بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 30 ارديبهشت 1397      13:29

ریسک تحریم‌ها برای آمریکا

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به انعکاس سخنرانی «ریچارد نفیو» طراح تحریم‌های هوشمند علیه ایران در دولت اوباما پرداخته است.

اقتصاد ایرانی: بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به انعکاس سخنرانی «ریچارد نفیو» طراح تحریم های هوشمند علیه ایران در دولت اوباما پرداخته است. به عقیده مدیر برنامه ریزی مرکز جهانی انرژی، مجموعه ای از عوامل شامل تضعیف قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا، مقاوم سازی ساختار اقتصادی کشورها در مقابل تحریم و اثر سوء تحریم بر شرکت های بزرگ در نهایت باعث تضعیف قدرت تخریب سلاح آمریکایی تحریم و اثر بومرنگی این سلاح خواهد شد. بنابراین احتمالا در سال های آتی شاهد تغییر رویکرد تحریمی آمریکا خواهیم بود. سایر کشورها در این سناریو چه سیاستی باید در پیش بگیرند؟

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با نگاه به آرا و نظرات یکی از برجسته ترین سیاست گذاران تحریم در آمریکا که ادعا می شود هوشمندترین و هدفمندترین تحریم ها علیه ایران را طراحی کرده است، به بررسی آینده تحریم های اقتصادی در جهان پرداخته است. به عقیده «ریچارد نفیو»، مدیر توسعه تحریم ها علیه ایران در دوره اوباما «تضعیف جایگاه آمریکا به عنوان قدرت بلامنازع اقتصادی»، «کاهش همراهی سایر کشورها با آمریکا»، «متضرر شدن بسیاری از شرکت های بزرگ در تحریم های آمریکا»، «گسترش سازمان های بین المللی»، «مقاوم سازی ساختار اقتصادی سایر کشورها» و «مقابله به مثل از سوی قدرت های بزرگ اقتصادی» در نهایت باعث خواهد شد تا در دهه پیش رو رفته رفته از اثرگذاری تحریم های اقتصادی کاسته شود. به عقیده مدیر مرکز جهانی، سیاست گذاری انرژی چه بسا مزیت تحریم ها به عنوان یک راه حل شبه دیپلماتیک برای فشار به سایر کشورها جای خود را به یک ابزار آسیب زا برای اقتصاد آمریکا بدهد و مزیت نامتقارن آمریکا در تحریم ها را به پاشنه آشیل اقتصاد این کشور تبدیل کند. نظرات طراح شبکه عنکبوتی تحریم ها علیه ایران می تواند ترسیم کننده ترفندهای آتی این کشور برای اعمال فشار اقتصادی به کشورهای تحت تحریم و نمایانگر مختصات سیاست هایی باشد که می تواند به پایان هژمونی سیاسی و اقتصادی آمریکا در سالهای پیش رو بینجامد.

امکان پاتک تحریمی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آذرماه سال ۱۳۹۴ در گزارشی با عنوان «آینده تحریم های اقتصادی در اقتصاد جهانی» به بررسی چکیده ای از نظرات «ریچارد نفیو»، مدیر مرکز جهانی سیاست گذاری انرژی پرداخته است. این گزارش در واقع انعکاس سخنان معمار شبکه عنکبوتی تحریم ها علیه ایران در دانشگاه کلمبیا است. نفیو در دوران ریاست جمهوری اوباما، گسترش و اعمال تحریم ها بر ایران را مدیریت می کرد. اطلاع از رویکرد و دیدگاه های این سیاست گذار می تواند به عنوان نقشه ای برای شناسایی ترفندهای آمریکا در محدودسازی ایران مورد استفاده قرار گیرد. به عقیده این کارشناس برجسته حوزه سیاست گذاری، رفته رفته و با پیدایش اقتصادهای بزرگ جهانی، سیاست تحریم های آمریکا به تدریج کارآیی خود را از دست خواهد داد و چه بسا سایر اقتصادهای قدرتمند نیز بتوانند از ابزاری مشابه علیه اقتصاد آمریکا استفاده کنند. به عقیده نفیو بدون به روزرسانی تحریم های اقتصادی بر اساس هارمونی جدید قدرت های اقتصادی، مزیت نامتقارن تحریم ها می تواند به آسیب پذیری نامتقارن اقتصاد آمریکا بدل شود.

به عقیده نفیو آمریکا در حال ترک جایگاه «قدرت بلامنازع» در اقتصاد جهان است. روندی که همراهی سایر کشورها با سیاست های تحریمی آمریکا را کاهش خواهد داد. افزون بر این طی سال های اخیر بسیاری از کشورها به واسطه وجود احتمال تحریم شدن از سوی آمریکا ساختار و آلترناتیوهای لازم را برای کاهش اثرپذیری اقتصاد خود از تصمیمات اتخاذ شده در کاخ سفید طراحی کرده اند. افزون بر این تحریم های آمریکا طی دوره های مختلف نه فقط کشورهای تحت تحریم بلکه بسیاری از شرکت های بزرگ را متضرر کرده است. به همین واسطه این شرکت ها نیز رفته رفته احتمال عدم همراهی شرکت های بزرگ با آمریکا را افزایش داده اند. در کنار این تغییرات شتاب اقتصادی چین نیز رفته رفته به هژمونی اقتصادی آمریکا پایان خواهد داد. به عقیده یکی از طراحان اصلی سیاست های تحریمی آمریکا تا سال ۲۰۲۵ و با برابر شدن تولید ناخالص داخلی چین و آمریکا، نه تنها از قدرت تحریم های آمریکا کاسته خواهد شد، بلکه شرایط برای تحریم شرکت های بزرگ آمریکایی نیز فراهم خواهد شد.

ریسک فزاینده تحریم برای آمریکا

طی دهه های گذشته آمریکا به عنوان مبتکر تحریم ها، توانسته است از قدرت اقتصادی خود استفاده کرده و یک مزیت نامتقارن و شفاف در زمینه تحریمها ایجاد کند. اما ریسک این شیوه شبه دیپلماتیک در اعمال فشار به سیبل های تحریمی، برای آمریکا رفته رفته در حال افزایش است. ادعایی که به عقیده نفیو نه اغراق آمیز بلکه یک امکان محتمل در آینده است. بنابراین منافع استراتژیک آمریکا اقتضا می کند که این کشور در آینده ریسک تحریم ها را برای خود کاهش دهد. یکی از ترفندهای پیشنهادی برای کاهش ریسک تحریم ها برای آمریکا، کاهش دامنه اثر این تحریم ها از کل اقتصاد کشور تحت تحریم به شرکت ها، نهادها و بنگاه های فعال در زمینه موضوع تحریم است. چنین سیاستی از یکسو با تغییر شکل مرسوم تحریم ها اقتصاد آمریکا را از ریسک مقابله به مثل کشورهای تحریم شده حفظ خواهد کرد و از سوی دیگر تمایل سایر کشورها برای همراهی با آمریکا در جهت اهداف تحریمی را افزایش خواهد داد. معمار شبکه تحریمی علیه ایران در دوره اوباما، برای روشن تر شدن موضوع در این زمینه به روند تشدید تحریم ها علیه ایران پیش از سال ۲۰۱۵ پرداخته است. اگرچه این تحریم ها در ابتدا تنها در زمینه همکاری هسته ای با ایران طراحی شده بود اما در نهایت با تحمیل تحریم های ثانویه حتی شرکت های بزرگ خودروسازی نیز امکان همکاری با ایران به عنوان یکی از بازارهای جذاب آسیا را از دست دادند. در نتیجه فعالیت بسیاری از شرکت ها صرفا به خاطر فعالیت های تجاری بی زیان خود با ایران متحمل هزینه هایی شد. به همین دلیل می توان انتظار داشت که رفته رفته از همراهی کشورها و شرکت های مختلف با تحریم های ثانویه کاسته شود. به همین دلیل احتمالا سیاست گذاران آمریکایی در دهه پیش رو مجبور خواهند بود کمتر از سیاست تحریم ثانویه استفاده کنند.

افزون براین طی سال های اخیر وابستگی اقتصاد آمریکا به سرمایه گذاری خارجی افزایش یافته است. از سوی دیگر حجم گسترش فعالیت های برون مرزی شرکت های آمریکایی در عمل باعث تجمیع دارایی این شرکت ها در سایر کشورها و در نتیجه وجود خطر بالقوه و تهدیدکننده تحریم شدن شده است. بنابراین رفته رفته اقدامات بازدارنده آمریکا دربردارنده هزینه بیشتری نه تنها برای شرکت های بین المللی بلکه برای شرکت های آمریکایی نیز خواهد بود. نفیو در ادامه سخنرانی خود در رابطه با آثار جانبی تحریم به نمونه ای از اثر اقدامات بازدارنده آمریکا بر تغییر استراتژی شرکت های بین المللی پرداخته است. شرکت توتال پس از تحریم روسیه از سوی آمریکا، با وجود اینکه تمایل داشت تامین مالی ۱۵ میلیارد دلاری برای توسعه یک میدان گازی در روسیه با استفاده از دلار بود، از سرمایه گذاران چینی برای تامین مالی این پروژه استفاده کرد.

مسیر آتی آمریکا در تحریم

ریچارد نفیو مسیر آتی آمریکا در زمینه اعمال تحریم بر سایر کشورها در قالب سه سناریوی احتمالی معرفی کرده است؛ نادیده گرفتن ریسک تحریم ها و ادامه روند موجود، کنار گذاشتن ابزار تحریم و اتخاذ رویکری همه جانبه و کل نگر در تحریم اقتصادی. از آنجایی که ابزار نخست نیازمند سطح ثابت یا فزاینده ای از قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا است می توان انتظار داشت که این راه حل جای چندانی در رویکرد آتی آمریکا نداشته باشد. در راه حل دوم نیز کنارگذاشتن کامل یکی از اهرم های فشار شبه دیپلماتیک این کشور به طور کامل دور از ذهن به نظر می رسد. به عقیده نفیو سیاست گذاران آمریکا احتمالا در سال های پیش رو از رویکردی کل نگر و همه جانبه مشابه با سومین رویکرد برشمرده شده استفاده خواهند کرد. در این رویکرد کلی نگرانه (بر خلاف سیاست تحریمی اخیر آمریکا در قبال ایران) باید اهداف و مکانیزم تصمیم گیری درباره تحریم برای تمامی بازیگران اقتصاد جهانی قابل درک باشد. سیاست گذاران آمریکایی در طراحی تحریم ها در آینده احتمالا توجه بیشتری به عدم تناقض منافع خود در کشور تحت تحریم با سیاست های محدودکننده خواهد داشت. برای مثال بدون شک آمریکا به واسطه وجود برخی منافع در کشور تحت تحریم حاضر به موافقت با برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام شد، اما بازگشت تحریم ها باعث از بین رفتن کامل این منفعت ها برای آمریکا خواهد شد. مدیر برنامه ریزی مرکز جهانی سیاست گذاری انرژی در ادامه با اشاره به یکی از تجربیات انرژی به رویکرد دوگانه و مغرضانه آمریکا در تحریم کردن یا تحریم نکردن کشورهای مختلف در مورد مساله ای مشترک پرداخته است. به عقیده نفیو، این رویکرد کج منشانه باعث ایجاد انگاره استفاده از تحریم های آمریکا در جهت منافع اقتصادی این کشور بدون توجه به منافع اقتصادی سایر کشورها شده است. وضعیتی که نمونه ای از آن به روشنی در لغو یک جانبه تحریم هایی هسته ای ایران قابل مشاهده است. بنابراین سیاست گذاران آمریکایی اگر می خواهند سایر کشورها را در آینده با تحریم های خود همراه کنند نخست باید در مکانیزمی شفاف سایر کشورها را نسبت به منافع تحریمی آگاه کنند و سپس رویکرد دوگانه در اعمال تحریم بر کشورهای مختلف را کنار بگذارد.

نفیو در پایان سخنرانی خود در دانشگاه کلمبیا به رویکردی که شرکت های آمریکایی می توانند برای کاهش اثر تحریم های احتمالی در آینده مورد استفاده قرار دهند پرداخته است. توصیه هایی که با اندکی تغییر قابل تعمیم به سایر کشورها نیز خواهد بود. بر این اساس شرکت های مختلف باید نسبت به ارزش دهی به متغییر احتمال تحریم در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود اقدام کرده و استراتژی و راهبرد خود را متناسب با این احتمالات تنظیم کنند. به خصوص کشورهایی مانند ایران که در معرض تحریم قراردارند باید در قراردادهای تجاری خود پوشش بیمه ای مخاطرات تحریم را مدنظر قرار دهند. افزون بر این اقتصادهای در معرض احتمال تحریم باید یک رویکرد ساختاری برای پیش بینی و پاسخ به تحریم ها وضع کنند و با کاهش احتمال آسیب پذیری عملیات اصلی خود از تحریم با استفاده از اقداماتی نظیر انتقال زنجیره تامین به مرزهای داخلی کشور احتمال اثرگذاری عمیق تحریم بر فعالیت های خود را به حداقل برسانند.

* منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir