بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 خرداد 1397      12:52

مهمترین دلایل رشد مطالبات معوق بانک‌ها

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره مطالبات غیرجاری بانکها در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد.

اقتصاد ایرانی: در این گزارش که فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ آن را قرائت کرد، تاکید شده است : تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل با ۹.۳۶۰ هزار میلیارد ریال است که از این میزان ۱۱ درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده است که سهم بانک های دولتی از این مبلغ ۳۹ درصد و سهم بانک های غیر دولتی ۶۱ درصد است.

به گزارش خبرآنلاین، بر این اساس نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در «کل بانک ها و موسسات اعتباری»، «بانک های دولتی و غیردولتی، به ترتیب ۱۱، ۱۰.۴و ۱۱.۵ درصد است که بانک های دولتی در مقایسه با بانک های غیر دولتی در شرایط بهتری قرار دارند. در پایان سال ۱۳۹۴ ارقام مذکور به ترتیب ۱۰.۲، ۹.۲ و ۱۱.۱ درصد بوده است که بیانگر آن است که در پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی در شرایط بهتری قرار ندارد.

هر دو گروه دولتی و غیردولتی هم به لحاظ ریالی و هم ارزی به شدت دچار ریسک هستند، زیرا ۶۰ درصد تسهیلات غیر جاری (اعم از ارزی و ریالی) معادل ۶۱۱ هزار میلیارد ریال مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده و قابلیت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارد.

علی ای حال نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، ۱۱ درصد است که نسبت به استاندارد جهانی (۲ تا ۵ درصد) رقم بسیار بالایی است.

در این گزارش عوامل موثر بر ایجاد و رشد مطالبات غیر جاری در دو بخش طبقه بندی شده است. این دو حوزه عوامل درون نظام بانکی و عوامل بیرونی آن است . در این گزارش مفصل تاکید شده است . عوامل درونی نظام بانکی ناشی از ضعف سیستم های داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات هستند که مهم ترین آنها عبارتند از:

- ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکل گیری شبکه های فساد و تبانی در داخل برخی از بانک ها

- ضعف در زیرساخت های موردنیاز به منظور شناسایی سیستمی ذینفع واحد

بر پایه آمار منتشره از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری ۱۳۰ هزار میلیارد ریالی بانک ملی در سال ۹۳، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال تن ها مربوط به گروه امیرمنصور آریا و ۵۰ هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به ۳۰ نفر ذی نفع واحد در قالب چند شرکت می شود که در مجموع ۸۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده می باشد. همچنین ۵۰ گروه یا شرکت مرتبط به هم ۳۳٪ از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده اند.) نبود اتصال منسجم بین همه سامانه های ذینفع واحد در قالب یک سامانه مادر، همراه با اتصال این سامانه به سامانه های مختلف ثبت احوال، ثبت شرکت ها، سازمان آمور مالیاتی و غیره از جدی ترین مشکلات در این زمینه می باشد که می بایستی هرچه سریع تر بانک مرکزی برای حل مشکلات ذینفع واحد، نسبت به راه اندازی یک سامانه متمرکز یکپارچه اقدام نماید به نحوی که با استفاده از اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات کلان و ذینفعان واحد تمام بانک ها و مؤسسات مالی، شناسایی روابط اشخاص و استخراج شبکه ذی نفعان واحد قابل دسترسی بوده و امکان دسترسی به این سامانه به منظور سیاست گذاری صحیح، حفظ اطلاعات محرمانه و نظارت دقیق، تنها در اختیار بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر باشد.

امکان احیای تسهیلات در بانک ها و فقدان سیستم های نظارتی مناسب به منظور شناسایی آنها ذخیره گیری ناکافی برای مطالبات مشکوک الوصول

- ارزیابی غیراصولی و ناصحیح در مورد تسهیلات تکلیفی

- ناکارآمدی سازوکار بررسی ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی در بانک ها

- بی توجهی و بعضاً عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها

- اخذ وثایق ناکافی و یا وثایق با امکان نقدشوندگی نامطمئن با پایین تر از ارزیابی انجام شده

- احتراز بانک ها از تملیک وثایق و تضمینات به دلیل برخی محدودیت ها (در خصوص نقش وثایق و تضمینات در عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک ها موارد زیر قابل ذکر است)

- ضعف در تشخیص املیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات به دلیل عدم شفافیت اطلاعات مشتریان و دسترسی حداقلی به اطلاعات مالی موجود در سازمان های ذیربط

- فقدان افراد مجرب و متخصص در خصوص اخذ اطلاعات محرمانه مشتری و تطبیق اطلاعات مأخوذه با پرسشنامه های اعتباری تکمیل شده

- عدم ارتباط شعب یک بانک و به طورکلی بانک ها با یکدیگر در مورد اطلاعات مشتریان ازجمله وثایق و میزان تسهیلات دریافتی به دلیل فقدان بانک جامع اطلاعات وثایق مشتریان نظام بانکی

- مشکلات شناسایی دارایی اشخاص به سبب عدم ثبت مکانیزه تمام استاد ملکی

- نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب، در حال حاضر بانک ها به دلیل عدم وجود سیستم اعتبارسنجی مناسب، قادر به پردازش ریسک اعتباری مشتری نمی باشند (عدم اعتبارسنجی ضامنین و استفاده از ضامنین بدون اعتبار و پشتوانه مالی، باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری، وکیل بانک نتواند با اقدام قانونی علیه ضامن، حقوق بانک را استیفا نماید)

- تبدیل شدن اسناد وثیقه ای بانک ها به اسناد ذمه ای (اسنادی که مدعیان دیگری دارد) به سبب عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و...

- زمان بر بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق رهنی و بی نتیجه بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق غیر رهنی

- اعطای مجوز پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان دارای پرونده در فرآیند اجرا و...

- نبود سازوکار مناسب در بانک ها به منظور نظارت برنامه ریزی شده و مستمر بر نحوه مصرف تسهیلات و پیگیری پرونده های مطالبات معوق

- ضعف در اقدام به موقع و قاطع با نکول کنندگان

- کارشناسی خلاف واقع املاک به وثیقه گذاشته شده نزد بانک ها

- احتراز بانک ها از طرح شکایت در مراجع قضایی علیه مشتریان بدهکار به دلایل گوناگون

- عدم اعمال وجه التزام تأخیر تأدیه دین به میزان لازم و کافی در مورد مطالبات غیرجاری

- در نظر نگرفتن معیارهای حرفه ای در انتخاب مدیران ارشد نظام بانکی و بی ثباتی مدیریتی در بانک ها به خصوص بانک های دولتی و شبه دولتی

- شفاف نبودن آمار بانک ها در اعلام میزان مطالبات معوق بانکی

- ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی پرونده ها در شعب بانک ها

- ضعف در پیگیری پرونده های مطروحه در مراجع قضایی به ویژه پرونده هایی که رأی بدوی برای آنها صادر شده است

- عدم وجود سامانه جامع و متمرکز به منظور نظارت بر تسهیلات اعطایی

- عدم وجود قانون جامع در خصوص شرکت های اعتبارسنجی

عوامل بیرون از نظام بانکی:

عوامل بیرونی متغیرهایی هستند که ناشی از عملیات بانک در اعطای تسهیلات نبوده و در افزایش مطالبات غیرجاری نقش داشته اند و از خارج نظام بانکی و بر اساس سیاست های کلان اقتصادی»، «عوامل قانونی، تکلیفی و دستوری»، «عوامل اجرایی و قضایی بر بانک تحمیل می شوند و عبارت اند از:

- عوامل مرتبط با سیاست های کلان اقتصادی

- نرخ ارز و نوسانات آن

- حاکم شدن شرایط رکود تورمی بر اقتصاد ایران و تعمیق آن به دلیل

- تأثیر تحریم های اقتصادی و تشدید تحریم های بانکی

- تأثیر منفی رکود جهانی بر توان بازپرداخت تسهیلات، توسط تسهیلات گیرندگان حوزه بازرگانی خارجی

- واردات بی رویه کالا-

- اعطای تسهیلات کلان به شرکت ها و نهادهای وابسته به دولت

- ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری

- تفاوت فاحش نرخ سود بانک و نرخ بهره پول در بازار که انگیزه مشتریان را برای بازپرداخت تسهیلات کاهش داده است.

- وجود موانع جهت تملیک رهنیه، مانند بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشکلات ثبت اسناد و پایان کار شهرداری

- مشکلات اقتصادی ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی، بی ثباتی مقررات و قوانین کشور، تغییرات ناگهانی در قیمت کالاهای وارداتی، مشکلات ساختاری در صادرات و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و به دنبال آن توقف طرح ها

- چالش های سیاسی و منطقه ای که در برخی طرح ها، زیان تولیدکنندگان و تعطیلی واحدهای اقتصادی وابسته به آنها را به دنبال داشته است.

- ناتوانی شرکت های بدهکار به سیستم بانکی در وصول مطالبات خود از شرکت های دولتی یا وابسته به دولت

عوامل قانونی و تکلیفی و دستوری:

- دخالت غیرتخصصی نهادها و افراد غیرمرتبط در حوزه های صنعت، تولید و بانکداری در امور اعتباری بانک ها و وصول مطالبات و همچنین تکلیف بانک ها به مشارکت در طرح های فاقد توجیه مالی و اقتصادی، با پوشش ایجاد اشتغال در مناطق محلی و کمتر توسعه یافته و...

- مکاتبات و پیگیری های متعدد مراجع مختلف نظیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تخصیص منابع به افراد و طرح های متعلق به صنفی خاص یا واقع در منطقه جغرافیایی مربوط

- عدم استقلال هیأت مدیره بانک ها به خصوص بانک های دولتی در مقابل نهادها و اشخاص ذی نفوذ برای اعطای تسهیلات و یا وصول مطالبات

- ممانعت مسئولین استانی و منطقه ای از انجام صحیح روند رسیدگی به پرونده ها به دلایل مختلف ازجمله ملاحظات امنیتی و اجتماعی

- تسهیلات تکلیفی که به موجب قانون و بدون توجه به توان اعتباری بانک ها بر آنها تحمیل می شود

- تمایل سیاست گذاران به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد از طریق استفاده از منابع بانک ها

- عدم امکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

- اعطای تسهیلات برای طرح های واقع در شهرک های صنعتی

- فعال بودن طرح هایی که به عنوان وثیقه ای تسهیلات در اختیار بانک ها قرار گرفته اند

- محدودیت ایجادشده در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در خصوص عدم اخذ وثیقه خارج از طرح

- استفاده غیر موجود از قوانین و مقررات مربوط به اصل ۱۳۸ قانون اساسی (امهال) در مورد متقاضیان و عدم توجه به منابع بانک ها

- قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و سایر مؤسسات و شرکت های دولتی

- اعلام ورشکستگی صوری اشخاص بدهکار (اخذ احکام ورشکستگی توسط بدهکاران برای بانک ها مشکلات عدیده ایجاد کرده است، بر اساس گزارش های دریافتی از بانک ها از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۴ حدود ۵۰۸ مورد حکم ورشکستگی توسط بدهکاران نظام بانکی اخذ شده که زیانی پیش از ۳۳۰۰۰ میلیارد ریال را متوجه شبکه بانکی کشور نموده است).

- مشکلات بانک ها ناشی از ماده ۳۶ قانون ثبت اسناد و املاک و آئین نامه ناظر بر آن تا قبل از تغییر و اصلاح این ماده، بانک ها می توانستند در صورت معروف شدن مطالبات مشتریان و عدم بازپرداخت در موعد مقرر، درخواست کتبی خود را برای تملیک یا حراج اموال بدهکار، به دوایر اجرای ثبت ارائه نمایند؛ اما براساس تفسیر بخشی از ماده اصلاحی فوق الذکر، درصورتیکه بدهکار، ظرف موعد مقرر اقدام به تسویه حساب بدهی خود ننماید، بانک می تواند با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام و مازاد را به بدهکار برگرداند. چنانچه مشتری برای مورد مزایده پیدا نشد، خود بانک ناچار به خریداری ملک و پرداخت مازاد طلب خود به بدهکار است که این رویه صرفاً موجب خروج منابع بانک و افزایش دارایی های ثابت آن شده و منابع بانک بجای هدایت به سمت بخش های مولد، در دارایی های غیرمولد بلوکه شده و اثرات زیان باری را برای بانک و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. به نظر می رسد که این امر چرخه وصول مطالبات بانک را با مشکل مواجه می سازد.

- عدم ثبت رسمی املاک و اسناد در برخی نقاط کشور (مانند وجود زمین و مستغلات با اسناد شورایی خصوصاً در شمال کشور)

عوامل اجرایی و قضایی

- هزینه عملیاتی قابل ملاحظه استیفای مطالبات غیرجاری بانک ها در سیستم قضایی کشور

- طولانی بودن فرایند وصول مطالبات در دوایر اجرای ثبت

- ابطال اسناد رهنی بانک ها با استناد به مبایعه نامه های عادی و عدم وجود دادگاه های ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی که موجب به طول انجامیدن مراحل قانونی و اجرایی وصول مطالبات بانکی شده است.

- عدم اقدام به موقع در ممنوع الخروج نمودن مدیونین به سیستم بانکی که موجبات سوءاستفاده عده ای سودجو را فراهم نموده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir