بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 19 آبان 1392      15:31
45 درصد

قیمت مصالح ساختمانی افزایش یافته است

تایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در نیمه اول 1392 متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری در 3 گروه «خاک»، «مصالح سنگی بتن و بنایی» و «سنگ های ریشه دار» نسبت به دوره قبل افزایش داشته است.

کمترین و بیش ترین درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی مورد آمارگیری در سطح شهرستان تهران در نیمه اول 1392 به تفکیک گروههای مختلف نسبت به نیمه قبل نیمه دوم (1391) و نیمه مشابه در سال قبل ( نیمه اول 1392) ارایه می شود.

گروه خاک، مصالح سنگی بتن و بنایی و سنگهای ریشه دار

بر اساس نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در نیمه اول 1392 متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری در 3 گروه «خاک»، «مصالح سنگی بتن و بنایی» و «سنگ های ریشه دار» نسبت به دوره قبل افزایش داشته است.

در بین اقلام این گروه ها، «شن طبیعی» با 22.4 درصد دارای بیشترین افزایش متوسط قیمت و «خاک رس طبیعی» با 12.0 درصد دارای کمترین افزایش بوده است.

در این سه گروه، متوسط قیمت ها نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «شن طبیعی» با 45 درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «خاک رس طبیعی» با 32.9 درصد بوده است.

گروه سنگ های تخت پلاک

به گزارش فارس به نقل از مرکز آمار ایران، مقایسه متوسط قیمت اقلام در گروه «سنگ های تخت پلاک» در نیمه اول 1392 با نیمه قبل حاکی از افزایش متوسط قیمت اقلام می باشد. در بین اقلام این گروه، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «سنگ پلاک صیقلی تراورتن سفید - درجه یک» با 26.3 درصد بوده است و «پودر سنگ معمولی» با 9.6 درصد، دارای کمترین افزایش قیمت در این گروه بوده است.

گروه آهک و آجر و سفال

با مقایسه اقلام دو گروه «آهک» و «آجر و سفال» در این دوره نسبت به دوره قبل مشاهده می شود متوسط قیمت سه تا از اقلام کاهش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «بلوک سفالی تیغه ای به ابعاد 25*20*10» با 16.6 درصد و بیش ترین کاهش مربوط به «آجر ماشینی سوراخدار قرمز 5.5 سانتی» با 6.7  درصد بوده است.

در مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول 1392 با دوره مشابه سال قبل، شاهد افزایش متوسط قیمت ها در این دو گروه هستیم. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «بلوک سفالی تیغه ای به ابعاد 25*20*10» با 38.2 درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «آجر ماشینی سوراخدار قرمز 5.5 سانتی» با 11.3 درصد می باشد.

گروه لوله و پروفیل های فولادی مورد مصرف در سازه

در گروه لوله و پروفیل های فولادی مورد مصرف در سازه، متوسط قیمت بیش تر اقلام در این دوره نسبت به دوره قبل کاهش چشمگیری داشته است، به گونه ای که متوسط قیمت «تیر آهن نمره 10» با 27.9 درصد دارای بیشترین کاهش و «تیر آهن نمره 20» با 3.9 درصد دارای بیش ترین افزایش بوده است.

با مقایسه متوسط قیمت های اقلام این گروه در این نیمه نسبت به نیمه مشابه سال قبل، شاهد افزایش متوسط قیمت ها هستیم.

بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «تیر آهن نمره 20» با 94.4 درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «ناودانی نمره 10» با 1.2 درصد بود است.

گروه میلگرد

در گروه «میلگرد»، متوسط قیمت تمامی اقلام نسبت به دوره قبل دارای کاهش بوده است. در بین اقلام این گروه بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «مفتول سیاه» با 15.4 درصد و کمترین کاهش مربوط به میلگرد ساده نمره 28» با 0.6 درصد بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول 1392 با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد، متوسط قیمت تمامی اقلام افزایش یافته است. در این میان بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «میلگرد ساده نمره 6» با 45.1 درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «میلگرد آجدار نمره 24» با 9.4 درصد بوده است.

گروه ورق های فلزی

در گروه «ورق های فلزی » متوسط قیمت بیش تر اقلام نسبت به دوره گذشته دارای افزایش بوده است. در بین اقلام این گروه بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «پروفیل برنزی توپر» با 14.5 درصد بوده و «ورق سیاه به ضخامت بیش از 3 میلی متر» با 6.1 درصد دارای بیشترین کاهش متوسط قیمت بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری در نیمه اول 1392 با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد، متوسط قیمت تمام اقلام این گروه افزایش یافته است. در این میان بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «پروفیل برنزی توخالی» با 84.6 درصد و کمترین افزایش مربوط به «ورق سیاه به ضخامت بیش از 3 میلی متر» با 13.3 درصد بوده است.

گروه ورق های گالوانیزه

در گروه «ورق های گالوانیزه»، مقایسه متوسط قیمت اقلام در این دوره با دوره قبل حاکی از افزایش قیمت تمامی اقلام آن می باشد. در بین اقلام این گروه، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «ورق گالوانیزه رنگی» با 3.4 درصد بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری در نیمه اول 1392 با دوره مشابه سال قبل در این گروه نشان می دهد متوسط قیمت تمامی اقلام افزایش یافته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «ورق گالوانیزه با موج ذوزنقه» با 87.0 درصد و کمترین افزایش مربوط به «ورق گالوانیزه رنگی» با 63.3 درصد بوده است.

گروه قطعات پیش ساخته سیمانی و بتنی

در گروه «قطعات پیش ساخته سیمانی و بتنی»، مقایسه متوسط قیمت در نیمه اول 1392 با نیمه قبل نشان می دهد که همچنان، متوسط قیمت ها افزایش داشته است. در بین اقلام این گروه، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «لوله سیمانی معمولی نمره 15» با 26.0 درصد بوده است و «کول سیمانی» با 3.4 درصد دارای کمترین افزایش بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری در نیمه اول 1392 با دوره مشابه سال قبل نیز نشان می دهد که متوسط قیمت تمامی اقلام افزایش داشته است. در این گروه، بیشترین افزایش به «لوله سیمانی معمولی نمره 20» با 54.9 درصد و کمترین افزایش به «کول سیمانی» با 21.3 درصد تعلق دارد.

گروه موزاییک

نتایج آمارگیری نیمه اول 1392 نمایانگر آن است که در گروه «موزاییک»، متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری افزایش یافته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد 30*30» با 31.9 درصد است.

کمترین افزایش قیمت نیز با 14.5 درصد به «موزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره 5 و بالاتر به ابعاد 30*30» تعلق دارد.

مقایسه نتایج این دوره با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که بیشترین افزایش قیمت، مربوط به «موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد 30*30» تعلق دارد.

گروه چوب، گروه مصالح ساخته شده چوبی و گروه قطعات پیش ساخته چوبی

مقایسه نتایج این آمارگیری با دوره پیش حاکی از آن است که در گروه «چوب»، گروه «مصالح ساخته شده چوبی» و «گروه قطعات پیش ساخته چوبی» تمامی اقلام دارای افزایش قیمت بوده اند. بیشترین افزایش قیمت در این سه گروه مربوط به «نئوپان به ضخامت 16 میلی متر» با 17.8 درصد و کمترین افزایش مربوط به «تخته نراد خارجی» با 2.2 درصد بوده است.

گروه محصولات پلاستیکی پوشش کف و دیوار

در گروه «محصولات پلاستیکی پوشش کف و دیوار»، با توجه به این که در دوره قبل تنها «کفپوش لاستیکی آجدار به ضخامت 2.5 میلی متر به صورت رول» دارای اطلاع بوده است، متوسط آن نسبت به دوره مشابه سال قبل 68.3 درصد افزایش داشته است.

گروه مصالح پلاستیکی و لاستیکی و گروه چتایی

در گروه های «مصالح پلاستیکی و لاستیکی» و «چتایی»، متوسط قیمت اقلام گروه چتایی نسبت به دوره پیش کاهش و گروه مصالح پلاستیکی و لاستیکی افزایش داشته است، به نحوی که بیشترین کاهش قیمت در مقایسه با نیمه قبل مربوط به «گونی چتایی 7*40» با 25.8 درصد و بیشترین افزایش آن مربوط به «ورق فایبر گلاس ساده به ضخامت 1 تا 1.5 میلی متر» با 19.0 درصد بوده است.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : قیمت - متوسط قیمت - افزایش متوسط قیمت - افزایش متوسط - نیمه - متوسط قیمت مربوط - قیمت مربوط به - قیمت مربوط - متوسط قیمت مربوط به - افزایش متوسط قیمت مربوط - بیشترین افزایش - آمارگیری - درصد بوده - کمترین - نیمه اول - بیشترین افزایش متوسط قیمت - بیشترین افزایش متوسط - این گروه - درصد و - کمترین افزایش - 1392 - نیمه اول 1392 - اول 1392 - سال قبل - متوسط - نمره - متوسط قیمت - به دوره - تمامی اقلام - مشابه سال قبل - بیشترین افزایش - درصد و کمترین - بیشترین - و کمترین - نسبت به دوره - است. گروه - و کمترین افزایش - بیشترین افزایش متوسط - در نیمه - در نیمه اول - قیمت تمامی - درصد و کمترین افزایش - اقلام این - در نیمه اول 1392 - قیمت تمامی اقلام - نتایج - «ورق - با دوره - اقلام این گروه - متوسط قیمت تمامی - متوسط قیمت تمامی اقلام - است. در این - دوره مشابه سال قبل - در این میان - 1392 با - اول 1392 با - دوره قبل - نیمه اول 1392 با - مقایسه - مصالح - درصد دارای - بین اقلام این - بین اقلام این گروه - بوده است. گروه - آمارگیری در - نشان می دهد - با دوره مشابه - است. در این میان - با دوره مشابه سال - بین اقلام - نتایج حاصل از آمارگیری - این میان بیشترین - میان بیشترین افزایش - میلی - به ضخامت - نتایج حاصل از - سنگ - حاصل از آمارگیری - 1392 با دوره - در بین اقلام - در بین - در بین اقلام این - مربوط به «ورق - به «ورق - ضخامت - میان - از آمارگیری - به دوره قبل - نتایج حاصل - میان بیشترین - گروه - این میان - پلاستیکی - به ابعاد - درصد بوده است. گروه - نسبت به دوره قبل - حاصل - اول 1392 با دوره - 1392 با دوره مشابه - حاصل از - افزایش بوده - طبیعی» با - قیمت اقلام - معمولی - گروه بیشترین افزایش - این گروه بیشترین - طبیعی» - داشته است. - متر» - نیمه قبل - گروه بیشترین - قیمت ها - پیش ساخته - سیمانی - میلی متر» با - است. مقایسه نتایج - بوده است. مقایسه - است. مقایسه نتایج حاصل از - یافته است. - بوده است. مقایسه نتایج - «مصالح - «سنگ - افزایش یافته است. در - متوسط قیمت ها - است. مقایسه - یافته است. در این - قیمت در - و کمترین افزایش متوسط - داشته است. در - افزایش یافته است. - کمترین افزایش متوسط - یافته است. در - متر» با - میلی متر» - کمترین افزایش متوسط قیمت - بیشترین کاهش - مورد آمارگیری - بوده است. مقایسه نتایج حاصل - متوسط قیمت اقلام - است. مقایسه نتایج حاصل
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir