بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 بهمن 1396      13:54

تفکر اقتصادی در کشور حاکم نیست

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: «با دو قطبی بودن جامعه و اختلاف‌هایی که وجود دارد و این‌که همه چوب لای چرخ هم می‌گذارند، تحقق اهدافی که در رابطه با متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته شده، سخت است.»

اقتصاد ایرانی: سال ۱۳۹۶ اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه است که به باور تحلیلگران اقتصادی، برای تحقق اهد اف آن نیاز به انجام کاری شبیه معجزه د اریم. عبارت «تحقق یک معجزه» پیش تر د ر اد بیات اقتصاد ایران از سوی علی طیب نیا، وزیر اقتصاد عنوان شد ه بود . او پس از به د ست آورد ن توفیق بزرگش د ر خصوص کنترل تورم، این اتفاق را به نقل از یک مقام مسوول د ر سازمان بین المللی پول امری شبیه به معجزه خواند .
حال یک بار د یگر هم برای تحقق اعد اد پیش بینی شد ه برای رشد اقتصاد و سایر متغیرهای اقتصادی د ر طول برنامه ششم باید تراز عملیاتی بود جه مثبت شود و سهم سرمایه گذاری خارجی به ٢٢ د رصد د ر تامین مالی برسد که کاری شبیه به معجزه است.
د ر برنامه ششم فرض هایی د ر مورد رشد اقتصاد ی، رشد بهره وری کل عوامل تولید و رشد بهره وری نیروی کار و سرمایه پیش بینی شد ه که با عملکرد گذشته اقتصاد ایران منافات د ارد .
به باور تحلیلگران اقتصادی، طراحی برنامه ها در کشور ما مثل برنامه آرزوهاست. غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی می گوید: «یک سری آرزو و امکاناتی را فکر می کنیم در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، اما عملا در اجرا می بینیم این قدر موانع زیاد است و مشکل در کشور وجود دارد که نسبت به برنامه ها غفلت می شود.» وی متذکر می شود: «همیشه بین جناح های سیاسی ما اختلاف وجود دارد و در چنین فضایی نمی شود به اهداف بلندمدت رسید.»
به باور سلامی، «دولت ما هیچ گاه بلندمدت فکر نمی کند؛ چراکه در ایران دولت که تغییر می کند، سیاست های کل کشور نیز تغییر می کند. یعنی سیاست ها هیچ گاه روند یکنواخت ندارند و تا دولت تغییر می کند، همه سیاست ها کنار گذاشته می شود و سیاست های جدیدی در نظر گرفته می شود.»

به گزارش خبرآنلاین، آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفت وگو با غلامرضا سلامی است.

                                                                 ***

*عملکرد دوات در اجرای برنامه ششم توسعه را چطور ارزیابی می کنید؟

ببینید، در رابطه با ۵ برنامه توسعه ای که تاکنون اجرایی شده است، آنچه که در اهداف ذکر شده، با آنچه که اجرا شده، زمین تا آسمان متفاوت بوده است. در واقع اهداف بلندپروازانه ای در برنامه ها پیش بینی می شود که هیچ گاه تحقق پیدا نمی کند. حتی در برنامه یک ساله که بودجه است، رقمی را برای طرح های عمرانی می گذاریم، ولی هیچ گاه تحقق پیدا نمی کند. بنابراین می توان گفت یک سری اهداف و احکام اقتصادی که همواره در برنامه ها پیش بینی شده، هیچ گاه به منصه ظهور نمی رسد.

*دلیل این موضوع را چه می دانید؟ شما فکر می کنید چرا پس گذشت ۱۰ ماه از اجرای برنامه ششم توسعه، برنامه عملیاتی ای در رابطه با اجرای این برنامه نمی بینیم؟

شما برنامه سند چشم انداز توسعه کشور را ببینید. آیا این سند به اهدافی که تا سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده، چقدر نزدیک شده است؟ برای مثال، ما قرار بود در حمل بار هوایی در منطقه مقام اول را به دست بیاوریم. از زمانی که سند چشم انداز توسعه کشور طراحی شده، سال ها می گذرد، ولی بار ما به اندازه یک پانزدهم سفرهای امارات نرسیده است. یعنی حتی ۷ درصد خط هوایی امارات را ما بار جابه جا نمی کنیم. ا از سوی دیگر، در کل فرودگاه های کشور جابه جایی مسافر و در بخش خارجی در حدود ۷، ۸ میلیون نفر است؛ در حالی که در امارات در فرودگاه دبی ۸۸ میلیون مسافر جابه جا می شود. الان هم برای ۱۵۰ میلیون مسافر دارند برنامه ریزی می کنند. یا این که در قطر، کشوری که به اندازه کوچک ترین استان ایران هم نیست، ۸۰ میلیون مسافر جابه جا می شود. در بنادر همین حالت وجود دارد و در بخش ریلی نیز همین طور. در بخش ترانزیت که مزیت های زیادی داشتیم، همه را از دست دادیم.

طراحی برنامه ها در کشور ما مثل برنامه آرزوهاست. برای مثال، در حمل ونقل ریلی یک سری اهداف دیده شده که خیلی بلندپروازانه است. عملا وقتی اعتبارات لازم نمی رسد، ۵ سال هم که بگذرد، می بینیم حتی به ۱۰ درصد آمال و آرزوها هم نرسیدیم. علت این است که یک سری آرزو و امکاناتی را فکر می کنیم در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، اما عملا در اجرا می بینیم که این قدر موانع زیاد است و مشکل در کشور وجود دارد که نسبت به برنامه ها غفلت می شود. همیشه بین جناح های سیاسی ما اختلاف وجود دارد و در چنین فضایی نمی شود به اهداف بلندمدت رسید. دولت ما هیچ گاه بلندمدت فکر نمی کند.

از سوی دیگر، یکی از مسایلی که کمک می کند اهداف توسعه ای تحقق پیدا کند، بحث سیاست خارجی و تعامل با دنیا است که متاسفانه هیچ گاه این تعامل را نداریم. برای مثال، ما دنبال این هستیم که صادرات کشور را افزایش دهیم و بدون افزایش صادرات نمی توانیم رشد اقتصادی مطلوب داشته باشیم. این در حالی است که در حال حاضر شاهد هستیم که حتی در کشورهای همسایه و یا کشورهای مختلف دنیا کاهش صادرات داریم.

یکی از مسایل دیگر، سرمایه گذاری خارجی است که ما باز هم در این زمینه مشکل داریم. با توجه به رفتارهایی که ما در حوزه اقتصاد و سیاست داریم، سرمایه گذار خارجی حاضر نیست در کشور ما سرمایه گذاری کند.

*یک موضوعی که همواره در رابطه با عدم اجرای برنامه های توسعه ای مطرح است، این که تاکنون هر دولتی روی کار می کرده، برنامه هایی را که دولت قبل تصویب می کرده، قبول نداشته است. شما فکر می کنید چرا این اتفاق در دولت یازدهم افتاده است. دولت یازدهم یکی از منتقدان عدم اجرای برنامه های توسعه در دولت قبل بودند. از سوی دیگر، برنامه ششم توسعه که در دولت یازدهم تصویب شده است؟

بخش عمده ای از اجرای برنامه ششم توسعه در دولت یازدهم بود. هنوز از برنامه ششم توسعه زمان زیادی نگذشته، اما اصولا دولت های ما نمی توانند بلندمدت فکر کنند، چون هیچ گونه احساس امنیتی که بتوانند در بلندمدت حضور داشته باشند، ندارند.

ما شاهد بودیم دولت ملایمی مثل اصلاحات یک دفعه تبدیل به دولت احمدی نژاد شد. در بعضی از کشورها ممکن است رییس جمهور قبلی با رییس جمهور بعدی تفاوت های فکری داشته باشند، اما در کل سیستم تغییر نمی کند. در ایران دولت که تغییر می کند، سیاست های کل کشور نیز تغییر می کند. یعنی سیاست ها هیچ گاه روند یکنواخت ندارند و تا دولت تغییر می کند، همه سیاست ها کنار گذاشته می شود و سیاست های جدیدی در نظر گرفته می شود. همین طور دوره های 4 ساله دولت ها می گذرد.

*به طور متوسط در برنامه ششم توسعه برآورد شده بود که نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد داشته باشیم. در سال اول اجرای این برنامه پیش بینی ها این است که نرخ رشد اقتصادی به ۶ درصد برسد. در رابطه با نرخ بیکاری نیز اهدافی پیش بینی شده است. شما فکر می کنید وضعیت متغیرهای اقتصادی در برنامه ششم توسعه چگونه خواهد بود؟

من معتقدم با این نوع نگرش و دو قطبی بودن جامعه و اختلاف هایی که وجود دارد و این که همه چوب لای چرخ هم می گذارند، تحقق اهدافی که در رابطه با متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته شده، باور کردن آن مشکل است.

ما به جایی که با یکدیگر هم افزایی داشته باشیم، به گونه ای برخورد می کنیم که کارهای یکدیگر را خنثی کنیم. این بزرگ ترین لطمه را به توسعه کشور وارد می کند. از یک طرف، وزارت امور خارجه تلاش می کند که روابط بهبود پیدا کند، اما یک دفعه از جناح دیگر سیاسی کشور یک نفر صحبتی می کند و همه چیز روی هوا می رود. در رابطه با مشکلات بانکی و مسایل بین المللی، دولت می داند که ما باید یک سری روابط بین المللی را بپذیریم تا بتوانیم با بانک های دنیا رابطه متعارف برقرار کنیم. اما جناح مقابل معقتد است که اصلا این کارها ضرورتی ندارد.

*شما فکر می کنید بزرگ ترین فرصت سوزی ای که در رابطه با برنامه ششم توسعه صورت می گیرد، چیست؟

ببینید، در حقیقت معضلات اقتصادی ما در یک برنامه توسعه حل نمی شود. در حال حاضر در رفع بیکاری شاهد هستیم که هر چقدر هم شغل ایجاد کنیم، باز هم از تقاضای کار عقب هستیم. ما در چنین شرایطی نیاز به سرمایه گذاری داریم که سرمایه نیز از طریق داخلی امکان ایجاد ندارد.باید سرمایه گذاری خارجی وارد ایران شود و در بازارهای بین المللی بازار پیدا کنیم.

کشوری مانند ترکیه در حال حاضر ۲۸.۵ میلیارد دلار سالانه صادرات صنعت خودرو این کشور است. ما خیلی تلاش کنیم، صادرات کشور به ۱۰۰ میلیون دلار هم نمی رسد. ما شاهد هستیم دولت همان سیاست هایی که در رابطه با صنعت خودرو در ۴۰ سال گذشته عمل شده و شکست خورده را با شدت بیشتری اعمال می کند. برای مثال، تعرفه ها را بالا می برد و یا جلوی ثبت سفارش را می گیرد. به قول معروف، دولت، بدون تدبیر از صنعت خودرو داخلی حمایت می کند که نتیجه اش این می شود قیمت خودرو در داخل بالا رود و کیفیت آن نیز پایین آید. اتفاقی که سال ها افتاده و هیچ امیدی برای آینده صنعت خودرو که بتواند سهمی در بازار جهانی داشته باشد، متصور نیستیم.

*در واقع شما معتقدید که ما در بخش صنعت داریم بی راهه می رویم.

در تمام بخش ها این گونه است. ما در حوزه بانکداری بی راهه می رویم، در بخش کشاورزی بی راهه می رویم. در واقع یک استراتژی توسعه نداریم و فارغ از استراتژی توسعه هستیم. ما می توانیم با یک پنجم آبی که در بخش کشاورزی مصرف می شود، توسعه کشاورزی داشته باشیم. ما در تمام زمینه ها به خطا می رویم. در سهام عدالت به بازار سرمایه لطمه زدیم و در بحث خصوصی سازی هم همین طور. ما می توانستیم به مردم سهام بدهیم؛ بدون این که به صنعت و سرمایه گذاری لطمه بزنیم. شما بانکداری را نگاه کنید. نه بانکداری و نه سرمایه گذاری است. ما بالاترین نرخ بهره را در دنیا می دهیم و با این نرخ بهره تولیدکننده واقعی باز هم به اعتبارات دستش نمی رسد. این ها مسایلی که دولت و حکومت اذعان می کند، ولی هیچ برنامه خاص و مشخصی برای هیچ کدام از کارهای اقتصادی نداریم. ما همین طور فقط گذران می کنیم، ولی آخر و عاقبت خوبی ندارد.

شما به صندوق های بازنشستگی نگاه کنید. بی توجهی به بحران صندوق های بازنشستگی می تواند فاجعه ایجاد کند. دولت برای این که جلوی این اتفاق را بگیرد، باید پول منتشر کند و پول هم تورم ایجاد می کند. چاپ پول می تواند بعضی مواقع راهکار باشد؛ به شرط این که یک استراتژی همه جانبه و فکر شده ای داشته باشد. چاپ پول یک زمانی می تواند به عنوان مسکن باشد و یک زمانی هم به عنوان عمل جراحی. به نظر من هیچ نوع تفکر اقتصادی در کشور ما حاکم نیست.

*در برنامه ششم توسعه کشور یکی از محورهای جدی، اصلاح سیستم بانکی است. در حوزه اصلاح نظام بانکی، فرصتی بوده که از دست داده باشیم؟

یکی از مشکلات نظام بانکی، غیر از مشکلات ساختاری، بدهکاری دولت به نظام بانکی است. در حال حاضر بزرگ ترین بدهکار نظام بانکی، دولت است و تاکنون در جهت پرداخت این بدهی اقدام قابل توجهی صورت نگرفته و حتی روز به روز نیز این بدهی بیشتر شده است. رقم نیز خیلی زیاد است و شاید در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بانک ها باشد. دولت باید تاکنون اقدامی انجام می داد که این بدهی پرداخت شود. علاوه بر این، سرمایه بانک ها نیز باید افزایش می یافت. البته اقداماتی در جهت افزایش سرمایه صورت گرفته است، ولی این افزایش سرمایه و پول تازه به بانک ها نرفته و همه جنبه حسابداری داشته است. این دو مساله را دولت می توانست انجام دهد.

از سوی دیگر، بدهی دولت به فعالان اقتصادی و پیمانکاران پرداخت نشده و همین باعث شده که فعالان اقتصادی نتوانند بدهی خود را به بانک ها پرداخت کنند. به این ترتیب، بخشی از منابع اعتباری بانک ها قفل شده است و پیمانکاران و کسانی که از دولت و شرکت های دولتی طلبکار هستند، از دولت پولی نگرفتند که به بانک تسهیلات خود را بازپرداخت کنند.

*البته دولت در چند سال گذشته با کمبود شدید منابع روبه رو بوده است. همین موضوع باعث شده تا حدی در پرداخت بدهی خود ناتوان باشد.

رقمی که دولت بدهی دارد، معادل بودجه یک سال است و رقم درشتی است. این بدهی را نمی شود یک روزه تسویه کرد. در دنیا این گونه رفتار می کنند که اوراق بدهی منتشر می کنند و به مردم می فروشند. در حقیقت دولت به مردم بدهکار می شود، نه به بانک ها. در ایران قبلا دولت به بانک مرکزی بدهکار می شد، اما در حال حاضر به بانک ها بدهکار است.

دولت باید اوراق بلندمدت بدهکار باشد و آن هم به مردم و صندوق های بازنشستگی، ولی متاسفانه ما اوراق بلندمدت در ایران نداریم. در کشورهای دیگر اوراق ۱۰ ساله، ۲۰ ساله و حتی بالای ۲۰ سال منتشر شده است و دولت این گونه بدهکار است. دولت ایران نیز باید این کار را می کرد و می توانست انجام دهد، منتها دلیل تعلل دولت را متوجه نمی شویم. در واقع در این ۵ سال فرصت خیلی خوبی را از دست دادیم و فرصت ها باز هم از دست می رود.

*شما فکر می کنید دلیل تعلل دولت چه بوده است؟

پیشنهاد ما این بوده که صدور اوراق بلندمدت با بهره ۲۰ درصد امکان پذیر است. پیشنهاد این بود که اوراق بدهی با قدرت خرید ثابت منتشر شود؛ یعنی متکی به ارزهای معتبر مثل دلار و یورو باشد. به عبارتی، کسی که ۱۰ هزار دلار می دهد و اوراق می گیرد، بعد از ۱۰ سال نیز قدرت خریدش ثابت بماند و در حد همان ۱۰ هزار دلار باشد. البته در این حالت بهره اش روی ۵، ۶ درصد می آید. در دنیا یک چنین اوراقی را با نرخ یک و دو درصد می فروشند. بسیاری از ایرانی ها در خارج از کشور نیز این اوراق را می خریدند.

با انتشار این اوراق می توان بدهی دولت به بانک ها و فعالان اقتصادی را پرداخت کرد. به این پیشنهاد به دلیل محافظه کاری زیاد هیچ کسی پاسخ نداد. گروهی انتقاد می کردند که ما نباید به ارز خارجی اوراق را منتشر کنیم؛ در حالی که هدف ما این نبود که اوراق قرضه ارزی منتشر کنیم، بلکه باید به ارزهای دیگر متصل می کردیم. در واقع کسی که این اوراق را می خرد، دیگر خیالش راحت خواهد بود که ۱۰ سال دیگر ارزش پولش حفظ شده است.

این یکی از فرصت سوزی هایی بود که صورت گرفت. نباید منتظر معجزه بود که بدهی دولت به بانک ها و فعالان اقتصادی پرداخت شود، بلکه باید راهکار اندیشیده شود. در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران و کارخانه ها از شرکت های دولتی طلبکار هستند.

*به نظر شما، بودجه ۹۷ در جهت کاهش بدهی ها حرکت کرده است؟

دولت طی چند سال گذشته اسناد خزانه یک ساله و دو ساله منتشر کرده است. در حقیقت این نوع پرداخت بدهی، تنها تعویق انداختن بدهی به سال بعد است. با چه قیمتی؟ به قیمت این که پیمانکار ضرر کند. ما نباید به این مسایل بی تفاوت باشیم و بدهی دولت باید به بانک ها پرداخت شود تا بانک ها امکان اعطای اعتبارات به بخش تولید را داشته باشند.

از سوی دیگر، مقررات بانکداری بدون ربا که در حقیقت در ایران است، منشا بسیاری از مفاسد اقتصادی و مشکلات است. به طور کلی قانون بانکداری بدون ربا کاملا غیرکارشناسی بود و نرخ بهره را بالا برد. بارها این موضوع گفته شده، ولی هیچ اقدامی در جهت اصلاح این قانون صورت نگرفته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir