بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مرداد 1397      11:46

رشد تقاضای معاملاتی پول

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی آمار چک را به روز کرد. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در چهارمین ماه سال، ۹.۵ میلیون فقره چک مبادله شده که ارزشی بالغ بر ۸۶.۶ هزار میلیارد تومان داشته است. از نظر تعدادی، چک های مبادله ای رشد ۴.۴ درصدی یافته اند اما از نظر ارزشی، رشد شدیدتر و بالاتر از ۱۱ درصد گزارش شده است.

در نتیجه سرعت رشد ارزشی سریع تر از سرعت رشد تعدادی بوده و این نشان می دهد که مبالغ سرانه چک ها در ماه گذشته به سمت اعداد سنگین تر جهش کرده است. با توجه به اثر تورم روی اعتبار لازم برای «ثبت سفارش ها» در برهه های تورمی، این افزایش از طریق افزایش شاخص قیمت در ماه های اخیر قابل توجیه است.

به گزارش دنیای اقتصاد، مقایسه ارزش چک های مبادله ای با «سپرده های دیداری» نشان می دهد حدود ۵۶ درصد از کل سپرده های دیداری موجود در ترازنامه بانک ها صرف پوشش مبادلات آحاد اقتصادی شده است. این نسبت نشان می دهد سهم «تقاضای مبادلاتی» از کل تقاضای پول حداقل ۵۶ درصد و سهم تقاضای «سوداگری و احتیاطی» حداکثر حدود ۴۴ درصد بوده است. به علاوه، بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می دهد سهم چک های برگشتی از کل چک ها حدود ۱۶.۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل از آن حدود ۵.۵ درصد افزایش یافته است.

جایگاه چک در اقتصاد

بانک مرکزی گزارش خود مبنی بر جزئیات آمار چک های مبادله ای را برای چهارمین ماه سال منتشر کرد. این گزارش آمار مربوط به «چک های مبادله ای»، «چک های برگشتی» و «چک های وصولی» را به صورت ماهانه ارائه می دهد. به علاوه این گزارش آمار مذکور را به تفکیک استان ها به همراه دلایل برگشت چک ها ارائه می دهد. چک به عنوان یک ابزار مهم نظام پرداخت کشور همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان اقتصاد داشته است. گزارش های مربوط به جزئیات چک از سه حیث حائز اهمیت است. اول اینکه ارزش مبادلات صورت گرفته از طریق چک آن نسبتی از نقدینگی را نشان می دهد که با وجود سایر ابزار مدرن تر مبادله ای، از کانال چک عبور می کنند؛ بنابراین مقایسه ارزش چک های مبادله ای مقبولیت این ابزار در قیاس با سایر ابزار های آلترناتیو را روایت می کند؛ بنابراین هرچه این نسبت افزایش یابد به این معناست که ضریب تکاثر نقدینگی افزایش یافته و پایه پولی با سرعت بیشتری به بسط نقدینگی کمک می کند. ارائه جزئیات مربوط به چک در گام دوم از این جهت مهم است که با مقایسه حجم چک های برگشتی و وصولی، می توان سیگنالی از رونق و رکود در سطح فعالیت های اقتصادی دریافت کرد؛ به طوری که در یک جامعه ای که در گذر زمان نگرش آحاد جامعه به تعهد بازپرداخت بدهی خود ثابت باشد، انتظار می رود در زمان های رونق نسبت چک های برگشتی کمتر و در برهه های رکود این نسبت بیشتر باشد. سومین دلیل اهمیت گزارش های مربوط به چک، روایت ارزش پول داخلی است؛ به طوری که هرچه در یک دوره تورم بیشتر بوده، انتظار می رود ارزش سرانه هر چک در آن دوره نیز افزایش یابد. با وجود تورم بالا به منظور مبادله یک فعالیت ثابت، نیاز به اعتبار بیشتری است.

سهم تقاضای مبادلاتی پول

بانک مرکزی آمار مربوط به چک ها را بر اساس دو مقیاس «تعداد» و «ارزش» چک منتشر می کند. بر مبنای گزارش این نهاد مرجع، در تیرماه سال جاری در کل کشور از حیث تعداد حدود ۹.۵ میلیون فقره چک مبادله شده که ارزشی معادل تقریبی ۸۷ هزار میلیارد تومان داشته اند. در مقایسه با حجم کل نقدینگی موجود در اقتصاد، نسبت ارزش مبادلاتی که از طریق چک صورت گرفته، حدود

۵.۵ درصد از کل نقدینگی بوده است. اما از آنجایی که مبادلات اعتباری صورت گرفته از طریق چک، نه با استفاده از کل نقدینگی بلکه از جانب «سپرده های دیداری» انجام می گیرند مقایسه با این سپرده ها می تواند تحلیل دقیق تری از جنس مبادلات را به تصویر بکشد. نقدینگی به دو جزء «پول» و «شبه پول» تقسیم می شود که جزء شبه پول در کوتاه مدت قابلیت پوشش مبادلات را ندارد. از طرفی جزء پول خود به دو زیرگروه «اسکناس و مسکوک» و «سپرده های دیداری» تقسیم شده که تنها زیرگروه دوم قابلیت پوشش مبادلات مربوط به چک را خواهد داشت. بر اساس گزارش های بانک مرکزی کل سپرده های دیداری در پایان خردادماه سال جاری حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است. ارزش ۸۷ هزار میلیاردی چک های مبادله ای نشان می دهد که ارزش مبادلات صورت گرفته به وسیله چک در خردادماه حدود ۵۶ درصد از کل سپرده های دیداری در ترازنامه بانک ها بوده است. به تعبیری دیگر، می توان گفت ۵۶ درصد از کل سپرده های دیداری و قابل معامله نزد بانک ها در جریان پوشش معاملات قرار گرفته است. در یک دسته بندی، کل سپرده های دیداری موجود در اقتصاد را می توان به سه دسته تقاضای «معاملاتی»، «احتیاطی» و «سوداگری» تقسیم کرد که توسط خانوارها یا صاحبان کسب و کار به اهداف مختلف سپرده گذاری می شوند. بنابراین نسبت مذکور نشان می دهد خانوارها و مبادله گران، حداقل حدود ۵۶ درصد از سپرده های دیداری خود را به منظور پوشش مبادلات خود (تقاضای مبادلاتی)، تقاضا می کنند. البته بخشی از سپرده های دیداری نیز به منظور تقاضای مبادلاتی سپرده گذاری شده که در معرض مبادلات چک نشده و از طریق دستگاه پوز بانکی مبادلات را پوشش می دهند، که به همین دلیل می توان گفت سهم تقاضای مبادلاتی از کل تقاضای پول بیشتر از ۵۶ درصد خواهد بود. ۴۴ درصد دیگر سپرده های دیداری را خانوار ها یا به منظور ورود به بازارهای سرمایه گذاری در آینده (تقاضای سوداگری) نگهداری کرده یا به دلیل پوشش مالی حوادث غیرقابل پیش بینی (تقاضای احتیاطی) نگهداری می کنند.

اثر تورم در ارزش سرانه چک ها

بررسی ها نشان می دهد در چهارمین ماه سال جاری، چک های مبادله ای هم از حیث تعداد و هم از حیث ارزش نسبت به آخرین ماه بهار رشد مثبت داشته اند. رشد تعدادی چک های مبادله ای در تیرماه نسبت به خردادماه حدود ۴.۴ درصد و رشد ارزشی آن حدود ۱۱ درصد بوده است؛ بنابراین رشد بیشتر چک های مبادله ای در مقیاس ارزشی نسبت به مقیاس تعدادی نشان می دهد که ارزش سرانه چک های مبادله ای در تیرماه نسبت به خردادماه افزایش یافته است. این افزایش از طریق رشد شاخص قیمت در ماه های اخیر قابل توجیه است. در برهه های افزایشی شاخص قیمت، ارزش فیزیکی کالاها در یک ماه نسبت به ماه قبل افزایش می یابد به همین دلیل ثبت یک سفارش ثابت، در وضعیت تورمی با گذشت زمان نیاز به اعتبار معاملاتی بیشتری دارد. به همین دلیل انتظار می رود سطح سرانه ارزش چک ها در برهه های تورمی افزایش یابد. این واقعیت با مقایسه رشد چک های مبادله ای در مقیاس تعداد و ارزش قابل مشاهده است. از اردیبهشت ماه سال جاری تا ماه قبل که شاخص قیمت سوار بر ریل صعودی شد، همواره رشد ارزشی چک های مبادله ای بیشتر از رشد تعدادی آنها بوده است. در اردیبهشت در حالی که رشد ارزشی چک های مبادله ای ۷۰ درصد بوده، رشد تعدادی چک ها حدود ۴۸ درصد بوده است. در خرداد نیز چنین روندی تکرار شده است. تکرار روند مذکور در تیرماه نیز حکایت از اثر تورم در انبساط ارزش سرانه چک ها دارد.

وصولی و بازگشتی

بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می دهد از کل ۸۷ هزار میلیارد تومان چک مبادله شده حدود ۷۲.۵ هزار میلیارد تومان آن وصولی و مابقی  برگشت خورده است. به این معنی که در مقیاس ارزش، نسبت چک های وصولی ۸۳.۶ درصد و نسبت چک های برگشتی حدود ۱۶.۴ درصد بوده است. افزون بر این از حیث تعداد، نسبت تعداد چک های وصولی و برگشتی به کل چک های مبادله ای به ترتیب معادل ۸۶ و ۱۴ درصد بوده است. با توجه به اینکه نسبت چک های برگشتی در مقیاس بیشتر از نظر ارزش بوده، می توان نتیجه گرفت سهم بیشتری از چک های برگشتی، چک های دارای ارزش بالاتر از میانگین بوده است. چک های برگشتی از حیث ارزش در تیرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن حدد ۵.۵ درصد و رشد چک های وصولی حدود ۱۲ درصد بوده است. با توجه به رشد ۱۱ درصدی کل چک های مبادله ای در تیر ماه، از آنجایی که رشد چک های وصولی بیشتر و رشد چک های برگشتی کمتر از رشد کل چک ها بوده، می توان گفت چک های برگشتی بالنسبه در اولین ماه تابستان رشد کمی داشته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir