بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 28 دى 1396      11:9

چگونه بافت‌های فرسوده نو می‌شود؟

نوسازی بافت‌های فرسوده در گرو حمایت از توسعه‌گران محلی است؛هرچقدر که دولت بخواهند در این عرصه حضور و مداخله داشته باشد،تا مشارکت مردم نباشد،حرکتی در این حوزه اتفاق نمی افتد.

اقتصاد ایرانی: با تاکید دولت بر حمایت و دعوت از انبوه سازان به منظور مداخله گسترده در عرصه نوسازی بافت های فرسوده و به دنبال آن ایجاد رونق در تولید و عرضه مسکن در این محدوده ها، به نظر می رسد دوباره شاهد عقب گرد به گذشته در نظام برنامه ریزی شهری خواهیم بود. بنابراین با اجرایی شدن این سیاست ها، ظهور طرح هایی همچون پروژه نواب دور از انتظار نخواهد بود.

به گزارش خبرآنلاین، هر چند وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی بخش مسکن همواره تاکید بر الگوهای مشارکتی و نهادسازی در حوزه نوسازی بافت های فرسوده را داشته است، اما در مقابل از ورود انبوه سازان مشارکت ناپذیر به عرصه نوسازی و تولید مسکن در بافت های فرسوده نیز استقبال می کند. چنانچه به کرات توسط مسوولان دولتی و به خصوص مدیران وزارت راه و شهرسازی به حضور و مداخله گسترده انبوه سازان در این محدوده از شهرها اشاره شده است. اما باید توجه داشت که ورود انبوه سازان به این عرصه، خالی از اشکال نبوده و با محدودیت ها و چالش های اساسی روبه رو خواهد شد.

از یک سو فعالیت انبوه سازان در عرصه تولید مسکن همواره بر واگذاری اراضی دولتی و یا تملک اراضی به صورت گسترده استوار بوده است، اما تکرار این الگو در بافت های فرسوده به دلیل محدودیت در تملک خانه های کلنگی و کمبود اراضی دولتی در این محدوده ها امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، ورود به عرصه نوسازی بافت های فرسوده به دلیل ماهیت خاص کالبدی - اجتماعی این محدوده ها، وابسته به ایجاد فضای مشارکت و تعامل دوطرفه بین ساکنان و سرمایه گذاران و سازندگان محلی است.

از این رو، نا آشنا بودن انبوه سازان با ماهیت بافت های فرسوده و مشارکت پذیری پایین آنان در مواجهه با ساکنین این محدوده ها، عدم توفیق این گروه را در پی خواهد داشت. بنابراین مداخله در این محدوده ها از طریق ورود انبوه سازان، نمی تواند انتظارات مورد نظر دولت در عرصه نوسازی بافت های فرسوده و به دنبال آن تولید و عرضه مسکن را برآورده سازد.

از این رو، متولیان بخش مسکن باید در نظر داشته باشند که دستیابی به اهداف تعیین شده در این محدوده ها، بدون حضور ساکنین و مشارکت واقعی آنان امری ناممکن است. از طرف دیگر، ایجاد چنین بستر تعاملی و قابل اعتماد دو طرفه بین ساکنان و توسعه گران، تنها با اتکا به حضور و مشارکت نهاد توسعه گر و سرمایه گذاران محلی امکان پذیر خواهد بود. در این جا منظور از توسعه گران محلی، گروهی مشارکت محور و متشکل از نهاد حقوقی تسهیل گر و سرمایه گذاران حقیقی بخش مسکن است که سال هاست در سطح محله ای مشخص در محدوده بافت های فرسوده، اقدام به تولید و عرصه مسکن (در مقیاس کوچک یک یا چند پلاک) می کنند و تاکنون اعتماد لازم را از طرف ساکنین محلی کسب کرده اند.

در این میان، موفقیت توسعه گران محلی از دو جنبه حایز اهمیت است. از یک سو، این گروه از توسعه گران در مقایسه با مداخله صرف انبوه سازان مسکن در این محدوده ها، از پتانسیل بالایی به لحاظ مشارکت پذیری، ایجاد حس اعتماد و ارتباط متقابل با ساکنین محلی برخوردارند. از سوی دیگر، مداخله توسعه گران محلی نیاز به تملک گسترده نداشته و کوچک مقیاس است، بنابراین همخوانی بیشتری با ماهیت و بافت کالبدی - اجتماعی این محدوده ها دارد.

موضوع مقیاس مداخله همان طور که اشاره شد، از یک سو به دلیل محدودیت کالبدی بافت های فرسوده جهت تملک و اجرای پروژه های بزرگ مقیاس توسط انبوه سازان اهمیت دارد. از سوی دیگر، بافت های فرسوده به جهت داشتن ساختار اجتماعی و سکونتی متفاوت با سایر محدوده ها، با مسایلی از قبیل عدم مشارکت، همسویی و استقبال ساکنین از ساخت و سکونت در پروژه های بزرگ مقیاس همراه خواهد بود. از جنبه دیگر نیز اجرای پروژه های بزرگ مقیاس در سطح محلات بافت فرسوده، با رویکرد توسعه محلی و الگوی رایج کنونی در این محدوده ها (رویکرد بازآفرینی شهری پایدار) همخوانی لازم را نداشته است و نمی تواند توفیقات لازم از قبیل رضایتمندی ساکنان و انتظارات متولیان امر را فراهم سازد.

بر این اساس، در راستای رسیدن به موفقیت در این عرصه، لازم است اقدامات تشویقی و حمایتی متولیان بخش مسکن و بازآفرینی شهری به سمت توسعه گران محلی سوق یابد. از سوی دیگر بسترها و ابزارهای لازم جهت شکل گیری نهاد های مکمل، به منظور تسهیل در فرآیند اجرایی نوسازی بافت های فرسوده و بازآفرینی آن فراهم شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir