بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 آبان 1391      13:29
اشتغال کامل یعنی 44 ساعت کار در هفته

اگر هفته ای یک ساعت کار کنید شاغل به حساب می آید

رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد در محاسبه نرخ بیکاری، 1 ساعت کار در هفته مرز بیکاری مطلق و اشتغال افراد است.

عادل آذر در ارتباط با انتقادات فراوانی که از سوی بدنه بازار کار در نحوه محاسبه نرخ بیکاری و شاغل یا بیکار دانستن افراد وجود دارد، گفت: ما در این زمینه برای اینکه بتوانیم آمارهای رسمی ارائه کنیم، باید از تعاریف بین المللی سازمان جهانی کار استفاده کنیم.

رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت: نرخی که ما محاسبه و اعلام می کنیم بر اساس اشتغال ناقص است. به عبارتی 1 ساعتی که برای اعلام بیکار یا شاغل بودن افراد در نظر گرفته می شود، مرز بیکاری مطلق است.

آذر ادامه داد: اگر کسی زیر 1 ساعت در هفته شاغل باشد و خود هم بگوید که شغل دارد، مرکز آمار در محاسبه نرخ بیکاری این فرد را در ردیف بیکاران قرار خواهد داد. وی خاطر نشان کرد: از سویی اشتغال کامل آن است که فردی بتواند در هفته 44 ساعت کار داشته باشد.

رئیس مرکز آمار ایران درباره دلایل پایین بودن تفاوت بین اشتغال کامل و اشتغال ناقص در آمارها که به گفته مقامات این مرکز در کل نرخ بیکاری کشور حداکثر 1 درصد تاثیرگذار است، گفت: مبنای سوال و جواب ما از افراد، خوداظهاری است.

به گفته آذر، معمولا افراد اگر 3 تا 4 ساعت هم در هفته کار کنند می گوید من بیکار هستم و این نوع پرسش و آمارگیری در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و از یک سری سوالات مشخصی نتیجه گیری می شود.

وی تصریح کرد: هیچ وقت در آمارگیری از کارفرمای افراد برای راستی آزمایی اشتغال افراد پرسیده نمی شود و یا اینکه نمی توان کارت ساعت حضور و غیاب افراد را چک کرد. برای ارائه آمارهای بیکاری، مستقیما سراغ خود افراد می روند.

موضوع مربوط به نحوه محاسبه نرخ بیکاری و استفاده از تعریف جهانی آن مبنی بر اینکه اگر فردی در هفته 1 ساعت کار داشته باشد، شاغل محسوب می شود همواره مورد انتقاد و محل بیان دیدگاه های مختلف مقامات بازار کار و اشتغال بوده است.

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ فردی در شرایط فعلی امکان تامین هزینه ها و معیشت خود و خانوار را با 1 ساعت کار در هفته ندارد و اساسا چنین مشاغلی که بتواند فقط با 1 ساعت اشتغال امکان زندگی را به افراد بدهد، وجود ندارد.

با این حال، مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه موظف به استفاده از استانداردها و تعاریف بین المللی در محاسبه نرخ بیکاری است و نمی تواند نوعی تعریف بومی و داخلی برای آن به کار گیرد، می گوید برخی مشاغل مانند وکالت و یا پزشکی دارای چنین شرایطی است.

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود، نرخ بیکاری تابستان امسال را 12.4 درصد و تعداد بیکاران کل کشور را بیش از 3 میلیون و 23 هزارنفر اعلام کرده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir