بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 دى 1396      15:5

غفلت از دیپلماسی تجاری

ایران به ‌رغم برخورداری از یک بازار بزرگ پیرامون خود اما به خوبی نتوانسته از فرصت‌های بالقوه تجاری در منطقه بهره‌برداری کند.

اقتصاد ایرانی: ایران به رغم برخورداری از یک بازار بزرگ پیرامون خود اما به خوبی نتوانسته از فرصت های بالقوه تجاری در منطقه بهره برداری کند. از این رو ارزیابی ها نشان می دهد «ایران از نبود دیپلماسی تجاری رنج می برد.» حال چنانچه ایران می خواهد بازیگر اصلی در تجارت جهانی یا حداقل بازار پیرامونی خود باشد باید از یک سو الگوهای تجاری خود را با قواعد و موافقتنامه های جهانی منطبق کند و از سوی دیگر تقویت دیپلماسی تجاری را در دستور کار خود قرار دهد. چراکه مطالعات صورت گرفته حاکی از این است در کشورهای درحال توسعه بخش اعظم زمان و وقت دیپلمات های تجاری صرف «روابط بین حکومت ها، ترتیب دادن نمایشگاه های تجاری و جمع آوری اطلاعات اقتصادی و تجاری» می شود. اما در کشورهای توسعه یافته دیپلمات های تجاری وقت خود را بیشتر صرف «جذب سرمایه خارجی، سرویس دهی به تجار خصوصی و حمایت از بازرگانان در زمینه حل اختلافات تجاری» می کنند. بر همین اساس دیپلماسی تجاری را نمی توان تنها به دستگاه سنتی دیپلماسی یا حتی بازرگانی محدود کرد. اگرچه وزارتخانه های امور خارجه و بازرگانی از ارکان اصلی دیپلماسی تجاری هستند اما با وارد کردن اتاق های بازرگانی، اتحادیه های صادراتی و موسسات خصوصی جذب سرمایه به این دایره می توان ضریب موفقیت دیپلماسی تجاری را افزایش و چهره جهانی ایران را نیز بهبود بخشید.

تجربه جهانی در دیپلماسی تجاری

به گزارش تعادل، دیپلماسی اقتصادی را می توان یک ابزار مهم برای پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها عنوان کرد که در فرآیند جهانی شدن اقتصاد نیز اهمیتی دو چندان یافته است. دیپلماسی تجاری به معنای همکاری بین دولت و بخش خصوصی در دنیای امروز از موضوعات سنتی مانند تعرفه ها و سهمیه های وارداتی فراتر رفته و طیف بسیار وسیعی از مسائل مرتبط با تجارت را در برمی گیرد. مطالعه مواردی از دیپلماسی تجاری کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز نشان می دهد در همه این کشورها تجارت به یکی از ارکان سیاست خارجه و دیپلماسی تبدیل شده است. در همین راستا کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران «ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی-تجاری» را مورد واکاوی قرار داده که براساس تحلیل صورت گرفته در کل جهان حدود ۲۰ هزار دیپلمات تجاری مشغول به کار هستند و بودجه یی معادل ۵۰۰ میلیون دلار صرف فعالیت های خود می کنند  لذا میانگین هر کشوری حدود ۱۰۰ دیپلمات تجاری و بودجه یی معادل ۲ میلیون و۵۰۰ هزار دلار در سال می شود که این ۱۰۰ نفر باید در دو بخش سیاست های تجاری و توسعه تجارت و سرمایه گذاری تقسیم شوند تا بتوانند حداقل استانداردهای مورد نیاز را ایجاد کنند. براساس این تحلیل سهم کشورهای مختلف از تجارت بین الملل متفاوت است و از «برزیل» با یک درصد تا «امریکا» با ۱۱ درصد نوسان دارد. هر چند میزان مداخله دولت در تجارت خارجی یکسان نیست و از هدایت سیاست ها در «امریکا و انگلیس» تا انجام معاملات خارجی توسط دولت های چین و هند فرق می کند اما همه کشورهای فوق، دیپلماسی تجاری خود را براساس اهداف و منافع توسعه یی بلندمدت بنا نهاده و اجرا می کنند. از این رو برای دسترسی به اهداف فوق همه کشورهای مذکور در سازمان تجارت جهانی «WTO» حضور فعال داشته و سعی می کنند، مقررات و موافقتنامه های سازمان را مطابق با منافع خود اجرا کرده و در صورت بروز تعارض با اهداف ملی از تصویب آنها جلوگیری به عمل آورند. حتی «چین» که بسیار دیرتر از دیگران در سال ۲۰۰۱ به سازمان تجارت جهانی ملحق شده از مذاکرات ۱۶ ساله الحاق بهره برد و با وجود نظام کمونیستی حاکم بر آن کشور توانست اصلاحات اقتصادی مورد نیاز را به تدریج در نظام ایجاد کرده و پس از ورود به WTO دیپلماسی تجاری فعال، پویا و موفقی را در سازمان به اجرا بگذارد. حال پرسشی که در اینجا قابل طرح است اینکه «بخش دولتی و خصوصی» در دیپلماسی تجاری چه وظیفه یی را بر عهده دارند؟ براساس تحلیل صورت گرفته در پاسخ به این پرسش باید گفت چنانچه یک زنجیره ارزش برای دیپلماسی تجاری در نظر گرفته شود، می توان دو گروه هدف و وظیفه برای بخش های دولتی و خصوصی در نظر گرفت. در گروه نخست؛ «دستیابی به اطلاعات اقتصادی، شبکه سازی، روابط عمومی، عقد و اجرای قراردادها، حل مسائل و مشکلات احتمالی» در حیطه امور دولت قرار می گیرد. درحالی که «توسعه تجارت، ارتقای سرمایه گذاری خارجی، همکاری در زمینه علوم و تکنولوژی، ارتقای توریسم و حمایت از جامعه تجاری در مقابله با خارجیان» از اهداف و منافع بخش خصوصی به حساب می آیند. از سوی دیگر مقایسه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نشان می دهد در کشورهای درحال توسعه بخش اعظم زمان و وقت دیپلمات های تجاری صرف روابط بین حکومت ها، ترتیب دادن نمایشگاه های تجاری و جمع آوری اطلاعات اقتصادی و تجاری می شود. اما در کشورهای توسعه یافته، دیپلمات های تجاری وقت خود را بیشتر صرف جذب سرمایه خارجی، سرویس دهی به تجار خصوصی و حمایت از بازرگانان در زمینه حل اختلافات تجاری می کنند. بر همین اساس در فرآیند جهانی شدن، دیپلمات های تجاری وظایف گسترده تری پیدا کرده اند و فقط نمی توانند خود را محدود به فعالیت های بازرگانی کنند. «جذب سرمایه خارجی، گسترش همکاری ها در زمینه تحقیق و توسعه، ارتقای توریسم و بهبود تصویر کشور در ذهن خارجیان» ازجمله فعالیت های اخیر دیپلماسی تجاری است. از آن سو اگرچه در قرن بیستم موضوعات دیپلماسی اقتصادی در حوزه مسوولیت های وزارت امور خارجه بود و کشورها نیز متناسب با اهمیتی که برای این مساله قائل بودند برای آن برنامه ریزی می کردند اما پس از آغاز روند جهانی شدن، وزارتخانه های اقتصاد یا بازرگانی در این زمینه فعال تر شدند. تمرکززدایی در دهه های آخر قرن بیستم به منزله مشارکت برخی نهادها و سازمان های منطقه یی در پیگیری اهداف دیپلماسی تجاری بود؛ اما نکته قابل توجه در این زمینه فعال شدن بازیگران غیردولتی از قبیل اتاق های بازرگانی و اتحادیه های صادراتی است. البته باید این نکته را نیز مد نظر داشت که نهادهای یاد شده؛ معمولا با مشکلاتی برای هماهنگ کردن مواضع اعضای خود مواجهند؛ چراکه دارای منافع متفاوتی هستند.

تاثیر ضعف دیپلماسی تجاری بر صادرات

اما این گزارش در ادامه، روند حضور ایران در۳ بازار «عراق، امارات و سوریه» را مورد واکاوی قرار داده است. مطابق با آمار بانک جهانی، میانگین واردات کالایی کشورهای منطقه در سال های ۲۰۱۶-۲۰۱۴ معادل ۷۹۰ میلیارد دلار بوده که ایران با میانگین صادرات به ارزش ۱۸.۴ میلیارد دلار تنها ۲.۳ درصد از این بازار را به خود اختصاص داده است. در بین ۱۹ کشور منطقه تمرکز صادرات ایران به ترتیب بر ۳ کشور«عراق، امارات و افغانستان» بوده که درمجموع حدود ۷۵ درصد صادرات ایران در منطقه به ۳ کشور مذکور صورت می پذیرد. بنابراین سهم صادرات ایران در ۱۶ کشور دیگر کمتر از یک درصد است. این ارقام نشان می دهند که ایران به رغم برخورداری از یک بازار بزرگ در پیرامون خود به خوبی از آن بهره برداری نکرده است. اینجاست که ضعف دیپلماسی تجاری ایران پررنگ می شود. از این رو شاید از طریق دیپلماسی اقتصادی و تجاری مناسب بتواند سهم خود در بازار منطقه را افزایش دهد. روابط سیاسی مناسب بین ایران و روسیه در مسائل منطقه یی همچنین تحریم روسیه از سوی غربی ها فرصت طلایی برای اقتصاد ایران بوده و هست که متاسفانه این فرصت همچنان مورد غفلت جدی واقع شده است. وجود دیپلماسی اقتصادی مناسب می توانست، زمینه ساز بهره مندی از بازار بزرگ ۱۴۳ میلیون نفری روسیه باشد. صادرات ۴۴۷ میلیون دلاری ایران به روسیه در سال ۲۰۱۲ با کاهش حدود ۶۰ درصد به ۱۸۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده است. یکی دیگر از فرصت های طلایی برای اقتصاد ایران طی چند سال گذشته بازار عراق بوده است. درگیری عراق با داعش باعث شد، صادرات ترکیه مطابق با کاهش بیش از ۴ میلیارد دلاری از ۱۱.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۷.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ برسد. از سوی دیگر ایران به دلیل روابط سیاسی خوب با عراق و کمک به آن کشور در مبارزه با داعش به نظر می رسید که جایگاه مناسبی در روابط اقتصادی خود با عراق ایجاد کند. از طرفی سفر طیف گسترده یی از زائران ایرانی در قالب گردشگر مذهبی- زیارتی هر ساله درآمد مناسبی را نصیب مردم و دولت عراق می کنند اما با این حال به خوبی از فرصت بازار عراق برای صادرات محصولات ایرانی استفاده نشده است. این امکان برای ایران وجود داشت که با دیپلماسی اقتصادی، بخشی از سهم از دست رفته ترکیه در بازار عراق (۴ میلیارد دلار) را برای محصولات خود در اختیار بگیرد؛ اما تغییر محسوسی در صادرات ایران به عراق طی ۵ سال اخیر مشاهده نشده است. از دیگر بازارهای صادراتی ایران که همچنان ضعف دیپلماسی اقتصادی را شاهد هستیم بازار «سوریه» است. در شرایطی که روابط سیاسی مستحکمی بین ایران و سوریه وجود دارد، کشور ترکیه بسیار بهتر از ایران از بازار کشور مذکور بهره برده است. به طوری که ارزش صادرات ایران به سوریه در سال ۲۰۱۶ تنها ۱۰ درصد ارزش صادرات ترکیه به سوریه بوده است.

توصیه های تجاری

اگرچه توجه به دیپلماسی تجاری از طریق تعامل موثر با جهان پیرامون، هماهنگی و انسجام نهادهای متولی داخلی و ارائه برنامه های هدفمند مطابق با نیاز بنگاه ها و به تفکیک بازارها و صنایع از مهم ترین ارکان تلاش دولت در راهبرد توسعه صادرات محسوب می شود اما عدم توجه به این ارکان از مهم ترین نقاط ضعف محیط سیاست گذاری اقتصادی و تجاری ایران محسوب می شود. تعامل ناکارآمد و غیرمستمر با جهان به رغم توصیه اکید در اسناد بالادستی توسعه کشور، عدم انسجام نهادهای دولتی موثر در امر تجارت و حمایت های سراسری و غیرهدفمند از بنگاه های اقتصادی در کنار اتخاذ رویکرد جایگزینی واردات از مهم ترین مشکلاتی است که محیط سیاست گذاری تجاری کشور از آن رنج می برد. با وجود سیاست گذاری ها و اقدامات مختلف در زمینه توسعه صادرات طی دهه های اخیر همچنان کشور در این زمینه دچار ناکامی است که عمدتا به دلیل عدم وجود محیط مناسبی برای به بار نشستن سیاست ها و اقدامات است. از این رو برنامه هایی همچون «ایجاد پورتال اطلاع رسانی برنامه صادرات، ایجاد شورای (مجمع) اقتصاد، نهادسازی جهت مشارکت دولت و بخش خصوصی، تامین مالی صادرات، فعال کردن سفارتخانه ها، اعزام رایزنان و توافقات دو جانبه تجاری با کشورها به عنوان سیاست ها و اقدامات مناسب در جهت توسعه صادرات» کم و بیش در ایران پیاده شده است. در عین حال ازجمله سیاست هایی که کمتر تجربه آن در محیط سیاست گذاری تجاری ایران دیده شده و می تواند به عنوان ایده جدید مطرح شود، «برنامه عمل دیپلماسی اقتصادی، ارزیابی دوره های اثر سیاست های ارتقای صادراتی دولت و میزان تاثیرگذاری انواع برنامه ها، ایجاد دروازه واحد خدمات مشاوره در سفارتخانه ها برای حضور بنگاه ها در بازارهای جدید، کمک به صادرکنندگان کم تجربه و ایجاد شوراهای رشد در سفارتخانه های کشورهای دارای پتانسیل رشد صادرات» است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir