بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 13 مرداد 1392      13:36

لاریجانی، 5 مصوبه دولت احمدی نژاد را غیرقانونی اعلام کرد

رئیس مجلس طی نامه‌ای به احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق مصوبه هیئت دولت مبنی بر «پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاه‌های اجرایی» را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه های جداگانه ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان، پنج مصوبه هیئت دولت را مغایر قانون اعلام کرد.

گفتنی است این نامه ها پیش از پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد ارسال شده، به همین دلیل احمدی نژاد با عنوان «رئیس جمهور» در این نامه ها مورد خطاب قرار گرفته است.

 

متن نامه های لاریجانی به احمدی نژاد به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 56826/49129 مــورخ 9/3/1392 موضوع «بخشی از وظایف دستگاه های اجرایی در استان اصفهان» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سـی و هشتم (138) قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

نظر به ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: «کلیه تصویب نامه ها...که متضمن بار مالی برای دولت باشد درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی ربط تأمین شده باشد . اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود،» علیهذا بندهای «الف» «ب» و «د» مصوبه از حیث عدم پیش­بینی بار مالی، مغایر قانون می باشند

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره23688/ت49107هـ مــورخ 8/02/1392، موضوع: «مجوز انعقاد قرارداد ساخت آزاد راه تهران ـ چالوس»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

­«تبصره یک بند 2 مصوبه ناظر به واگذاری اجرای طرح مطالعه و احداث آزادراه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) از حیث عدم مراعات مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 که ترتیباتی را جهت واگذاری مقرر نموده است، مغایر قانون است

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 83447/ت48729هـ   مورخ 09/04/1392 موضوع « پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاه های اجرایی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه چون طبق تبصره ذیل بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ استفاده از اعتبارات حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده، مختص به مفاد مندرج در بندهای (5 و 6) ماده (68) قانون می باشد، بنابراین هرگونه تعمیم و توسعه امکان استفاده از محل مذکور به سایر بندها از جمله به بند (10) ماده (68) ازحیث عدم تجویز قانون و تحمیل بار مالی به دولت و عدم پیش بینی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون علاوه بر مغایر بودن با مستند قانونی مصوبه، یعنی بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر با ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ می باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 7020/ت44427هـ مــورخ 20/1/1391، موضوع: «نحوه تعیین رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه از یک سو در تبصره (1) ماده (7) «قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران» ـ مصوب1376ـ مقرر شد: «در صورتی که رئیس جمهور افراد انتخابی شورای مرکزی را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص ندهد، شورای مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو هفته افراد دیگری را انتخاب و معرفی کند»، و از سوی دیگر براساس تبصره (3) ماده مذکور، دبیر شورای مرکزی «مسئول تشکیل جلسات» می باشد، علیهذا، متن مصوبه ناظر به تفویض اختیار به وزیر جهاد کشاورزی جهت دستور به یکی از اعضای شورای مرکزی برای تشکیل جلسه شورا به منظور اجرای ماده (7) قانون از این حیث که وزیر مربوط براساس قانون فوق صرفاً نقش اعلام نظر شورای مرکزی به رئیس جمهور را برعهده دارد و نه امری دیگر، و نیز از حیث نادیده گرفتن نقش دبیر شورا که عهده دار مسئولیت «تشکیل جلسات شورا» است، مغایر قانون می باشد. ضمناً مفاد مندرج در بند «ب» نامه ابلاغی به شماره 16615هـ/ب مورخ 7/4/1391 مبنی بر اعلام عدم مغایر بودن مصوبه با قوانین کان لم یکن می باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت دو (2) فقره از تصویب نامه های استانی هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: «کلیه تصویب نامه ها...که متضمن بار مالی برای دولت باشد درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی ربط تأمین شده باشد ...»، علیهذا، دو فقره مصوبه به شرح زیر از حیث عدم پیش­بینی بار مالی مغایر قانون می باشند

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : جمهوری اسلامی - مصوبه - اعلام نظر - مهلت مقرّر - آن - و اعلام - مهلت - مغایر - بار مالی - مالی - جمهوری اسلامی ایران - اجراء - ایران - تصویب نامه - مقرّر در - مجلس شورای - «قانون - مجلس شورای اسلامی - مجلس - و مستنداً به صدر - قوانین» و مستنداً به - با قوانین» و مستنداً - و تطبیق مصوّبات دولت - تطبیق مصوّبات دولت با - مصوّبات دولت با قوانین» - دولت با قوانین» و - مستنداً به صدر ماده - «قانون نحوه اجراء اصول - مقرّر - نحوه اجراء اصول هشتاد - است ملغی - گرفته است - به «قانون نحوه اجراء - صدر ماده واحده و - الحاقی به «قانون نحوه - به صدر ماده واحده - نظر مقدماتی «هیأت بررسی - هیأت محترم وزیران به - آقای دکتر - لازم در - جهت اقدام - قطعی جهت - اسلامی ایران بازگشت به رونوشت - متضمّن اعلام - نظر قطعی - در مهلت - متعاقب بررسی ها - اعلام نظر مقدماتی «هیأت - اجراء اصول هشتاد و - مقدماتی «هیأت بررسی و - «هیأت بررسی و تطبیق - و اعلام نظر مقدماتی - ها و اعلام نظر - متعاقب بررسی ها و - ایراد قرار گرفته - بررسی ها و اعلام - بررسی و تطبیق مصوّبات - و پنجم(85) و یکصد - قانونی و اعلام - قانونی و اعلام نتیجه - و اعلام نتیجه به - اعلام نتیجه به این - مقرر قانونی و - مهلت مقرر قانونی - اقدام لازم در مهلت - لازم در مهلت مقرر - قانونی - در مهلت مقرر - نتیجه به این جانب - به این جانب ابلاغ - گردد. بدیهی است پس - بدیهی است پس از - است پس از انقضای - اعلام نتیجه - قانونی و - می گردد. بدیهی است - این جانب ابلاغ می - جانب ابلاغ می گردد. - ابلاغ می گردد. بدیهی - جهت اقدام لازم در - قطعی جهت اقدام لازم - ایران و اصلاحات بعدی» - و اصلاحات بعدی» و - آیین نامه اجرایی - ملغی الاثر - اسلامی ایران و اصلاحات - جمهوری اسلامی ایران و - هشتاد و پنجم(85) و - پنجم(85) و یکصد و - جمهوری اسلامی ایران - نامه اجرایی آن - اجرایی آن - متضمّن اعلام نظر قطعی - ملغی الاثر خواهد - اعلام نظر قطعی جهت - نظر قطعی جهت اقدام - مراتب متضمّن اعلام نظر - مراتب متضمّن اعلام - آن مراتب - مراتب متضمّن - اصول هشتاد و پنجم(85) - محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت - بخش از مصوبه - انقضای یک هفته - شورای اسلامی ـ - اسلامی ـ علی - واحده و - ماده واحده - و مستنداً - مستنداً به - به صدر - صدر ماده - از انقضای یک - از مصوبه که - نحوه اجراء - اجراء اصول - اصول هشتاد - هشتاد و - «قانون نحوه - به «قانون - پس از انقضای - مصوبه که مورد - الحاقی به - قوانین» و - آن بخش از - در قانون - نظر مقدماتی - بررسی ها - مهلت مقرّر در - یک هفته مهلت - متعاقب - متعاقب بررسی - قانون - مقدماتی «هیأت - دولت با - با قوانین» - قانون آن - آن بخش - مصوّبات دولت - تطبیق مصوبات - «هیأت بررسی - بررسی و - و تطبیق - و پنجم(85) - که مورد ایراد - اعلام نتیجه به - آیین نامه - نامه اجرایی - اجرایی - نتیجه به این - به این جانب - اسلامی ایران بازگشت - بعدی» و - محترم جمهوری - نژاد ریاست محترم - احمدی نژاد ریاست - احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری - نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی - هفته مهلت مقرّر - جمهوری اسلامی ایران بازگشت به - دکتر احمدی نژاد ریاست محترم - آقای دکتر احمدی نژاد ریاست - آن - مراتب - مراتب متضمّن - ایران بازگشت به - اصلاحات بعدی» - بدیهی است پس - گردد. بدیهی است - می گردد. بدیهی - مورد ایراد قرار - مغایر قانون - است پس از - پنجم(85) و - و یکصد - یکصد و - ابلاغ می گردد. - وزیران به - هیأت محترم - به رونوشت - و اصلاحات - جمهوری - این جانب ابلاغ - محترم وزیران - پس از انقضای یک - جانب ابلاغ می - دکتر احمدی - می گردد. - مصوّبات دولت با - بعدی» - اصلاحات - تطبیق مصوّبات دولت - مراتب - متضمّن - و تطبیق مصوّبات - بررسی و تطبیق - الحاقی - مقدماتی «هیأت بررسی - هشتاد - «هیأت بررسی و - یکصد - پنجم(85) - نتیجه - و مستنداً به - قوانین» و مستنداً - با قوانین» و - دولت با قوانین» - مستنداً به صدر - به صدر ماده - الحاقی به «قانون - ماده واحده و - صدر ماده واحده - از انقضای یک هفته - الاثر - بدیهی - گردد. - انقضای - ملغی - نظر مقدماتی «هیأت - واحده - هیأت محترم وزیران - ایران بازگشت به رونوشت - اسلامی ایران بازگشت به - جمهوری اسلامی ایران بازگشت - رونوشت - ایران بازگشت - نژاد ریاست - محترم جمهوری اسلامی - نژاد ریاست محترم جمهوری - ـ علی - اسلامی ـ - احمدی نژاد ریاست محترم - دکتر احمدی نژاد ریاست - آقای دکتر احمدی - وزیران - «هیأت - متعاقب - مصوبات - صدر - مستنداً - قوانین» - مجلس شورای اسلامی ـ - شورای اسلامی ـ علی - متعاقب بررسی ها - متعاقب بررسی - محترم وزیران به - بررسی ها و - ها و اعلام - دستگاه - اعلام نظر مقدماتی - و اعلام نظر - به «قانون نحوه - بدیهی است - است پس - از انقضای - گردد. بدیهی - ابلاغ می - این جانب - جانب ابلاغ - «قانون نحوه اجراء - یک هفته - بخش از - از مصوبه - مصوبه که - آن بخش - قانون - هفته مهلت - ملغی الاثر خواهد - است ملغی الاثر - قانون آن - قانون آن بخش - آن بخش از - مقرر در قانون - انقضای یک هفته مهلت - یک هفته مهلت مقرّر - هفته مهلت مقرّر در - آن بخش از مصوبه - بخش از مصوبه که - ایراد قرار گرفته است - قرار گرفته است - گرفته است ملغی - مورد ایراد قرار گرفته - نتیجه به - از مصوبه که مورد - مصوبه که مورد ایراد - که مورد ایراد قرار - که مورد - انقضای یک - مورد ایراد - اصلاحات بعدی» و - و اصلاحات بعدی» - مراتب متضمّن - مراتب - ایران و اصلاحات - اسلامی ایران و - نحوه اجراء اصول - اصول هشتاد و - اجراء اصول هشتاد - هشتاد و پنجم(85) - و پنجم(85) و - جمهوری اسلامی - و یکصد و - پنجم(85) و یکصد - مراتب متضمّن اعلام - قانونی و اعلام - متضمّن اعلام نظر - مقرر قانونی - و اعلام نتیجه - الاثر خواهد - ایراد قرار - ملغی - ملغی الاثر - قانونی و - جهت اقدام لازم - قطعی جهت اقدام - اعلام نظر قطعی - لازم در مهلت - اقدام لازم در - نظر قطعی جهت - سی و - و سی - تبصره(4) الحاقی - و هشتم(138) - هشتم(138) قانون - و ماده(10) - ماده(10) آیین - اساسی - ماده (68) - قانون اساسی - به رونوشت تصویب - از حیث - رونوشت تصویب نامه - تصویب نامه هیأت - نامه هیأت محترم - به شماره - قانون می - لاریجانی   جناب آقای - علی لاریجانی   جناب - رونوشت تصویب - نامه هیأت - و تبصره(4) - هشتم(138) قانون اساسی - تبصره(4) الحاقی به - یکصد و سی - و تبصره(4) الحاقی - واحده و تبصره(4) - لاریجانی   جناب آقای دکتر - و سی و - سی و هشتم(138) - و ماده(10) آیین - اساسی جمهوری - و هشتم(138) قانون - علی لاریجانی   جناب آقای - ـ علی لاریجانی   جناب - قانون اساسی جمهوری - اساسی جمهوری اسلامی - اصلاحات بعدی» و ماده(10) - بعدی» و ماده(10) آیین - و هشتم(138) قانون اساسی - سی و هشتم(138) قانون - تبصره(4) الحاقی به «قانون - و یکصد و سی - یکصد و سی و - و سی و هشتم(138) - ماده(10) آیین نامه - و تبصره(4) الحاقی به - ماده(10) - (10) - (68) - نامه هیأت محترم وزیران - هشتم(138) - لاریجانی   جناب - تبصره(4) - سی - تصویب نامه هیأت محترم - رونوشت تصویب نامه هیأت - لاریجانی   جناب آقای دکتر احمدی - ماده واحده و تبصره(4) - واحده و تبصره(4) الحاقی - علی لاریجانی   جناب آقای دکتر - ـ علی لاریجانی   جناب آقای - به رونوشت تصویب نامه - ایران بازگشت به رونوشت تصویب - تبصره - اسلامی ـ علی لاریجانی   جناب - و ماده(10) آیین نامه - بعدی» و ماده(10) - احمدی نژاد - ماده(10) آیین نامه اجرایی
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir