بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 ارديبهشت 1392      16:22

فعالیت 72 هزار بنگاه معاملات ملکی در کشور

 

در سال 1390 تعداد 71 هزار و 916 کارگاه در کل کشور دارای فعالیت بنگاه های معاملات ملکی بوده اند که ارزش افزوده آنها نسبت به آمارگیری قبل 2.3 برابر شده است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: براساس طرح آمار گیری از بنگاه های املاک معاملات ملکی در سال 1390 تعداد 71 هزار و 916 کارگاه در کل کشور دارای فعالیت بنگاه های معاملات ملکی بوده اند که از این تعداد، سال آغاز فعالیت 4.9 درصد قبل از 1370، فعالیت 6.3 درصد از سال 1370 تا 1374، آغاز فعالیت 9.7 درصد 1375 تا 1379، 24.5 درصد از سال 1380 تا 1384، 46.5 درصد از 1385 تا 1389 و سال آغاز فعالیت 8 درصد در سال 1390 وبعد از آن بوده است.

در دوره مورد نظر، حدود 3 میلیون معامله از سوی بنگاه های املاک انجام شده است که این معاملات شامل 874 هزار مورد معامله بابت خرید و فروش تمام یا بخشی از ساختمان مسکونی، 67 هزار مورد معامله بابت خرید و فروش تمام یا بخشی از ساختمان غیرمسکونی، 298 هزار مورد معامله بابت خرید و فروش زمین، یک هزار و 560 مورد معامله بابت اجاره تمام یا بخشی از ساختمان مسکونی و 173 هزار مورد معامله بابت اجاره تمام یا بخشی از ساختمان غیرمسکونی بوده است.

براساس این گزارش، در سال 1390، ارزش پرداختی ها و دریافتی های بنگاه های معاملات ملکی، به ترتیب 3314.2 میلیارد ریال و 8362.5 میلیارد ریال بوده است. همچنین برای هر کارگاه به طور متوسط ارزش پرداختی ها 46 میلیون ریال و ارزش دریافتی ها 116 میلیون ریال است که نشان می دهد در مقایسه با دوره قبل ارزش پرداختی ها و دریافتی های هریک از این کارگاه ها به ترتیب 1.5 برابر و 1.0 برابر شده است.

در این گزارش آمده است که ارزش ستانده های بنگاه های معاملات ملکی در دوره مورد بررسی، حدود 8327.3 میلیارد ریال بوده است که از این رقم، 4204.6 میلیارد ریال دریافتی که حدود 50.5 درصد است بابت معامله خرید و فروش تمام یا بخشی از ساختمان مسکونی، 347.4 میلیارد ریال معادل 4.2 درصد دریافتی بابت معامله خرید و فروش تمام یا بخشی از ساختمان غیرمسکونی بوده است.

همچنین 870.9 میلیارد ریال معادل 10.5 درصد دریافتی بابت معامله خرید و فروش زمین، 2453.5 میلیارد ریال معادل 29.5 درصد دریافتی بابت معامله اجاره تمام یا بخشی از  ساختمام مسکونی، 321 میلیارد ریال معادل 3.9 درصد دریافتی بابت معامله اجاره تمام یا بخشی از ساختمان غیرمسکونی و 129.9 میلیارد ریال معادل 1.5 درصد مربوط به ستانده ها است.

براین اساس بطور متوسط ارزش ستانده های هریک از این کارگاه ها 116 میلیارد ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 1.3 برابر شده است. همچنین باتوجه به اینکه ارزش مصارف واسطه و ستانده های بنگاه های معاملات ملکی به ترتیب 2166.6 میلیارد ریال و 8327.3 میلیارد ریال بوده است بنابراین ارزش افزوده این کارگاه ها 6160.7 میلیارد ریال است که نسبت به آمارگیری قبل 2.3 برابر شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : میلیارد - میلیارد ریال - بابت - تمام یا - تمام یا بخشی - یا بخشی - دریافتی - ساختمان - بخشی از ساختمان - تمام یا بخشی از - از ساختمان - بنگاه های - یا بخشی از ساختمان - یا بخشی از - بنگاه - معاملات - معاملات ملکی - کارگاه - ملکی - خرید و - و فروش - خرید و فروش - ریال معادل - بابت معامله - مورد معامله - بنگاه های معاملات - بنگاه های معاملات ملکی - های معاملات ملکی - های معاملات - مورد معامله بابت - معامله بابت - میلیارد ریال معادل - درصد دریافتی بابت - از ساختمان غیرمسکونی - اجاره تمام یا - ستانده - هزار مورد معامله - اجاره - سال 1390 - و فروش تمام - میلیارد ریال بوده - غیرمسکونی - فروش تمام یا - مسکونی - دریافتی بابت معامله - و فروش تمام یا - ساختمان غیرمسکونی - بخشی از ساختمان غیرمسکونی - درصد دریافتی بابت معامله - اجاره تمام - اجاره تمام یا بخشی - ریال بوده - فروش تمام یا بخشی - فروش تمام - هزار مورد معامله بابت - 1390 - درصد دریافتی - دریافتی بابت - خرید و فروش تمام - هزار مورد
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir