بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 6 آذر 1392      10:1
9 درصد

تعداد چک های برگشتی کاهش یافت

گزارش های بانک مرکزی از تعداد چک های مبادله شده در هفت ماه نخست سال جاری نشان می دهد که نسبت به دوره مشابه سال قبل تعداد این چک ها درحدود 9 درصد کاهش یافته است؛ اما ...

به میزان مجموع مبلغ آن چیزی در حدود 35 درصد اضافه شده است که این روند نشان از افزایش قیمت چک های مبادله شده در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با هفت ماه سال 1391 می دهد.ارزش کل چک های مبادله شده درهفت ماه نخست 610هزارو25میلیاردتومان است که این رقم برای مدت مشابه سال قبل405هزارو156میلیاردتومان بوده است.
ارزش متوسط هر چک مبادله شده در هفت ماه نخست سال جاری به میزان 50 درصد نسبت به هفت ماه نخست سال 91 افزایش یافته است، ارزش متوسط چک های صادره در هفت ماه نخست سال جاری چیزی حدود 23.1 میلیون تومان است که این رقم برای هفت ماهه سال قبل 15.1 میلیون تومان گزارش شده است.
چک های برگشت خورده
آمار منتشر شده از تعداد چک های برگشت خورده در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با هفت ماه نخست سال 91، رقمی در حدود 25 درصد کاهش یافته است، همچنین ارزش مجموع چک های برگشتی در این مدت نسبت به مدت مشابه در سال قبل در حدود 12 درصد افزایش یافته است. در نتیجه، می توان به این نتیجه رسید که ارزش چک های برگشتی به طور متوسط برای هر چک افزایش یافته است. گزارش بانک مرکزی از هفت ماه نخست سال 91 نشان می دهد که ارزش هر چک برگشت خورده حدود 6.8 میلیون تومان بود که این رقم برای هفت ماه اول در سال جاری با 41 درصد افزایش به 9.8 میلیون تومان رسیده بود.
آمار منتشر شده از «درصد تعداد اسناد برگشتی به مبادله» برای هفت ماه نخست سال جاری 10.9 درصد بوده است و «درصد ارزش اسناد برگشتی نسبت به اسناد مبادله شده» رقمی در حدود 4.4 درصد گزارش شده است. این آمار نشان می دهد که از میان تمامی چک های مبادله شده در هفت ماه نخست سال جاری، 10.9 درصد آنها برگشت خورده بود که ارزش این چک های برگشتی در مقایسه با کل چک های صادره در این مدت در حدود 4.4 درصد گزارش شده است. این در حالی است که سهم چک های برگشتی از کل چک های مبادله شده در هفت ماه نخست سال قبل 12.5 درصد بود و ارزش این چک های برگشتی 5.4 درصد کل چک های صادره در هفت ماه نخست سال 91 بوده است. این مقایسه نشان می دهد تعهدات چکی درهفت ماه نخست سال جاری وضعیت بهتری نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد؛ زیرا از سهم تعداد چک های برگشتی چیزی در حدود 1.6 درصد و از سهم ارزش آنها یک درصد کاهش یافته است.
بررسی دوره ای
تعداد اسناد مبادله شده در مهرماه سال جاری 3 میلیون و 893 هزار رسیده است که در مقایسه با ماه شهریور سال جاری تعداد این اسناد 34 هزار برگ افزایش یافته و رشد یک درصدی را پشت سر گذاشت، اما در مقایسه با مهر سال قبل تعداد این چک ها در حدود 15 درصد کاهش یافته بود، این آمار نشان می دهد اسناد مبادله شده در ماه جاری به میزان 576 هزار فقره نسبت به مهر سال 91 کاهش داشته و استفاده مردم از چک در مهرماه نسبت به سال قبل کاهش یافته است. همچنین از ارزش مجموع چک های صادره در مهرماه نسبت به ماه قبل به میزان 0.3 درصد کاسته شده است، این کاهش ماهانه 341 میلیارد تومان گزارش شده است و بررسی یک ساله حاکی از آن است که در بازه زمانی مهرماه 91 تا 92 اگر چه از تعداد چک های صادره در یک سال کاسته شده ولی ارزش متوسط هر یک افزایش یافته است، به نحوی که ارزش متوسط هر چک در سال 92 حدود 23.5 میلیون تومان گزارش شده، این در حالی است که ارزش چک مبادله شده در مهر سال قبل در حدود 17.4 میلیون تومان بوده است. در نتیجه می توان گفت که ارزش هر چک مبادله شده در طول یک سال 35 درصد رشد یافته است و به ارزش هر چک به طور متوسط 5.1 میلیون تومان افزوده شده است.گزارش بانک مرکزی از تعداد چک های برگشت خورده در مهرماه سال جاری 425 هزار برگ گزارش شده که این آمار منتشر شده در مقایسه با شهریور 2 درصد افزایش یافته است. در طول یک ماه تعداد این چک ها 12هزار فقره افزایش یافته است. همچنین تعداد چک های برگشتی در مقایسه با مهر سال 91حدود 17 درصد کاهش یافته، این در حالی است که به ارزش مجموع آن 11 درصد اضافه شده است.
آمار حکایت از این دارد که ارزش هر چک برگشتی در طول 12 ماه (مهر سال 92 نسبت به مهر سال 91) 31 درصد افزایش یافته است. آمار منتشرشده نشان می دهد که ارزش هر چک برگشتی در مهرماه سال جاری 8.6 میلیون تومان بوده است که این رقم برای مهرماه سال قبل 6.6 میلیون تومان بوده است و در مقیاس سالانه به طور متوسط به هر چک برگشتی مبلغ 2 میلیون تومان اضافه شده است.
در مهرماه سال جاری از تعداد کل چک های صادر شده 10.9 درصد برگشت خورده است و ارزش این چک های برگشتی از ارزش کل چک های صادره 4 درصد است، این در حالی است که سهم چک های برگشتی از مقدار کل چک های مبادله شده در طول یک سال (مهر 91 تا مهر 92) به میزان 0.3 درصد کاهش یافته است و همچنین از ارزش چک های برگشتی 0.2 درصد کاهش یافته است همچنین در مقایسه با شهریور میزان این سهم 0.2 درصد افزایش یافته است، ولی از مقدار ارزش چک های برگشتی در مقیاس کل 0.5 درصد در طی یک ماه کاسته شده است.
آمار منتشر شده از روند هفت ماه نخست از چک های صادره نشان می دهد که بیشترین چک ها در ماه اردیبهشت صادر شده است، اما این روند با کمی کاهش در ماه های بعدی نیز ادامه یافته است. میزان چک های مبادله شده در اردیبهشت سال جاری 4 میلیون و 43 هزار فقره بود و در مقایسه با ماه فروردین رشد 60 درصدی را تجربه کرده بود که این آمار نشان می دهد استفاده از چک ها در اردیبهشت رشد بالایی داشته است، همچنین روند چک های برگشتی در هفت ماه نخست سال جاری به جز ماه فروردین در عدد 420 هزار در حال نوسان بوده است و ارزش هر چک برگشتی در ماه دوم سال 92 با 11.1 میلیون تومان بیشترین مقدار و در ماه فروردین با 7.7 میلیون تومان کمترین مقدار را در هفت ماه نخست سال جاری داشته است. به گزارش دنیای اقتصاد می توان مشاهده کرد نوسانات چک های برگشتی درهفت ماه نخست سال جاری به مرور کاهش یافته است و این رقم در ماه های آتی نیز در اطراف 420 هزار فقره نوسان کند.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : چک - چک های - برگشتی - هفت - ماه نخست - هفت ماه - نخست سال - ماه نخست سال - هفت ماه نخست - هفت ماه نخست سال - چک های برگشتی - مبادله - های برگشتی - شده در - مبادله شده - میلیون تومان - مبادله شده در - ماه نخست سال جاری - نخست سال جاری - در هفت - در هفت ماه - در هفت ماه نخست - هر چک - مقایسه - در مقایسه با - در مقایسه - کاهش یافته - مقایسه با - سال قبل - که ارزش - مهرماه - برگشتی در - نشان می دهد - در حدود - های مبادله شده - درصد کاهش یافته - کل چک های - صادره - 91 - چک های مبادله - چک های مبادله شده - های صادره - یافته است. - کل چک - درصد کاهش - چک های صادره - های مبادله - این چک - مهر - های مبادله شده در - تعداد چک های - در ماه - تعداد چک - ارزش هر چک - برگشت - ارزش هر - درصد افزایش - برگشت خورده - از تعداد - چک های برگشتی در - شده در هفت - مهرماه سال - چک های صادره در - در مهرماه - های صادره در - چک ها - سهم - صادره در - مبادله شده در هفت - شده در هفت ماه - سال 91 - مهر سال - های برگشتی در - نشان می دهد که - افزایش یافته است. - ارزش چک - درصد افزایش یافته - این در حالی - یافته است - هر چک برگشتی - از تعداد چک های - رقم برای - جاری به - به میزان - که ارزش هر - این آمار - که این رقم برای - ماه نخست سال 91 - نخست سال 91 - این در حالی است - از تعداد چک - چک برگشتی - 92 - مهرماه سال جاری - است که این - فقره - این رقم برای - که ارزش هر چک - که این رقم
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir