بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 23 شهريور 1394      10:1

تمام آمارهای ساخت و ساز در سال ۹۳

مرور آمارهای ساخت و ساز طی سال ۹۳ نشاندهنده عدم توازن در تراکم ساخت، واحدها و حتی زیربنای واحدهای مسکونی ساخته شده در پهنه کشور است.

اقتصاد ایرانی: شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳، تعداد ۱۰۱۸۵ پروانه ساختمانی صادر کرده ۱۰۱۲۹ (۹۹.۵ درصد) مربوط به احداث ساختمان و ۵۶ پروانه (۰.۵درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است.

به گزارش خبرآنلاین، مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های شهر تهران حدود ۱۵۶۸۸ هزار متر مربع بوده که ضمن کاهش ۵۲.۶ درصدی نسبت به سال قبل حدود ۲۳ درصد از پروانه های صادرشده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. با توجه به تعداد پروانه های احداث ساختمان صادر شده و مساحت زیربنای متناظر با آن ها، متوسط مساحت زیربنای هر پروانه احداث ساختمان صادر شده حدود ۱۵۴۹ مترمربع محاسبه شده است.

تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های شهر تهران بالغ بر ۸۳۱۱۲ واحد بوده است. این تعداد واحد مسکونی حدود ۲۲.۷ درصد از کل واحدهای مسکونی در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهردا ریهای کشور است که ۵۳.۲ درصد کمتر از سال قبل است.

بیشترین پروانه های صادرشده در تهران برای واحدهای مسکونی ۵ طبقه به بالا بوده و سهم پروانه های صادرشده برای واحدهای مسکونی دو طبقه از همه کمتر است.

نکته جالب این است که نسبت بین طبقات واحدهای مسکونی در کل کشور با نسبت در تهران یکی نیست؛ در کل کشور تقاضا برای ساخت خانه های یک و دو طبقه به ترتیب با ۲۷.۱ و ۲۴.۷ درصد بیشتر از تقاضا برای ساخت خانه های 5 طبقه به بالا است.

همان منطق و سلیقه در مورد تعداد طبقات برای تعداد واحدها هم مشاهده می شود؛ مردم ایران ترجیح می دهند در خانه هایی یک واحدی زندگی کنند. نسبت تقاضا برای خانه های یک واحدی اختلاف فاحشی حتی با واحدهای دو واحدی دارد.

از سوی دیگر تجزیه و تحلیل آمارهای ارائه شده از ساخت و سازها در کشور طی سال ۹۳ اطلاعات جالبی در اختیار تحلیلگران قرارمی دهد؛ به عنوان مثال می توان فهمید متوسط مساحت زیربنای هر پروانه ساختمانی چقدر است؟ کدام استان ها بیشترین و کمترین مساحت زیربنا را داشته اند.

متوسط واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه های ساختمانی در کل کشور چقدر بوده و کدام استان ها متقاضی بیشترین و کمترین واحد بوده اند؟

آمارها به ما می گوید، بیشترین پروانه ساختمان یک طبقه در کدام استان صادر شده و بیشترین پروانه ساختمان ۵ طبقه در کدام استان؟

ساختمان های ساخته شده در کدام استان بیشتر با اسکلت فلزی بوده و در کدام استان بیشترین ساختمان بتون آرمه ساخته شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir