بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 31 فروردين 1392      12:38
آخرین جزئیات از نرخ بیکاری استان ها و میزان مشارکت اقتصادی از سال 84 تا 91

کدام استان رکورددار نرخ بیکاری است؟

افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در 7 سال اخیر

 

آمارهای مرکز آمار ایران بیانگر آن است که در کل کشور طی چند سال گذشته تاکنون نرخ بیکاری0.7 درصد افزایش و نرخ مشارکت اقتصادی3.3 درصد کاهش یافته است.

طرح آمارگیری نیروی کار با هدف برآورد شاخص های نیروی کار به طور فصلی و سالانه همچنین تغییرات آن در کل کشور، نقاط شهری، نقاط روستایی و تغییرات سالانه در استان ها با روش نمونه گیری چرخش در فصول مختلف سال اجرا می شود که بر این اساس برخی از جزییات آمار گیری سال 91 در شاخص های نیروی کار در این گزارش بیان شده است.

افزایش نرخ بیکاری کل کشور از سال های 84-91

در حالی که طبق گزارش مرکز آمار در سال 84 نزدیک به 11.5درصد جمعیت فعال کشور بیکار بوده اند اکنون و تا پایان سال 91، با وجود پیش بینی مسولین مبنی بر ایجاد بیش از یک میلیون و 600هزار شغل در سال اکنون نرخ بیکاری با افزایش0.7 درصدی نسبت به هشت سال پیش به 12.2درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که نرخ بیکاری طی سال های 84 تا91 به ترتیب بین 11.5،11.3، 10.5، 10.4، 11.9، 13.5، 12.3و 12درصد در نوسان بوده است.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور از سال 84 -91

براساس آمار ارایه شده بررسی نرخ مشارکت اقتصادی یعنی نرخ فعالیت حاکی از آن است که در سال 84 نزدیک به41 درصد جمعیت در سن کار( 10 ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده و در گروه شاغلان یا بیکاران قرار داشته اند این در حالی است که این میزان در سال های بعد روندی نزولی در پیش می گیرد.

بر این اساس نرخ مشارکت اقتصادی در سال های 84 تا 91 به ترتیب41، 40.4 ،39.8، 38، 38.9، 38.3، 36.9 و 37.8 بوده است که در سال 91 این نرخ به 37.7 رسیده که کاهش 3.3 درصدی را نسبت به سال84 نشان می دهد.

"ترین" های آمار نیروی کار در استان های کشور در سال 91

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از بررسی نیروی کار در کشور، آذربایجان غربی با 42.8 درصد بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی را در بین 31استان داراست که اردبیل نیز با 42.6درصد در رتبه بعدی قرار دارد.

اما کمترین مشارکت اقتصادی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 26.9 درصد است که کهگیلویه و بویراحمد نیز با 29.7 درصد نرخ مشارکت در رتبه بعدی قرار دارد.

خراسان جنوبی، پرکارترین استان کشور

6.4 درصد نرخی است که خراسان جنوبی را در رده اول دارندگان کمترین بیکاران کشور قرار داده است.

البته کرمان با 7.8 و گلستان با 8.9 درصد در رتبه های بعدی کمترین نرخ بیکاری قرار دارند.

لرستان، بیکارترین استان کشور

بیش از 20 درصد از جمعیت فعال استان لرستان در سال گذشته بیکار بوده اند که این رقم موجب شده تا این استان در رتبه نخست بیکاران قرار گیرد.

بر همین اساس استان ایلام با 17.3 و فارس با 16.8درصد در رتبه بعدی بیکاران کشور قرار دارند.

بالاترین تغییر نسبت به سال 90

در سال 91 نزدیک به 5.1 درصد بر مشارکت اقتصادی کرمانشاهی ها افزوده شده که بیشترین تغییر در بین استانهای کشور از لحاظ نرخ مشارکت اقتصادی است به طوری که این آمار از 33.2 در سال 90 به 38.3 در سال 91 افزایش یافته است.

اما کاهش 4.4 درصدی نرخ بیکاری در استان البرز از سال 90 تا 91 بیشترین تغییر را و البته تغییر مثبت را در بین سایر استانها ایجاد کرده است.

بیکارترین ها در بهار91

استان ایلام با 21 درصد بالاترین نرخ بیکاری بهار سال گذشته را به خود اختصاص داده در حالی که خراسان جنوبی با 6.5 درصد کمترین بیکاران بهاری را داشته است.

پرکارترین های تابستان 91

باز هم خراسان جنوبی با 6.3 درصد پرمشغله ترین استان در تابستان سال گذشته است که در مقابل استان فارس با بیکاری 21.5 درصد از جمعیت فعال در نقطه مقابل قرار دارد.

ترین های پاییز91

خراسان جنوبی این بار هم رکورد دار کمترین بیکاری فصلی با 5.4 درصد در بین استان های کشور است البته قابل توجه است که این رقم از بیکاری ، کمترین نرخ در بین تمامی فصل های سال 91 در بین تمامی استان های کشور است.

اما در مقابل لرستان بار دیگر بیشترین بیکاران فصلی را به خود اختصاص داده است به طوری که با نرخ 20.6 حتی نسبت به فصل قبل افزایش نیز داشته است.

بیکاران زمستانی 91

در این فصل نیز لرستان نرخ بیکاری بالاتری نسبت به سایرین دارد با اینکه نسبت به پاییز کاهش یافته و به 20.4درصد رسیده است.

اما این بار با وجود افزایش بیش از دو درصدی بیکاران خراسان جنوبی باز هم این استان صدر نشین پرکارترین هاست.

تغییر شاخص های عمده نیروی کار در سال 91 نسبت به سال 90

براساس گزارش اعلام شده نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور در سال 91افزایش 0.8 درصدی داشته است. هم چنین نرخ بیکاری کل کشور با کاهش 0.1 درصدی مواجه بوده است.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نیز 0.4 درصد افزایش یافته است. در عین حال نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله کل کشور نسبت به سال قبل 0.5 درصد افزایش یافته است.

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی سال 91 را با نرخ بیکاری 12.5درصدی و نرخ مشارکت 40.8 درصدی در کل سال به پایان رسانده است.

تابستان با نرخ 14.8بیکارترین فصل و و پاییز با نرخ 10.4 پرکارترین فصل های این استان در سال گذشته بوده است.

این در حالی است که 12.6و12.3درصد از جمعیت فعال آذربایجان شرقی در بهار و پاییز بیکار بوده اند.

اما در حالی نرخ مشارکت اقتصادی در این استان در کل سال برابر با 40.8درصد است که در بهارمعادل 42.2، تابستان39.4، پاییز40.8 و زمستان نیز40.8بوده است.

آذربایجان غربی

در مجموع معادل 11.1 درصد از جمعیت فعال آذربایجان غربی در سال 91 بیکار بوده اند.

نرخ بیکاری 9.7 در بهار و 15.7 در زمستان نشان از افزایش 6 درصدی بیکاران در طول سال در این استان است.

این در حالی است که بیکاران در تابستان و پاییز معادل 8.6 و 10.8از جمعیت فعال استان آذربایجان غربی را در سال اخیر تشکیل داده اند.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در این استان در کل سال معادل 42.8 درصد بوده که بالاترین نرخ را در بین کل استان های کشور از این لحاظ دارا است.

بر این اساس 42.9،45.2،42.4 و40.9 به ترتیب نرخ های مشارکت اقتصادی در ماه ابتدایی تا پایانی سال 91 در استان آذربایجان غربی است.

اردبیل

نرخ بیکاری 13.4درصدی در کل سال در شرایطی برای استان اردبیل رقم خورده که تفاوت 4.5 درصدی بین بیکاران در ابتدا و انتهای سال در این استان وجود دارد.

بر این اساس بهار با 11.8درصد کمترین و زمستان با 16.3درصد بیشترین میزان بیکاری را در این استان در سال گذشته به خود اختصاص داده است.

همچنین بیکاران این استان در تابستان و پاییز معدل 13.6 و 12.3 درصد از جمعیت فعال این استان را تشکیل داده اند.

اما اردبیل با 42.6 پس از آذربایجان غربی بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی را در کشوربه خود اختصاص داده است.

این در حالی است که این نرخ در بهار 45.7، تابستان 42.9، پاییز41 و زمستان برابر با 40.6 بوده و روندی کاهشی را طی سال سپری کرده است.

اصفهان

13.4 درصد ، نرخ بیکاری کل در سال 91 برای استان اصفهان است.

بر اساس آمار ارائه شده بیکاران این استان از ابتدا تا انتهای سال اخیر 0.8 درصد کاهش یافته اند به طوری که نرخ بیکاری از 14.2در بهار به 13.4 در زمستان رسیده است.

همچنین تابستان با 14.3درصد بیشترین نرخ بیکاری سال را در اصفهان داشته است.

پاییز 91 نیز بیکاری 13.3درصد جمعیت فعال این استان را به همراه داشته است.

اما نرخ مشارکت اقتصادی کل در این استان طی سال اخیر برابر با 40 درصد بوده که این نرخ نیز با روندی کاهشی از ابتدا تا انتهای سال مواجه بوده و 1.5 درصد کاهش یافته است.

41.8، 40.2، 39.5 و 38.5درصد نرخ فعالیت اصفهانی ها از فروردین تا اسفند سال گذشته است.

البرز

استان البرز سال گذشته را با نرخ بیکاری کلی 14.9 درصدی و پشت سرگذاشتن روندی کاهشی در بیکاری به پایان رسانده است.

بهار 91 با 16.9 درصد بیکار ترین و زمستان با 13.8 درصد پرکارترین فصل ها برای البرز بوده اند.

تابستان 15درصدی و پاییز 14.1 درصدی نیز نشان دهنده سیر نزولی نرخ بیکاری در این سال است.

اما نرخ مشارکت اقتصادی البرزی ها همواره در رنج 30 درصد بوده و نرخ کلی مشارکت اقتصادی در این استان در سال قبل برابر 37.2 است.

بر این اساس 36.8، 37.4،37.3 و 37.2 تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی از فصل اول تا آخر 91 برای البرز است.

ایلام

ایلام در حالی سال 91 را با نرخ بکاری 17.3سپری کرد که بیکاری 21درصدی جمعیت فعال این استان، بهارش را رکوردار نرخ بیکاری فصلی در بین سایر استان ها کرد.

با وجود کاهش بیکاری در تابستان تا مرز 14.1درصدی و در پاییز به 15 درصد بیکاران این استان در زمستان بار دیگر افزایش یافته و به 19.2درصد رسیده اند.

اما نرخ کلی مشارکت اقتصادی این استان نیز در سال قبل معادل 35.4درصد بوده است.

بهار 35.7درصدی، تابستان36.1 درصدی، پاییز 36.2 درصدی و زمستان 33.7 درصدی نیز از میزان مشارکت اقتصادی ایلامی ها در سال اخیر خبر می دهند.

بوشهر

بیکاران بوشهری در سال 91 نزدیک به 11.7درصد از جمعییت فعال این استان بوده اند.

در حالی تابستان با 13.7درصد بالاترین نرخ بیکاری را در طی این سال برای بوشهری ها رقم زده که پاییز با 9.8 درصد کمترین میزان بیکاری را داشته است.

11.2در بهار و 11.9 در زمستان سایر نرخ های بیکاری این استان در سال گذشته است.

35.8درصد، متوسط شاخص نرخ مشارکت اقتصادی بوشهری ها در سال پیش است.

این نرخ از 33.8 درصد در بهار به 37.8 درصد در زمستان افزایش یافته است.

34.8 و 35.5 درصد هم میزان مشارکت اقتصادی در تابستان و پاییز برای این استان است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : نرخ - بیکاری - مشارکت - اقتصادی - مشارکت اقتصادی - 91 - نرخ بیکاری - نرخ مشارکت - درصدی - سال 91 - نرخ مشارکت اقتصادی - بیکاران - زمستان - جمعیت - پاییز - استان در - تابستان - این استان در - جمعیت فعال - کمترین - بهار - در بین - کل کشور - در این استان - فصل - در سال 91 - مشارکت اقتصادی در - آذربایجان - با نرخ - اقتصادی در - نیروی کار - و پاییز - در کل - از جمعیت - است. اما - غربی - در زمستان - از جمعیت فعال - است. این - 84 - این اساس - آذربایجان غربی - در رتبه - بیکار - در تابستان - و زمستان - در این استان در - البرز - در سال گذشته - فصلی - درصد از - در کل سال - در بهار - در استان - کار در - استان در سال - درصد در - سال اخیر - است. این در حالی است - فعال این استان - است. این در حالی - کل سال - بیکار بوده - فعال این - پرکارترین - کشور از - خراسان - است. این در - خراسان جنوبی - نیروی کار در - این استان در سال - درصد از جمعیت - درصد از جمعیت فعال - استان های کشور - بالاترین نرخ - روندی - کاهش یافته
نظرات کاربران
محمد
جمعه 2 تير 1396      18:4

استان خوزستانم طبق معمول آدم حسابش نکردین. نرخ بیکاری تو خوزستان ۲۰۰ درصده. چون اونایی هم که سر کار بودن هم دارن بیرون میشن
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir