بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 آبان 1391      19:15

کمیته توسعه ترانزیت دریایی در سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل می شود

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر لزوم سرمایه‌گذاری غیردولتی‌ها در پس‌کرانه بنادر، گفت: کمیته توسعه ترانزیت در این سازمان تشکیل خواهد شد که این کمیته ترکیبی از بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، سازمانهای مردم نهاد، بانک‌ها و گمرک است.

به گزارش سامانه خبری سازمان بنادر و دیانوردی، سیدعطاءالله صدر در اولین همایش توسعه ترانزیت از بنادر جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: در بحث ترانزیت، ابتدا موقعیت جغرافیایی هر کشور مدنظر قرار می گیرد و در گام بعدی همسایگان آن کشورها مطرح است.

وی اضافه کرد: ایران 15 کشور همسایه دارد که بازار مصرف خوبی دارند و برخی صادرکننده مواد اولیه هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شبکه های حمل و نقلی، ناوگان، زیرساخت های حمل و نقل، مدیریت تخصصی، توسعه حمل و نقل ترکیبی و اتصال به کریدورهای عبوری از مصادیق توسعه ترانزیت است.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: ضوابط و مقررات و تسهیلات توسعه ترانزیت باید توسط دولت موردتوجه قرار گیرد، به تسهیلات بانکی و تسهیلات حمل و نقلی توجه شود و قیمت تمام شده حمل کاهش یابد که دراین میان حمل سریع و ایمن مورد توجه است.

صدر با تأکید بر لزوم مدیریت یکپارچه حمل و توسعه حمل و نقل ترکیبی، افزود: باید در کنار توسعه زیرساخت ها، تسهیلات ارائه شده و موانع از بین برود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ظرفیت ترانزیت بنادر، 25 میلیون تن است، گفت: سهم بنادر در ترانزیت خارجی مبدأ و مقصد 45 درصد است.

وی با بیان اینکه لازم است قیمت تمام شده حمل کالاهای ترانزیتی برای صاحبان کالا در ایران ارزان تر باشد، گفت: در حمل و نقل دریایی، اپراتور کار تخلیه و بارگیری را انجام داده و همزمان سرمایه گذار نیز ظرفیت ها را توسعه می دهد.

صدر با تأکید بر اینکه باید از پس کرانه های بنادر برای توسعه ظرفیت های ترانزیتی استفاده کرد، اظهار داشت: آمادگی داریم زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی را در پس کرانه بنادر فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه بنادر یا مناطق آزاد بوده و یا مناطق ویژه تجاری هستند، تصریح کرد: از ظرفیت بنادر ایران به خوبی استفاده نمی شود، هم اکنون در بندر امام خمینی(ره) 11 هزار هکتار، در بندر شهید رجایی 4 هزار و 800 هکتار و در بندر امیرآباد 2 هزار هکتار منطقه ویژه تجاری داریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار جابه جایی 3 میلیون تن کالای ترانزیتی مدنظر است.

صدر با بیان اینکه لازم است در راستای توسعه ترانزیت، «سازمان حمل و نقل ترکیبی» در کنار دیگر سازمان های حملی و نقلی تشکیل شود، گفت: لازم است در این راستا، هر 4 مدل حمل و نقلی ترکیب شوند که این امر موجب تسهیل حضور بخش خصوصی است.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: کمیته توسعه ترانزیت در سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل خواهد شد که این کمیته ترکیبی از بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، انجمن ها، بانک ها، گمرک و از این قبیل است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کمیته توسعه ترانزیت برای سازمان بنادر درآمدزا خواهد بود، اضافه کرد: باید مهندسی حمل و نقل به بهترین وجه انجام شود.سیدعطاءالله صدر در اولین همایش توسعه ترانزیت از بنادر جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: در بحث ترانزیت، ابتدا موقعیت جغرافیایی هر کشور مدنظر قرار می گیرد و در گام بعدی همسایگان آن کشورها مطرح است.

وی اضافه کرد: ایران 15 کشور همسایه دارد که بازار مصرف خوبی دارند و برخی صادرکننده مواد اولیه هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شبکه های حمل و نقلی، ناوگان، زیرساخت های حمل و نقل، مدیریت تخصصی، توسعه حمل و نقل ترکیبی و اتصال به کریدورهای عبوری از مصادیق توسعه ترانزیت است.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: ضوابط و مقررات و تسهیلات توسعه ترانزیت باید توسط دولت موردتوجه قرار گیرد، به تسهیلات بانکی و تسهیلات حمل و نقلی توجه شود و قیمت تمام شده حمل کاهش یابد که دراین میان حمل سریع و ایمن مورد توجه است.

صدر با تأکید بر لزوم مدیریت یکپارچه حمل و توسعه حمل و نقل ترکیبی، افزود: باید در کنار توسعه زیرساخت ها، تسهیلات ارائه شده و موانع از بین برود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ظرفیت ترانزیت بنادر، 25 میلیون تن است، گفت: سهم بنادر در ترانزیت خارجی مبدأ و مقصد 45 درصد است.

وی با بیان اینکه لازم است قیمت تمام شده حمل کالاهای ترانزیتی برای صاحبان کالا در ایران ارزان تر باشد، گفت: در حمل و نقل دریایی، اپراتور کار تخلیه و بارگیری را انجام داده و همزمان سرمایه گذار نیز ظرفیت ها را توسعه می دهد.

صدر با تأکید بر اینکه باید از پس کرانه های بنادر برای توسعه ظرفیت های ترانزیتی استفاده کرد، اظهار داشت: آمادگی داریم زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی را در پس کرانه بنادر فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه بنادر یا مناطق آزاد بوده و یا مناطق ویژه تجاری هستند، تصریح کرد: از ظرفیت بنادر ایران به خوبی استفاده نمی شود، هم اکنون در بندر امام خمینی(ره) 11 هزار هکتار، در بندر شهید رجایی 4 هزار و 800 هکتار و در بندر امیرآباد 2 هزار هکتار منطقه ویژه تجاری داریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار جابه جایی 3 میلیون تن کالای ترانزیتی مدنظر است.

صدر با بیان اینکه لازم است در راستای توسعه ترانزیت، «سازمان حمل و نقل ترکیبی» در کنار دیگر سازمان های حملی و نقلی تشکیل شود، گفت: لازم است در این راستا، هر 4 مدل حمل و نقلی ترکیب شوند که این امر موجب تسهیل حضور بخش خصوصی است.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: کمیته توسعه ترانزیت در سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل خواهد شد که این کمیته ترکیبی از بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، انجمن ها، بانک ها، گمرک و از این قبیل است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کمیته توسعه ترانزیت برای سازمان بنادر درآمدزا خواهد بود، اضافه کرد: باید مهندسی حمل و نقل به بهترین وجه انجام شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : حمل - بنادر - حمل و - ترانزیت - حمل و نقل - و نقل - توسعه ترانزیت - سازمان بنادر - نقلی - شهرسازی - وزیر راه - ظرفیت - راه و شهرسازی - بندر - وزیر راه و - تسهیلات - وزیر راه و شهرسازی - و شهرسازی - ایران - و نقلی - راه و - سازمان بنادر و - بنادر و - کمیته - بخش خصوصی - اضافه کرد: - دریانوردی - و دریانوردی - هکتار - سازمان بنادر و دریانوردی - حمل و نقلی - بنادر و دریانوردی - ترانزیتی - در بندر - ترکیبی - قیمت تمام - قیمت تمام شده - قیمت تمام شده حمل - پس کرانه - مناطق - شده حمل - توسعه حمل و نقل - تجاری - تمام شده حمل - توسعه حمل - بیان اینکه لازم - اینکه لازم - اینکه لازم است - اظهار - سرمایه - کرانه - شهرسازی با بیان اینکه - و شهرسازی با بیان - راه و شهرسازی با - میلیون تن - است. مدیر عامل سازمان بنادر - بیان اینکه لازم است - یا مناطق - با بیان اینکه لازم - است. مدیر عامل سازمان - کمیته توسعه - تأکید بر - و نقل ترکیبی - با تأکید - است. صدر با - عامل سازمان بنادر - است. وی - شهید - لازم است در - حمل و نقل ترکیبی - عامل سازمان بنادر و - با تأکید بر - 4 - اظهار داشت: - های حمل و - شهرسازی با - ویژه تجاری - های حمل - توسعه حمل و - و تسهیلات - و شهرسازی با - هزار هکتار - است. صدر - قیمت - است. مدیر عامل - زیرساخت - عامل سازمان - شهرسازی با بیان - کمیته توسعه ترانزیت - مدنظر - است. مدیر - نقل ترکیبی - بندر شهید - است در - تن
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir