ این امر نشان دهنده شکاف ۹.۲ درصدی بین بیشترین و کمترین نرخ مشارکت اقتصادی در کشور است. علاوه بر این در بین استان ها، بیشترین جمعیت فعال به استان تهران با ۴ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۲۱۱ نفر و کمترین جمعیت فعال نیز به استان ایلام با ۱۸۱ هزار و ۳۸۶ نفر اختصاص دارد.

در عین حال نتایج یافته های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می دهد که استان کرمانشاه با نرخ بیکاری ۲۵.۱ درصدی، همچنان در صدر بیشترین نرخ بیکاری و استان مرکزی با ۹.۸ درصد، کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند. در این بخش نیز، شکاف ۱۵.۳ درصدی بین بیشترین و کمترین نرخ بیکاری در کل کشور وجود دارد.

از مجموع ۳۱ استان مورد بررسی، تعداد ۱۵ استان داراری نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشور یعنی نرخ بیکاری ۱۲.۶ درصد و ۱۶ استان نیز دارای نرخ بیکاری کمتر از متوسط کشور هستند. همچنین این بررسی به لحاظ نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد از مجموع ۳۱ استان مورد بررسی، تعداد ۱۶ استان دارای نرخ مشارکت اقتصادی بالاتر از متوسط کشور یعنی ۳۸.۹ درصد و ۱۵ استان نیز دارای نرخ مشارکت اقتصادی کمتر از متوسط کشور هستند.

بررسی اطلاعات مربوط به ۴۲۹ شهرستان کل کشور گویای این است که شهرستان تهران با ۲ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۵۷۵ نفر بیشترین جمعیت فعال و شهرستان آرادان در استان سمنان با چهار هزار و۴۲۷ نفر کمترین جمعیت فعال اقتصادی را در بر دارد. بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با ۷۹.۱ درصد و کمترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان با ۲۹.۶ درصد است.

در حال حاضر دولت رئیس جمهور روحانی با جمعیت ۶۶ میلیونی در سن کار، جمعیت ۳ میلیون و ۲۵۸ هزار نفری بیکار، نرخ دو رقمی ۱۲.۶ درصدی، شکاف ۱۵.۳ درصدی نرخ بیکاری بین بیشترین و کمترین استان و ۱۵ استان دارای نرخ بیکاری بالاتر از نرخ متوسط کشور مواجه است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir